archive-no.com » NO » M » MJL.NO

Total: 585

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Misjonen Jesus Leger
  Det man ikke vet det vet man ikke Dette får meg til å tenke på et besøk jeg avla på et indianerresevat i Canada Jeg fortalte noen ledere der at jeg skulle ha møte i et nabo reservat noen mil unna et par uker senere Kan dere sette opp plakater angående møtet her i reservatet noen dager før møtet spurte jeg en av lederne i indianermenigheten Indianeren så litt arrogant på meg og sa Slikt trenger vi ikke vi føler når dere skal ha møtet og så kommer vi Jeg ville ikke ta opp diskusjonen med ham men håpet at det ville bli en følelsesmessig fulltreffer Men dengang ei Ved 21 tiden om kvelden var møtet i indianerreservatet ferdig Vi hadde pakket instrumenter og annet tilbehør i bilen og skulle til å kjøre da dukket endelig folket fra nabo reservatet opp For ikke å skuffe dem måtte vi starte over igjen med et nytt møte Folk kommer sjelden på møtet fordi Ånden drar dem dit De kommer fordi de blant annet var blitt gjort kjent med møtet gjennom en annonse På våre møter skjer det nesten hver gang at folk blir frelst som egentlig kom for å bli helbredet De hadde tilfeldigvis lest om helbredelsesmøtet i en avisannonse Det vekket interesse Konklusjon Dårlig annonsering fører til at færre kommer på møtet og færre blir frelst Annonsering har i denne sammenhengen med frelse å gjøre og må derfor ikke skje på måfå Her må man ikke spare på kronene eller la ukyndige folk ta seg av annonseringen Jeg pleier å kalle mine møter for helbredelsesmøter Jesus kom for å helbrede Hans helbredelse var tre foldig ånd sjel og legeme Luk 4 18 Jesus kjørte sin virksomhet på to meier frelse og helse Han drev med helbredelse hver dag Luk 13 32 Praktisk talt alle hans møter var helbredelsesmøter Lukas 6 18 Dessverre har våre tradisjoner og vår vaklende tro på helbredelse skjøvet disse sannhetene langt ned på listen over viktige sider ved Jesus For noen år siden skulle jeg ha helbredelsesmøter på et sted hvor flere kirker og organisasjoner stod bak En av de ledende tok seg den frimodigheten å lage et stort banner med tittelen Helbredelsesmøter Det satte han opp i en sving på hjemstedet En svært treffende plassering Man kunne ikke annet enn å se annonseringen Men en av de gruppene som stod bak arrangementet trakk seg ut i protest De skammet seg over oppslaget Egentlig skammet de seg over evangeliet ifølge Jesaja 53 4 5 10 Men mange kom til møtet og mange ble frelst og helbredet Det verden er interessert i og det som Bibelen sier er den mest effektive måten å evangeliere på Apg 9 35 skammer noen kristne seg over Med denne tittelen lover man ikke helbredelse til noen Man forteller at her kan hvem som helst få hjelp til å bli kvitt sykdommer Legene kaller sine senter for Legesenter De lover ikke med dette noen helbredelse men de forteller folk at her er det

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=28 (2015-05-11)
  Open archived version from archive


 • Misjonen Jesus Leger
  som er målet en skal handle i kjærlighet uten hevntanker En sjelden gang kan det hende at det dreier seg om en alvorlig forbrytelse Også da skal en handle på en måte som er bibelsk fundert men samtidig gjøre det som er nødvendig med hensyn til den allmenne sikkerhet Hvis han ikke hører Men hører han ikke så ta med deg en eller to andre for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn Mat 18 16 Dette er også en beskyttelse for den som blir konfrontert i fall klageren har tatt feil eller prøver å mele sin egen kake De n andre kan da vurdere om det fins grunnlag for klagen og den anklagede får anledning til å forsvare seg Hvis det er helt klart at den anklagede har feil og det gjelder en alvorlig synd som har følger for menigheten og Guds sak og vedkommende ikke angrer og omvender seg har Jesus ytterligere instruksjoner Men vil han ikke høre på dem da si det til menigheten Hører han heller ikke på menigheten da skal han være for deg som en hedning og en toller v 17 Dette høres ut som harde ord men Jesus konstaterer simpelthen at vedkommende person har forherdet seg mot menigheten og ønsker å fortsette i sin synd Han har da ingenting i menigheten å gjøre fordi han skader Guds sak ved å leve bevisst i åpen synd Utelukkelse fra menigheten som siste utvei vil forhåpentligvis få ham på andre tanker slik at han omvender seg Det er ikke meningen at han skal fryses ut men ha klart for seg at i en kristen menighet forventes det at en lever i pakt med Guds ord Menigheten skal handle i kjærlighet og prøve å få vedkommende tilbake på den rette veien Følg Jesu anvisning Det er likevel et langt sprang fra å ha gjort et feiltrinn til å leve som nevnt ovenfor Derfor er det viktig at en følger Jesu anvisning fra starten Noen opptrer som selvoppnevnte dommere og fastslår at vedkommende angrer ikke nok selv om han har bedt om tilgivelse Dette fins det ikke noe grunnlag for i Bibelen Det står Dersom han angrer så tilgi ham ikke dersom han angrer nok Ingen kan gå inn i sjelen til en person og bedømme graden av anger Ikke alle har samme måte å uttrykke seg på derfor må det være nok at personen innrømmer sin synd ber om tilgivelse og vender seg bort fra gjeldende synd Det er i tilfeller hvor personen fortsetter i bevisst synd til skade for Guds sak at en går videre til neste steg som involverer en eller to andre fra menigheten Det er i denne sammenheng Jesus uttaler disse ordene For hvor to eller tre er samlet i mitt navn der er jeg midt iblant dem Mat 18 20 Han gir sin tilslutning til en bibelsk framgangsmåte og velsigner den med sitt nærvær Misbruk av sjelesorg Det fins tilfeller hvor kontrollerende mennesker bruker disse prosedyrene for

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=30 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Misjonen Jesus Leger
  side er alt ordnet Fra hans side er verden alt blitt forlikt med seg selv i og med at Jesus ved sin død betalte for vår synd dom og straff Men skal det bli oss til del må vi ta imot det personlig La dere forlike med Gud Når den troende presenterer budskapet for en ikke troende tar han Jesu plass og representerer ham som om Gud selv formaner ved oss Vi ber i Kristi sted Møter han motstand er det ikke han selv som er årsaken men budskapet som ikke blir likt og tatt imot Trykket ligger da ikke på den troende men på Jesus Et vitne forteller altså hva han har sett hørt eller opplevd Disiplene møtte Jesus flere ganger etter oppstandelsen Jesu ordre til dem var Dere er vitner om dette Luk 24 48 Da Peter holdt sin gripende tale om Jesu død og oppstandelse til tusener på pinsefestens dag styrket han budskapets troverdighet ved å si Denne Jesus oppreiste Gud og vi er alle vitner om det Apg 2 32 Da yppersteprestene fanget apostlene fordi de forkynte om Jesu død og oppstandelse sa Peter Vi er hans vitner om alt dette Apg 5 32 Apostelen Paulus var ikke først og fremst kalt av Gud til å holde store taler Jesus talte til ham på Damaskus veien og kalte ham til å være et vitne om frelsen og Frelseren for alle folk Men reis deg opp og stå på dine føtter For derfor åpenbarte jeg meg for deg for å utvelge deg til tjener og vitne både om det du har sett og om det jeg vil åpenbare for deg Apg 26 16 For du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt Apg 22 15 Paulus vitnet både for liten og for stor Apg 26 22 Alltid beredt Jesus sa til sine disipler at de skulle få kraft til å være vitner Apg 1 8 De skulle ikke gjøre denne jobben alene i egen kraft og kun basere seg på naturlige talenter og egen menneskelig frimodighet De skulle få kraft idet Den Hellige Ånd skulle utruste dem til oppgaven lede dem til personer gi dem anledninger til å vitne og gi dem mot og kraft Det fins mange evangelisasjonsmetoder som er viktig å kjenne til men alt koker til slutt ned til en metode Den Hellige Ånds metode Likevel er det bra å utruste seg til oppgaven ta kurs i evangelisasjon For en del år siden ble det arrangert flere kurs i evangelisasjon rundt om i landet Mange fikk da en nødvendig opplæring i å vinne mennesker for Gud Bortsett fra Alpha kurs som på sin måte er svært gode hører det nå til sjeldenhetene å lese at slike kurs blir arrangert Det er ikke alle som har anledning til å gå på bibelskole for å lære noe om emnet Det er også vanskelig å få tak i små hendige traktater om frelsen Disse er et godt kontaktskapende middel til å nå enkeltpersoner med Slike er nesten ikke til å oppdrive i dag Jesus brukte tre og et halvt år av sitt liv til å trene 12 disipler i å evangelisere Praktisk og teoretisk opplæring gikk hånd i hånd Jesus og Paulus brukte ofte bilder fra dagliglivet som indikerte at det er nødvendig med opplæring i å vinne mennesker for Gud Ingen soldat går i krigen uten først å ha fått våpenopplæring en god Jesu Kristi stridsmann 2 Tim 2 3 En fisker trenger å lære fisketeknikk og hvilke fiskeredskaper som skal brukes til de forskjellige typer fisk menneskefiskere fange mennesker Mat 4 19 Luk 5 10 En bonde trenger å ha kjennskap til jordsmonnet sitt hvordan og når han skal så og høste Mark 4 26 29 Vi må dyktiggjøre oss i forsvare evangeliet slik at vi vet hvordan vi skal svare enhver Kol 4 6 Fil 1 7 16 Den vise fanger sjeler Ord 11 30 Det er blitt sagt at 50 prosent av frykten forsvinner når vi har lært oss hva vi skal si og hvordan vi skal presentere evangeliet for mennesker Men det er feil å tro at vi ikke kan vinne mennesker fordi man ikke har tatt et kurs i evangelisasjon Nyfrelste er ofte gode sjelevinnere fordi de er begeistret over sin nye tro Men ukloke evangelisasjonsmetoder kan støte folk bort fra evangeliet Vi skal alltid være beredt Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier 1 Pet 3 15 En sjelevinner tar aldri ferie Forkynn ordet Vær rede i tide og utide 2 Tim 4 2 Ingen fødte sjelevinnere Det finnes ingen fødte sjelevinnere De dannes gjennom en prosess av læring prøving og feiling Følg meg så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere Mat 4 19 En tankevekker Enten fisker vi mennesker for Gud ellers fisker djevelen dem for sitt rike og våkne opp av sin rus i djevelens snare han som de er fanget av så de må gjøre hans vilje 2 Tim 2 26 Personlig evangelisasjon er som oftest den mest effektive og billigste av alle evangelisasjonsmetoder som fins Vi kan proklamere evangeliet der vi møter mennesker på gater og streder Luk 14 21 eller fra hus til hus Eller vi kan bygge en vennskapsbro fra oss til den ikke kristne før vi vitner med våre ord vennskapsevangelisering Mat 11 19 Det er en fin evangeliseringsmetode som ofte gir gode resultater Mat 21 32 Luk 3 12 Alle kristne skulle derfor ha flere ikke kristne venner For en venn hører mest på en venn som han stoler på Vi skal vitne både i ord og i gjerninger Joh 17 20 Mat 5 16 Men det er ikke nok å kjenne til teknikkene i evangelisasjon Vi trenger å få en kjærlighet og dyp inderlig nød for de ufrelste som er uten håp og som går imot en evig fortapelse slik som både Jesus og Paulus hadde Den får vi gjennom et nært fellesskap med Jesus

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=269 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Misjonen Jesus Leger
  for omsorg og fortalte hvordan det hadde gått Selv om det fortsatt var vondt og savnet selvfølgelig var der hadde hun valgt å stole på Gud og han hadde hjulpet henne gjennom den vonde tiden Det gikk bedre med henne nå fortalte hun Slik er det med vårt liv I en vond verden er det ikke til å unngå at vi møter vonde ting Da gjelder det at vi tar stilling til hvordan vi vil møte disse situasjonene Lar vi djevelen knuse oss slik at vi blir liggende der eller velger vi Guds vei og tar opp kampen med åndelige våpen Under slike omstendigheter kan vi si Ja jeg vet at dette har skjedd men jeg er et Guds barn og jeg velger å stole på ham og la ham hjelpe meg videre I 1973 74 bodde vi i Mo i Rana og var med i baptistkirken der Pastorpar på den tiden var Fritz og Rachel Trovi som vi lærte å kjenne og sette pris på Noen år senere døde Fritz så altfor tidlig Rachel sørget og var dypt fortvilet Hun har selv fortalt hvordan hun sank ned i depresjon og isolasjon Men så en dag talte Gud til henne Hun skjønte at det var opp til henne å bestemme seg for å la Gud hjelpe henne ut av denne situasjonen Hun valgte å bruke sitt liv til å hjelpe andre og driver i dag et fruktbærende arbeid blant nødlidende barn i Manila på Filippinene Stå fast i troen Ingen har noen gang vunnet på å gi opp Dette gjelder også deg som ennå ikke har opplevd helbredelse selv om du har blitt bedt for mange ganger Djevelen hvisker til deg Se der du ble ikke helbredet Du ble til og med verre Du kan bare gi opp Lytt ikke til ham men si til ham Djevel du er en løgner Jeg gir ikke opp men setter min lit til Gud Blir du såret og provosert over å lese om andre som er blitt helbredet fordi du selv ennå ikke har opplevd helbredelse Eller velger du å glede deg med de nyhelbredede og si Da er det håp for meg også Jeg velger å stole på Gud og venter i tro på min helbredelse Ikke la deg friste til å tro på djevelens løgner som disse Du må nok leve med det Du må nok innse at ikke alle skal bli helbredet og du er en av dem Stå fast på Guds løfter om helbredelse Men når dette er sagt må vi likevel ta med at Gud er suveren Vil han ta oss hjem til seg tross all forbønn må vi bøye oss for det uten bitterhet Han vet alltid best Under alle livets forhold gjelder det å stå fast i troen på Guds omsorg Om slekt og venner svikter og omstendighetene er vonde er Gud likevel vår Far og den som bærer oss gjennom alt Han vil ikke svikte så lenge vi setter vår lit til ham For min

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=270 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Misjonen Jesus Leger
  typisk for mennesket å forsøke å skape likevekt på denne måten Men skylden blir likevel ikke borte Hvert menneske må gjøre regnskap for seg selv overfor Gud En psykiater anslo at 70 prosent av alle pasienter på psykiatriske avdelinger kunne utskrives hvis de bare visste hvordan de kunne få tilgivelse Skyldfølelse har her ført til psykisk sykdom En pastor kom med følgende påstand Jo mer indignert folk blir over andres synder jo mer har de selv på samvittigheten Han viser til kong David som var en morder og ekteskapsbryter men ble svært oppbrakt over historien om den rike som stjal den fattiges eneste lam Profeten Natan fortalte ham da at han selv var mannen David bekjente sin synd og fikk tilgivelse Hans synd ble slettet ut 2 Sam 12 5 13 Noen er svært opptatt av å fokusere på andres synder Enkelte tror til og med at de har fått en spesiell tjeneste fra Gud som består i å avsløre syndere og stille dem til ansvar En kan lure på hva som driver dem Det er neppe nød for sjelene Kan det være egen skyldfølelse De glemmer en svært viktig del nemlig å forkynne nåden Det hjelper ikke å få folk til å føle seg skyldige hvis en ikke samtidig peker på løsningen Som David kan vi oppleve å få tilgivelse Først må vi be om frelse gjennom Jesu død for oss på korset hvis vi ikke har gjort det før Mennesker som allerede er frelst trenger også å be om tilgivelse for synd de gjør Dersom vi sier at vi ikke har synd da bedrar vi oss selv og sannheten er ikke i oss Men dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet 1 Joh 1 9 Når vi har mottatt tilgivelse vil Satan prøve å plage oss med skyldfølelse at vår synd ikke er tilgitt Vi kan avvise ham med det bibelordet jeg nettopp siterte Hvis vi har syndet mot andre mennesker trenger vi også å be dem om tilgivelse Men vi må avgjøre om det er til gagn eller skade Hvis en for eksempel har tenkt vonde tanker om en person men aldri har uttrykt dem er det som regel nok å bekjenne dem for Gud Personen har ikke lidd noen skade synden er begrenset til ens eget hjerte Det vil kanskje bare såre hvis en avslører sine vonde tanker I så fall må en i kjærlighet bære sin byrde alene til Gud Om nødvendig kan en betro seg til en pålitelig sjelesørger for eksempel en god venn som vi vet vi kan stole på Av og til kan vi oppleve at mennesker ikke vil tilgi oss Da må vi prøve å finne ut hvorfor og om mulig rette på årsaken Hvis vedkommende tror at vi ikke er oppriktige må vi ta tiden til hjelp og overbevise ved våre handlinger Når vi så har gjort det vi kan har vi ren samvittighet for Gud

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=105 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Misjonen Jesus Leger
  ham et håp Lengselen etter å bli helbredet fikk ham til å kaste seg ned foran Jesus og be om hjelp Da kom det en spedalsk til ham Han bad ham og falt på kne for ham og sa til ham Om du vil så kan du gjøre meg ren Jesus fikk medynk med ham rakte ut hånden rørte ved ham og sa Jeg vil bli ren Mark 1 40 41 Her gjorde Jesus noe aldeles uhørt han berørte den spedalske Frimodig brøt både med et bud fra Det Gamle Testamentet samt jødiske tradisjoner Han brøt med alle hindringer og gjorde alt hva han kunne for å helbrede den syke Den beste metode for helbredelse er å være nær den syke for derved lettere å kunne overføre Guds kraft Har Jesus følelser eller er han en Gud som er opphøyet over menneskelige problemer Bibelen sier her at han har en dyp medfølelse med sykdom og smerte Den troende er i tillegg et lem på hans legeme La meg bruke et bilde Hvis det er smerter i kneet blir det selvsagt registrert av hodet som er et bilde på Jesus og alle de andre lemmene på legemet Sykdom smerter fremdeles Jesus Og han lengter etter å lindre smerter og helbrede På korset betalte han både for våre sykdommer og smerter Jes 53 4 Medynk med besatte Jesu helbredelsestjeneste inkluderte befrielse fra besettelse Luk 13 32 Han bød sine disipler å inkludere denne praksisen i deres helbredelsestjeneste Mat 10 1 8 En gang kom en far med sin sønn til Jesus Han hadde vært besatt fra barndommen av Disiplene greide ikke å befri ham fra demonene og nå kom faren med sønnen til Jesus og bad om medynk Men om du kan gjøre noe ha medynk med oss og hjelp oss Mark 9 22 Jesus hadde medynk med mannen drev ut den onde ånden og helbredet sønnen fra besettelse Å være bundet av onde åndsmakter er en grusom tvangstrøye for mennesker Vi var ikke skapt til å ha onde ånder i vår kropp sjel eller ånd En utfrielse gir en utrolig lettelse Mark 5 15 Jesus vil fri oss fra alle typer bundethet som er forårsaket av onde ånder Jesus har medynk med mennesker som har rotet seg bort i okkulte krefter og som er blitt bundet av onde åndsmakter Han vil sette undertrykte fri Luk 4 18 Medynk med de som sørger Sykdom og død fører med seg mye sorg sjelekvaler og ubesvarte spørsmål Når døden banker på vår dør står mange etterlatte tilbake med sorg dype savn og depresjoner Vi føler oss ribbet til skinnet Jesus forstår seg på menneskelige følelser Hans følelsesliv var rent og ubesmittet En gang kom han til byen Nain Her ble en død båret ut Han var sin mors eneste sønn og hun var enke Mye folk fra byen var med henne Da Herren så henne fikk han medynk med henne og sa til henne Gråt ikke Så gikk han borttil og rørte ved båren

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=106 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Misjonen Jesus Leger
  landet og dets lover og skrive under på det De ønsket at jeg skulle bli en god statsborger av landet og respektere lov og orden Uten et slikt offentlig løfte ville jeg aldri kunnet bli statsborger av Canada Ekteskapet er også på en måte en tillitserklæring fra samfunnets side det ventes noe av en For å styrke det har samfunnet stillet seg bak med lover angående skilsmisse arv trygder etc På ære og samvittighet Samfunnet er bygd opp på familien Sterke familier skaper et sterkt samfunn Svake familier skaper et svakt samfunn Hvis samfunnet likestiller samboerskap med ekteskap vil det være med på å svekke ryggraden i vårt samfunn Det vil igjen føre til flere aleneforeldre med barn som bor hos den ene parten Det vil føre til flere samlivsbrudd med de påkjenninger det igjen fører med seg Videre vil det svekke ekteskapet for det har fått en konkurrent som stiller mindre krav til den andre part Man setter lysten over vilje til troskap til døden skiller dere ad For Guds vilje er et livslangt felleskap Det som Gud har sammenføyet det skal et menneske ikke skille Mat 19 6 Men er det ikke nok at to har gitt hverandre et løfte på ære og samvittighet Nei for du kan ikke stole på et æresord i øret på kjæresten Når man skal ta opp et lån i en bank nytter det lite med et æresord i øret på banksjefen Han vil ha underskriften vår Det er beviset på at et lån har funnet sted Han er da rettsbeskyttet mot å tape pengene Ellers i livet vet man å forsikre seg på best mulig måte Man forsikrer livet og man forsikrer hus bil og båt Noen forsikrer til og med kjæledyrene sine Og det er i orden Da skulle det bare mangle om ikke samholdet i en hel familie skulle sikres med alle de forholdsregler som fins Den man er glad i ønsker man å beskytte på beste måte Man ønsker ikke å lede den man elsker opp i vanskeligheter og konflikter Kjærlighet uten offer gjensidig respekt og tillit er ikke kjærlighet Og en ting til Samvittigheten alene kan man ikke alltid stole fullt og fast på Den påvirkes av miljøet opinionen i samfunnet og venner Den kan derfor forandre seg raskt Dermed står samvittighetserklæringen for fall Når følelsene er labre sier de kan hende at nå er det tid for oppbrudd Man kan da nokså lettvint ta veska og gå Slik kan kyniske mennesker finne på å gjøre uten at det får så mye konsekvenser for vedkommende For her er det kun samvittigheten som bestemmer Og resultatet av en slik samlivsform Opprevne sinn hjertesorger knuste håp bitterhet og kanskje gråtende barn Si aldri at Bibelen har et forkvaklet syn på det seksuelle Nei det er det andre som har Skral grunnmur Jo det er forskjell på et æresord i øret på kjæresten og et ja foran prest eller byfogd Det er en vesenforskjell mellom disse to samlivsformer De sikter ikke

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=101 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Misjonen Jesus Leger
  etter laurdagsrus Så fortalte Svein Magne om sin virksomhet om alle helbredelser som skjer gjennom hans forbønnstjeneste og roste legevitenskapen fordi den hjelper mange mennesker Vitenskap Men kraftmetoden er eldre enn legevitenskapen og den er dessuten uten bivirkninger slo han fast Så la han til at skuffelse er en del av livet og at han aldri lovte noen helbredelse I boken Prayer is good medicine av den amerikanske legen Larry Dossey kan du lese om at bønn virker fortalte Svein Magne og Hagestad skrev ivrig ned tittelen på boken i sine notater Det finnes i alt cirka 70 ulike vitenskapelige undersøkelser fortrinnsvis fra amerikanske universiteter som beviser at under har skjedd sa han videre Så fikk publikum se ulike forsider av Legedom og Svein Magne fortalte om blant annet hvordan Petra Harstad ble helbredet for benskjørhet i Molde domkirke Jeg kjenner meg ikke igjen i Hagestads beskrivelse konkluderte han med Godt mottatt Hagestad fikk ordet igjen og erkjente at Pedersens presentasjon av emnet helbredelse var rimelig nyansert Likevel syntes han innlegget hadde bekreftet dualismen som han syntes var kritikkverdig Og han etterlyste navnet til en kvinne som var blitt helbredet for Aids til tross for at hun ønsker å være anonym Han kunne gitt navnet til meg som er lege hevdet han overfor Legedom etter debatten Dessuten syntes Hagestad ikke det var rart at Svein Magne var ivrig etter å be for syke Det er jo behov for stadig flere helbredelser for å holde bladet Legedom gående sa han og lurte på om Svein Magne hadde gitt opp å vekke opp døde slik han hevdet i Aftenposten den 09 10 95 Svein Magne ville gjerne svare på tiltalen og startet med et God bless You Hagestad and everybody else here som ble godt mottatt av publikum Dernest forklarte han at kvinnen med Aids ville være anonym fortsatt og fortalte om enda flere under som Gud har gjort gjennom hans hender I all offentlighet Hagestad mente videre at Svein Magne burde bli mer lik Jesus for han helbredet og bad for folk i det skjulte og forbød dem å fortelle andre om miraklene som skjedde Han kjente seg ikke igjen i Bibelens måte å håndtere disse tingene på Svein Magne hadde svaret klart Det var bare i et fåtall tilfeller at Jesus trakk seg ut av offentlighetens lys og ikke ønsket å eksponere de mirakler som skjedde rundt ham Han var et menneske og trengte å trekke seg tilbake av og til for å samle krefter Det blir omtrent det samme som at jeg har hemmelig telefon nummer hjemme og at folk må bestille time hos meg utenom kontortiden For det meste opererte Jesus i all offentlighet på gater og torg i synagoger private hjem og i ødemarken Protest lyst En kvinne i 60 årene kom frem og lurte på om hva han gjorde med de som ble skuffet og ikke ble helbredet og Svein Magne understreket at han selv ofte ble skuffet over ting i livet og at han ikke

  Original URL path: http://www.mjl.no/art.php?i=102 (2015-05-11)
  Open archived version from archive •