archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Den digitale skulen - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Den digitale skulen Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Læremiddel IKT reglementet i Møre og Romsdal fylkeskommune sine vidaregåande skolar Fronter Skolearena PC ordninga Netctrl Strategi Impulskonferansen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Den digitale skulen Alle elevane skal ha PC i opplæringa si i den vidaregåande opplæringa Dette stiller krav til bruken og til innhaldet Skuleeigar ønskjer å ha kompetente lærarar og skuleleiarar som gir god og relevant utdanning Digital kompetanse er ein av dei fem grunnleggjande ferdigheitene i Kunnskapsløftet Elevane skal møte det i alle fag og lære seg å bli gode digitale borgarar Skuleeigar i Møre og Romsdal har ulike satsingsområde for utvikling av kompetansen på digitale ferdigheiter og dette er ein del av arbeidet med Kvalitetsplana I underpunkta kan du lese meir om dette arbeidet Kontaktpersonar Kristin Glæstad Vonheim Rådgivar 71 25 87 86 Mob 936 85 610 Send e post

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Den-digitale-skulen (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Elev- og foreldreinformasjon - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Elev og foreldreinformasjon Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon Elevforsikring Læringsmiljø Ordensreglementet FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Elev og foreldreinformasjon Her finn du nyttige lenker og informasjon som gjeld vidaregåande opplæring På høgresida finn du lenker som kan vere aktuelt for deg å finne ut meir Du finn også informasjon om ordensreglement IKT reglement og elevforsikring Fylkeskommunen har ein eigen portal som er opningssida til alle elevane ved dei vidaregåande skolane Ungweb Her får elevane tilgang til dei læremidla som fylkeskommunen har lisensar læringsplattformen og anna informasjon Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod Etter at 2 inntaket no er køyrt har alle elevar med ungdomsrett som har ønska skoleplass fått tilbod Svarfristen for dei som fekk tilbod ved 2 inntaket er 8 august Endret 07 08 2014

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev-og-foreldreinformasjon (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • FYR - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning FYR Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal FYR Her vil komme meir informasjon om yrkesretting av fellesfaga FYR Årshjul eit verktøy for FYR arbeid Borgund vidaregåande skule i Ålesund har i mange år nytta årshjul for å planleggje skuleåret for programfaga og dei siste tre åra har Helse og oppvekstfag HO i tillegg nytta årshjulet til felles planlegging for fellesfag og programfag Denne måten å arbeide saman på har blitt ein nyttig reiskap i FYR arbeidet Fleire av programområda vurderer å gjere det same som HO og Bygg og anlegg har no starta planlegginga av årshjul fortel Mette Sunde Kleive teamleiar for HO Publ 30 07 2014 Les meir Nygiv ndla no NyGIV er ein nasjonal dugnad for å auke gjennomføringa i den videragåande opplæringa Satsinga går over tre år og har som mål å etablere eit

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/FYR (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Internasjonalisering - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Internasjonalisering Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Internasjonalisering Det er ei nasjonal målsetjing å auke internasjonaliseringa i norsk utdanning Internasjonalisering skal vere eit mål i seg sjølv og er også eit verkemiddel for å fremje auka kvalitet og relevans i norsk utdanning Stortingsmelding 14 I Møre og Romsdal er arbeidet med internasjonalisering i utdanninga sett på som ein del av fylkeskommunen si satsing på internasjonalisering Internasjonalisering er eit gjennomgåande perspektiv i fylkesplanen og internasjonlisering for ungdom er høgt prioritert gjennom formuleringa Fylkeskommunen skal arbeide fora t ungdom i fylket skal utvikle god kompetanse i språk og internasjonalt samarbeid Vi arbeider for at alle elevar og lærlingar møter det internasjonale perspektivet i utdanninga si Internasjonalisering ved dei vidaregåande skolane 2013 24 33 kB Internasjonalisering Ungdom og mobilitet Presentasjon for fylkestinget 1 27 MB Tek eit skoleår i Skottland Mandag 12 august var avreisedag for det 3

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Internasjonalisering (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod Spesialpedagogisk arbeid i vgo Opplæring når eleven er i barneverninstitusjon Minoritetsspråklege elevar Opplæring under soning i fengsel Opplæring når eleven er innlagt på sjukehus Malar PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod Særskilt tilrettelegging av opplæringa Her finn du informasjon om spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande skole om opplæring for barn og unge som har opphald i barneverninstitusjon og om opplæring for minoritetsspråklege elevar Velg i menyen til venstre Kontaktpersonar Kari Volden Rådgivar teamleiar spes ped 71 25 87 91 Send e post Anita Sæther Rådgivar 71 25 80 78 Send e post Kari Trøen Aune Rådgivar 71 25 87 88 Send e post

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Spesialundervisning-og-andre-tilrettelagte-opplaeringstilbod (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • PPT - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  opplæring PPT skal også hjelpe skolane og lærebedriftene i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning Meir info Opplæringslova kapittel 5 sjå 5 6 PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal er knytt til 14 kommunale og interkommunale PPT kontor der bestemte fagpersonar har ansvar for vidaregåande opplæring Dei tilsette i PPT er pedagogar og psykologar med kompetanse på feltet pedagogisk psykologisk rådgiving og kunnskap om struktur og innhald i den vidaregåande opplæringa Meir info Telefon og adresseliste til PPT kontor med ansvar for vidaregåande opplæring Kven kan be om hjelp frå PPT Elevar lærlingar og lærekandidatar eventuelt saman med føresette kan be om hjelp til vurdering av fagvanskar eller andre vanskar som gjer læringsarbeidet krevjande og vanskeleg PPT kan gje råd om tiltak som kan fremje læringa til den einskilde PPT er sakkunnig instans dersom det er aktuelt å søkje om spesialundervisning Skolane kan be PPT om hjelp i arbeidet med skolen sin kompetanse og organisasjonsutvikling for å leggje forholda til rette for god læring i skolen PPT samarbeidar tett med oppfølgingstenesta OT i saker som gjeld ungdom som står utan skoleplass arbeid eller anna sysselsetting Meir info Opplæringslova kapittel 5 Meir info Oppfølgingstenesta OT Korleis få kontakt med PPT PPT har kontaktpersonar med fast kontortid ved alle dei vidaregåande skolane Kontaktlærarar rådgjevarar kan syte for å opprette kontakt med PPT Elevar lærlingar lærekandidatar kan også ta direkte kontakt med aktuelt PPT kontor sjå lenke til adresseliste Dersom det blir aktuelt med tilvising til PPT skal dette skje på eige skjema Skjemaet finn du under Malar Kva slags hjelp gir PPT PPT kan gje råd og rettleiing i saker som er viktige for opplærings og læringssituasjonen til den einskilde elev lærling lærekandidat Rådgjevinga kan vere knytt til fagvanskar og til personlege eller sosiale problem PPT føretek utgreiingar som er

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/PPT (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Oppfølgingstenesta - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  ungdom som tilhører målgruppa får tilbod om opplæring arbeid andre kompetansefremjande tiltak eventuelt ein kombinasjon av desse Tilbod som blir formidla gjennom oppfølgingstenesta skal primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innanfor vidaregåande opplæring Målgruppe Målgruppa for oppfølgingstenesta er ungdom som er omfatta av den lovefesta retten til vidaregåande opplæring og som det aktuelle skoleåret ikkje har søkt eller teke imot elev eller læreplass eller avbryt slik opplæring eller ikkje er i arbeid eller har tapt retten som følgje av vedtak om bortvising med heimel i opplæringslova 3 8 eller som følgje av vedtak om heving av lærekontrakt eller lærekontrakt i samsvar med opplæringslova 4 6 Oppgåver Fylkeskommunen skal gjennom oppfølgingstenesta sørgje for a å ha oversikt over målgruppa definert i forskrifta 13 2 og aktuelle tilbod for målgruppa Registrering av ungdom som høyrer til ansvarsområdet for oppfølgingstenesta og som tenesta formidlar tilbod til skjer gjennom heile året b gi skriftleg informasjon til alle i målgruppa om kva rettar dei har Føresette til ungdom som ikkje er myndig skal ha same informasjon med mindre denne er underlagt teieplikt etter anna lovgivning c etablere kontakt med kvar enkelt ungdom i målgruppa med sikte på rettleiing og oppfølging d gi alle i målgruppa tilbod i samsvar med 13 1 eventuelt i samarbeid med andre aktørar e etter behov følje opp ungdom som har teke imot tilbod gjennom oppfølgingstenesta gjennom ei eller fleire rettleiingssamtaler Pliktene gjeld så lenge ungdommen er i målgruppa for oppfølgingstenesta Ungdom i målgruppa som ikkje tek imot tilbod gjennom oppfølgingstenesta og som ikkje er i utdanning eller arbeid skal kontaktast og givast tilbod kvart skoleår så lenge dei er omfatta av den lovfesta retten til vidaregåande opplæring Samarbeid og samordning Oppfølgingstenesta skal sikre tverretatleg samarbeid mellom kommunale fylkeskommunale og statlege instansar som har ansvar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Oppfoelgingstenesta (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Karriererettleiing - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kunnskap om seg sjølv eigne interesser og føresetnader Kunnskap om yrkes og utdanningsvegar Utprøving i praksis Karrieredagane Kvar haust blir alle elevar i 10 klasse invitert til Karrieredagane Karrieredagane arrangeres i fylket sine 4 regionar Karrieredagane er eit samarbeidsprosjekt mellom mange aktørar vi kan nevne næringsforum regionråd opplæringskontor vidaregåande skolar bedriftsorganisasjonar og høgskolane i fylket Målsettinga med karrieredagane er gjennom praktiske øvingar og informasjon frå næringslivet å gje elevane kunnskap om yrkesmoglegheitene i Møre og Romsdal generelt og dei ulike regionane spesielt Hospitering i vidaregåande skole I november kvart år blir alle elevar i 10 klasse invitert til å hospitere i vidaregåande skole Kvar elev vel 2 utdanningsprogram Elevane seier at dette tiltaket er svært viktig når dei skal ta ei avgjerd på val av vidaregåande utdanning Dei vidaregåande skolane tek imot cirka 7000 dagsbesøk i samband med hospiteringa Arbeidshefte om karriererettleiing Alle elevar i 10 l klasse får eit arbeidshefte som skal vere ein ressurs for elevane lærarane og dei føresette i prosessen med å velje vidaregåande utdanning Rådgivingsundersøkelsen I samband med undersøkelsen på status i yrkes og utdanningsrettleiinga som vart gjennomført i 2014 vil fylkesutdanningssjefen gjennomføre tiltak for å forbetre yrkes og utdanningsrettleiinga Målet med arbeidet er at endå fleire elevar skal oppleve at dei har teke eit bevisst val av vidaregåande utdanning og er budd på moglegheitene og utfordringane dei vil møte innanfor dei ulike utdanningsprogramma Nyttig lenker for informasjon om utdanningsvalg www utdanning no www vilbli no www lanekassen no Ungt Entreprenørskap bidrar også med ulike arbeidsmåter i faget utdanningsval t d ved å arrangere gründercamp Rådgivingsundersøkinga presentasjon av funna Bjørnsonssal i Molde 3 desember 2014 Publ 08 01 2015 Les meir Tok sølv på Gründercamp Elevene fra Atlanten videregående skole tok sølv på årets nasjonale Gründercamp i Trondheim Endret 07 02 2013 Les meir Klart

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Karriererettleiing (2015-08-14)
  Open archived version from archive