archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Medlemer - Fylkestinget - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kultur og folkehelseutvalet Regional og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Eldrerådet Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Medlemer i fylkestinget Partia sine gruppeleiarar står i kursiv Navn Telefon Framstegspartiet Frank Sve 46540320 Åge Austheim 950 8004 Margareth Hoff Berg 99356723 Geir Stenseth 90013952 Cine Finstad Austnes 98085860 Steve Runar Kalvøy 92285702 Knut Flølo 91798210 Hans Olav Myklebust 90504537 Arbeidarpartiet Jon Sverre Aasen fylkesordførar 90080387 Toril Melheim Strand 92215455 Bjarne Storfold Elde 97097292 Eva Mariann Vinje Aurdal 92294785 Line Hoem 98651784 Håvard Jostein Kongshaug 95128265 Hege Merethe Gagnat 90114024 Petter Bjørdal 93215901 Lilly Gunn Nyheim 48156609 Bjørn Inge Ruset 92641926 Hanne Notøy 97558816 Rolf Kårvand 90578602 Høgre Randi Bergundhaugen 92014883 Anne Dyb Liaaen 90854086 Torgeir Dahl 90850795 Toril Røsand 91345336 Ole Bjørn Sandøy 98869898 Kirsti Hammerø 90172590 Per Magne Waagen 91793701 Knut Anders Oskarson 99167660 Ewa Hildre 99711586 Knut Garshol 95202630 Charles Tøsse 41631801 Kristeleg folkeparti Steinar Reiten 95235615 Knut Støbakk 95107579 Randi Walderhaug Frisvoll 95067335 Torgunn Nerland 92207245 Senterpartiet Oddbjørn Vatne 97705055 Kristin Marie Sørheim 95286060 Bergsvein Brøske 92297051 Kjersti Løge 40224200 Sosialistisk venstreparti Ingrid Opedal 90780534 Sunnmørslista Tverrpolisk liste for Sunnmøre Randi

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Fylkestinget/Medlemer (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Reglement - Fylkesutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkesutvalet utfører dei gjeremåla som kommunelova legg på det avgjer dei sakene som fylkestinget gjev det fullmakt til å avgjere innstiller i saker til fylkestinget og gjev dei fråsegner som departementet ber om når ikkje anna er fastsett Fråsegner som blir behandla i fylkestinget kan gå direkte frå hovudutvalet til fylkestinget Fylkesutvalet tek avgjerd i alle saker innafor den fylkeskommunale verksemda som fylkestinget har høve til å delegere til fylkesutvalet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Fylkesutvalet/Reglement (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Medlemer - Fylkesutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Medlemer i fylkesutvalet Navn Parti Telefon Jon Aasen Ap 900 80 387 Toril Melheim Strand Ap 922 15 455 Toril Røsand H 91345336 Anne Dyb Liaaen H 908 540 86 Torgeir Dahl H 908 50 795 Frank Sve Frp 465 40 320 Margareth Hoff Berg Frp 993 56 723

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Fylkesutvalet/Medlemer (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Reglement - Kultur- og folkehelseutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Reglement Kultur og folkehelseutvalet er fylkeskommunen sitt hovudutval for politiske saker innan kultur folkehelse og friluftsliv Arbeidsområdet omfattar m a bibliotekvesen kunst kulturvern mediepolitikk og anna tradisjonelt kulturarbeid ungdoms og idrettsarbeid friluftsliv og andre fritidsaktivitetar samt folkehelse Kultur og folkehelseutvalet har ansvaret for at dei fylkeskommunale tenestene innafor

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Kultur-og-folkehelseutvalet/Reglement (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fylkeskulturprisen - Kultur- og folkehelseutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Politikk Politiske organ Kultur og folkehelseutvalet Fylkeskulturprisen Fylkestinget Fylkesutvalet Kultur og folkehelseutvalet Reglement Fylkeskulturprisen Medlemer Regional og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Eldrerådet Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Fylkeskulturprisen Fylkeskulturprisen blir delt ut årleg Føremålet med prisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i bygd og by i Møre og Romsdal Fylkeskulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller grupper av personar til lag og organisasjonar som høyrer heime i fylket og som har vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlege I tilfelle kulturarbeidet til vedkomande har kome eller kjem særleg dette fylket til gode og elles under dei føresetnader som er nemnde ovanfor kan prisen også tildelast kandidatar som ikkje er busette i fylket Frist for innmelding av kandidatar er 15 oktober Prisen med diplom blir delt ut ved ved fylkestinget si samling i desember Kontaktpersonar Hilde Hernes Hovland Kontorsjef 71 25 88 62 Mob 932 32 914 Send e post Kven har vunne før 2013 Ungdomslaget Fram 2012 Ola Gjendem 2011 Nils Tore Leivdal 2010 Stig Nilsson 2009 Knut Ødegård 2008 Hareid stemna 2007 Bernt Johannes

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Kultur-og-folkehelseutvalet/Fylkeskulturprisen (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Medlemer - Kultur- og folkehelseutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Medlemer Namn parti Telefon Kristin Sørheim SP leiar 952 86 060 Torleiv Rogne SmL nestleiar 91 13 32 84 Frøydis Austigard V 913 03 233 Bjørn Jacobsen SV 90 07 09 76 Rolf Kårvand AP 905 78 602 Marit N Krogsæter SP 91 83 28

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Kultur-og-folkehelseutvalet/Medlemer (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fylkesprisen Årets Bedrift - Regional- og næringsutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Bedrift Kven meiner du fortener Fylkesprisen Årets Bedrift 2014 Her kan du sende inn forslag til kandidat Kandidatane kan komme frå alle bransjar innan industri handverk og service Skriv kort om bedrifta og kvifor du meiner bedrifta fortener prisen Kriteria for Fylkesprisen for Årets Bedrift Ved tildeling av prisen vil vi legge vekt på følgande Bedriftsøkonomisk vurdering Rolle i regional næringsutvikling teknologi og kompetanseutvikling innovasjon nyetablering og sysselsetting ringverknader i lokalsamfunn og region og internasjonalisering Miljøprofil omfattar både generell miljøprofil miljøvenleg produkt og miljøvenleg produksjon Organisasjon leiing rekrutterings og personalstrategi hms profil Frist for å sende inn forslag gjekk ut måndag 2 februar 2015 Kontaktpersonar Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post Anita Steinbru Seniorrådgiver 71 25 81 89 Mob 4741642523 Send e post Om Fylkesprisen Årets Bedrift Prisen vart oppretta av Møre og Romsdal fylkeskommune i 1991 Prisen skal gå til ei bedrift i Møre og Romsdal som på ein eller fleire måtar har utmerka seg Formålet med prisen er å motivere og inspirere næringslivet i fylket til innsats for samfunnet Prisen vert delt ut på Fylkestinget i april Tidlegare vinnarar 2013 Rindalslist AS Rindal kommune 2012 Kleven Maritime AS

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Regional-og-naeringsutvalet/Fylkesprisen-AArets-Bedrift (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Reglement - Regional- og næringsutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Reglement Medlemer Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Eldrerådet Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Reglement Regional og næringsutvalet er fylkeskommunen sitt hovudutval for saker innan områda distriktsutbygging nærings og sysselsetjingspolitikk ressurs miljø og naturvernpolitikk høgskole og forskingspolitikk Regional og næringsutvalet har ansvaret for at dei fylkeskommunale tenestene innafor nærings og miljøsektoren blir planlagt gjennomført

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Regional-og-naeringsutvalet/Reglement (2015-08-14)
  Open archived version from archive