archive-no.com » NO » M » MOSTEROY.NO

Total: 14

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Askjebf
  Storbygg Andre etasje i storbygget skal innredes slik at det kan benyttes til en rekke formål Møter Kurs Båtforenings arrangementer Utleie Innredningen skal være fleksibel og vil ha følgende innhold Storsal Kjøkken med kjøl frys komfyr vask oppvaskmaskin 2 toaletter med vask Bod for stoler og bord Stablestoler og sammenleggbare bord Knevegger med skapdører Materialvalg tekniske løsninger Laminatgulv Panelte vegger glattpanel Varmepumper Luft til luft Sourroundanlegg med prosjektor lerret VIKTIG

  Original URL path: http://www.mosteroy.no/Storbygg.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • mosteroy.no
  må være medlem Kjøp av båtplass Rangering Medlem Ansiennitets dato Kommentar 6 8 10 1 Arne Olsen 01 07 1992 x x x 2 Edith Roalsvik 21 07 1992 x 3 Rune Nordbø 15 03 1996 x x 4 Ove Aske 07 02 2002 x 5 Oddvar Tysdal 22 10 2004 x 6 Håkon Ivarsson 30 08 2005 7 Kjetil Sørheim 21 02 2006 x 8 Ove Mikal Helle 14

  Original URL path: http://www.mosteroy.no/venteliste.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • medlemmer for hva en bør gjøre med dørene Endringer i Vedtekt reglement neste gang dette kan tas opp er i 2014 Styrets saker Brannsentral i Storbygg er nå montert som gir lyd ved brann og til 2 telefoner Velger å ikke koble seg til sentral varsling til Brannvesen pga for høy kostnad pga ABF regnes som Bedrift Årsmøtets innstilling vedta sette opp melder og i bodene kjøpe inn felles meldere og fordeler kostnad blant bodeierne Medlemmer må ha Pulverapparat i bodene vannbaserte fryser om vinteren Gikk gjennom oppstilling på fellesområde Årsmøte enig om å videreføre vedtak fra i fjor med årlig avgift og må ha avklart betaling og tildelt plass fra Styret Isfri havn Tøffere vintre gir vanskelige isforhold i havna gjennom vinteren Styrets forslag er å legge ned slanger i havna i seilingsled mellom brygger Kjøpe en kraftig kompressor som presser luft gjennom perforerte slanger som bobleanlegg Ca kostnad 75 000 å sette dette opp Kost anses som høy i forhold til nytteverdi må innhente opplysning på driftskostnader vedlikehold levetid og sette opp regnestykke Styret må utav det komme med videre anbefalinger Prosjektbudsjett o Utbedring av gammel brygge estimert kost 25 000 o Eventuell asfaltering estimert 300 000 Tomteutvikling bidra dele kost o Boble anlegg 75 000 Utleie ansvarlig Steve Cantillon Utleieinstruks ligger ute på web Nytt styre gjennomgår utleieinstruks med Utleie ansvarlig Rengjøringsmedarbeidere Styret går videre med Nanny Gabrielsen som har sagt seg villig 7 Behandling av inkomne saker Ingen saker meldt inn fra medlemmer 8 Valg Ut av styret går o Kjetil Sørheim Styremedlem o Tormod Lunde Styremedlem o Sigve Hodnefjell Formann o Magnus Hodnefjell Sekretær Ikke på valg o Arild Gabrielsen Kasserer o Ove Aske Styremedlem o Endre Aske Nestformann Valget i henhold til Valgkomiteens innstilling nye medlemmer o Formann Viggo Andreassen o Styremedlem Tor Meling

  Original URL path: http://www.mosteroy.no/ABF_ref_aarsmoete_2013.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • styremedlem Styret ble utvidet i anleggsperioden på grunn av mye arbeid Nå har foreningen gått over i en drifts og vedlikeholdsfase som medfører en mindre arbeidsbelastning på de enkelte styremedlemmene Forslaget fra valgkomiteen var Formann Viggo Andreassen Styremedlem Arild Gabrielsen Styremedlem Ove Aske Styremedlem Alf Inge Hovland Styremedlem Tor Meling Forslaget til nytt styre ble enstemmig vedtatt Styret konstituerer seg selv i konstituerende styremøte Det ble ikke valgt revisorer siden regnskapslaget har overtatt denne jobben Viggo Andreassen takket for tilliten og takket avtroppende styremedlem Endre aske for innsatsen Innkomne saker Det var ikke kommet inn noen forslag som skulle behandles av årsmøtet Planlagte oppgaver vedlikehold F Formannen gikk gjennom planlagte og utførte oppgaver Det ble diskutert hvordan man skal disponere det gamle klubbhuset Følgende løsninger ble diskutert stilles til disposisjon for tilreisende gjester Seksjoneres til boder som selges 2 eller 4 boder Bruke en av bodene i Storhuset til rom for vaskemaskin og tørketrommel for tilreisende gjester og seksjonere det gamle klubbhuset i 4 nye boder Stille huset til disposisjon for lag og organisasjoner Rive huset for å spare kostnader synes å være det minst aktuelle alternativet Styret vil vurdere de forskjellige alternativene og komme med et konkret forslag til neste årsmøte Opplagsplasser for båthengere småbåter Styret foreslo nye satser for parkering Styret foreslår kr 1 000 pr halvår og kr 2 000 pr år Styrets forslag ble enstemmig vedtatt Regler og utleiepriser for Storhuset Erfaringene med utleie av Storhuset viser at det har vært liten interesse for å leie huset Styret stilte et prinsipielt spørsmål til årsmøtet om strategien kal være å leie ut huset eller om det bare skal brukes til foreningens egne arrangementer Summing rundt bordet ble oppfattet til at medlemmene ønsket at huset også skal kunne brukes av andre Steve Cantillon hadde fått i oppdrag av

  Original URL path: http://www.mosteroy.no/140318_ABF_aarsmoete_2014.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • 7 mill Kr 309 000 er på konto Regnskapet ble enstemmig godkjent Valg Valget ga følgende resultat Formann Viggo Andreassen valgt for ett år Styremedlem Arild Gabrielsen ikke på valg Styremedlem Ove Aske ikke på valg Styremedlem Frode Skibanes valgt for 2 år Styremedlem Kurt S Hansen valgt for 2 år Styremedlem Odd Haugvaldstad ikke på valg Forslaget til nytt styre ble enstemmig vedtatt Styret konstituerer seg selv i konstituerende

  Original URL path: http://www.mosteroy.no/Referat%20Aaarsmoete%20ABF%2025%2002%202015.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • fått gjort en stor del arbeid Det er gjennomført malingsarbeid på Storbygg og gamle klubbhuset Tredekke på landside i øst er forsterket fra onsiden Veranda ved gamle klubbhus er utvidet og satt i stand Plass ut forbi og rundt gamle klubbhus er ryddet plen er utvidet og bedene er satt i stand Det er støypt plate ved inngangsparti for Storbygg På selve bryggeanlegget så er det gjennomført vedlikehold i form av at båtforeningen har leiet inn dykkere fra Øybuen Dykkerklubb som har sett over og sjekket all innfesting på bryggeanlegg Sjekket strømledninger i sjø til brygger samt rengjort pontonger under brygger og utliggere for blåskjell og groe For foreningen så er det laget en vedlikeholdsplan som er rullerende De fleste punkter som skal vedlikeholdes i båtforeningens regi er listet opp i denne og vil gi årviss repetisjon av vedlikeholds punktene Alt ift det en anser er nødvendig intervall Dette vil føre til en årviss mengde arbeid som en forutsetter at foreningens medlemmer kan gjennomføre på dugnad Askje Båtforening avholdt sitt årsmøte for 2011 den 08 mars 2012 i Mastrahallen Styret som ble valgt for perioden 2012 Formann Sigve Hodnefjell valgt for 1 år Nestformann Endre Aske valgt for 2 år Kasserer Arild Gabrielsen ikke på valg Sekretær Magnus Hodnefjell ikke på valg Styremedlem Ove Aske valgt for 2 år Styremedlem Tormod Lunde ikke på valg Styremedlem Kjetil Sørheim ikke på valg Valgkomite for 2012 Arild galta og Kurt S Hansen Revisorer Siv Marianne Ramndal og Norunn Østbø Regnskap og økonomi viser her til revidert regnskap for året 2012 Styret har i denne perioden hatt 8 styremøter Møter med representanter for Tomteutvikling AS Flere uformelle arbeidsmøter for styrets medlemmer Samt utallig e post mellom styrets medlemmer I 2012 er det også gjennomført annet variert arbeid hvor en kan nevne noe Gjennomført

  Original URL path: http://www.mosteroy.no/130325_ABF_Aarsmelding%20for%202012.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive •