archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Medlemer - Fylkestrafikktryggingsutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  organ Fylkestrafikktryggingsutvalet Medlemer Fylkestinget Fylkesutvalet Kultur og folkehelseutvalet Regional og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Eldrerådet Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Reglement Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak Trafikktryggingsprisen Medlemer Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Medlemer Navn Telefon Iver Nordseth V leiar 91 81 14 41 Oddbjørn Vatne nestleiar Sp 97 70 50 55 Inger Johanne Tafjord Sml 97

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Fylkestrafikktryggingsutvalet/Medlemer (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Medlemer - Kontrollutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  organ Kontrollutvalet Medlemer Fylkestinget Fylkesutvalet Kultur og folkehelseutvalet Regional og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Eldrerådet Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Medlemer Reglement Kva gjer kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Medlemer Navn parti Telefon Knut Anders Oskarsson H leiar 99 16 76 60 Ann Kristin Sørvik Sp nestleiar 95 18 11 11 Trond Hansen Riise V

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Kontrollutvalet/Medlemer (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Reglement - Kontrollutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkestinget Fylkesutvalet Kultur og folkehelseutvalet Regional og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Eldrerådet Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Medlemer Reglement Kva gjer kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Reglement Kontrollutvalet skal på vegne av fylkestinget stå føre det løpande tilsynet med den fylkeskommunale forvaltninga og skal sjå til at fylkeskommunen har ei forsvarleg revisjonsordning Kontrollutvalet skal medverke til at innbyggarane brukarane av tenestene og andre interessentar har tillit til Møre og Romsdal fylkeskommune og at tenesteproduksjon myndeutøving og interne forvaltningsfunksjonar blir utført målretta og etter lov forskrift o a reglar samt fylkestingets føresetnader og vedtak og interne retningslinjer Kontrollutvalet skal framstå som eit kompetent uavhengig objektivt og synleg organ med høg integritet Kontrollutvalet skal særleg sjå til at fylkeskommunen bruker ressursane til å løyse oppgåver som samsvarer med fylkestingets vedtak og føresetnader fylkeskommunens ressursbruk og verkemidlar er effektive i høve til måla som er sett på områda lov og regelverk blir etterlevd i den fylkeskommunale forvaltninga fylkeskommunens styringsverktøy og verkemidlar er formålstenlege resultata i tenesteproduksjonen er i samsvar med fylkestinget sine føresetnader fylkeskommunens årsrekneskap blir revidert på ein trygg måte fylkeskommunens interesser i selskap blir ivaretekne på

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Kontrollutvalet/Reglement (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kva gjer kontrollutvalet? - Kontrollutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Kontrollutvalet har 5 medlemer av desse er to medlemer i fylkestinget Møta i kontrollutvalet er opne for allmenta etter vedtak i kontrollutvalet Møterett har elles fylkesrevisjonssjefen og evt andre oppdragsansvarlege revisorar Kontrollutvalet skal føre tilsyn med fylkesrevisjonen og at fylkeskommunens rekneskap blir revidert på ein trygg måte Kontrollutvalet skal gjennom planar foreslå kva for område innan forvaltninga som skal vere gjenstand for forvaltningsrevisjon 77 nr 4 og om det bør gjennomførast selskapskontroll i heileigde selskap koml 80 Vidare skal kontrollutvalet føre tilsyn med at fylkeskommunens interesser i selskap IKS og AS blir tilfresstillande ivareteke koml 77 nr 5 Jamvel om kontrollutvalet er eit sjølvstendig tilsynsorgan og etter eige vedtak kan sette i verk kontrolltiltak vil utvalet i stor grad måtte basere sitt tilsyn på rapportar og munnleg informasjon frå fylkesrevisjonen Utanom å skaffe seg informasjon på denne måten kan kontrollutvalet kalle inn og rette spørsmål til fylkesrådmannen eventuelt at avdelings og etatsjefar o a møter i staden for å gjere nærare greie for ulike saksområde Kontrollutvalet kan og invitere andre utanom fylkeskommunen til å legge fram synspunkt på den fylkeskommunale verksemda Kontrollutvalet har høve til foreta synfaringar og å besøke skolar og andre av fylkets etatar og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Kontrollutvalet/Kva-gjer-kontrollutvalet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Reglement - Likestillingsutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Reglement Likestillingsutvalet skal arbeide for likestilling mellom kvinner og menn på alle område Utvalet skal også arbeide for likestillingsrettane til funksjonshemma innvandrarar og andre grupper når dette synest nødvendig Utvalet er politisk styringsgruppe og har ansvaret for kvinnemeldinga sin hand lingsplan plan for likestilling og andre liknande planoppgåver innan sitt arbeids område Kvinnemeldinga sine handlingsplanar og andre

