archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kommuneplan Herøy - Kart og fagdata - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Kart og fagdata Kommuneplan Herøy Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kommuneplan Herøy Herøy kommune har lagt fram forslag til ny arealdel til offentleg høyring Arealplankartet er

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kart-og-fagdata/Kommuneplan-Heroey (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • GIS-dagen 2013 - Kart og fagdata - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Kart og fagdata GIS dagen 2013 Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar GIS dagen 2013 Fleire etatar samarbeider for å arrangere GIS dagen GIS Geografiske informasjonssystemer i Molde onsdag

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kart-og-fagdata/GIS-dagen-2013 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Geodataplan for Ørsta kommune til offentleg ettersyn - Kart og fagdata - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Kart og fagdata Geodataplan for Ørsta kommune til offentleg ettersyn Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Geodataplan for Ørsta kommune til offentleg ettersyn Ørsta kommune har lagt ut geodata plan for 2013 til 2016 til offentleg ettersyn Ørsta

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kart-og-fagdata/Geodataplan-for-OErsta-kommune-til-offentleg-ettersyn (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ny kartportal - Kart og fagdata - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Kart og fagdata Ny kartportal Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Ny kartportal Møre og Romsdal fylkeskommune lanserer ny kartportal GisLink med raskare kart og fleire funksjonar Er du glad i å gå turar i naturen Treng du informasjon om eigedomen din og områda rundt Har du tenkt å lage ein reguleringsplan eller skal du kontrollere ein reguleringsplan Eller vil du kanskje finne avstanden på joggeturen du hadde i går Då er vår nye kartportal noko for deg Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Sør Trøndelag og Sør Trøndelag fylkeskommune kan stolt presentere ein ny kartportal med raskare kart og fleire funksjonar Den gamle kartportalen vil bli lagt ned i løpet av 2013 og den nye portalen vil bli lagt på same URL adresse under same namn GisLink Lenke til kartportalen finn du

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kart-og-fagdata/Ny-kartportal (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Turar i Møre og Romsdal på kartet - Kart og fagdata - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og fagdata Turar i Møre og Romsdal på kartet Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Turar i Møre og Romsdal på kartet I 2011 vart portalen www morotur no lansert Her kan ein finne turmål for heile familien på 4 forskjellege nivå og turtypar Ein kan velje mellom alt frå lette fotturar til krevjande ski og sykkelturar I dag er det lagt inn 333 turar i heile fylket Bilde Kartportalen www gislink no morotur For og sjå desse turane i kartet kan ein gå inn på www gislink no morotur Her finn ein igjen turane symbolisert etter nivå grønt blått rødt svart som punkter Ved å holde musepeikaren over punktane kjem det opp ein boks som inneheld informasjon om nivå namn på tur kommune link til artikkel og eit bilete som viser om det er ein fottur sykkeltur skitur eller padletur Ved å zoome ned til punktet vil ein finne turen som ein linje i kartet Alle turane er registrert ved hjelp av ein GPS For å søke opp turar kan ein gå inn på høyremargen og velje turar etter kommune eller nivå Om ein vel ein kommune får ein opp

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kart-og-fagdata/Turar-i-Moere-og-Romsdal-paa-kartet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • 16. november - Den internasjonale GIS-dagen - Kart og fagdata - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og analyse Kart og fagdata 16 november Den internasjonale GIS dagen Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar 16 november Den internasjonale GIS dagen GIS dagen er eitt årleg arrangement som skal fremme kunnskapen om og forståinga for GIS Geografisk informasjonssystem Initiativet til arrangementet kjem frå USA og blir no arrangert i over 80 land verda over mellom anna i Noreg I Noreg er det også omtalt som Kartdagane Trur du at geografi eller GIS ikkje gjeld deg fordi du er interessert i heilt andre fag Klikk her så vil du kunne sjå ein kort video som viser korleis GIS gjeld også deg i din kvardag Sjå og tekst om kvifor geografi betyr noko i kvardagen Er dette noko du har lyst til å lære meir om kan du lese på følgjande sider kart i skolen Kart i skolen er eit gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart I tillegg til grunnkart finn du temakart eigna til bruk i mange fag I Noreg er det Statens Kartverk Geoforum og Geomatikkbedriftenes landsforeining som er pådrivarane for arrangementet og i Noreg er det ulike arrangement i forbindelse med GIS dagen I 2011 blir dagen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kart-og-fagdata/16.-november-Den-internasjonale-GIS-dagen (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Geodataforskrifta er lagt ut på høyring - Kart og fagdata - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Kart og fagdata Geodataforskrifta er lagt ut på høyring Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Geodataforskrifta er lagt ut på høyring Miljøverndepartementet har lagt ut for høyring forslag til forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon geodataforskrifta Frist for fråsegn er 2 mai 2011 Geodataloven skal bidra til god

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kart-og-fagdata/Geodataforskrifta-er-lagt-ut-paa-hoeyring (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ny portal for kartdata - geoNorge versjon 3 er lansert - Kart og fagdata - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Kart og fagdata Ny portal for kartdata geoNorge versjon 3 er lansert Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Ny portal for kartdata geoNorge versjon 3 er lansert geoNorge er ein nasjonal nettstad for kartdata og annan geografisk stadfesta informasjon i Noreg Søk etter få informasjon om og tilgang til det som er tilgjengeleg av slik informasjon Portalen geoNorge er ein del av Norge digitalt eit samarbeid mellom offentlege verksemder med ansvar for å etablere og forvalte kartdata og annan stadfesta geografisk informasjon eller som er brukarar av slik informasjon Den gamle nettstaden til geoNorge kan ein få tilgang til her http gammel geonorge no Portal Nettstaden til den gamle portalen vil være tilgjengeleg i ein kort tidsperiode Portalen gir ein oversikt over vektor og rasterdata frå Noreg digitalt samt alle WMS og WFS tenester Portalen er basert på søketenester og til dømes for data frå NGU søker ein etter NGU i søkefeltet og får lista opp alle data Dersom ein ønske å laste

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kart-og-fagdata/Ny-portal-for-kartdata-geoNorge-versjon-3-er-lansert (2015-08-14)
  Open archived version from archive