archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fylkestatistikken 2013 lagt fram - Publikasjonar og presentasjonar - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  986 11 002 Send e post Sigrunn Myklebust Rådgivar 71 25 82 81 Mob 950 65 644 Send e post Fylkestatistikken 2013 lagt fram Mannsoverskotet aukar men skilnaden i levealder mellom kvinner og menn blir mindre Det er to av funna i Fylkesstatistikk 2013 som i dag vart presentert av Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesplansjef Ole Helge Haugen er klar med Fylksstatistikk for 2013 Foto Per Vidar K Kjølmoen Møre og Romsdal fylkeskommune Statistikken tek for seg fleire område som er sentrale for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal Nytt i år er eit sterkare søkjelys på utvalde grupper av busette i fylket born unge innvandrare regionar mellom anna introduserar vi omgrepet kvardagsregionen og lavinntekt Framleis vekst Tal i statistikken syner at 27 av kommunane i fylket hadde vekst i folketalet i 2012 Mannsoverskotet aukar og stadig fleire av oss bur i tettstader Samstundes er sysselsettinga god sjølv om veksten avtek noko frå tildlegare år Det er også noko færre fattige i Møre og Romsdal enn i landsgjennomsnittet 8 2 prosent av husholda i fylket står i fare for å oppleve levekårsfattigdom mot snittet i landet på 9 6 prosent Finst i fleire versjonar Du finn finn fylkestatistikken på Møre og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Publikasjonar-og-presentasjonar/Fylkestatistikken-2013-lagt-fram (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Foredraga frå Jazzgass - Publikasjonar og presentasjonar - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  e post Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre Mob 958 78 883 Send e post Lina Jonasson Rådgivar Mob 934 57 221 Send e post Foredraga frå Jazzgass Her kan du lese foredraga og sjå bilete frå Jazzgasskonferansen 2012 Brassbanden sto for underholdninga under denne utgåven av Jazzgass Foto Møre og Romsdal fylkeskommune JazzGass2012 Jon Aasen 719 00 kB Jazzgass Statoil 2012 586 64 kB 2012 Jazzgass Loughman V2 705 76

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Publikasjonar-og-presentasjonar/Foredraga-fraa-Jazzgass (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Presentasjon om Møre og Romsdal fylkeskommune - Publikasjonar og presentasjonar - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  87 17 Mob 917 99 964 Send e post Johnny Loen Plansamordnar 71 25 82 88 Mob 416 31 775 Send e post Dokument Samarbeidsområder Kystverket Møre og Romsdal fylkeskommune PDF dokument 760 88 kB MRfylke presentasjon 190412 versjon 2 PDF dokument 10 87 MB Presentasjon om Møre og Romsdal fylkeskommune Presentasjonar om Møre og Romsdal fylkeskommune halde for Kystverket Illustrasjonsbilete Fylkeshuset Foto INFO Møre og Romsdal fylkeskommune To presentasjonar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Publikasjonar-og-presentasjonar/Presentasjon-om-Moere-og-Romsdal-fylkeskommune (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • La fram framlegg til økonomiplan og budsjett - Publikasjonar og presentasjonar - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  901 08 512 Send e post Arild Fuglseth Samferdselssjef 71 25 87 46 Mob 915 30 085 Send e post Per Vidar Kjølmoen Spesialrådgivar 71 25 87 17 Mob 917 99 964 Send e post Dokument Økonomiplan 2012 2015 PDF dokument 11 16 MB Økonomiplan 2012 2015 kortversjon PDF dokument 8 24 MB Ottar Guttelvik presentasjon øk plan 2012 PDF dokument 2 39 MB Arild Fuglset presentasjon øk plan 2012 PDF dokument 1 10 MB Per Hoem presentasjon øk plan 2012 PDF dokument 5 84 MB La fram framlegg til økonomiplan og budsjett Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik la i dag tysdag fram sitt framlegg for økonomiplan 2012 2015 med budsjett for 2012 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har lagt fram sitt framlegg til økonomiplan for dei neste fire åra Foto Møre og Romsdal fylkeskommune Framlegget var presentert under ein pressekonferanse på fylkeshuset klokka 10 Også samferdselssjef Arild Fuglset og fylkesutdanningssjef Per Hoem presenterte utviklingstrekk for sine sektorar Under kan du laste ned saksframlegget kortversjonen og presentasjonane frå pressekonferansen Økonomiplan 2012 2015 11 16 MB Økonomiplan 2012 2015 kortversjon 8 24 MB Ottar Guttelvik presentasjon øk plan 2012 2 39 MB Arild Fuglset presentasjon øk plan 2012 1 10 MB Per Hoem

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Publikasjonar-og-presentasjonar/La-fram-framlegg-til-oekonomiplan-og-budsjett (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fylkesordføraren sin tale - Publikasjonar og presentasjonar - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og ved å gi ungdommen talerett i utdanningsutvalget Jeg håper at dette vil gi ungdommen bo og bli lyst Bo og bli lyst er tett knyttet til den enkeltes opplevde livskvalitet Stedskvaliteter være seg arbeidsplasser kulturtilbud helsetilbud utdanningstilbud eller samferdselsløsninger er viktig i denne sammenhengen De lokalsamfunnene som er attraktive gir den enkelte både noe å leve av og noe å leve for Som Høyre mann må jeg få betone at verdier må skapes før de kan fordeles Velferden skapes gjennom et variert nærings og arbeidsliv Vi beskriver gjerne fylket vårt som matfylket industrifylket gründerfylket og reiselivsfylket Det er viktig at vi arbeider for å gi næringslivet rammebetingelser slik at vi også i framtiden kan bruke disse betegnelsene på fylket vårt Næringslivet møter fortsatt utfordringer som følge av finanskrisen Vi må derfor fortsatt arbeide for å sikre den eksportretta industrien gode rammevilkår spesielt for verftsindustrien og for rederiene våre som er den sentrale driveren i den maritime klyngen Også møbelnæringen har møtt betydelige utfordringer i kjølvannet av finanskrisen Fylkeskommunen har ved flere sammenhenger tatt opp spørsmålet om å få etablert en tiltakspakke gjennom Innovasjon Norge Selv har vi satt av 5 mill kr til dette Havbruksnæringen i særlig grad lakseoppdrett har noen gode år bak seg Både etterspørselen og prisene har holdt seg godt Miljø bærekraftigutvikling og arealstruktur er viktige perspektiver for den videre utviklingen av næringen Landbruket er viktig for Møre og Romsdal Strukturendringer innenfor landbruksforedlingen har ført til at virksomheter blir flyttet ut av fylket Denne problemstillingen må vi ikke tape av syne Samtidig må vi arbeide for en best mulig bruk av de virkemidlene vi har til rådighet for å styrke arbeidet med rekruttering kompetanseheving og likestilling i landbruket Reiselivsnæringen i fylket har klart å opprettholde omsetningen i et fallende totalmarked Vi har benyttet betydelige midler på reiselivssatsinga i fylket og visjonen om å bli reiselivsfylket nr 1 Det er midlene vi har brukt i Fjord Norge som har hatt størst effekt Også i årene som kommer bør reiseliv være et sentralt satsingsområde Det vil imidlertid være viktig og riktig at vi bruker pengene våre der de gir størst effekt Vi bør også i større grad både bruke og videreutvikle kultur og naturmiljøet vårt innen reiselivssatsingen Jeg tenker her bl a på våre positive erfaringer fra prosjektet Atlanterhavsveien Bud Kristiansund Vi må framover fortsatt støtte opp om og bidra til en videreutvikling av petroleumsklyngen vår Nyhamna som gassknutepunkt for ilandføring av gass fra Norskehavet Kristiansund som base by og vertskommune for flere driftsorganisasjoner Tjeldbergodden med sine store muligheter for gassbasert industri som for eksempel Ironman Det er også viktig at vi arbeider for at den maritime industrien på Sunnmøre og engineering miljøet i Molde blir en sentral del av denne klyngen Møre og Romsdal har et underskudd i kraftbalansen på ca 6 TWh som blir dekt opp av import fra andre regioner Med et så stort underskudd er risikoen for å komme i en rasjoneringssituasjon stor Det vil være viktig å øke kraftproduksjonen i regionen og bygge overføringslinjer fra områder med kraftoverskudd for å få en tilfredsstillende forsyningssikkerhet og en kraftsituasjon som gjør det mulig å utvikle ny industri og næringsvirksomhet Jeg viser til uttaler fra fylkesting fylkesutvalg om at kraften fra Fardal til Ørskog må på plass snarest mulig og senest 2014 2015 og at ny produksjon også må på plass Vi trenger et mer variert arbeidsmarked Dette vil gi oss en buffer i strammere tider Å styrke kommunene er helt sentralt i dette arbeidet Til det har vi flere gode virkemidler hoppid no tettstedsprogrammet kommunale næringsfond omstillingskommune programmet og LUK prosjektet for å nevne noen I tillegg vil det være viktig at vi støtter opp om og styrker kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Sikring av viktig infrastruktur vann strøm etc og en videreføring av arbeidet med skredrisiko hvor vi er i det nasjonale førersetet vil være viktig for å skape trygge lokalsamfunn med vilje og motivasjon til videre vekst og utvikling Derfor må vi fortsatt støtte Åknes Tafjord prosjektet inntil Staten tar det fulle ansvaret En annen sentral utfordring i årene som kommer er å sikre arbeidslivet tilgang til rett og ønska kompetanse Vi er gode til å skape arbeidsplasser Dessverre har vi ikke nok arbeidskraft Vi konkurrerer nasjonalt og internasjonalt med andre kompetansemiljø om de beste hodene Dette vil mest sannsynlig fortsette Løsningen kan være å holde fram med importen av kompetanse fra utlandet Utfordringen er at en rekke andre europeiske land er i samme situasjon Blant annet konkurrerer vi med land som Tyskland Frankrike og England om ingeniørene Skal næringslivet vårt være konkurransedyktig må vi satse sterkere på utdanning og forskning Både privat og offentlig sektor vil etterspørre utdannet arbeidskraft på mange område og nivå i åra framover Særlig gjelder dette ingeniører og helsearbeidere Unge tar sine viktige utdannings og yrkesvalg ved inngangen til og ved utgangen av videregående opplæring Det er derfor viktig for arbeidslivet i fylket at ungdommen har et godt grunnlag for de valgene de tar og at de gjennomfører den utdanningen de har valgt på en måte som både de og samfunnet vårt er tjent med Et godt tiltak i denne sammenhengen vil være å satse på et mobilt Vitensenter Undersøkelser viser at barn og unges holdning til eget næringsliv er styrende for senere yrkesvalg Det er derfor viktig at det etableres en arena for opplevelse formidling og læring knyttet mot næringslivet i de forskjellige delene av fylket Som fylkeskommune bør vi bidra med realiseringen av dette prosjektet Mange bedrifter sliter med å rekruttere teknisk kompetanse og søkningen til disse fagene i høyere utdanning er for svak Årsaken er ikke at ungdommen velger bort realfaga i videregående opplæring I vårt fylke velger ca 15 prosent av de unge realfaglig fordypning på vg2 Problemet er at svært få av disse velger ingeniørstudium etterpå og at få av de utdanna ingeniørene velger å arbeide i fylket vårt Skolene prøver å vekke interessen for ingeniørfag gjennom å tilby teknisk retta programfag og stimulere elevene til å etablere elevbedrifter Framover vil det

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Publikasjonar-og-presentasjonar/Fylkesordfoeraren-sin-tale (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Sterkt resultat av Møre og Romsdal fylkeskommune - Publikasjonar og presentasjonar - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  frie inntektene 46 7 mill kroner høgare enn budsjettert Det er tillitvekkjande å sjå at vi leverer sterke økonomiske resultat og tenester med god kvalitet seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik som i dag la fram Årsrapport og Årsrekneskap 2010 Også finanskapittelet syner ei netto meirinntekt på 17 6 mill kroner Når så forseinkingar i veginvesteringar gir ei netto mindreavsetning til investeringskapittelet på 98 9 mill kroner blir det samla mindreforbruket i Møre og Romsdal fylkeskommune sin rekneskap for 2010 på heile 249 2 mill kroner Fylkeskommunen har ingen udekte meirforbruk frå tidlegare år Leverer Det er tillitsvekkjande å sjå at vi leverer sterke økonomiske resultat og tenester med god kvalitet sier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Han peikar på at det sterke resultatet mellom anna kan tilskrivast rammestyringsmodellen og god økonomikontroll i heile organisasjonen og gir honnør til avdelingane og einingane for den jobben som blir gjort Bruken av rammestyring gjer at avdelingane m v som har hatt mindreforbruk eit år etter ei vurdering kan få med seg midlane over i neste budsjettår Likeeins kan dei avdelingane som har hatt meirforbruk eit år få tilsvarande trekk i ramma for neste år Går krevjande tider i møte Sjølv om resultatet for 2010 er positivt går vi krevjande tider i møte åtvarar fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Lånegjelda vil auke frå om lag 2 086 mill kroner ved utgangen av 2010 til vel 3 1 mrd kroner ved utgangen av 2014 på grunn av satsinga på lånefinansierte skolebygg og fylkesvegar i vedtatt økonomiplan Med den vanskelege budsjettsituasjonen vi ser for oss i økonomiplanperioden er det svært viktig at heile den delen av driftsoverskottet som ikkje skal førast tilbake til sektorane blir ført tilbake til driftsfondet slik fylkestinget vedtok ved behandlinga av økonomiplanen for 2011 2014 i desember seier Guttelvik Balanse Det høge investeringsnivået i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Publikasjonar-og-presentasjonar/Sterkt-resultat-av-Moere-og-Romsdal-fylkeskommune (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nye nettenester i Møre og Romsdal fylkeskommune - Publikasjonar og presentasjonar - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Profilmanual Kommunikasjonsstrategi Publikasjonar og presentasjonar Frå plan og analyseavd Kronikkar Spor Årsrapportar Kontaktpersonar Per Vidar Kjølmoen Spesialrådgivar 71 25 87 17 Mob 917 99 964 Send e post Nye nettenester i Møre og Romsdal fylkeskommune Her finn du ein presentasjon halde for Vest Agder fylkeskommune 16 desember 2010 Trykk under for å laste ned presentasjonen som ODP 20101216 Presentasjon nett Kristiansand 947 05 kB Trykk under for å laste ned

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Publikasjonar-og-presentasjonar/Nye-nettenester-i-Moere-og-Romsdal-fylkeskommune (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Framlegg til økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 - Publikasjonar og presentasjonar - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kommunikasjonsstrategi Publikasjonar og presentasjonar Frå plan og analyseavd Kronikkar Spor Årsrapportar Framlegg til økonomiplan 2011 2014 med budsjett for 2011 Her finn du fylkesrådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2011 2014 med budsjett for 2011 som vart lagt fram i samband med pressekonferanse i Molde 5 november 2010 Presentasjonen til fylkesrådmann Guttelvik budsjett og øk plan 2011 2014 pres Ottar 922 99 kB Kortversjon av økonomiplanen kortversjon øp 2011 2014 framlegg

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Publikasjonar-og-presentasjonar/Framlegg-til-oekonomiplan-2011-2014-med-budsjett-for-2011 (2015-08-14)
  Open archived version from archive