archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ruteløyve - Transportløyve - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal jfr rundskriv N 3 2006 Vegdirektoratet er løyvestyresmakt for riksvegferjer Den som søkjer om ruteløyve må innfri krav til Fagleg kvalifikasjon Kravet dokumenterast med attestert kopi av vitnemål frå fullført teoretisk løyveutdanning godkjent av Samferdselsdepartementet jmf rundskriv N 1 2008 For søkjarar som ikkje har gjennomført løyveutdanninga men som har anna relevant utdanning kurs og eller praksis kan kravet til fagleg kvalifikasjon oppfyllast gjennom å få utført ei realkompetansevurdering i Møre og Romsdal blir slik vurdering utført ved kompetansesentera ved Borgund vidaregåande skole og Kristiansund vidaregåande skole Kravet til fagleg kvalifikasjon gjeld ikkje for persontransport med fartøy i rute Økonomi Kravet til økonomi skal dokumenterast med firmaattest og konkursattest begge frå Brønnøysundregistra attest frå kommunekasserar på at det ikkje er restansar på arbeidsgivaravgift og attest frå skatteetaten på at det ikkje er restansar på innbetaling av meirverdiavgift Om det blir søkt om løyve for persontransport med fartøy i rute må det i tillegg leggast fram økonomisk garanti Det skal stillast garanti for talet på fartøy som blir nytta i rutedrifta Når det gjeld ruteløyve for motorvogn er slike garantiar knytt opp i mot turvognløyva jmf rundskriva N 2 2005 og N 2 2014 Vandel Kravet dokumenterast med politiattest i original Ingen attestar skal vere over tre månader gamle For nærare om krava til fagleg kvalifikasjon økonomi og vandel syner vi til 6 7 og 8 i Yrkestransportforskrifta Vi gjer merksam på at den som blir tildelt løyve for persontransport med motorvogn i rute også må ha turvognløyve før ruteverksemd kan starte for sist nemnde løyvetype er Statens vegvesen løyvestyresmakt Kort om prosessen rundt løyvesakshandsaminga av ruteløyver i Møre og Romsdal Søknad om ruteløyve skal sendast Møre og Romsdal fylkeskommune v samferdselsavdelinga Fylkeshuset 6404 Molde Søknad skal innehalde dokumentasjon på at søkjar fyller krava til fagleg kvalifikasjon økonomi og vandel

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Transportloeyve/Ruteloeyve (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Løyve og løyvemyndigheit - ny ordning frå 2015 - Transportløyve - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Transportløyve Løyve og løyvemyndigheit ny ordning frå 2015 Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Drosjeløyve Selskapsvognløyve Transport av funksjonshemma Ruteløyve Tilsette Løyve og løyvemyndigheit ny ordning frå

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Transportloeyve/Loeyve-og-loeyvemyndigheit-ny-ordning-fraa-2015 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Vandelskontroll etter nye politiregisterlova - Transportløyve - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Transportløyve Vandelskontroll etter nye politiregisterlova Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Drosjeløyve Selskapsvognløyve Transport av funksjonshemma Ruteløyve Tilsette Dokument Fornyet politiattest forholdet til politiregisterloven m m PDF dokument 203 32 kB Vandelskontroll etter nye politiregisterlova Etter yrkestransportforskrifta 6 skal ny politiattest leggjast fram for løyvesstyresmakta kvart 5 år

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Transportloeyve/Vandelskontroll-etter-nye-politiregisterlova (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nordmøre tannhelsedistrikt - Tannklinikkane - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Tannklinikkane Nordmøre tannhelsedistrikt Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Nordmøre tannhelsedistrikt Molde tannhelsedistrikt Nordre Sunnmøre og søre Romsdal tannhelsedistrikt Ålesund tannhelsedistrikt Søre Sunnmøre tannhelsedistrikt Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Nordmøre tannhelsedistrikt Overtannlege Bjørn Eggen Distriktstannklinikken Bruhagen Postboks 63 6538 AVERØY Tlf 71 51 63 55 Fax 71 51 63 56 e post bjorn eggen mrfylke no Distriktstannklinikken Fosnagata 13 6509 KRISTIANSUND Tlf 71 67 83 11 Fax 71 67 26 09 tkkristiansund mrfylke no Distriktstannklinikken Averøy Postboks 63 6538 AVERØY Tlf 71 51 63 55 Fax 71 51 63 56 tkaveroy mrfylke no Distriktstannklinikken Aure Postboks 53 6689 AURE Tlf 71 64 62 02 tkaure mrfylke no Distriktstannklinikken Rindal Sjukeheimsvegen 6 6657 RINDAL Tlf 71 66 51 41 tkrindal mrfylke no Distriktstannklinikken Smøla Edøy 6570 SMØLA Tlf 71 54 11 57 tksmola mrfylke no Distriktstannklinikken Sunndalsøra Auragata 5 Postboks 76 6001 SUNNDALSØRA Tlf 71 69 22 73 Fax 71 69 15 76 tksunndal mrfylke no

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Tannklinikkane/Nordmoere-tannhelsedistrikt (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Molde tannhelsedistrikt - Tannklinikkane - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Tannklinikkane Molde tannhelsedistrikt Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Nordmøre tannhelsedistrikt Molde tannhelsedistrikt Nordre Sunnmøre og søre Romsdal tannhelsedistrikt Ålesund tannhelsedistrikt Søre Sunnmøre tannhelsedistrikt Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Molde tannhelsedistrikt Konst overtannlege Trine Monsen Distriktstannklinikken St Carolus Bjørstjerne Bjørnsonsv 6 6412 MOLDE Tlf 71 25 83 00 Fax 71 25 83 19 e post trine monsen mrfylke no Distriktstannklinikken Aukra 6480 AUKRA Tlf 71 17 14 61 tkaukra mrfylke no Distriktstannklinikken Batnfjorden 6631 BATNFJORDSØRA Tlf 71 29 01 09 tkgjemnes mrfylke no Distriktstannklinikken Eide 6490 EIDE Krakelibakken 15 Tlf 71 29 62 24 tkeide mrfylke no Distriktstannklinikken Eidsvåg 6460 EIDSVÅG Tlf 71 23 22 18 tknesset mrfylke no Distriktstannklinikken Elnesvågen 6440 ELNESVÅGEN Klinikken er mellombels stengt og blir reopna medio september 2015 Timebestilling skjer til distriktstannklinikken St Carolus i Molde tlf 71 25 83 00 Distriktstannklinikken Midsund Posboks 26 6476

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Tannklinikkane/Molde-tannhelsedistrikt (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nordre Sunnmøre og søre Romsdal tannhelsedistrikt - Tannklinikkane - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Tannklinikkane Nordre Sunnmøre og søre Romsdal tannhelsedistrikt Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Nordmøre tannhelsedistrikt Molde tannhelsedistrikt Nordre Sunnmøre og søre Romsdal tannhelsedistrikt Ålesund tannhelsedistrikt Søre Sunnmøre tannhelsedistrikt Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Nordre Sunnmøre og søre Romsdal tannhelsedistrikt Overtannlege Tone Nord Distriktstannklinikken Åndalsnes Vollan 2 Postboks 93 6301 ÅNDALSNES Tlf 71 22 12 39 epost tone nord mrfylke no Distriktstannklinikken Brattvåg Dalevegen 48 6270 BRATTVÅG Tlf 70 21 51 87 tkbrattvag mrfylke no Distriktstannklinikken Haramsøy Postboks 34 6290 HARAMSØY Tlf 70 21 00 71 tkharamsoy mrfylke no Distriktstannklinikken Harøy Austrevegen 33 Postboks 123 6487 HARØY Tlf 71 27 66 37 tkharoy mrfylke no Distriktstannklinikken Stranda Øyna 24 Postboks 173 6201 STRANDA Tlf 70 26 04 58 tkstranda mrfylke no Distriktstannklinikken Sykkylven Skulevegen 11b Postboks 89 6239 SYKKYLVEN Tlf 70 25 16 27 tksykkylven mrfylke no Distriktstannklinikken Valldal c o Storfjord Helsesenter 6210 VALLDAL Tlf 70 25 78 84 tkvalldal mrfylke no Distriktstannklinikken Vatne Eidet 6265 VATNE Tlf 70 21 30 65 Fax 70 21

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Tannklinikkane/Nordre-Sunnmoere-og-soere-Romsdal-tannhelsedistrikt (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ålesund tannhelsedistrikt - Tannklinikkane - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Tannklinikkane Ålesund tannhelsedistrikt Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Nordmøre tannhelsedistrikt Molde tannhelsedistrikt Nordre Sunnmøre og søre Romsdal tannhelsedistrikt Ålesund tannhelsedistrikt Søre Sunnmøre tannhelsedistrikt Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Ålesund tannhelsedistrikt Konst overtannlege Are kristofer Hjeltnes Distriktstannklinikken Langevåg Langevåg 6030 Langevåg Tlf 70 19 27 22 e post are kristofer

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Tannklinikkane/AAlesund-tannhelsedistrikt (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Helsestasjonstenesta - Folkehelse og samhandling - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regional og næringsutvikling Kultur Samferdsel Tannhelse Plan og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Folkehelse og samhandling Helsestasjonstenesta Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Helsestasjonstenesta Barnehage Barnevernstenesta Vidaregåande skolar Pleie og omsorg Psykisk utviklingshemma Rusomsorg Fengselstenesta Asylmottak Folkehelsekontaktar i tannhelsetenesta Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Helsesestasjons og skolehelsetenesta Den første innkallinga til tannklinikken skjer normalt når barnet fyller tre år For å legge til rette for ei god tannhelse frå første leveår samarbeider tannhelsetenesta med helsestasjonstenesta Helsesøster gir foreldre råd om korleis dei kan ta vare på barnet si tann og munnhelse og deler ut gratis tannbørste frå tannhelsetenesta når barnet er omkring 6 månader Dersom helsesøster meiner barnet treng tilsyn frå tannhelsetenesta før 3 års alder blir barnet etter samråd med foreldre henvist til tannklinikken Ved spørsmål kontakt folkehelsekontakten i ditt distrikt Snarvegar Fremmedspråklig informasjonsmateriell Dokument

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Folkehelse-og-samhandling/Helsestasjonstenesta (2015-08-14)
  Open archived version from archive