archive-no.com » NO » M » MILJOLARE.NO

Total: 1501

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aktivitet: Insekter og andre småkryp (l
  og nytte biologiske metodar til å samle inn kartleggje og utforske ulike typar organismar og leggje fram resultata frå undersøkingane observere og namngje nokre vanlege artar frå ulike biotopar og samanlikne dei med omsyn til fellestrekk og variasjon ved å bruke kunnskapar frå systematikk Læreplan i naturfag Etter 2 årstrinn Forskerspiren beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen Mangfold i naturen Bærekraftig utvikling gjenkjenne og beskrive noen plante og

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/by/natur/bn3/?vis=lareplan (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Følg naturen året rundt
  naturområde i nærmiljøet og bli motivert til å ta vare på det Observere og skildre årstidsendringer Gjennomføring Besøk et lett tilgjengelig område i nærheten av skolen så ofte som mulig Å etablere et fast uteområde gir både trygghet og mulighet for gjenkjennelse og fordypning Resultater Beskriv området og fortell hva klassen har gjort der Registrer også hvor mange ganger dere har besøkt området i løpet av året Valg for denne

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/by/natur/bn1/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Fra avfall til kompost
  med nedbryting av materiale og særlig matavfall Elevane skal observere korleis kompostbingen fungerar sjå på kva som er lett nedbrytbart og kva som tar lang tid å bryte ned og finne ut kva kompostjorda vert nytta til Resultata skal registrerast Resultater Resultata skal registrerast i skjema Det kan gjerast interessante samanlikningar mellom skular og forskjellige områder Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/by/ressurs/br1/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Store gamle trær (veiledning)
  rett kvist på en knapp halvmeters lengde Lag et merke A på kvisten 30 cm fra toppen enten ved å tegne med tusj eller skjære et smalt spor i kjeppen Lag et lignende merke B 3 cm over det første merket Avstanden mellom A og B 3 cm skal tilsvare en tiendedel av lengden fra A og opp til toppen av kvisten 30 cm Hold pinnen på strak arm Stå et stykke unna og sikt mot treet Gå litt fram og tilbake for å finne det stedet der siktelinja fra toppen av kvisten treffer toppen av treet samtidig som siktelinja fra A treffer rota på treet Behold denne posisjonen og sikt langs B Diriger en person ved treet til å finne det punktet hvor siktelinja råker trestammen Marker dette punktet og mål avstanden ned til bakken Denne avstanden er en tiendedel av høyden på treet Gang med ti og dere finner ut hvor høyt treet er Hvor gammelt er treet Å finne den nøyaktige alderen på et tre er ikke helt enkelt Når treet er hogd kan vi telle årringene på stubben Dersom det finnes en stubbe i nærheten av treet som er av samme treslag og noenlunde samme størrelse kan dere telle årringene og finne ut hvor gammelt dette treet var da det ble felt Fagfolk kan bruke et spesialbor som tar ut en tynn borekjerne fra stammen av levende trær Dermed kan man telle årringene i boreprøven uten å felle treet Men du kan ikke ta boreprøver på egen hånd det kan skade treet og det er ikke tillatt å bore i trær uten tillatesle fra grunneieren En annen måte å anslå treets alder på er å gå til gamle fotografier og skriftlige kilder Dersom treet dere undersøker er et gammelt tuntre kan kanskje eieren vite hvem som

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/by/natur/bn9/?vis=veiledning (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Store gamle trær (bakgrunnstoff)
  I bysentrum er mesteparten av trær og busker plantet Noen planter greier å tilpasse seg byens betingelser og etablerer seg i sprekker i asfalten og ubebygde åpne områder Planter med god spredningsevne og evne til å tilpasse seg ferdsel og andre forstyrrelser vil greie seg best Et annet karakteristisk trekk ved bymessige områder er det store innslaget av innførte arter Lenker Kartlegging av naturtyper Verdisetting av biologisk mangfold Håndboka beskriver

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/by/natur/bn9/?vis=ressurser (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet: Store gamle trær (l
  etter Kunnskapsløftet Læreplan i biologi programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Biologi 1 Den unge biologen gjennomføre eit større feltarbeid og nytte biologiske metodar til å samle inn kartleggje og utforske ulike typar organismar og leggje fram resultata frå undersøkingane Funksjon og tilpassing drøfte korleis ytre faktorar påverkar vekst og utvikling hos planter Læreplan i naturfag Etter 4 årstrinn Forskerspiren bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/by/natur/bn9/?vis=lareplan (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Planter i bymiljø
  område i skolens lokalmiljø for å bli kjent med floraen på stedet Finnes det planter som er i ferd med å spre seg til nye steder Gjennomføring Oppsøk en park i nærheten av skolen og se hvor mange forskjellige planter dere kan finne i form av trær busker stauder og sommerblomster Resultater Registrer alle artene dere finner og vurder spesielt status for innførte arter og arter i framgang Valg for

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/by/natur/bn8/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Kartlegg grønnstrukturen
  områder Foreslå tiltak for å ta vare på dem Gjennomføring Ta utgangspunkt i bydelen eller tettstedet der skolen befinner seg og kartlegg alle grøntarealene som ligger i nærheten Tegn inn parker enger og andre grønne naturpregede områder på et kart og mål hvor langt det er fra skolen til nærmeste grøntområde Resultater Registrer resultatene fra arbeidet inn i skjemaet Resultatene vil kunne bli brukt av diverse aktører til å se

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/by/areal/ba14/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive