archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vaksenopplæring - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  i eit eller fleire fag har du ikkje rett til vidaregåande opplæring Du må søke om vaksenretten på vigo no Meir informasjon kan du få ved å kontakte næraste vidaregåande skole sitt ressurssenter Kontakt ressurssenteret ved næraste vidaregåande skole Møre og Romsdal fylke har ansvar for at vaksne som har rett til vidaregåande opplæring får oppfylt sin rett til realkompetansevurdering og vidaregåande opplæring Dei vidaregåande skolane i fylket har ressurssenter som har ansvar for å informere om vaksenretten realkompetansevurdering og vaksenopplæringstilboda lokalt Ressurssenteret tek i mot og behandlar din søknad om vaksenrett frå vigo no tilbyr realkompetansevurdering og tilpassar eit opplæringstilbod til ditt behov Realkompetansevurdering Vaksne har rett til å få sin realkompetanse vurdert i høve til læreplanane på vidaregåande skoles nivå dersom dei har vaksenrett eller blir tilviste frå NAV kommunen eller trygdeetaten I det siste høvet skal tilvisande instans dekke utgiftene Vaksne som ikkje har rett kan få realkompetansevurdering ved å dekke kostnadene til dette sjølve Med realkompetanse meines ein persons samla kompetanse frå praksis og utdanning gjennom heile livet Realkompetansevurderinga skal vere ei kartlegging av samla kompetanse frå arbeid utdanning og samfunnsdeltaking i høve til ei læreplan i vidaregåande opplæring Du har rett på dokumentasjon av godkjent kompetanse i eit kompetansebevis Kartlegging av realkompetansen vil skje gjennom samtale eigenvurdering og vurdering av tilsendt dokumentasjon for tidlegare utdanning og praksis i høve til læreplanen i aktuelt fag Tilbodet skal vere tilpassa vaksnes behov Opplæringa for vaksne skal vere fleksibel og tilpassa den enkeltes behov med omsyn til omfang tid og stad Kursa er gjerne komprimerte i forhold til tilboda i ordinær opplæring og avkorta i høve til din dokumenterte realkompetanse i den aktuelle læreplanen Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbod Dei fleste vaksenopplæringstilboda er på kveldstid men nokre ressurssenter har og tilbod på dagtid Digitale læremidla nettstøtta opplæring Vaksne kan ha behov for opplæringstilbod som ikkje krev fysisk oppmøte kvar veke gjennom heile kurset Det kan vere aktuelt med samlingar kombinert med innleveringar og rettleiing på internett Dei vidaregåande skolane nyttar Fronter som digital læringsplattform og du kan be skolen ressurssenteret om å legge til rette for at du kan nytte digitale læremidlar i opplæringa Inntak til vidaregåande skole Vaksne skal søke inn på vigo no om vaksenrett etter 4A 3 Velg fana Voksenopplæring realkompetansevurdering Vaksne kan og søke ordinær vidaregåande skole ved å søke inntak innan 1 mars ordinært inntak Inntak kan skje på grunnlag av søkjarens realkompetanse inntak på høgare nivå enn VG1 Ved inntak på VG1 nivå må ein konkurrere på karaktergrunnlaget sitt på lik linje med ungdom Ein står då etter ungdom med rett i inntaksrangeringa Rett til vurdering med standpunktkarakterar Vaksne som følgjer vidaregåande opplæring som fylkeskommunen har ansvaret for har rett til vurdering i dei faga som dei følgjer og avsluttar opplæringa i Grunnlaget for vurdering med standpunktkarakter i faga er kompetansemåla i faga slik dei er fastsette i læreplanane i Kunnskapsløftet Fylkeskommunen kan anten tilby opplæring med standpunktkarakterar eller støttekurs som førebuing til privatisteksamen etter kva den vaksne ønsker Kontakt

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Vaksenopplaering (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fagskolen i Møre og Romsdal - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Fagskolen i Møre og Romsdal Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Fagskolen i Møre og Romsdal Fagskolen i Møre og Romsdal gir opplæring to stader i fylket ved Fagskolen i Kristiansund og ved Fagskolen i Ålesund Fagskoleutdanning er ei toårig tertiærutdanning som bygger på fagbrev frå vidaregåande skole eller realkompetanse Fagskolen i Møre og Romsdal gir opplæring i maritime fag nautikk og skipsteknisk drift kjemi prosessteknikk petroleumsteknologi boring og havbotninstallasjonar helse og sosialfag psykisk helse bygg og anlegg elektro automatisering og elkraft teknikk og industriell produksjon maskinteknikk Søknadsfristen til fagskolen er 15 april Det er eit felles opptak for heile landet Du skal søke på www vigo no innan fristen 15 april Spørsmål som gjeld opptak til fagskolen kan stilast til Nasjonalt opptakskontor for Fagskolen Telefon direkte 51516885 10 15 eller til den enkelte fagskole Informasjonsmateriell for fagskoleutdanning http www vox no no nasjonalt fagskolerad Informasjonsmateriell om fagskolen Fagskoleutdanning i helse og sosialfag 2014 Møre og Romsdal fylkeskommune si ramme for tilskott til fagskole utdanning i helse og sosialfag 2014 er kr 2 403 000 Satsar for 2014 Nettbaserte tilbod kr 50 900 Stadbaserte tilbod kr 73 500 Søknadsfrist 20 mai 2014 Desse kan søkje Offentlege private og ideelle utdanningstilbydarar med NOKUT godkjende fagskoletilbod i helse og sosialfag Kontakt fylkeskommunen for nærare informasjon med omsyn til søknadsprosessen I disponering av midlane må fylkeskommunen sjå til at alle oppstarta studieløp med stønad frå staten kan vidareførast innafor fylkeskommunen si ramme Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod Etter at 2 inntaket no er

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Fagskolen-i-Moere-og-Romsdal (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Utdanningsutvalet - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Utdanningsutvalet Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Hovudoppgåvene er vidaregåande skole og fagopplæring Opplæringa skjer

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Utdanningsutvalet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal og politikarar reiser til den internasjonale havbruksmessa Aqua Nor i Trondheim 18 21 august for å profilere havbruksnæringa i lag med dei andre vestlandsfylka Publ 10 08 2015 Les meir Tilbod om produksjonsvekst med skjerpa miljøkrav for laks aure og regnbogeaure Fiskeridirektoratet lyser ut tilbod om fem prosent produksjonsvekst mot strenge miljøkrav jamfør forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve med laks aure og regnbogeaure i 2015 Publ 30 06 2015 Les meir Fylkeskommunen finansierer fellesressurs for internasjonal forsking Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 3 6 mill kroner til ein fellesressurs som skal bidra til at bedrifter og forskingsmiljø i Møre og Romsdal skal vinne fram med større og meir internasjonale forskingsprosjekt Det er Møreforsking som i desse dagar lyser ut stillinga EU prosjektadministrator Horisont 2020 Endret 01 06 2015 Les meir 1 45 mill kroner til samlokalisering for kreative næringar Aura Næringshage Totjueto Filmproduksjon AS og Øygardshamna AS får midlar til etablering og vidareutvikling av samlokalisering for kreative næringar Publ 01 06 2015 Les meir Eigarskapen til norske fiskeressursar tema på Midt Norsk Fiskerikonferanse Midt Norsk Fiskerikonferanse vert arrangert i Kristiansund 2 og 3 juni 2015 Endret 11 05 2015 Les meir Regional og næringsutvalet på bedriftsbesøk Regional og næringsutvalet held seg orientert om kva som rører seg i næringslivet i fylket I samband med politisk møte måndag 4 og tysdag 5 mai besøkte utvalet bedrifter på Sunnmøre Publ 06 05 2015 Les meir Fylkeskommunen gratulerer Knudtzon Senteret med tiårs jubileum Knudtzon Senenteret AS feirar jubileum etter 10 år med innsats for gründerar og bedrifter på Nordmøre Knudtzon Senteret er ein viktig del av innovasjonssystemet i Møre og Romsdal og er med på å sikre omstilling og nyskaping i næringslivet på Nordmøre Endret 17 04 2015 Les meir Reiseliv Kva er ein god opplevelse Børge Ousland

