archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Reglement - Miljøutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Reglement Miljøutvalet blir etablert som eit tverrfagleg og rådgjevande organ for fylkesutvalet og skal rapportere til fylkesutvalet Miljøutvalet skal ha ansvar for klimameldinga og andre liknande planoppgåver innan sitt arbeidsområde Miljøutvalet vil m a behandle saker innan områda biomangfald friluftsliv forureining planlegging for ei berekraftig utvikling klima alternativ og fornybar energi Miljøutvalet kan

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Miljoeutvalet/Reglement (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Medlemer - Miljøutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  folkehelseutvalet Regional og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Eldrerådet Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Reglement Medlemer Miljøprisen Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Medlemer Navn parti Telefon Håvard Kongshaug Ap leiar 951 28 265 Frøydis Austigard V nestleiar 913 03 233 Torleiv Rogne Sml 911 33 284 Line Hoem Ap 986 51 784 Britt Giske Andersen V 970

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Miljoeutvalet/Medlemer (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Regional delplan for klima og energi er lagt ut på høyring - Miljøutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Politikk Politiske organ Miljøutvalet Regional delplan for klima og energi er lagt ut på høyring Fylkestinget Fylkesutvalet Kultur og folkehelseutvalet Regional og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Eldrerådet Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Reglement Medlemer Miljøprisen Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Kontaktpersonar Stephen Oommen Rådgivar 71 25 80 25 Mob 462 76 273 Send e post Regional delplan for klima og energi er lagt ut på høyring Fylkesutvalet i Møre og Romsdal gjorde 26 01 2015 følgjande vedtak I medhald av plan og bygningslova 8 3 legg fylkesutvalet forslag til Regional delplan for klima og energi ut til offentleg ettersyn med høyringsfrist 10 april 2015 Nye tilra dde hovudma l for Møre og Romsdal i den regionale delplanen er Klimagassutsleppa i Møre og Romsdal skal i forhold til utsleppa i 2009 reduserast med meir enn 10 innan 2020 Gjennom ny fornybar energi energieffektivi sering og energiomlegging skal det frigjerast minst 2 TWh elektrisitet Innan 2020 skal det vere gjennomført minst fem 5 konkrete tiltak i kvar kommune i fylket for a betre miljøet og redusere klimagassutslepp Ungdommens fylkesting 2014 Framlegg til delplan finner du her Regional delplan

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Miljoeutvalet/Regional-delplan-for-klima-og-energi-er-lagt-ut-paa-hoeyring (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Klima- og energiplan klar for høyring - Miljøutvalet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Eldrerådet Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Reglement Medlemer Miljøprisen Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Kontaktpersonar Stephen Oommen Rådgivar 71 25 80 25 Mob 462 76 273 Send e post Klima og energiplan klar for høyring Regional delplan for klima og miljø 2015 2020 skal snart ut til offentleg ettersyn 21 januar får Miljøutvalet saka på sitt bord Regional energi og klimaplan vart vedteken i fylkestinget 7 desember 2009 Det er nasjonale forventningar til at revisjon av klima og energiplanar vert vurdert minst kvart fjerde år i arbeidet med regionale og kommunale planstrategiar I april 2012 sak T 7 12 vedtok fylkestinget Regional planstrategi 2012 2016 der ei av prioriteringane for perioden er at Regional energi og klimaplan skal reviderast og få nemninga Regional delplan for klima og energi Nye tilrådde hovudmål for Møre og Romsdal i den regionale delplanen er Klimagassutsleppa skal reduserast med meir enn 10 prosent Gjennom ny fornybar energi energieffektivisering og energiomlegging skal det frigjerast minst 2 TWh elektrisitet 21 januar skal saka opp i Miljøutvalet og deretter 26 januar i Fylkesutvalet Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tilrår at delplana kan leggjast ut

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Miljoeutvalet/Klima-og-energiplan-klar-for-hoeyring (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Medlemer - Plannemnd for samferdselsutbygging - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Politikk Politiske organ Plannemnd for samferdselsutbygging Medlemer Fylkestinget Fylkesutvalet Kultur og folkehelseutvalet Regional og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Eldrerådet Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Medlemer Reglement Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Medlemer Navn Telefon Oddbjørn Vatne Sp leiar 97 70 50 55 Iver Nordseth V nestleiar 91 81 14 41 Hege Merethe Gagnat Ap 90 11

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Plannemnd-for-samferdselsutbygging/Medlemer (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Reglement - Plannemnd for samferdselsutbygging - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Medlemer Reglement Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Reglement Plannemnda skal vere eit rådgjevande utval og skal bistå samferdselsutvalet i oppfølging av plan og prosjektarbeid Plannemnda skal delta i planlegging og oppfølging av særleg dei store fylkesvegprosjekta For kvart prosjekt gjeld dette t d kommunedelplan reguleringsplan vegstandard trasear finansiering og framdriftsplan Nemnda skal haldast orientert om framdrifta av prosjekta m a gjennom

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Plannemnd-for-samferdselsutbygging/Reglement (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Medlemer - Rådet for likestilling av funksjonshemma - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regional og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Eldrerådet Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Medlemer Reglement Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Medlemer Brukarrepresentantar Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO Asbjørn Gausdal Kari Wiik Brukarrepresentant Norges Handicapforbund Møre og Romsdal SAFO Leif Elde Skaret 6050 Valderøy Frå fylkestinget Torleiv Rogne SmL telefon 91 13 32 84 Lilly Gunn Nyheim AP telefon 48

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Raadet-for-likestilling-av-funksjonshemma/Medlemer (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Reglement - Rådet for likestilling av funksjonshemma - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Medlemer Reglement Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Reglement Rådet er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale organ fylkesmannen og kommunane i saker som vedkjem menneske med nedsett funksjonsevne Lova seier i 1 Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Raadet-for-likestilling-av-funksjonshemma/Reglement (2015-08-14)
  Open archived version from archive