archive-no.com » NO » M » MOSTEROY.NO

Total: 14

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • mosteroy.no
  fra Stavanger midt i Norges fineste skjærgård Vårt eneste mål er å tilby medlemmene formålstjenelige båtplasser samt å utvikle havna slik at det blir et trivelig sted å være Foreningen har således ikke noe mål om å tjene penger Alle midler blir brukt i havna eller i direkte tilknytning til denne For dere som leier ut plassene deres Gjør ALLTID leietaker oppmerksom på at Havnereglene skal følges VIKTIG Mailaddresser Alle

  Original URL path: http://www.mosteroy.no/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Askjebf
  Storbygg Utleie Båtplasser Venteliste Utleie Presentasjon fra Norske Sjø ang forsikringer finner en her Forsikringskalkulator http www fender no premkalk premiekalkulator asp VIKTIG Mailaddresser Alle medlemmene i ABF må sende sin gjeldende mail addresse til post mosteroy no All fremtidig

  Original URL path: http://www.mosteroy.no/Askjebf.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Styret
  VIKTIG Mailaddresser Alle medlemmene i ABF må sende sin gjeldende mail addresse til post mosteroy no All fremtidig informasjon blir sendt ut etter denne oppdaterte mailliste Styret består i inneværende periode av følgende personer Formann Viggo Andreassen Nestformann Sekretær Kasserer Arild Gabrielsen Styremedlem Ove Aske Styremedlem Odd Haugvaldstad Styremedlem Frode Skibenes Styremedlem Kurt S Hansen I valgkomiteen sitter Endre Aske Leder Melvin Hodnefjell Arne Birger Olsen e post til båtforeningen

  Original URL path: http://www.mosteroy.no/styret.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Havneregler
  meters plasser tillates båter som har totallengde inntil 9 70 meter På 6 meters plasser tillates båter som har totallengde inntil 7 50 meter Båt skal ikke stikke mer enn 25 cm inn over flytebrygge og skal normalt ikke stikke ut mer enn 140 cm bak enden av uteliggere For å begrense utstikk bak skal båter som er nær tillatt lengde alltid stikke ca 25 cm inn over flytebrygge Medlem skal uoppfordret dokumentere båtens lengde Styret har rett til å kontrollmåle lengde Det utvises ikke skjønn og det kan ikke gis dispensasjon fra denne regelen Båter som overstiger disse grensene vil bli bortvist Paragraf 8 Båtplasser skal ha følgende maksimums bredder målt fra senter til senter på uteliggere 10 meters plasser skal maksimalt være 5 meter brede Hvis plassen på en brygge er utnyttet maksimalt kan medlem ikke kreve mer enn 4 6 meter bredde 8 meters plasser skal maksimalt være 4 meter brede 6 meters plasser langs land har fast bredde på 3 meter Enkelte steder langs land vil denne kunne variere litt for å utnytte havna best mulig Båtplassen skal dog aldri være under 2 9 meter 6 meters plasser på flytebrygge skal maksimalt være 3 meter brede Det kan ikke gis dispensasjon fra overstående regel For å unngå stadig justering av båtplasser så skal slik justering skje felles for alle båtplasser en gang i året Alle behov for utvidelser og innsnevring av båtplass skal meldes skriftlig til kasserer innen 1 Oktober e post eller brev Justering vil da skje i Januar det påfølgende året Normalt skal båtplassens bredde ikke være mer enn 0 3 0 8 meter bredere enn båtens maksimale bredde For at medlemmer skal få bredere båtplasser kan styret kutte inn på andre medlemmers plasser hvor en anser at plassen ikke utnyttes tilstrekkelig Dette skal da gjøres i samråd med det berørte medlem Paragraf 9 Kun medlemmer som har betalt engangsavgift kan benytte strøm på flytebryggene Medlem skal kun benytte anvist strømuttak Medlem plikter å merke uttak og strømmåler med båtplass nummer og eller navn Medlem er ansvarlig for kontrollere at måler fungerer som den skal Hvis måler er i ustand skal medlem straks melde fra til styret Hvis måler har vært i ustand i lengre tid skal medlem faktureres etter skjønn Generell bruk av strøm fra landanlegg til båt skal ikke overstige et forbruk på 600 watt per uttak Hvis hyppig overforbruk eller overforbruk på det jevne så vil Styret kunne pålegge bruker å umiddelbart redusere forbruk ved påtale Hvis påtale ikke tas til etterretning så vil en eventuell sanksjon være at medlem ikke får bruke strøm kople seg til båtforeningens landarrangement En slik sanksjon skal meddeles skriftlig fra Styret Hvis en slik sanksjon iverksettes så vil medlem ikke få refundert tilkoplingsavgift til båtforeningens landarrangement men vil med senere søknad om strømtilkopling måtte betale for ny tilkoplingingsavgift etter gjeldende sats ved ny søknad Landstrømkabel skal være av en olje vær og kuldebestandig type som tåler å ligge i forbindelse med bryggearrangementet Landstrømkabel skal være

  Original URL path: http://www.mosteroy.no/havneregler.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vedtekter
  Eier kan fritt videreselge til andre som har gnr bnr i Rennesøy kommune Eier kan også leie ut egen båtplass og bod Eier plikter likevel å være medlem i båtforeningen og betale leie for båtplass Eier og eventuelt andre som disponerer eiers båtplass må forholde seg til de til enhver tid gjeldende havneregler Båtplasser som ikke er tinglyst skal selges tilbake til Askje Båtforening når leiekontrakt med grunneier opphører senest 6 5 2031 Båtplass vil frem til dette tidspunkt kunne overføres til nærmeste familie husstand dersom dette ikke fortrenger medlemmer med høyere ansiennitet Framleie av ikke tinglyst båtplass er ikke tillatt uten etter styrets samtykke Medlemskapet følger kalenderåret Utmelding må skje skriftlig og være styret i hende innen årets utgang Årskontigenten og fortøyningsavgifter følger kalenderåret og forfaller til betaling ved årets begynnelse Kontingent og innmeldingsgebyr blir fastsatt av årsmøtet med alminnelig flertall Ved utmelding vil båtforeningen kjøpe tilbake båtplass til gjeldende pris minus fastsatt salgsavgift 3 Årsmøte Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet For å ha stemmerett på årsmøtet må vedkommende ha vært medlem i minst tre måneder Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av februar måned og styret fastsetter det nærmere tidspunkt Møtet innkalles med min 14 dagers varsel ved oppslag eller rundskriv samtidig så skal det sendes ut innkalling via e post til de medlemmer med e postadresse tilgjengelig Det er medlemmets plikt å holde båtforeningen informert om ny eller endret e postadresse Registrering av slik adresse samt endringer skal sendes til post mosteroy no Kun medlemmer med oppdatert e postadresse kan påberope seg å motta årsmøte innkalling via e post Innkalling via e post er et supplement til ordinær innkalling Innkalling til årsmøte kan ikke underkjennes om medlemmer påberoper seg å ikke ha mottatt denne e post På årsmøtet skal følgende saker behandles 1 Styrets årsberetning 2

  Original URL path: http://www.mosteroy.no/vedtekter.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Askjebf
  Faste brukere For å kople seg til på permanent basis må medlem betale kr 3000 i tilkoplingsavgift Hvert uttak har egen strømmåler Forbruk beregnes årlig etterskuddsvis Medlem betaler da for hver kilowattime som er brukt Prisen settes lik gjennomsnittlig innpris for båtforeningen 10 Hvert uttak har automatsikring og hver gruppe av 2 eller 3 uttak har jordvern Tilfeldige brukere Tilfeldige brukere må benytte strømuttakene på service og gjestebrygga Medlem betaler

  Original URL path: http://www.mosteroy.no/strom.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Askjebf
  årsmøtet 2005 ref05 Referat årsmøtet 2006 ref06 Referat årsmøtet 2008 ref08 Referat årsmøtet 2009 ref09 Referat ekstraordinært årsmøte 2009 ref09 2 Referat årsmøtet 2010 ref10 Referat årsmøtet 2011 ref11 Referat årsmøtet 2012 ref12 Referat årsmøtet 2013 ref13 Referat årsmøtet 2014 ref14 Referat ekstraordinært årsmøte 2014 Referat årsmøtet 2015 ref15 Årsmeldinger Årsmelding 2002 aarsm2002 Årsmelding 2003 aarsm2003 Årsmelding 2004 aarsm2004 Årsmelding 2005 aarsm2005 Årsmelding 2006 aarsm2006 Årsmelding 2007 aarsm2007 Årsmelding 2008

  Original URL path: http://www.mosteroy.no/Arkiv.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Askjebf
  mindre en bredde det betales leie for For ikke tinglyste plasser er prisen 1050 kr pr breddemeter Kjøp av båtplass Alle båtplassene er solgt Medlemmer med tilknytning til Rennesøy har eiendom i kommunen prioriteres Det er mange med slik tilhørighet på venteliste for plass Når en i tillegg vet at det kun er et fåtall plasser som skal omsettes via båtforeningen så betyr det i praksis at har du ikke tilhørighet til kommunen så er det nytteløst å sette seg på venteliste 6 meter uteligger Kr 16500 8 meter uteligger Kr 22000 10 meter uteligger Kr 33000 Endringer forutsetter at det er ledige plasser Oppgradering fra 6 8 meter Kr 5500 Oppgradering fra 8 10 meter Kr 11000 Oppgradering fra 6 10 meter Kr 16500 Ved nedgradering fra 10 8 meter refunderes Kr 11000 Nedgradering fra 8 6 meter refunderes Kr 5500 Ved nedgradering fra 10 6 meter refunderes Kr 16500 Salg av Båtplass Båtplass kan selges tilbake til båtforeningen Båtplassen refunderes alltid basert på gjeldende priser minus en salgsavgift For 2014 er denne salgsavgiften satt til 5000 Kr F eks hvis du har en 8 meter i Askje Båtforening Uansett hva du gav på kjøpstidspunktet så vil båtplassen kunne

  Original URL path: http://www.mosteroy.no/Batplass.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive •