archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Beltekampanje - Skoleskyss - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Skoleskyss Beltekampanje Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Beltekampanje Konkurranse dekorer bussen Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Beltekampanje I samarbeid med Fylkestrafikktryggingsutvalet FTU har Møre og Romsdal fylkeskommune utvikla ein kampanje som gjennom leik og lær oppgåver skal vise elevar kor viktig det er å bruke setebelte når dei tek skolebussen Fylkestrafikktryggingsutvalet FTU har i fleire år arbeidd for at det skal bli setebelte i alle skolebussane No er dette gjennomført gjennom ekstra løyvingar til ettermontering av setebelte og nye kontraktar med busselskap Det meste av skoleskyssen skjer med bussar som har setebelte unntaket er bybuss men det har vist seg at ikkje alle brukar setebelte i buss Dette gjeld både barn og vaksne Ei årsak til dette kan vere at mange bussar fram til no har vore utan setebelte Passasjerar har derfor ikkje fått inn vanen med å bruke setebelte i buss I ein rapport frå Sintef frå 2009 med tittelen Hvem bruker ikke bilbelte og hva er årsaken kjem det fram at om du brukar setebelte eller ei avheng i stor grad av gode og innarbeidde vanar Dei fleste barn lærer tidleg å bruke sikringsutstyr i bil og får tidleg starte med å innarbeide gode vanar på dette Det er derfor viktig at vi gjer ein innsats for å vidareføre denne gode vanen også i skolebussane Setebeltekampanjen er eit opplæringstiltak for å auke bruken av setebelte i skolebussane Barneskoleelevar skal gjennom oppgåver og leik bli minna på og oppmuntra til å bruke setebelte i skolebussen Målgruppa er i første omgang barneskoleelevar Fordi det er stor skilnad på ein førsteklassing og ein sjuandeklassing er målgruppa delt i to Ei målgruppe frå 1 til 3 klasse og ei frå 4 til 6 7 klasse I menyen til høgre kan du laste ned

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Skoleskyss/Beltekampanje (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Opprettar Kontaktforum for skoleskyss - Nyheiter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kontaktforum for skoleskyss Forumet skal arbeide for å betre samhandlinga slik at vi kan få ein best mogleg skoleskyss Vi har sett fram til eit slikt møte i heile haust og er glade for at første møtet no kjem i stand seier samferdselssjef Arild Fuglseth Innspel frå elevar Samferdselsavdelinga ønskjer også å lytte til elevar som meiner skoleskyssen er for dårleg Avdelinga vil ha eiga e postadresse for skoleelevar minskoleskyss mrfylke no Det skal vere enkelt for elevane å kontakte samferdselsavdelinga med sine innspel I tillegg blir det no arbeidd med ein revisjon av skyssreglementet i fylket Reglementet set rammene for standarden på skoleskyssen og skal opp til politisk handsaming fortel Fuglseth Finansiering Under siste fylkesting var det også fokus på finansieringa av skoleskysstilbodet Tilbodet blir gitt innanfor ramma av Opplæringslova som krev at ein må ta økonomiske omsyn i organiseringa av skoleskyssen Dette inneber mellom anna at ein diverre ikkje kan skreddarsy tilbodet for alle I Møre og Romsdal er skoleskyssen ein integrert del av ordinær rutegåande transport noko som gjer at ein òg må ta omsyn til andre bussreisande Samferdselssjef Arild Fuglseth viser også til fleire kostnadsdrivande utviklingstrekk dei siste åra som ikkje er fanga opp i dei

  Original URL path: http://mrfylke.no/Nyheiter/Opprettar-Kontaktforum-for-skoleskyss (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Innmelding av skoleskyss for 2015/2016 - Skoleskyss - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kultur Samferdsel Tannhelse Plan og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Skoleskyss Innmelding av skoleskyss for 2015 2016 Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Beltekampanje Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Jorunn Sølvberg Rådgivar 71 25 86 70 Send e post Ingebjørg Nergaard Rådgivar 71 25 86 73 Send e post Merete Jeanette Daae Rådgivar 71 25 86 68 Send e post Innmelding av skoleskyss for 2015 2016 Dokumenta som er sendt ut i forbindelse med innmelding av skoleskyss 2015 2016 har vi lagt ut her Trykk på lenkene under for å laste ned informasjon og skjema Informasjon om innmelding av skoleskyss grunnskole 2015 2016 1 017 99 kB Skjema for innmelding av skoleskyss grunnskole 2015 2016 78 00 kB Informasjon om innmelding av skoleskyss vidaregåande 2015 2016 926 37 kB Skjema for innmelding av skoleskyss vidaregåande 2015 2016 62 50

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Skoleskyss/Innmelding-av-skoleskyss-for-2015-2016 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Innmelding skoleskyss 2014/2015 - Skoleskyss - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Skoleskyss Innmelding skoleskyss 2014 2015 Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Beltekampanje Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Jorunn Sølvberg Rådgivar 71 25 86 70 Send e post Ingebjørg Nergaard Rådgivar 71 25 86 73 Send e post Dokument Informasjon om innmelding grunnskole PDF dokument 955 11 kB Skjema for innmelding grunnskole

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Skoleskyss/Innmelding-skoleskyss-2014-2015 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Skoleskyss med hurtigbåt og buss frå Todalen - Skoleskyss - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Skoleskyss Skoleskyss med hurtigbåt og buss frå Todalen Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Beltekampanje Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Jorunn Sølvberg Rådgivar 71 25 86 70 Send e post Ingebjørg Nergaard Rådgivar 71 25 86 73 Send

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Skoleskyss/Skoleskyss-med-hurtigbaat-og-buss-fraa-Todalen (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal vedtatt i Fylkestinget 14.10.2013 - Skoleskyss - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Skoleskyss Skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal vedtatt i Fylkestinget 14 10 2013 Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Beltekampanje Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal vedtatt i Fylkestinget 14 10 2013 Rutiner i samband med søknad på skoleskyss for grunnskoleopplæring for vaksne Kommunane sitt økonomiske ansvar for grunnskoleskyssen Elevar i vidaregåande si ventetid i samband med skoleskyss Skyssreglementet for grunnskole gjeld frå 01 01 2014 Skyssreglementet for vidaregåande skole gjeld frå 14 10 2013 Sjå vedlegg under dokumenter Høyringsbrev og møteprotokoll 649 57 kB Sak revidering av skyssreglement 118 62 kB Vedlegg Beregning av ventetid ved skyss og øvre grenser for ventetid 196 54 kB Vedlegg Skoleskyss og fleksibel bruk av skolefritidsordning 100 72 kB Vedlegg Spørsmål om skyssrett i samband med SFO og leksehjelp 602 40 kB Vedlegg Tilsyn

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Skoleskyss/Skyssreglement-for-grunnskole-og-vidaregaaande-skole-i-Moere-og-Romsdal-vedtatt-i-Fylkestinget-14.10.2013 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Innmelding skoleskyss 2013/2014 - Skoleskyss - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Skoleskyss Innmelding skoleskyss 2013 2014 Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Beltekampanje Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Jorunn Sølvberg Rådgivar 71 25 86 70 Send e post Ingebjørg Nergaard Rådgivar 71 25 86 73 Send e post Innmelding skoleskyss 2013 2014 Dokumenta som er sendt ut i forbindelse med

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Skoleskyss/Innmelding-skoleskyss-2013-2014 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Gjev økonomisk støtte til Gåbuss-prosjekt - Trygt heim for ein 50-lapp - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Trygt heim for ein 50 lapp Gjev økonomisk støtte til Gåbuss prosjekt Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Guri Viken Rådgivar 99 71 38 21 Mob 997 13 821 Send e post Gjev økonomisk støtte til Gåbuss prosjekt Gåbussprosjekta ved Spjelkavik barneskole og Solevåg skule får økonomisk støtte med inntil 4500 kroner frå fylkestrafikktryggingsutvalet Skolane vil arrangere ein aktivitetsdag for auka motivasjon for deltaking i gåbussprosjektet og har søkt midlar til å premiere dei klassane som har god deltaking i prosjektet Gåbuss prosjekta går ut på at foreldre byter på å følgje skuleborna til skulen i samla flokk Prosjekta bidreg til at skoleborna kan tileigne seg gode trafikale vanar gjennom å lære av vaksne livslang læring Viss fleire går til skulen vil det bidra til minka trafikk rundt skulen samt ein folkehelsegevinst med auka fysisk aktivitet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Trygt-heim-for-ein-50-lapp/Gjev-oekonomisk-stoette-til-Gaabuss-prosjekt (2015-08-14)
  Open archived version from archive