archive-no.com » NO » M » MILJOLARE.NO

Total: 1501

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Miljolare.no:
  oppgi elevkode Hjem Veiledning Veiledning Bakgrunn og fordypning Forslag til undervisning Kompetansemål Skjema for ekstremværhendelser Skjema for intervju Registrering Registrer en ekstremværhendelse Registrer intervju Mine registreringer Elevkoder Resultater Resultater Ask an expert Ask an climate expert Aktiviteter Resultater Artstre Forskningskampanjen Miljølare no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder Observasjonene deles og kan sammenlignes Les mer Kontakt oss Kontaktskjema E

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/klima/ekstremver/this.form.langselect.options (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Aktivitet: Dyreobservasjoner (veiledning)
  vært brukt Ekskursjoner ut i naturen er en typisk anledning der en slik aktivitet er nyttig Hvis man er observant kan man registrere mange rare organismer selv på en relativt kort tur Gjennomføring Notatboken er et viktig redskap Notér ned de ulike artene dere ser sammen med informasjon om funnstedet Eksempel på en artsliste fra en tur i skogen kan være Elg bever spissmus rødstrupe svarttrost fossekall flaggspett kattugle hoggorm padde gjedde sommerfugl mygg og maur Noen vil kanskje heller velge seg en gruppe f eks insekter eller fugl og registrere ulike medlemmer av disse gruppene Man får gjerne mer ut av en slik tur hvis en allierer seg med personer som har kunnskap om sportegn og dyrelivet Det finnes f eks mange ornitologer i landet som kan artsbestemme ulike fugl bare ved å høre sangen deres Det er veldig flott om dere tar bilder av dyr som dere kommer over og legger inn bildene i databasen når dere registrerer observasjonene Skjema Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen går du til registrer data Registrér dyreobservasjoner i tabellen under Hvis dere for

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/natur/ln11/?vis=veiledning (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Dyreobservasjoner (bakgrunnstoff)
  biologisk samanheng fell den øvre grensa for fjøra ofte saman med den øvre vekstgrensa for rur på middels eksponerte stader Elles reknar ein gjerne både sjøsprøytsona tidvassona og området ned til vadedjupn med til fjøra Dyr og fugler i byer og tettsteder Generelt har norske byer og tettsteder et rikt dyreliv Innenfor grensene til Norges største by kan vi finne 45 av Norges ca 80 pattedyrarter og vel halvparten av landets 400 fuglearter Dyreplankton i ferskvatn Dyreplankton er smådyr som lever i dei frie vassmassane Desse dyra er eit viktig ledd i næringskjeda i vatn der dei et planteplankton og sjølve blir etne av smådyr eller fisk Dyreplankton i saltvatn Zooplankton er ei svært variert dyregruppe Ein finn her alt frå små eincella dyr protozoa til store maneter Fjærmygg mygg som ikke stikker Fjærmygg Familie Chironomidae hører til i insektordenen Tovinger Diptera Selv om mange ikke engang har hørt navnet er fjærmygg en av de mest artrike og utbredte insektfamiliene som finnes På verdensbasis regner man med at det finnes ca 12 13 000 arter Hummer Utbredelse biologi fangst bestandsutvikling og forvaltning av hummer Naturens mangfold er jordas rikdom Naturens mangfold er nesten uten grenser Fra encellede vesener til hvaler på flere hundre tonn Her finnes fugler og fisker i alle fasonger Duftende fargerike blomster summende stikkende insekter og en hærskare av bakterier sopp og mikroorganismer Skrukketroll Biologi kjennetegn og Meidells bestemmingsnøkkel for nordiske isopodearter Smådyr i ferskvatn Botndyr er alle små dyr som lever på sjølve botnen i vegetasjonen eller nedgravne i botnsubstratet Dette er ei stor og variert dyregruppe som omfattar mellom anna insektlarvar krepsdyr sniglar skjel igler og makk Systematisk artstre Artstreet med systematisk plassering artsbeskrivelser og bilder Lenker Norsk Zoologisk Forening Informasjon om norske vertebrater inkludert bilder og utbredelseskart Norsk Ornitologisk Forening Her finnes blant annet

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/natur/ln11/?vis=ressurser (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Dyreobservasjoner (l
  samle inn kartleggje og utforske ulike typar organismar og leggje fram resultata frå undersøkingane observere og namngje nokre vanlege artar frå ulike biotopar og samanlikne dei med omsyn til fellestrekk og variasjon ved å bruke kunnskapar frå systematikk Biologi 2 Økologi samle bestemme og klassifisere ulike organismar og knyte opplysningar om levevis og tilpassingar til eit utval av organismane Læreplan i naturfag Etter 2 årstrinn Mangfold i naturen Bærekraftig utvikling

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/natur/ln11/?vis=lareplan (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Smådyr som lever på bakken
  om dette allsidige samfunnet og hvilke roller de ulike dyrene har Gjennomføring I denne aktiviteten fanger vi bakkelevende småkryp i fallfeller glass med vann som settes i bakkenivå Velg områder med ulike habitater Resultater Bestem de ulike dyra så langt som mulig Legg funnene inn i databasen sammen med habitatet de ble funnet i Er det forskjell på biomangfoldet mellom områdene Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/natur/ln7/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Fugler i bymiljø
  lenger inn mot bykjernen Formål Se om fuglelivet i urbane strøk endrer seg over tid Hvilke arter øker i antall og hvilke minker Gjennomføring Velg ut tre områder med forskjellige kvaliteter og tell fuglene minst to ganger i løpet av skoleåret Resultater Bekrivelse av område og antall individer og arter legges inn i databasen Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/by/natur/bn5/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Har du sett piggsvin?
  veger og økt biltrafikk er en trussel i tettbygde strøk Formål Kartlegge utbredelsen av piggsvinet i Norge Lære mer om artens levesett og leveområder Gjennomføring Let etter piggsvin om kvelden og natten det er da de er mest aktive Noter nøyaktig lokalitet dato og klokkeslett Resultater Antall og funnomstendigheter legges inn i databasen Se norsk utbredelse og variasjon med tiden Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/by/natur/bn6/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Pattedyr i og ved vatn
  pattedyra de finn i området Formål Kartleggje kva for større dyr som lever i og ved vatnet sjå på samanhengen mellom førekomst og levetilhøve Gjennomføring Noter alle pattedyra som blir registrerte under feltarbeidet også dei som dykk får høyre om muntleg frå andre Resultater Legg inn dei observarte dyra i og ved vatnet daude dyr og sporteikn i databasen Kommenter gamle opplysningar og menneskeleg påverking Valg for denne aktiviteten Les

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn8/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive