archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kalender - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Tenesteområde Politikk Organisasjon Regionale planar høyringar UngWeb Om fylkeskommunen Kalender Dokumentsenteret Møre og Romsdal fylkeskommune Kalender Tirsdag 15 desember 09 30 Tirsdag 15 desember 13 00 Møterom 100 Fylkeshuset Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 15 desember Sakspapir blir lagt ut omlag ei veke før møtet Last ned kalenderfil Last ned ICS fil for å legge hendelsen i kalenderen din Fylkeshuset Postboks 2500 6404 Molde Tlf 71 25 80 00 E

  Original URL path: http://mrfylke.no/Kalender/%28event%29/775484 (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Kalender - Møre og Romsdal fylkeskommune
  onsdag 16 desember kl 11 00 14 00 Møtet finn stad på møterom 700 på fylkeshuset Saker som skal fremjast oversendast digitalt til planforum mrfylke no seinast sju dagar før møtet Det vil bli sendt ut separat innkalling til kvart møte Avlysing dersom ingen saker Kontaktperson Johnny Loen E post johnny loen mrfylke no eller tlf 71 25 82 88 Mob 416 31 775 Kontaktpersonar Johnny Loen Plansamordnar 71 25

  Original URL path: http://mrfylke.no/Kalender/%28event%29/794566 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kalender - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kulturinstitusjonar og kulturarbeiderar frivillige lag organisasjonar kunstnerar politikerar og andre interesserte Kulturtorget er den viktigaste møteplassen for nettverket som arbeider med kulturformidling til barn og unge i Møre og Romsdal Kvart år kjem lærarar kunstnarar skole og kulturarbeidarar i kommunane elevar bibliotekarar museumsarbeidarar med fleire til Molde for å få inspirasjon og informasjon Datoane for 2016 er klare så set av dagane i kalenderen allereie no Det blir opna for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Kalender/%28event%29/784027 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kalender - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Personvernerklæring Intranett Nettstadskart Møre og Romsdal fylkeskommune Søketekst Tenesteområde Politikk Organisasjon Regionale planar høyringar UngWeb Om fylkeskommunen Kalender Dokumentsenteret Møre og Romsdal fylkeskommune Kalender Onsdag 10 februar 09 30 Onsdag 10 februar 15 00 Ålesund Rusplan erfaringskonferanse Last ned kalenderfil Last ned ICS fil for å legge hendelsen i kalenderen din Fylkeshuset Postboks 2500 6404 Molde Tlf 71 25 80 00 E post post mrfylke no Opningstid Mån fre 08

  Original URL path: http://mrfylke.no/Kalender/%28event%29/789098 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Personvernerklæring - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  er alle verksemder som behandlar personopplysningar pliktige til å utarbeide eit internkontrollsystem Møre og Romsdal fylkeskommune har eit slikt internkontrollsystem Fylkeskommunen sine nettsider Fylkeskommunen samlar vanleg besøksstatistikk for sine nettsider ved hjelp av analyseverktøyet Google Analytics Opplysningane blir berre nytta i samanheng med drifta og vidareutvikling av fylkeskommunens nettsider I tråd med vanlig praksis på Internett registrerast brukaranes IP adresse av nettstaden mrfylke no Fylkeskommunen har valt å nytte eit script som tar vekk dei siste sifra frå din IP adresse før informasjonen blir lagra av Google Analytics Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukaranes geografiske plassering men adressa kan ikkje nyttast for å identifisere den enkelte Opplysningar som Google mottar er underlagt deira retningsliner for personvern Del tips tenesta Del tips tenesta kan brukas til å vidaresende tips eller dele artiklar frå våre heimesider Opplysningar om tips blir ikkje lagra men tipset leggas inn hos det eventuelle nettsamfunnet du vel Korleis det aktuelle nettsamfunnet som handterer opplysningane vidare reguleras av din avtale med nettsamfunnet Om du nyttar tenesta til å sende lenke via e post lagrar vi ikkje e postadressene du sender til eller andre opplysningar du legg inn Kontakt via e post E post er ikkje ein sikker kanal for informasjonsutveksling då informasjon kan kome på avvege Vi oppmodar difor til ikkje å sende sensitive eller fortrulege opplysningar til fylkeskommunen per e post Påmeldingsskjema Påmeldingsskjema på www mrfylke no som blir nytta til ulike konferansar kurs o a som blir arrangert av Møre og Romsdal fylkeskommune er kryptert SSL Det er berre arrangør nettredaktør og administrator som har tilgang til dei opplysningane du sender inn til fylkeskommunen via påmeldingsskjemaet Opplysningane blir berre nytta til administrasjon av arrangementet og dei blir sletta når arrangementet er avvikla Samtykke Dersom du ikkje samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt vil

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Personvernerklaering (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Inntak - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  søkjarar med ungdomsrett som har fått tilbod i denne runda Andreinntaket vert gjennomført i byrjinga av august Fristen for å takke ja på tilbodet om skoleplass er 15 juli Publ 09 07 2015 Les meir Søkarstatistikk skoleåret 2015 2016 Søkartala til dei fylkeskommunale vidaregåande skolane er no klare og nedanfor finn du litt informasjon om korleis søkinga for skoleåret 2015 2016 har vore Statistikk ligg til høgre på sida Endret 11 03 2015 Les meir Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod Etter at 2 inntaket no er køyrt har alle elevar med ungdomsrett som har ønska skoleplass fått tilbod Svarfristen for dei som fekk tilbod ved 2 inntaket er 8 august Endret 07 08 2014 Les meir Søkarstatistikk skoleåret 2014 2015 Søkartala til dei fylkeskommunale vidaregåande skolane er no klare og nedanfor finn du litt informasjon om korleis søkinga for skoleåret 2014 2015 har vore Statistikk ligg til høgre på sida Endret 07 03 2014 Les meir NYTT frå og med skoleåret 2014 2015 Ordinært inntak Det har kome ny forskrift til Opplæringslova kap 6 som gjeld frå neste skoleår Fristen for innsending av dokumentasjon på flytting til Møre og Romsdal og fristen for søknad om gjesteelevsgaranti er endra Endret 23 12 2013 Les meir 1 inntak skoleåret 2013 2014 Av dei 10 217 søkjarane som fekk tilbod om plass i 1 inntak er 9 601 tekne inn til dei vidaregåande skolane i fylket medan 609 har fått tilbod om læreplass Det er nesten berre søkjarar med ungdomsrett i Møre og Romsdal som har fått tilbod i 1 inntaket Fristen for å svare på 1 inntak er 15 juli Endret 09 07 2013 Les meir 1 inntak skoleåret 2012 2013 Førsteinntaket er no klart og 10 122 søkjarar med ungdomsrett har fått tilbod om plass i denne omgongen Klikk

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Inntak (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fagopplæring - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  oppfølgingsbehov formidling til læreplass kompetanseheving for instruktørar faglege leiarar og prøvenemnder fag og sveineprøver og utbetaling av tilskott til lærebedrifter Seksjonen skal i tillegg førebu saker til yrkesopplæringsnemnda og informere om fag og yrkesopplæring til samarbeidspartar brukarar og innbyggjarar Kontakt oss viss du har spørsmål om fagopplæring i Møre og Romsdal Stimuleringstilskott til nye lærebedrifter 2015 Nye lærebedrifter kan no søke om stimuleringstilskott Publ 11 06 2015 Les meir Teoriopplæring i fellesfag for lærlngar Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider med å lage tilbod i fellesfag for dei av lærlingane i fylket som manglar dette i høve vilkåra i lærekontrakten Endret 10 06 2015 Les meir Klar for yrkes VM i Brasil Anine Pascal Sørensen frå Møre og Romsdal skal delta i VM for yrkesfag Endret 20 03 2015 Les meir ELEKTRONISKE LÆREKONTRAKTAR FRÅ 01 01 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune har gått over til elektroniske lærekontraktar frå 01 01 2015 Endret 13 03 2015 Les meir Endring i tilskot til lærlingar og lærekandidatar Statsbudsjettet 2015 endring i tilskot til lærlingar og lærekandidatar Publ 03 02 2015 Les meir Lærlingundersøkinga og lærebedriftsundersøkinga hausten 2014 2 deltakarar i lærlingundersøkinga har vunne ein iPad Endret 05 01 2015 Les meir Møre og Romsdal tok medaljar i Yrkes NM Lærlingar frå Møre og Romsdal tok fleire medaljar under Yrkes NM i Trondheim Endret 18 11 2014 Les meir Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod Etter at 2 inntaket no er køyrt har alle elevar med ungdomsrett som har ønska skoleplass fått tilbod Svarfristen for dei som fekk tilbod ved 2 inntaket er 8 august Endret 07 08 2014 Les meir NM i Saum og Design Søm og Design Norges Kjole og draktsyerforbund skal arrangere Norgesmesterskap i Søm og Design i Trondheim fra 28 til 30 oktober 2014 Endret 20 02 2014

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Fagopplaering (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Eksamen og Vurdering - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Eksamen og Vurdering Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Ny Utsett og Særskild Eksamen Vurdering for læring Standpunktkarakterar Privatisteksamen Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Eksamen og Vurdering Her finn du informasjon om eksamen elles vil du finne informasjon om eksamen på skolane sine heimesider Vurdering for læring Vurdering for læring meir informasjon kommer Publ 07 06 2011 Les meir Orientering om klagerett på standpunkt og eksamenskarakterar Orientering og klageskjema finn du her Endret 12 06 2015 Les meir Kontaktpersonar Einar Hoem Rådgivar 71 25 87 81 Mob 934 95 873 Send e post Monica Solheim Rådgiver 71 25 86 90 Mob 930 27 676 Send e post Ann Christin Hoel Lervik Rådgivar 71 25

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Eksamen-og-Vurdering (2015-08-14)
  Open archived version from archive