archive-no.com » NO » M » MILJOLARE.NO

Total: 1501

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tema: Avfall og gjenvinning
  opp en rapport basert på aktivitetene du har utført Artikler UNEP Vital Waste Graphics Denne siden tilhører UNEP FNs miljøprogram og gir internasjonal statistikk over avfall ulike definisjoner av avfall og oversikt over mulige konsekvenser av avfall på engelsk European Environment Agency Om avfall fra EUs miljøinformasjonsorgan For most of us waste is the bags of household rubbish that leave our households every week We know that it goes somewhere but few have actually seen a landfill site a waste incineration plant or a recycling centre and most of us do not give it much more thought Regjerningen og departementene Miljøvern i Norge Informasjon om miljø fra regjeringen og departementene Lenker LOOP Råd og informasjon om kildesortering og gjenvinning Avfall Norge Informasjon om deponering energiutnyttelse innsamling sortering og gjenvinning biologisk behandling og farlig avfall Grønn Hverdag Dette er Grønn Hverdags guide til deg som vil ta miljøhensyn i hverdagen Hold Norge Rent Hold Norge Rent er en nasjonal dugnad mot forsøpling i det offentlige rom med offentlige etater frivillige organisasjoner og næringsliv som medspillere Miljøstatus i Norge Avfall Her finner du faktastoff om avfall lenker til lovverk og andre aktuelle nettsteder NORSAS om farlig avfall NORSAS er det norske kompetansesenteret

  Original URL path: http://www.miljolare.no/tema/avfall/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Tema: Biologisk mangfold
  sportegn Store gamle trær Se resultater for alle aktivitetene under temaet biologisk mangfold Last opp din egen rapport Last opp en rapport basert på aktivitetene du har utført Nyheter Biomangfolddagen 2012 snegler 24 02 2012 Alle har et forhold til snegler De finnes med og uten hus er bitte små eller ganske store og skaper ofte mer frustrasjon enn glede Kjennskapen til artenes utbredelse i Norge er dårlig og vi trenger hjelp fra norske skoler til å kartlegge dem Spør en ornitolog 08 04 2005 Nå kan du stille fuglespørsmål til en ornitolog Her kan du også lese hva andre har spurt om og fått til svar Artikler Nettverk for miljølære Mangfoldet skal sikres gjennom vern og bærekraftig bruk Naturens mangfold er en del av jordas fellesressurs som kan bevares både gjennom vern av områder og arter og ved bærekraftig bruk Nettverk for miljølære Naturens mangfold er jordas rikdom Hva er hensikten med naturens mangfold Over 100 av jordas arter forsvinner trolig hver dag og mange flere står i faresonen Nettverk for miljølære Mangfoldet minker At arter dør ut og nye kommer til er ledd i en naturlig prosess Det bekymringsfulle i våre dager er at utryddelsestempoet er så høyt på grunn av menneskets storstilte endringer av jordas økosystemer Nettverk for miljølære Hva truer mangfoldet i norsk natur Naturens mangfold er under press fra flere hold Endring av leveområder spredning av arter overbeskatning og forurensning er noen av de største truslene Lenker Miljøstatus i Norge Dyr og planter Miljøstatus sine temasider om dyr og planter Artsdatabanken Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold Deres viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper Direktoratet for naturforvaltning DN har ansvar for å framskaffe et godt kunnskapsgrunnlag for bevaring og forvaltning av det

  Original URL path: http://www.miljolare.no/tema/planterogdyr/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Tema: Deltakelse og demokrati
  å bli kjent med hva som kjennetegner vårt samfunn i dag og hvilke utfordringer rettigheter og muligheter man har til å delta i de demokratiske prosessene Dette temaområdet fokuserer på hvilke muligheter for deltagelse og påvirkning ungdom har i dag og forholdet mellom hva som skjer globalt og lokalt Aktiviteter Lag utviklingsplan for skolens nærområde Delta i kommunens planlegging Finn ut hvordan globaliseringen påvirker oss Er utviklingen i Norge bærekraftig Sjekk utviklingen for to land Undersøke uttrykket bærekraftig utvikling Vurder byggjeskikk Skrifta på veggen utandørs skilt og reklame Registrer barnetråkk Se resultater for alle aktivitetene under temaet deltakelse og demokrati Last opp din egen rapport Last opp en rapport basert på aktivitetene du har utført Artikler Nettverk for miljølære Berekraftig utvikling Bakgrunnsinformasjon utarbeidet av Nettverk for miljølære Hva er bærekraftig utvikling FN Sambandet sin temaside om bærekraftig utvikling Rapporter om ungdom og medbestemmelse Oversikt over informasjon om ungdoms holdninger og egne erfaringer med demokrati og medbestemmelse Stiftelsen Idébankens database Her finner du 350 eksempel på nyskapende tiltak for miljø global rettferdighet lokalt demokrati og samhørighet Ressurshåndbok for ungdom Utviklet i regi av det Internasjonale Instituttet for Bærekraftig Utvikling 1995 The Consumer Citizenship Network Images and Objects Active Methodology Toolkit Dette

  Original URL path: http://www.miljolare.no/tema/demokrati/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Tema: Energi
  med mye kunnskap Det er derfor naturlig at temaet energi har fått en sentral plass i læreplanen Under finner du en liste med energiske aktiviteter Finn det som passer deg og dine elever og skap spennende undervisning Aktiviteter Sjekk skolens energibruk Energibruk og økonomi Energitjenester energibærere og energikilder Lag vannrakett Vannkraftverk Fra kvernkall til turbin Bli en energidetektiv Lag økoprofil for en bolig Lag økoprofil for en skole Solenergi Ta hjemmetempen Se resultater for alle aktivitetene under temaet energi Last opp din egen rapport Last opp en rapport basert på aktivitetene du har utført Artikler NRK Klimatips om standby Vi sløser bort uhorvelige mengder strøm ved å la elektriske apparater som TV video og stereoanlegg stå i standby funksjon Hvis alle Norgesglassets lyttere skrudde helt av ville de spare strøm nok til å forsyne hele Drammen kommune med elektrisitet Det forteller Tone Granås fra miljøorganisasjonen Grønn Hverdag Nettverk for miljølære Energisystemet vårt Les mer om energikilder energibærere og energitjenester Nettverk for miljølære Bakgrunnsstoff om energi Noen har kanskje Meispermen i hylla på skolen Meispermen inneholder bakgrunnsstoff som er aktuelt for energidelen av Nettverk for miljølære Nå finner du innholdet på miljolare no Lenker Regnmakerne i skolen Søker du spennende oppgaver

  Original URL path: http://www.miljolare.no/tema/energi/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Tema: Forbruk, ressurser og fordeling
  Vår velferd er basert på stadig økende produksjon og forbruk Utviklingen tar ikke hensyn til at det er våre felles ressurser og vårt felles miljø vi forbruker dels i et tempo som ikke kan fortsette Derfor bærer vår rike del av verden et særskilt ansvar for å bringe vårt forbruksmønster og nivå i en retning som gjør at vi kan overlevere jordas ressurser og miljø i god stand til våre etterkommere Nettverk for miljølære Skort på ressursar Vatn Ferskvatn er nødvendig for å halde oppe alt liv Klimatiske tilhøve gir ulik tilgang på vatn og vassforbruk og annan menneskeleg aktivitet eller bruk kan ureine eller øydeleggje ferskvatn Vassmangel har vorte eit globalt miljøproblem Youth Xchange Last ned heftet YouthXchange Veiledning mot en bærekraftig livsstil bygger på den engelske hovedutgaven fra FNs miljøprogram UNEP og FNs organisasjon for utdanning vitenskap og kultur UNESCO YouthXchange inngår i FNs utdanningstiår for undervisning for bærekraftig 2005 2014 John Hille Rettferdig handel Bytteringen Stiftelsen Idébanken bidrar med bakgrunnstoff drøfting av fordeler og ulemper lenker til Nordiske aktører og praktiske tips om hvordan du kan komme i gang Stiftelsen Idébankens database Her finner du 250 eksempel på nyskapende tiltak for miljø global rettferdighet lokalt demokrati og samhørighet Nettverk for miljølære Klimaendringer Drivhuseffekten har alltid eksistert og er avgjørende for alt liv Menneskelige aktiviteter har imidlertid forsterket drivhuseffekten og det vil kunne gi endringer i klimaet på jorda Utslipp av CO2 er årsak til mer enn halvparten av den menneskeskapte drivhuseffekten Nettverk for miljølære Mennesket forstyrrer nitrogenkretsløpet Forstyrrelsen av nitrogenkretsløpet er nært knyttet til produksjon og forbruksmønstre Menneskelig aktivitet gir alvorlige forurensningsproblemer som klimaendringer overgjødsling forsuring og ozon ved bakken Industrielt storskalajordbruk og bilbruk er viktige årsaker til problemene Nettverk for miljølære Helse og miljøfarlege kjemikal Forbruket av kjemikal aukar og det kjem stadig nye kjemiske stoff og produkt på marknaden I Noreg finst det 8 000 10 000 kjemiske stoff i om lag 50 000 produkt Utslepp av helse og miljøskadelege kjemikal kan skje på alle stadium av produktstraumen i samfunnet Utslepp frå diffuse kjelder og tidlegare industriverksemd og deponi nær sjøen er store ureiningskjelder og vi får nye miljøgifter via hav og luftstraumar Nettverk for miljølære Skort på ressursar Jordsmonn og produktivt land Den totale delen av jordsmonn og produktive landareal på jorda har vorte ein kritisk ressurs og den biologiske bereevna til jorda er nådd Dei produktive landområda er truga av erosjon nedbygging og ureining 20 prosent av folket på jorda lever utan matvaresikring I utviklingslanda er oppdyrking av jord årsak til 60 prosent av avskoginga Statistisk Sentralbyrås Forbrukerundersøkelser Gir flere tall om sammensetningen av forbruket i Norge Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie i forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Anders Barstad Dag Ellingsen og Ottar Hellevik Rikere og hva så Hvordan har økningen i levestandard påvirket livskvaliteten vår Basert på Statistisk sentralbyrås undersøkelser av levekår og miljøtilstand og MMIs løpende verdiundersøkelse Lenker Klimakolonialism Denne nye kolonialismen rettferdiggjøres med viktigheten av å bekjempe de globale klimaendringene Artikkel i dagbladet av forskere

