archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Barnehage - Folkehelse og samhandling - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Folkehelse og samhandling Barnehage Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Helsestasjonstenesta Barnehage Barnevernstenesta Vidaregåande skolar Pleie og omsorg Psykisk utviklingshemma Rusomsorg Fengselstenesta Asylmottak Folkehelsekontaktar i tannhelsetenesta Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Barnehagetenesta Barnehagen har ei viktig rolle som oppvekst og læringsarena for å gi kunnskap om gode vaner og sunt kosthald Å ta vare på tennene er ein naturleg del av dette For å legge til rette for ei god tannhelse i tidleg alder samarbeider tannhelsetenesta med mange barnehagar og deltek på samarbeidsmøter med barnehageleiing på foreldremøte og besøker barna i barnehagen I mange barnehagar pussar barna tennene sine etter frukost Ved spørsmål kontakt folkehelsekontakten i ditt distrikt Målet med samarbeidet er å betre tannhelsa til barna gjennom å Redusere sukkerforsbruket hjå barnehagebarna Fokusere på betydninga av eit sunt kosthald Gjennomføre tannpuss i barnehagen ein gong dagleg Tiltak Som ein viktig del av dette arbeidet ønskjer vi også at tannpuss skal kunne gjennomførast etter frukost i barnehagen slik at barna får gode vaner med å pusse to gonger dagleg Dette er i tråd med Statens helsetilsyn sin veileder Tenner for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Folkehelse-og-samhandling/Barnehage (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Barnevernstenesta - Folkehelse og samhandling - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Folkehelse og samhandling Barnevernstenesta Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Helsestasjonstenesta Barnehage

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Folkehelse-og-samhandling/Barnevernstenesta (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Vidaregåande skolar - Folkehelse og samhandling - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Folkehelse og samhandling Vidaregåande skolar Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Helsestasjonstenesta

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Folkehelse-og-samhandling/Vidaregaaande-skolar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Pleie og omsorg - Folkehelse og samhandling - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Folkehelse og samhandling Pleie og omsorg Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Helsestasjonstenesta Barnehage Barnevernstenesta

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Folkehelse-og-samhandling/Pleie-og-omsorg (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Rusomsorg - Folkehelse og samhandling - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Folkehelse og samhandling Rusomsorg Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Helsestasjonstenesta Barnehage Barnevernstenesta Vidaregåande skolar Pleie og omsorg Psykisk utviklingshemma Rusomsorg Fengselstenesta Asylmottak Folkehelsekontaktar i tannhelsetenesta Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Rusomsorg Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar under

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Folkehelse-og-samhandling/Rusomsorg (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Folkehelsekontaktar i tannhelsetenesta - Folkehelse og samhandling - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Folkehelse og samhandling Folkehelsekontaktar i tannhelsetenesta Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Helsestasjonstenesta Barnehage Barnevernstenesta Vidaregåande skolar Pleie og omsorg Psykisk utviklingshemma Rusomsorg Fengselstenesta Asylmottak Folkehelsekontaktar i tannhelsetenesta Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Folkehelsekontaktar i tannhelsetenesta Kvart tannhelsedistrikt har ein folkehelsekontakt som bistår overtannlegen med koordinering av folkehelsearbeidet Folkehelsekontakten har tilsyn med at samarbeidsavtalene fungerer i distriktet og skal vere rådgivar og følgje opp tiltak som er starta opp Dei er også kontaktpunkt mot folkehelsekoordinatorane i kommunane Folkehelsekontaktar Søre Sunnmøre tannhelsedistrikt Tannpleiar Gunn Randi Solstad distriktstannklinikken i Ulsteinvik tlf 70 01 11 79 gunn randi solstad mrfylke no Ålesund tannhelsedistrikt Tannpleiar Vibeke Haug distriktstannklinikken Spjelkavik tlf 70 17 42 00 vibeke haug mrfylke no Nordre Sunnmøre Søre Romsdal tannhelsedistrikt Tannpleiar Inger Riise Bolsønes distriktstannklinikken Vestnes Tlf 71 18 41 84 inger riise bolsones mrfylke no Molde tannhelsedistrikt Tannpleiar Randi Værø

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Folkehelse-og-samhandling/Folkehelsekontaktar-i-tannhelsetenesta (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kantineundersøking i dei vidaregåande skulane - Folkehelse og samhandling - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Folkehelse og samhandling Kantineundersøking i dei vidaregåande skulane Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Helsestasjonstenesta Barnehage Barnevernstenesta Vidaregåande skolar Pleie og omsorg Psykisk utviklingshemma Rusomsorg Fengselstenesta Asylmottak Folkehelsekontaktar i tannhelsetenesta Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Dokument Kantineundersøking i VGS 2012 rapport PDF dokument 1 89 MB Kantineundersøking i VGS 2012 hovudfunn og grafar PDF dokument 780 94 kB Kantineundersøking i dei vidaregåande skulane Tilgang på vatndispensar sal av brus og elevane sine mulegheiter til å velje sunn mat i kantina er no kartlagt Tannhelsa til ungdommane i Møre og Romsdal har ikkje hatt like positiv utvikling som i mange andre fylke 18 åringane i fylket har i snitt 5 1 hol i tennene medan landssnittet er 4 5 hol Kantineundersøkinga kan bidra til å målrette folkehelsearbeidet i dei vidaregåande skulane God Helse satsinga med fylkestannlegen seksjon folkehelse og fysisk aktivitet i kulturavdelinga og utdanningsavdelinga står bak undersøkinga Kartlegginga er gjennomført våren 2012 i alle dei vidaregåande skulane som elektronisk spørjeundersøking og intervju Elevane kantineleiarane og rektorane utgjer respondentgrunnlaget Kartlegginga viser mellom anna at det er stor tilgang på sukkerholdig drikke gjennom brusautomatar og kantinesal på mange skuler Har ikkje skulen dette meiner mange av kantineleiarane og rektorane at elevane då vil kjøpe brus og meir usunn mat utanfor skulen Samtidig er tilbakemeldingane frå kantineleiarar at dei prøver å etterkome sunne matønskje til elevane Mange av elevane meiner sunn kantinemat er dyrare enn usunn kantinemat og at dei derfor vel det billegaste alternativet På spørsmålet om tilgangen til sunn mat i kantina gir målgruppene for undersøkinga ulike svar 17 7 av elevane svarar at det er stor mulegheit til å velje sunt i kantina medan 46

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Folkehelse-og-samhandling/Kantineundersoeking-i-dei-vidaregaaande-skulane (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Flott markering av Verdas vatndag på Smøla - Folkehelse og samhandling - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kjøpt inn vannflasker til alle beste sort de som vaskes i maskina og vi ble forespurt om å være med på markeringen Rektor åpnet med å fortelle litt om Verdens vanndag Cicilie snakket om hvor viktig vann er for kroppen generelt jeg om vann og tenner syreskader av brus og div andre drikker Elevene kom fram klassevis og fikk utdelt vannflasker tannkrem brosjyrer om syreskader klistremerker vann er tingen rett fra springen De fikk også vannbudene til alle klasserom Innsmøla skole er for øvrig den eneste skolen her som har vanndispenser og den er i følge rektor svært populær elevene har også slitt ut hver sin vannflaske Leder i FAU deltok også på arrangementet og lokalavisa var tilstede Tilbake på kontoret et par timer markerte litt her også Tore stilte opp i T skjorte med vannreklamen på og på venterommet hadde jeg satt fram et bord med vannmugge og drikkeglass til pasientene samt plakater brosjyrer og klistremerker På Bakkamyra skole var det et litt større opplegg i 8 klasse 27 elever og 2 lærere De hadde satt av godt og vel en skoletime til formålet Cicilie informerte først om dagen her også Viste en Powerpoint presentasjon med fine bilder av god og mindre god helse faktaopplysninger om vann og til slutt tenner og syreskader Hadde noen dager på forhånd lagt cariesfrie tenner i følgende drikker Coca Cola Cola Light Eplejuice Sportsdrikk vann m 1 dråpe sitron og rent vann fra springen Elevene fikk studere tennene tørre på papir foran hvert sitt glass De ble spesielt forundra over hvor svarte Colatennene var blitt flere skulle alldri mer drikke Cola Informerte dem ekstra godt om syreskadene av de andre drikkene Viste de også bokser med antall sukkerbiter i tilsvarende en liten og en stor Colaflaske samt prisen og hvor mye penger de

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Folkehelse-og-samhandling/Flott-markering-av-Verdas-vatndag-paa-Smoela (2015-08-14)
  Open archived version from archive