archive-no.com » NO » M » MJL.NO

Total: 585

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Misjonen Jesus Leger
  er skapt med mulighet til å ha toveisforbindelse med Gud Leger bør ikke undersøke et menneske som en snekker ser på sine bord eller en rørlegger ser på sine rør Leger trenger å se på mennesket fra en holistisk synsvinkel hvor hele personen er tatt med i undersøkelsen En amerikansk lege sa det slik Til nå har vi leger behandlet sykdommer som er i mennesket I framtiden trenger vi å lære å behandle mennesker som har sykdommer Tro er god medisin Veldokumenterte vanntette vitenskapelige dokumentasjoner fra en rekke store universiteter i Amerika og andre land slår i dag fast at Marx s filosofi rett og slett er en farse I løpet av de siste 40 50 årene har det vært foretatt 500 kliniske vitenskapelige studier på helse og religion Nesten alle slår tydelig fast at en god porsjon god religion gir god helse For noen år siden ble det etablert et senter for studier i religion og helse ved Duke University i USA Professor dr Dale A Mattews ved Duke University er en banebryter på dette feltet Hans konklusjon er Tro er god medisin Tro og helse står i nær forbindelse med hverandre Det ene studiet etter det andre slår fast følgende Mennesker som går minst en gang i uken i kirken ber til Gud og leser i Bibelen hver dag har mange fordeler medisinsk sett De har lavere diastolsk blodtrykk enn de som er lite eller ikke religiøse i det hele tatt De er sjeldnere til behandling på sykehus og har normalt bedre fysisk og mental helse De har et sterkere immunforsvar og kan takle stress bedre De lever vanligvis lenger enn de som er lite eller ikke religiøse Etter en hjerteoperasjon har de religiøse tre ganger større sjanse til å overleve sammenlignet med ikke religiøse pasienter Risikoen for å dø av en sykdom alle sykdommer inkludert er 35 prosent lavere for de religiøst aktive De beholder helsen bedre og unngår ofte farlige sykdommer som kreft og hjertesykdommer Listen kunne gjerne gjøres lenger Hvorfor mindre sykdommer hos de religiøse For det første Fordi Gud har skapt legemet står de troende ansvarlig overfor Gud med sitt liv Skadelige laster og lyster avstår man helst fra De troende har også vanligvis et sosialt nettverk rundt seg i kirken Gudstilbedelse gir glede og inspirasjon og et håp om evig liv etter døden gir livet mening Et sosialt nettverk frir dem fra ensomhet og en følelse av ikke å være til noe gagn Dessuten har de troende en Gud å gå til med synd og skyld Å få tilgivelse er en helsebringende opplevelse som kan være med på å løse en fra stress og høyt blodtrykk Det er med på å gi et bedre immunforsvar som igjen beskytter mot en rekke sykdommer Dette er vitenskapelig bekreftet For det andre I tillegg går mange troende til Gud med sin sykdom og ber om helbredelse Han styrker kroppen bevarer fra sykdom eller gir guddommelig helbredelse Personlig har jeg vært øyevitne til mange veldokumenterte under som

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=202 (2015-05-11)
  Open archived version from archive


 • Misjonen Jesus Leger
  28 Dersom du tror skal du se Guds herlighet Joh 11 40 Din tro har frelst deg Luk 17 19 Jesus poengterte viktigheten av å være rett motivert for å kunne bli frisk Den syke ved Betesda dammen fikk høre Vil du bli frisk Joh 5 6 Han lærte at synd kan føre til sykdom Se du er blitt frisk Synd ikke mer for at ikke noe verre skal hende med deg Joh 5 14 Han lærte at å ta imot helbredelse er like lett som å ta imot frelse Hva er lettest å si til den lamme Dine synder er deg forlatt eller å si Stå opp ta din seng og gå Mrk 2 9 Da disiplene ikke greide å helbrede en besatt gutt ble de irettesatt av Jesus Han fortalte at grunnen til at de mislyktes var vantro Deretter fortalte han hva de skulle gjøre for å lykkes ha tro og være utholdende i bønn Mat 17 19 21 Videre lærte han at helbredelsen skulle skje ved Guds Ånd Mat 12 28 Jesus lærte disiplene hvordan de skulle helbrede ved håndspåleggelse og i hans navn Mark 16 18 Han gav dem del i himmelrikets hemmeligheter helbredelse er en del av det Mat 13 11 Hans helbredelsesmetoder var i seg selv belærende for hans disipler De var tre år sammen med ham blant annet for å lære om dette viktige emnet De lærte ved å høre og se Luk 1 2 Apg 1 1 Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike helbrede de syke og drive ut onde ånder Mat 10 1 7 8 Mrk 3 14 15 6 7 13 Luk 9 1 2 10 1 8 9 De store under skapte tro hos folket De som ble helbredet brakte de gode nyhetene med seg videre Vitnesbyrdene til de som var helbredet brakte folk til Jesus Ryktene om ham spredte seg Mat 4 24 Det har vel aldri vært så mye helbredelsesforkynnelse på vår jord som på Jesu tid Jesus hadde all den reklame han trengte Han selv trengte i grunnen ikke å forkynne så mye helbredelse for folket oste av tro Jesus var også et menneske og derfor hadde han fysiske begrensninger Av hensyn til seg selv måtte han noen ganger be dem ikke å vitne om det som hadde skjedd Mat 8 4 9 30 12 16 Mrk 1 44 5 43 7 36 8 26 Presset mot ham kunne bli for stort Han måtte noen ganger ta praktiske hensyn Men til vanlig var han slett ikke imot at de som var blitt helbredet brakte de gode nyhetene videre Gå hjem til dine egne og fortell alt det Herren har gjort for deg og at han har vist barmhjertighet mot deg Mark 5 19 Disiplene forkynte helbredelse Jesus lovte å stadfeste det forkynte ordet med de medfølgende tegn Men de gikk ut og forkynte overalt Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med Mrk 16 20 Jesus stadfestet at det som disiplene hadde forkynt var sant Det innebar at de blant annet hadde forkynt helbredelse og så stadfestet Jesus det forkynte ord med å helbrede Så enkelt Man forkynner ikke et helt annet emne enn helbredelse og så kommer folk fram for å bli legt Flere steder kan vi lese korte trosforkynnende ord fra apostlene Peter sa til den lamme ved tempelporten Sølv eller gull eier jeg ikke men det jeg har det gir jeg deg I Jesu Kristi nasareerens navn stå opp og gå Apg 3 6 Deretter grep Peter hans høyre hånd og reiste ham opp Det var slik Jesus ofte praktiserte det først forkynnelse så handling Mat 4 23 9 35 Han bad sine disipler om å følge denne metoden Når dere går av sted så forkynn Himlenes rike er kommet nær Helbred syke rens spedalske driv ut onde ånder Mat 10 7 8 Men Peter forkynte ikke helbredelse bare til denne ene mannen Hans helbredelse førte til at folk stimlet sammen i forundring over miraklet Peter grep så anledningen til å forkynne til folket i Salomos buegang Han fortalte dem at det ikke var på grunn av deres kraft eller gudsfrykt at denne mannen stod frisk foran deres øyne Så forkynte Peter helbredelse til folket at det var troen på Jesus som hadde gitt ham førligheten tilbake Apg 3 16 Mens han talte om mannens helbredelse kom prestene og saddukeerne over dem Fylt med Guds Ånd forkynte Peter helbredelse for dem også Så la det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk at ved Jesu Kristi nasareerens navn han som dere korsfestet han som Gud oppreiste fra de døde ved ham står denne mann helbredet for dere øyne Apg 4 10 De religiøse lederne prøvde å stoppe evangelieforkynnelsen ved å true apostlene til taushet Så kalte de dem inn igjen og forbød dem helt å tale eller lære i Jesu navn Apg 4 18 Men Peter og Johannes gjorde det straks klart for de religiøse lederne at det var galt å ikke tale om det de selv hadde opplevd av tegn og under Men Peter og Johannes svarte dem Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud For vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt Apg 4 4 19 20 Peter forkynte også omvendelse og frelse både for folket og senere for de religiøse lederne Apg 3 19 26 4 12 Peter forkynte evangeliet om helbredelse til Kornelius hus Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen fordi Gud var med ham Apg 10 38 Paulus forkynte at helbredelse var inkludert i evangeliet og det hadde han forkynt ved kraften i tegn og under ved Åndens kraft Slik har jeg fullt ut kunngjort Kristi evangelium fra Jerusalem og rundt om like til Illyria Rom 15 19 Paulus lærte

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=187 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Misjonen Jesus Leger
  Mark 2 11 12 Da Peter i Jesu navn helbredet den lamme ved tempelporten kunne folk bekrefte at han hadde vært lam Det skapte en stor tro på Jesus og var med på å bekrefte miraklets troverdighet De kjente ham igjen at det var han som pleide å sitte ved Den fagre tempeldør for å be om almisse Apg 3 10 Da Jesus oppvakte den døde Lasarus var det ingen som ropte på dokumentasjon At han hadde vært død i fire dager og stinket kunne lett bekreftes av mange Og mange så ham komme levende ut av graven Miraklet var så sterkt at Jesu motstandere måtte innrømme Lar vi ham holde på slik vil alle tro på ham Joh 11 48 Jesu oppstandelse er også dokumentert ikke av leger men av mange øyenvitner De så ham med sine blotte øyne tok på ham snakket med ham og spiste sammen med ham Han åpenbarte seg for sine disipler levende med mange beviser Apg 1 3 Jesus kunne ikke gi dem bedre dokumentasjon på sin oppstandelse Og disiplene var villige til å gå i døden på grunn av sannhetsgehalten i dette historiske miraklet Det er Bibelens største mirakel Uten legeerklæring Ifølge Jesus skulle disiplene vitne om det de hadde sett og hørt Selv uten legers dokumentasjon sier en frimodig Peter Vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt Apg 4 20 Skal man bruke dagens strenge vitenskapelige krav på dokumentasjon på Bibelens mirakler vil nesten ingen av dem holde mål Men friske ble likevel alle Mange åpenbare helbredelser kan bli like godt dokumentert av en lekmann som en lege f eks blindhet døvhet lammelse brokk plattfot befrielse fra smerter osv Unødvendig med dokumentasjon Mange helbredelser er så tydelige at dokumentasjon fra leger ikke er nødvendig Får en blind synet igjen er det nesten tåpelig å gå til en øyen spesialist for å få det bekreftet Si meg kjære lege ser jeg Men for all del man må gjerne gjøre det for de vantros skyld Få gjerne med en legeattest som sier hvilken sykdom du led av og at du nå er blitt erklært frisk I en rettsak veier troverdige vitners utsagn tungt Det burde også være tilfelle i forbindelse med sykdom og helbredelse Da assisterende fylkeslege i Tromsø sa at Margot Robertsen sannsynligvis hadde sett hele tiden var det mange i Harstad som lo Hundrevis kjente til Margots blindhet gjennom en mannsalder Her var dokumentasjon av en lege helt unødvendig Enhver kunne lett teste miraklet Men megatvilerne må gjerne få dokumentasjon Margot ser like godt på det venstre øyet nå som for ti år siden Med all respekt for legers dokumentasjon Det er likevel ikke dokumentasjonen som gjør folk friske Og selv om leger kan erklære folk friske vil stortvilerne finne på en eller annen årsak til å tvile Man argumenterer slik Det ville ha skjedd uten forbønn Dette kaller vi for spontanhelbredelse eller at sykdommen har brent ut Det fins sikkert en forklaring på fenomenet som vitenskapen ennå ikke har funnet fram til Til dette er å si Hvis du bestiller en pizza lurer du ikke på hvor den kommer fra Det er en selvfølge at den kommer fra der du bestilte den Så også med helbredelse Ber du Gud om å helbrede deg og det skjer vet du at det kommer fra ham Karmøykvinnens opplevelse For sju år siden hadde jeg et helbredelsesmøte på Kopervik videregående skole på Karmøy Dit kom en kvinne som var blind på det høyre øyet etter at hun var blitt operert i hodet På det venstre hadde hun bare 30 prosent syn Legene på Haukland sykehus hadde fjernet en stor syste i hodet tre år tidligere Svulsten hadde skadet synsnerven Det førte til blindhet Spesialistene hadde fortalt henne at hun aldri ville komme til å få bedre syn på det øyet hun så på Heller verre Etter at jeg bad for henne fikk hun brått synet tilbake på begge øynene Det var stor glede på møtet Noen dager senere gikk hun til en øyenspesialist i Haugesund for å få bekreftelse på miraklet Øyenspesialisten var ærlig overfor henne og måtte bare konkludere at hun hadde fått synet tilbake Samme dag var hun til en sjekk hos sin optiker for å høre hva hun hadde å si Kvinnen som var blitt helbredet fortalte hva som var skjedd på møtet Etter undersøkelsen sa optikeren Du er fremdeles blind Men kvinnen svarte som sant var Nei jeg ser Nei du er blind svarte optikeren Vil man ikke tro kan det hende at dokumentasjonen blir feil Det blir juks Er man blitt helbredet kan det være lurt å ikke fortelle noe til legen før etter at han har undersøkt en og konstatert forandringen For ingen leger er trosnøytrale De kan da lett underslå mirakler og komme med urealistiske bortforklaringer Noen ganger kan det være lurt å oppsøke flere leger og innhente flere synspunkter Som jeg før har sagt Det er også lurt å be om å få en legeattest som forteller at en er blitt frisk Mange tvilere trenger denne for å kunne tro Men selv en legeattest er ikke alltid et godt nok bevis for et under Man må i tillegg tro at det er Gud som har gjort underet Miraklet er ufornuftig Jeg sier ofte at miraklet ligger utenfor fornuftens og forstandens område Miraklet begynner der forstanden slutter Gud sier Jeg vil ødelegge de vises visdom og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet 1 Kor 1 19 Likevel er fornuften god å ha Det kan være lurt å bruke litt sunt bondevett i forbindelse med helbredelser Miraklet skjedde i forbindelse med bønn for den syke I løpet av kort tid er sykdomsbildet snudd helt opp ned År med lidelse forsvinner i løpet av sekunder timer eller dager Lidelser som leger ikke har greid å kurere forsvinner rett etter forbønn Hvorfor skal det da være så vanskelig å gi Gud æren for det som har skjedd Ordet mirakel fins ikke

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=168 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Misjonen Jesus Leger
  har er at indianerne på noen reservater har begynt å gå tilbake til sine røtter Ved innvielse til åndene gjennom soldans sweat lodge og møter på langhusene får de kontakt med onde åndsmakter Noen innvier seg til å bli indianske krigere De må da gjennomgå en masse fysiske traumer Blant annet bor de alene en vinter i telt oppe i fjellene og livberger seg da kun av naturen Videre må de gjennomgå tøffe seremonier for å bli kåret til kriger en som har innviet seg til åndene Hvilke frukter følger med det Karna fortsetter Med de indianske seremoniene følger det mange selvmord I reservatet Sumas brant langhuset ned for ti år siden Da ble det straks færre selvmord I langhusene danser indianerne rituelle danser og ber til åndene Men nå er langhuset bygd opp igjen og klart til å bli innviet Vi frykter da at selvmordsbølgen skal kommet igjen I reservatet Cheam hvor pastorparet bor har det lenge vært langhus og her er det flere selvmord Vil nå ut til reservatene I februar i år er det sju år siden Chilliwack Native Pentecostal Church ble dannet Chilliwack er en by på nærmere 100 000 mennesker De fleste av indianerne bor utenfor byene i området Menigheten leier en sal i et bygg i byen Indianerne kommer gjerne fra reservatene og inn til byen på møtene Noen bor i byene også Pastorparet Patti og Gary Victor skal nå begynne å ha møter i reservater for å nå folket der de bor Hvordan når dere ut til indianerne Vi har pleid å gå på husbesøk på reservatene Pastorparet Patti og Gary er svært respektert blant indianerne i dette området Når vi sier hvem vi er og hvilken menighet vi arbeider for åpner indianerne dørene for oss Nå skal vi snart på ny ut til reservatene for å evangelisere Men før vi gjør det bør vi ha fått tillatelse fra høvdingen på reservatet sier Rolf og smiler tilfreds Vi må vise respekt for dette folket for selv å få respekt Da vi var her året 1997 98 framførte vi et julespill for 500 indianere på to av reservatene Vi fortalte om Skaperen som sendte sin Sønn til jorden Vi følte da at budskapet nådde fram Patti og Garys sønn og hans kone er nå blitt medpastorer i menigheten De heter Andrew og Melanie Andrew har studert teologi i fire år og er utdannet misjonsflyver fra en bibelskole i provinsen Alberta Han har tatt flyversertifikat for å fly misjonærer ut til misjonsfelt som ligger avsides i dette enorme landet sier Rolf Møter med mat Hvordan er møtene blant indianerne Karna tenker seg om De er nokså lik møtene i en vanlig kirke tilbedelse sang musikk vitnesbyrd og preken Det er i pakt med indiansk kultur å bruke trommer Det har vi tenkt å ta i bruk og da helst indianertrommer Vi innbyr til frelse i møtene På et av møtene kom det fem mennesker fram og ble frelst to hvite og tre indianere Misjonærfruen har

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=164 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Misjonen Jesus Leger
  som ikke står tilbake for den som blir gitt Det er spennende å være raus Og om dere gjør vel imot dem som gjør vel imot dere hva er det å takke dere for Også syndere gjør det samme Og om dere låner ut til dem som dere håper å få igjen av hva er det å takke dere for Også syndere låner ut til syndere for å få likt igjen Men elsk deres fiender Gjør vel og lån bort uten å vente noe igjen Da skal deres lønn bli stor og dere skal være Den Høyestes barn For han er god mot de utakknemlige og onde Vær barmhjertige likesom også deres Far er barmhjertig Døm ikke så skal dere ikke bli dømt Fordøm ikke så skal dere ikke bli fordømt Ettergi så skal dere bli ettergitt Gi så skal det bli gitt dere Et godt mål stappet ristet og overfylt skal bli gitt dere i fanget For med det samme mål som dere har målt med skal det måles igjen til dere Luk 6 33 38 En gang fikk jeg personlig erfare ordet fra Ordspråket 19 17 Den som forbarmer seg over den fattige låner til Herren og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning Siden vi gikk på skole både jeg og min kone hadde vi ikke så mye penger En torsdag hadde jeg tatt ut 1000 kroner til helgehandel Fredag morgen på første skoletime opplevde jeg at Gud sa jeg skulle gi bort 1000 lappen til en ung mann på som også gikk på skolen Ved første friminutt gav jeg ham pengene Han så på pengeseddelen og begynte å gråte Så fortalte han at samme morgen hadde han sammen med kone og barn bedt Gud om et økonomisk mirakel De hadde 50 kroner igjen og kjøleskapet var tomt Jeg vet ikke hvem av oss som var mest lykkelig den formiddagen Da vi kom hjem lå en postanvisning i vår postkasse med en pengegave til oss Kan du tenke deg hvilket beløp Tusen kroner Slik er Gud han er å stole på Slik har vi opplevd mange ganger at når en er raus og velsigner andre sørger Herren for deg med det du trenger Det er så utrolig spennende Hvordan Jo la meg fortelle deg noe Rundt om i dette landet sitter mange mennesker som ikke vet at Jesus Kristus har forberedt en stor gave til dem som inneholder frelse og helbredelse Stiftelsen Misjonen Jesus Leger driver et omfattende arbeid Svein Magne ber for tusenvis hvert år gjennom telefon ved personlig fremmøte og ved møter rundt om i landet For å betjene så mange mennesker trenger han medarbeidere til telefontjenesten kontorarbeid TV produksjon utgivelse av bladet Legedom misjonærer i Canada og feltarbeidere i Norge Til sammen 17 18 ansatte i tillegg til innleid arbeidskraft Alle skjønner at alt dette koster penger Selv om vi når langt ut i dag så ønsker vi å nå enda lengre ut Blant annet å besøke flere steder der ingen kan ta på seg

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=165 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Misjonen Jesus Leger
  ham for at han kan greie det enorme presset Fra en rekke hold kreves det av ham å ha et syn på mange kirkelige og samfunnsmessige forhold At han ikke har hatt tid til å sette seg inn Bibelens helbredelsesteologi kan jeg forstå Det ville derfor ha vært lurt av ham å ikke innlate seg på denne diskusjonen helt fra starten av Dokumentasjon Forskjellen på Gelius og de andre i panelet professor Stein Evensen og formann i Human Etisk Forbund Lars Gule var at Gelius teoretisk tror at Gud kan gjøre under Men jeg tror at troen satt langt inne og var syltynn De andre to trodde ikke på under i det hele tatt Alle tre ropte de etter dokumentasjon Gule hadde surfet på nettet og lest et sted at det ikke fantes noen dokumenterte under x 2013 Men er ikke de som er her i dag god nok dokumentasjon undret programleder Oddvar Stenstrøm Gule har nok ikke fått med seg at det fins en rekke vitenskapelig dokumenterte under som er gjort ved flere utenlandske universiteter Men han trenger ikke gå over bekken etter vann Gule skulle bare ha visst hvor mange dokumenterte under som ligger i legeskuffene rundt om i vårt langstrakte land De mange glade pasienter har bare hørt legen fortelle dem det ufattelige som har skjedd noe legen ikke kunne forklare Men pasienten vet at miraklet hadde skjedd i tilknytning til forbønn De fleste tør ikke fortelle legen hemmeligheten til friskmeldingen Pasienter spør sjelden etter legejournal De mener at det er nok med legens muntlige ord Vanlige folk tror på et slikt vitnesbyrd De spør ikke etter en legejournal Men i våre dager med høyrøstede skeptikere er dokumentasjon slett ikke en dum tanke Det beviser da i alle fall noe Ifølge Pasientrettighetsloven 5 1 ledd har en pasient rett til å få utskrift av sin egen journal Både tvilende kristne og vantro ikke kristne trenger dette klargjørende punktum Så la dem få det Det forteller at et Guds under har skjedd forut for skrivet Men ville Gelius og de andre mirakeltvilerne bli tilfreds med en dokumentasjon fra en lege Det tviler jeg sterkt på Og legene er blitt indoktrinert til ikke å tro på under Alt skal kunne forklares vitenskapelig Noen ganger forteller pasienten sin lege hva som er grunnen til at de er blitt friske Miraklet skjedde i forbindelse med bønn Kan yrkesstolthet noen ganger føre til at legene utelukker å skrive sannheten om pasientens uforklarlige helseforbedring i journalen Klare vitnesbyrd Hvis våre tre motdebattanter var ute etter dokumentasjon ville de ha vist mer interesse for knefenomenet til vitnet Gerd Josefsen fra Flekkerøy Kula i det høyre kneet var så utslitt at den måtte skiftes sa spesialistene på røntgensenteret i Kristiansand Etter forbønnen via Holmgang i fjor merket hun at det skjedde noe i kneet I løpet av sekunder var kneet smertefritt På sykehuset i Kragerø ble det noen uker senere tatt nye røntgenbilder med tanke på operasjon Etter at spesialisten hadde gransket de nye røntgenbildene ble hun erklært frisk Hun som nesten ikke kunne gå på grunn av et utslitt kne kan nå gå flere kilometer uten å kjenne antydning til knesmerter Hvorfor erklærte legen henne frisk men etter å ha hørt Gerds vitnesbyrd skrev han noe helt annet i legejournalen Man kan altså ikke stole på spesialistene heller Den pensjonerte politimannen Helge Engen spiste daglig nitro på grunn av en smertefull angina Det samme gjorde Marit Andersen Hennes angina var så alvorlig at legene på Feiringklinikken ikke turde operere henne hvis hun ikke var i livskrise Begge ble helbredet etter å ha fått forbønn på mine møter Engen var blitt kvitt fem andre lidelser også Vitnet Lars Falch var blitt helbredet av dobbeltsyn og nakkesleng Hans vitnesbyrd ble ikke kommentert Den falt fort ned i placeboskuffen sammen med de andres En folkebevegelse Å forandre livssyn i møte med et mirakel krever både ydmykhet mot og en god porsjon selvransakelse Gules harde kompromissløse linje levnet ikke rom for tvil engang Han hadde bestemt seg for ikke å ville tro og virket mektig irritert over predikanter som meg som farer land og strand rundt og ber for syke og forkynner helbredelse Han var også kraftig irritert på TV 2 som gjennom Holmgang og Tabloid gav gratis PR for helbredelsespredikanter Men programleder Stenstrøm repliserte med rette at dette ble gjort fordi helbredelse var en folkebevegelse som trakk tusener på møter rundt om i landet Dessuten hadde Gule ordet lengre tid enn meg Han benyttet tiden godt til å dosere sitt syn for det norske folk Human Etisk Forbund fikk rikelig med PR for det de står for i TV 2 denne onsdagskvelden Men hvor er det forresten blitt av toleransen i Human Etisk Forbund som de påberoper seg Det lurer nok mange på også medlemmer av Forbundet De vant neppe noen nye medlemmer gjennom Holmgang denne onsdagskvelden Tvert imot jeg tror nok de tapte noen Det er få mennesker som vil identifisere seg med en slik aggresjon som den Gule framviste for det norske folk Mange tilbakemeldinger jeg har fått etter programmet tyder på at verken Human Etisk Forbund eller Den norske kirke vant tilhengere som følge av Gules eller Gelius framtreden Det norske folk er i dag på leting etter tro En slik intellektuelt velutrustet mann som Gule burde heller ha brukt sin tid og krefter på noe mere positivt enn å motarbeide andres tro Gule var glad for de fire som var blitt friske gjennom forbønn og tro Men hvorfor er han da så redd for miraklet Er det ikke fordi miraklet er den beste indikasjon på Guds eksistens Placeboeffektens begrensninger Gule og Evensen trodde på kraften i det uutforskede det mer mellom himmel og jord mirakuløse placeboeffekten Den som noen ganger begynner å virke når syke tror at behandlingen skal gjøre dem friske Placebo er blitt tvilernes og gudsfornekternes svar på mirakler Gule mente det var galt å tillegge uforklarlige hendelser guddommelige manifestasjoner Jeg vil ikke utelukke at en god sinnstilstand kan påskynne en

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=140 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Misjonen Jesus Leger
  uttalte Jeg skammet meg langt nedi skoene Det hørtes ikke ut som om de hadde lest Bibelen Biskopen dro ut programmet med en masse tomprat Derfor ble det ikke tid slik at du kunne ha fått bedt for syke i hele landet Du gjorde et godt inntrykk på fjernsynet Jeg vil oppmuntre deg til å stå på Jeg forstår ikke hvorfor noen har imot deg Jeg var blant de som ringte inn og stemte på troen på helbredelse Det var synd du ikke fikk sjansen til å be for syke på Holmgang Lederen fra Human Etisk Forbund gikk jo helt fra konseptene Takk for et kjempefint program Du skulle ha vært enda oftere på TV Den presten skulle ha vært slengt ut døra Han var svært irriterende Han tillot jo ikke deg å komme til orde Jeg måtte begynne å be for de liberale prestene Jeg sa til min søster Nå må vi be for Svein Magne for nå skal han være på Holmgang Jeg kaller slike prester for fariseere og skriftlærde Kritikerne burde ha oppført seg bedre Den beste av dem var legen Jeg hadde ventet noe bedre fra en biskop Jeg setter et spørsmålstegn ved Den norske kirke For meg var det nok å høre vitnesbyrdet til den damen som ble helbredet i kneet Da var jeg overbevist Biskopen ønsket å be for syke i det skjulte Var han redd for at de gode nyhetene skulle bli kjent blant folk Jeg synes han skulle gjøre som dere gjør be for syke i det åpenbare Takk for Holmgang Jeg satte pris på din tro og din ro Det var trivelig å se deg på Holmgang Men jeg var opprørt over de andre De hadde så liten tro Min bror og søster så deg på Holmgang De var svært begeistret

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=141 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Misjonen Jesus Leger
  en indianerhøvding Mye vann har rent i havet siden da Mange spaltemeter er blitt skrevet om vår virksomhet og mange levende bilder har trillet over TV skjermen siden intervjuet i Bodø Men hvorfor kommer han nå igjen Jeg liker å intervjue fargerike personer som deg For du våger å være annerledes tør å gå på krokete veier Det av nok av personer som befinner seg i den grå hopen Men med deg er det annerledes sier journalisten og gjør seg klar med penn og notatblokk Journalistveteranen ønsker igjen å se meg i indianerhabitten fjærpynt skinnjakke med perlebroderier medi sinmannveske lange mokasiner indianske skinnhansker og fredspipe Men først et langt intervju om mitt liv fra barndom og ungdom og mitt møte med miraklet I full indianerhabitt rusler jeg sammen med ham bort mot noen trær utenfor senteret Her tar han en rekke bilder med skogen som en naturlig bakgrunn Hvor lenge har du tenkt å være journalist i Hjemmet Jeg stortrives i ukebladet og kommer ikke til å slutte der med det første sier han muntert og småler Jeg tar farvel med endelig en behagelig journalist Nå skal han til Tønsberg for å skrive enda flere spalter om min person og vårt arbeid Ønsker du å lese hans presentasjon av en halvindianer og religiøs villmann må du skynde deg til kiosken eller butikken for å kjøpe Hjemmet som er i handelen fra den 24 30 november Skynd deg før det blir utsolgt Svein Magne 2015 Misjonen Jesus Leger Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale Derfor vil Gud helbrede deg Helbredelsen sett fra Guds side I boken Derfor vil Gud helbrede deg lærer vi at Gud er mer interessert i å helbrede oss enn vi er i å motta denne gaven fra ham

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=149 (2015-05-11)
  Open archived version from archive •