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Likestillingsutvalet/Reglement (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Medlemer - Likestillingsutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  organ Likestillingsutvalet Medlemer Fylkestinget Fylkesutvalet Kultur og folkehelseutvalet Regional og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Eldrerådet Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Reglement Medlemer Likestillingsprisen Stemmerettsjubileet 2013 Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Medlemer Navn parti Telefon Eva Vinje Aurdal AP leiar 92 29 47 85 Bjarne Kvalsvik SmL nestleiar 91 13 33 10 Håvard J Kongshaug AP 95

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Likestillingsutvalet/Medlemer (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Likestillingsprisen - Likestillingsutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og folkehelseutvalet Regional og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Eldrerådet Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Reglement Medlemer Likestillingsprisen Stemmerettsjubileet 2013 Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Likestillingsprisen Likestillingsprisen kan delast ut til enkeltpersonar grupper organisasjonar skolar skoleklassar bedrifter institusjonar kommunar eller andre som har gjort ein særleg god innsats for likestillingsarbeidet i fylket Møre og Romsdal fylkeskommune v likestillingsutvalet deler kvart år ut ein pris til ein person eller instans som har utmerka seg positivt i arbeidet med å fremje Likestilling i arbeid for frie val og like moglegheiter utan omsyn av kjønn alder seksuell legning funksjonsevne etnisitet og språkval nynorsk bokmål Likestilling mellom kvinner og menn Likestilling mellom etniske minoritetar og majoriteten Likestilling mellom funksjonshemma og ikkje funksjonshemma Har du eit forslag Send ditt grunngjevne forslag innan 1 september 2015 til Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshusa 6404 Molde E post post mrfylke no Alle kan foreslå kandidatar til Møre og Romsdal fylkeskommune sin likestillingspris Kontaktpersonar Paula Næss Skår rådgivar 71 25 88 42 Send e post Kven har vunne før 2013 NHO Møre og Romsdal prosjekt Global Future 2012 Bergljot Hjorthol 2011 Herøyløftet 2010 Christina Westrum Pedersen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Likestillingsutvalet/Likestillingsprisen (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Stemmerettsjubileet 2013 - Likestillingsutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Marie Flem Sørbø Vigdis Thoresen Anne Breiby Heidi Nakken Elisabeth Berge og Terri Senior Alle kvinner er spesielt invitert Stordal kommune 12 juni kl 1900 Grendasalen Kvinna si stilling etter hundre år med stemmerett ein temakveld med fylkespolitikar Eva Vinje Aurdal samfunnsdebattant og journalist Martine Aurdal og journalist Maria Holand Tøsse 26 september kl 1900 Grendasalen Hekser og syndarar kvinner i ei mannsverd Eit møte med forfattar og historikar Aina Basso Hareid kommune Kommunstyremøte 20 juni 2013 Fyrste del av møtet går til markering av stemmerettsjubileet 11 20 juni Kvar dag på Hareid Rådhus Hareid Sanitetslag og Hareid historielag har historisk utstilling Plakatutstilling med historisk tilbakeblikk 15 juni frå kl 12 00 Hareid sentrum Hareid Sanitetslag lagar aktivitet i Hareid sentrum og serverer sveler vaflar og kaffi til alle som kjem bortom partyteltet Sanitetsdamene gir historiske tilbakeblikk og sel også boka Som ringar i vatnet skrevet av Inga Ishild Hareide Boka omhandlar daglegliv og arbeid utfordringar og utvikling av Hareid samfunnet gjennom dei siste 100 åra Tingvoll kommune Lokalhistorisk rollespill om kampen for stemmerett og foredrag om kvinnesakskvinnen Camilla Collett tirsdag 18 6 kl 19 00 ved Tingvoll Museum Pris 100 kr Enkel servering Rita Hjorthaug Smøla kommune Lørdag 06 juli Konsert med Smøla Janitsjar Smølas damer markerer stemmeretten ved å synge ein sang saman med orkesteret Onsdag 11 september Markering av stemmerettsjubileet i forbindelse med kulturminnedagen Arrangement i Smølahallen Ulstein kommune Markering under kommunestyremøte 20 juni 2013 fra kl 16 30 med blant anna kåseri om Fredrikke Marie Qvam offisiell markering av dei 2 første gjenlevande kvinnelege kommunestyrerepresentantane i Ulstein og ein presentasjon av lokal bok om stemmerettsjubileet I jubileumsveka 11 20 juni blir filmane Margaret Thatcher og Den offisielle jubileumsfilmen om allmenn stemmerett vist på Sjøborg kino Surnadal kommune 11 juni gjennomfører Surnadal kommune eit arrangement for 9

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Likestillingsutvalet/Stemmerettsjubileet-2013 (2015-08-14)
  Open archived version from archive