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  tiltak som breibandutbygging tettstadsutvikling utbygging av infrastruktur skal fylkeskommmunen vere ein medspelar for kommunene No skal Kristiansund tellast og kartleggast Korleis brukar folk gater og byrom i Kristiansund Det skal ei bylivskartlegging vise Endret 17 06 2015 Les meir 2 9 mill til utvikling av Åndalsnes Møre og Romsdal fylkeskommune løyver inntil 2 910 000 mill kroner til opparbeiding av rådhusplassen og park på kyrkjetomta på Åndalsnes Endret 05 05 2015 Les meir Ørsta med i internasjonal arkitektkonkurranse Ørsta er ein av fem kommunar i Noreg som er plukka ut til å delta i Europan 13 ein av verdas største arkitektkonkurransar Heile 16 arkitektfirma skal levere forslag til utvikling av Ørsta sentrum Torsdag 23 april møtast arkitektane på tomtebefaring Endret 20 04 2015 Les meir Søk støtte til prosjekt Uteareal 2015 Fylkeskommunen ønsker å fokusere på kvaliteten på uteareal Gjennom eit prosjekt håpar vi å motivere utbyggarar og kommunar til å satse på uteområda sine Endret 08 04 2015 Les meir Sunnmørskommunar skal studere innovasjon og nytenking I haust set politisk og administrativ leiing i Sunnmørskommunane seg på skulebenken for å lære innovasjon og nytenking i offentleg sektor Møre og Romsdal fylkeskommune har løyvd to millionar kroner til studiet Publ 19 03 2015 Les meir 15 mill til kommunale næringsfond 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune har fordelt 15 mill kroner til kommunale næringsfond for 2015 Kommunale næringsfond er viktig for utvikling av dei mindre lokale bedriftene og det gjev kommunane eit verkty for å drive næringsutvikling Endret 05 03 2015 Les meir Tre millionar til lokal samfunnsutvikling Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommunane til å søke om støtte til utviklingsprosjekt innan tilflytting og integrering folkehelse og kulturarv Publ 04 03 2015 Les meir Populært om tilskotsordningar Det var stappfullt då fylkeskommunen og fylkesmannen informerte kommunar frivillige og utviklingsselskap om kva

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • hoppid.no - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Ålesundsgründer Midt i valgkampen besøkte statsminister Erna Solberg gründer Ann Kristin Angelsen og Barnas Lekeland i Ålesund for å høyre om entreprenørskap og innovasjon i Møre og Romsdal Publ 13 08 2015 Lyst å starte bedrift La det bli meir enn eit luftslott Ta hoppid no kurset Starte bedrift Skal skal ikkje den 4 september i Fosnavåg Publ 11 08 2015 Sjå film med gründertips Tankar om å starte for deg sjølv Animatøren Martine Grande i Volda tok steget og starta eige produksjonsselskap Det har vi laga film av For at du skal bli inspirert Publ 23 06 2015 Gründercamp i alle vidaregåande skular No skal alle elevar i vidaregåande skular få sjansen til å delta på gründercamp Gevinsten kan vere auka kjennskap og rekruttering til næringslivet i fylket Publ 03 06 2015 1 45 mill kroner til samlokalisering for kreative næringar Aura Næringshage Totjueto Filmproduksjon AS og Øygardshamna AS får midlar til etablering og vidareutvikling av samlokalisering for kreative næringar Publ 01 06 2015 Skjeggvekst blei butikk Gründerhistorie frå hoppid no Skjeggete Richard Thorsen frå Ålesund gjekk lei av at frisørane ikkje hadde produkt til skjegg Han starta like godt å produsere voks og olje Publ 26 05