  Original URL path: http://www.miljolare.no/tema/forbruk/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Tema: Friluftsliv og naturopplevelser
  i skolen Direktoratet for naturforvaltning har opprettet nettstedet friluftsliv i skolen som et tilbud til ansatte i barnehage og grunnskole som ønsker å bruke nærmiljøet som læringsarena Nettstedet vil blant annet informere om tilrettelegging av uteområder Allemannsretten planlegging og gjennomføring av aktiviteter ute Friluftslivets fellesorganisasjon FRIFO er en paraply for de 13 største friluftslivsorganisasjonene i Norge Her er oversikt over de store friluftslivsarrangementene Friluftsrådenes landsforbund FL Læring i friluft Landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd Hovedoppgaven er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd Har kjennskap til egna naturområder og kompetanse på bruk av friluftsområdene til aktivitet og læring Den Norske Turistforening DNT Friluftsliv i skolen DNT ønsker å bidra til at lærere og klasser i større grad benytter natur og naturopplevelser som virkemiddel i hele sin undervisning Miljøstatus i Norge Friluftsliv Miljøstatus i Norge er en informasjonsbank for alle som har spørsmål om norsk natur og miljø På nettsidene finnes fakta om miljøtilstanden hva som påvirker den og politiske målsetninger artikler og kart og figurer som viser tilstanden lokalt og nasjonalt Tema friluftsliv inneholder f eks informasjon om Allemannsretten jakt fiske aktiviteter friluftsområder og tilrettelegging Skoleskogen Skoleskogen er undervisningsprogrammet Lære med skogen sin portal for lærere skoleledere foreldre og andre som er interessert i undervisning i skoleskogen Her finnes oversikt over læremidler kurstilbud lokalt kontaktnett og en rekke aktiviteter og oppgaver for bruk i skoleskogen Læremidler på nett Uteskoleveven for lærere Kongleposten for elever Energiveven bioenergi for ungdom og Treveven ariktektur teknologi og design for ungdom Naturkart for Oslos bydeler Naturkart er et informasjonsprosjekt i regi av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus NOA og det skal øke elevers naturglede naturkunnskap og fysiske aktivitet Naturkart fra forskjellige bydeler i Oslo er tilgjengelig Kartheftene inneholder blant annet vegetasjonskart og en

  Original URL path: http://www.miljolare.no/tema/friluft/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Tema: Helse, inneklima og skolemiljø

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /tema/skolemiljo/ (2016-01-26)


 • Tema: Interessekonflikter
  i arealbruk Fysiske inngrep i strandsona Kartlegg grønnstrukturen Land strand og vann Rovvilt og interessekonfliktar Utbygging i 100 metersbeltet Se resultater for alle aktivitetene under temaet interessekonflikter Last opp din egen rapport Last opp en rapport basert på aktivitetene du har utført Artikler Nettverk for miljølære Kampen om arealene Bakgrunnsinformasjon utarbeidet av Nettverk for miljølære Nettverk for miljølære Arealbruken påvirker miljøet Bakgrunnsinformasjon utarbeidet av Nettverk for miljølære artsdatabanken no Truede dyrearter og biologisk mangfold en oversikt Artsdatabanken har siden 2005 jobbet for å innhente og samordne informasjon om landets arter fra ulike biologiske miljøer Her finnes informasjon om truede dyre og plantearter på det som kalles rødlista publisert 6 des 2006 i tillegg til artikler om biologisk mangfold forskjellige fremmede dyrearter og ulike typer av biologisk miljøer i norsk natur Kjersti Thorkildsen Redde eller redd for ulven Rovdyrpolitikken i Norge gir et godt bilde på hvordan motsettende målsetninger i forskjellige departementer og interesseorganisasjoner kan føre til konflikter Mål som bevaring av biologisk mangfold forvaltning av kulturlandskapet og økonomisk vekst strider imot hverandre og det er på grunnlag av dette at det er inngått et kompromiss for å bevare rovviltet samtidig som å sikre et levedyktig landbruk Dessverre gir ikke rovdyrforliket noen universell løsning på interessekonfliktene og staten ved miljødepartementet har nå blitt stevnet for retten etter anklage fra WWF Norge Foreningen Våre Rovdyr og Norges Naturvernforbund om brudd på Bern konvensjonen Denne forplikter Norge til å ha en egen levedyktig ulvebestand som strider imot at fem ulver ble lovlig felt vinteren 2005 Oslo tingrett skal 23 27 oktober 2006 behandle denne saken Avgjørelsen kan ha stor betydning for fremtidig lisensjakt på ulv Selv om felling av ulv har blitt tillatt er den største satsingen på miljøverndepartementets budsjett neste år tiltak for å nå målet om å stanse tapet av biologisk

  Original URL path: http://www.miljolare.no/tema/konflikter/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive