archive-no.com » NO » M » MILJOLARE.NO

Total: 1501

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tema: Klima og luftkvalitet
  og oppvarming I tillegg kan industri også være en viktig kilde til lokal luftforurensning Aktiviteter CO2 på skoleveien Ekstremvær Foreta trafikktelling Hvor kommer luftforurensningen fra Lav og luftforurensning Luftforurensning fra boligoppvarming Luftforurensning fra industri Nedbør temperatur og vind Observer solvinkel og UV stråling Støv fra vegtrafikk Temperatur og saltholdighet i vann Undersøk miljøpåverknad på gravstøtter Variasjonar i temperatur og is Værstasjoner Vér og vind Se resultater for alle aktivitetene under temaet klima og luftkvalitet Last opp din egen rapport Last opp en rapport basert på aktivitetene du har utført Nyheter Klimahefte fra miljostatus no 30 09 2009 Klimaheftet Alt henger sammen med alt er et arbeidshefte for mellomtrinnet ungdomsskolen og videregående skole Formålet er å inspirere til å ta dagsaktuelle klimaproblemstillinger inn i undervisningen Artikler CICERO Klima ABC Kort og enkel innføring i klimaproblemet med lenker til videre lesning Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten i norske byer Utvikling årsaker tiltak og framtid Statistisk sentralbyrå Klima og luftforurensning SSBs informative sider om utlipp av stoffer som påvirker klimaet og luftkvaliteten Lenker WWF Klimaprosjektet Velkommen til WWFs klimaskole WWF lærer deg mer om klimaendringene og gir deg muligheten til å bli en del av løsningen Her finner du En webvideo som gir deg generell kunnskap om klimautfordringen en nettbasert seminarserie og en anledning til bli klimabudbringer Norsk institutt for luftforskning Instituttets arbeidsområder er miljøforskning med vekt på kilder til luftforurensning atmosfærisk transport omvandling og avsetning NILU foretar også vurdering av forurensningers virkninger på økosystemer helse og materialer luftkvalitet info Informasjon om luftkvalitet i norske byer UV og ozonlag samt bakkenært ozon Miljøstatus i Norge Klima og ozon direktiver Miljøstatus i Norge Luftforurensning Cicero senter for klimaforskning Global oppvarming er et av de største problemene menneskeheten står overfor CICEROs oppgave er å gi pålitelig helhetskunnskap om klimaspørsmål seNorge no Daglig oppdaterte kart viser

  Original URL path: http://www.miljolare.no/tema/luftkvalitet/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Tema: Kulturminner
  bokstavelig talt hente fram i lyset kunnskap om menneskenes liv og samfunn fra de begynte å innta landet Nye og ofte overraskende funn kan bidra til å styrke de oppfatningene vi allerede har av historien eller korrigere dem Nettverk for miljølære Samiske kulturminner og landskap Samiske kulturminner står i en særstilling Sammen med blant annet språk historie klesdrakt håndverks og næringstradisjoner er de en del av grunnlaget for samisk kulturutøvelse og for samene som etnisk gruppe Nettverk for miljølære Tekniske og industrielle kulturminner Norge var et primærnæringssamfunn til et godt stykke inn i forrige århundre da den industrielle revolusjonen for alvor fikk feste Tekniske og industrielle kulturminner er fellesbetegnelsen for kulturminner som er knyttet til utnyttelsen av naturressursene Gjennom bevaring av industriens kulturminner får vi belyst arbeiderfamiliens kår i hjem og på arbeid Nettverk for miljølære Bygningsarven Behovet for å gi landets verneverdige bygninger og bygningsanlegg et sikkert vern var opprinnelig hovedgrunnlaget for at Riksantikvarembetet ble opprettet i 1912 I dag er virkefeltet sterkt utvidet men bygningsvernet er fremdeles en prioritert oppgave i kulturminnevernet Nettverk for miljølære Trusler og utfordringer Hvert eneste kulturminne er enestående og uerstattelig Vi står overfor en utfordring når det gjelder å beskytte dem mot nedbrytning vandalisme brann og andre trusler de utsettes for Nettverk for miljølære Det er framsynt å se bakover For alle mennesker er det viktig å vite at vi har en kulturell bakgrunn med røtter langt tilbake i tid og at vi er ledd i en tidskjede som strekker seg fra fortiden og inn i en ukjent framtid Fortiden er den ryggraden vi trenger for å kunne gå videre Derfor er det framsynt å se seg tilbake Nettverk for miljølære Hvor gamle er kulturminnene De fleste områdene som er bebodd i dag har vært befolket også lenge før vår tid I et

  Original URL path: http://www.miljolare.no/tema/kulturminner/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Tema: Vannressurser
  av vannmiljøet tiltak Drikkevann Er det nok oksygen i vatnet Er vatnet vårt surt Grunnvannskilder Hvem forurenser vannet Hvordan kan avløpsvann renses Kor næringsrikt er vatnet Kor salt er vatnet Påvirkning fra landbruk Temperatur og saltholdighet i vann Undersøkje utsjånad og lukt Vannkvaliteten Vassføring straum og erosjon Se resultater for alle aktivitetene under temaet vannressurser Last opp din egen rapport Last opp en rapport basert på aktivitetene du har utført

  Original URL path: http://www.miljolare.no/tema/vannressurser/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Finn aktiviter via læreplanreferanser
  Læreplaner etter kunnskapsløftet Velg læreplan Læreplan i elevrådsarbeid Læreplan i samfunnsøkonomi programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i felles programfag i vg1 medier og kommunikasjon Læreplan i felles programfag i vg1 naturbruk Læreplan i felles programfag i vg1 helse og sosialfag Læreplan i mat og helse Læreplan i samfunnsfag Læreplan i biologi programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i samfunnsfag samisk Læreplan i naturfag Læreplan i friluftsliv valgfrie programfag Læreplan i geografi

  Original URL path: http://www.miljolare.no/data/ut/lareplan/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Undersøk muggsopp i klasserommet
  gamle bygninger der ventilasjonen er for dårlig I denne aktiviteten undersøker skolene nivåer av muggsopp i klasserommet sitt Formål Undersøke inneklimaet i klasserommet og få innblikk i hvor viktig inneklimaet er for helse konsentrasjon og den generelle arbeidssituasjonen Aktiviteten vil også kunne fungere som et praktisk fordypningstillegg til temaet mikrobiologi og akkumulere og tilby viktig viten om inneklimaet i skolene til forskning og forvaltning Gjennomføring Få tak i det nødvendige utstyret og gjennomfør aktiviteten ut i fra anvisninger gitt i veiledningen Resultater Last opp antallet kolonier dere finner i petriskålene og last opp foto av muggkoloniene Sammenlign med andre rapporterte bidrag Har dere funnet flere kolonier enn andre skoler Har dere funnet mest muggsopp som liker fukt eller muggsopp som trives tørt Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen Legg inn data Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen Vis resultater På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene Bakgrunnstoff Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten Læreplanmål Koplinger til læreplanene Forslag til andre aktiviteter på Miljolare no Mål karbondioksid CO2 i klasserommet Undersøk støv

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/by/ressurs/br35/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Gråstein og gull
  flere av I denne aktiviteten kartlegger og klassifiserer vi nye og gamle mineraluttak og gjør oss kjent med samfunnsmessige utfordringer knyttet til uttak av mineralske ressurser Formål Formålet med aktiviteten er å bli kjent med fordeler og ulemper ved uttak av mineralske råstoffer og å veie miljømessige og samfunnsmessige interesser knyttet til utnyttelse av mineralske ressurser mot hverandre Gjennomføring Finn et masseuttak som passer som turmål for skolen Samle inn

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/natur/ln19/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Solenergi
  atmosfæren som igjen bidrar tiløkt global oppvarming Dette vil gi store konsekvenser for klima plante og dyreliv Solenergi er en fornybar energikilde som ikke gir forurensing Hvis vi kan erstatte forbruket av fossile energikilder med solenergi vil vi kunne redusere mengden utslipp av drivhusgasser og redusere presset på naturressursene våre Formål Bli bevisst at fornybar energi kan være et reelt alternativ til fossile energikilder Bli kjent med energiformer og energioverganger Gjennomføring Mål innstrålt solenergi i skolegården ved bruk av solcellepanel Regn så ut hvor mye energi dere ville fått hvis dere hadde kledd den delen av skoletaket som er utsatt for solstråler med solceller Hvor stor del av skolens energiforbruk utgjør dette Ville det lønne seg energimessig og eller økonomisk sett med solcellepanel på skoletaket i din region Resultater Legg inn resultatene fra energimålingene i databasen til miljolare no Sammenlign resultatene med andre skolers rapporter Hvor stor andel av skolens elektriske energiforbruk vil dere kunne spare ved å bruke solenergi i deres region Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen Legg inn data Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen Vis

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/by/ressurs/br34/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Temperatur og saltholdighet i vann
  og en viktig variabel i alle klimasystemer Målinger av havstrømmer vanntemperatur og innhold av næringssalter oksygen og karbondioksid gir bidrag til forståelse av hvordan klimasystemene fungerer globalt og om utvikling gjennom historien En økning i havtemperaturen kan ha alvorlige konsekvenser for fiskerier og for løpene til de store havstrømmene så dette er et viktig fordypningsområde Formål Denne aktiviteten søker å bringe klimaproblematikken nærmere elevene ved å ta utgangspunkt i vannobservasjoner En skole eller en klasse kan bygge opp sin egen klimastatistikk og få et virkelig og praktisk utgangspunkt for engasjement og læring om den globale klimautfordringen Gjennomføring Vi måler her saltholdighet og temperatur i ferskvann eller saltvann Ved å utføre jevnlige målinger kan man bygge opp en egen klimastatistikk Jevnlige målinger over tid er nødvendig for å kunne undersøke om klimaet endrer seg på sikt eller ikke Resultater Mål og rapporter vanntemperatur og saltholdighet Bruk samarbeidspartnerne og nettressurser oppgitt i aktivitetens bakgrunnsstoff som for eksempel værsatellittbilder og værutviklingsimuleringer for å knytte egne observasjoner til klimaforskningen Valg for denne aktiviteten Les veiledning Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen Legg inn data Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i

  Original URL path: http://www.miljolare.no/aktiviteter/vann/natur/vn28/ (2016-01-26)
  Open archived version from archive