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/hoppid.no (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Internasjonalt arbeid - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  avtalen Auke deltakinga i EU EØS prosjekt i eigen organisasjon kommunar organisasjonar og i næringslivet Europapolitisk forum til Møre og Romsdal Europapolitisk forum kjem til Ålesund 1 og 2 juni 2015 Forumet vil mellom anna diskutere korleis regjering fylkeskommunar og kommunar kan samarbeide for å påverke EUs maritime politikk Endret 29 05 2015 Les meir Internasjonalt prosjektmøte om transport Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerte prosjektmøte i Kristiansund om Transeuropeisk nettverk for transport Publ 28 05 2015 Les meir Ny prosjektleiar for miljøprosjektet BEAST Lina Jonasson er ny prosjektleiar for EU prosjektet BEAST Beyond Energy Action Strategies Jonasson er rådgivar i Regional og næringsavdelinga Energiregion Møre Publ 20 04 2015 Les meir Ørsta med i internasjonal arkitektkonkurranse Ørsta er ein av fem kommunar i Noreg som er plukka ut til å delta i Europan 13 ein av verdas største arkitektkonkurransar Heile 16 arkitektfirma skal levere forslag til utvikling av Ørsta sentrum Torsdag 23 april møtast arkitektane på tomtebefaring Endret 20 04 2015 Les meir Ønskjer fleire unge globale aktørar I ei globalisert verd treng vi globale aktørar seier Erik Langbråten frå EU sitt ungdomsprogram Erasmus Aktiv Ungdom Torsdag 15 januar var han på besøk i fylket og informerte om mogelegheitene for ungdom og ungdomsarbeidarar i Møre og Romsdal Publ 16 01 2015 Les meir Besøk frå Vest Noregs Brusselkontor Maria Erdal Askim frå Vest Noregs Brusselkontor ønskjer at fleire skal få augene opp for mogelegheitene som ligg i internasjonalt nettverk og prosjektarbeid Tysdag tysdag 11 november var ho på besøk hos Møre og Romsdal fylkeskommune Endret 11 11 2014 Les meir Møre og Romsdal fylkeskommune godt representert under Open Days 2014 Open Days er ein årleg møtearena og nettverksplattform for regionar og byar i Europa og er eit svært populært arrangement med rundt 6000 deltakarar og meir enn 100 forskjellege workshops

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Internasjonalt-arbeid (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Energiregion Møre - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og er knytt opp til den regionale planstrategien til Møre og Romsdal fylkeskommune JazzGass 2015 Teknologiutviklinga må halde fram Ny teknologi er nøkkelen for norsk sokkel Det var bodskapen frå fleire av foredragshaldarane under årets JazzGass konferanse Publ 14 07 2015 Les meir BEAST treff på Runde Deltakarar frå fjern og nær i Europa deltok på BEAST workshop med fokus på energisparing nullutslepp og lundefuglar Publ 23 06 2015 Les meir Programmet til sommarens JazzGass konferanse er klart Interessert i olje og gassmarknaden Treng du påfyll om teknologiutviklinga i Norskehavet Då er JazzGass konferansen tysdag 14 juli ein viktig møteplass for deg Publ 18 06 2015 Les meir Første elbuss konferanse i gang Den 11 juni opnar erfaringskonferansen Elbuss på veg oppover i Geiranger Er elbussen klar for distrikts Noreg Endret 11 06 2015 Les meir Kor mange 9 klassingar går det i ein vindmøllevengje Den siste klassen var i førre veke gjennom elsikkerhetsundervisning i Smøla Vindpark I alt har 19 klasser og nesten 500 elever vore med på det årlege opplegget som Nasjonalt Vindenergisenter gjennomfører på oppdrag frå NEAS Endret 08 06 2015 Les meir Foredraga frå Grønn skipsfart konferansen Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomførte i lag med Maritimt Forum Nordvest Norges Rederiforbund DNV GL og Norsk Industri Maritim Bransjeforening konferansen Grønn skipsfart Publ 04 06 2015 Les meir Olje og gassnæringa størst på utvikling av ny teknologi Norsk næringsliv må ta tilbake leiarposisjon i utvikling av ny teknologi seier seksjonsleiar i Møre og Romsdal fylkeskommune Bengt Endreseth til vest 24 no Publ 26 05 2015 Les meir JazzGass 2015 stoltheit og kunnskap Tysdag 14 juli blir det JazzGass konferanse på Scandic Seilet i Molde Stoltheit og kunnskap er stikkord for konferansen Endret 13 05 2015 Les meir Nysgjerrig på solenergi Fornybar kortreist straum frå solceller er framtidas energiløysing

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Energiregion-Moere (2015-08-14)
  Open archived version from archive