archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Organisasjon - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  om korleis Møre og Romsdal fylkeskommune er organisert for å levere dei teneste som er omtala under Tenesteområde I menyen til venstre kan du finne meir informasjon om den interne organiseringa av einingane Fylkesadministrasjonen ligg i Molde Vi har i alt 39 driftseiningar 25 skolar 5 tannhelsedistrikt og 9 einingar i sentraladministrasjonen Stabsavdelingane ivaretek m a politisk sekretariatsfunksjon for fylkesordførar fylkesutval og fylkesting støttefunksjonar for fylkesrådmannen og linjeeiningane Kontaktpersonar Nils

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Organisasjon (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Møre og Romsdal fylkeskommune - Om fylkeskommunen - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og organisasjonar i fylket Fylkeskommunen sine viktigaste oppgåver i dag er Vidaregåande opplæring vidaregåande skoler fagopplæring vaksenopplæring mm Samferdsel fylkesvegane fylkesvegferjer kollektivtrafikk i fylket ruteopplysning mm Tannhelsetenesta Den offentlege tannhelsetenesta Regional planlegging Næringsutvikling Operativt ansvar for tilretteleggjande virkemidlar for næringsutvikling og entreprenørskap Forvalte regionale utviklingsmidlar strategisk bruk av nærings og distriktspolitiske virkemidlar Kultur fylkesbibliotek spelemidlar til idrettsanlegg midlar til kulturbygg driftstilskot mm Kulturminneforvaltning freda kulturminne arkeologi ruiner bygningar mm Folkehelse pådrivar for regionalt og lokalt folkehelsearbeid Internasjonalt arbeid Fylkesplan Fylkeskommunen skal fremje ei ønskt samfunnsutvikling i Møre og Romsdal Mål for den regionale utviklinga er felt ned i Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013 2016 Kjerneverdiar Møre og Romsdal fylkeskommune har ein visjon om å vere ein tydeleg medspelar med kjerneverdiane openheit respekt likeverd medråderett og ansvar for fellesskapet Politisk styrt Fylkeskommunen er ein politisk styrt organisasjon med fylkestinget 47 representantar som det øvste folkevalte organet Leiar for fylkestinget er fylkesordførar Jon Aasen Andre sentrale utval med medlemer oppnemnt av fylkestinget er fylkesutvalet hovudutval for utdanning hovudutval for kultur og folkehelse hovudutval for regional og næring og hovudutval for samferdsel Tilsette over heile fylket Møre og Romsdal fylkeskommune er ein av fylkets største arbeidsgivarar med 2500 tilsette Om lag 2000

  Original URL path: http://mrfylke.no/Om-fylkeskommunen/Moere-og-Romsdal-fylkeskommune (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  engasjerte Endret 12 08 2015 Les meir Rekordmange lærarar deltek på fagdag Heile 1233 av det pedagogiske personalet i fylket er no påmeldt fagdagen som fylkesutdanningssjefen arrangerer i samarbeid med fagnettverka Endret 12 08 2015 Les meir Giske og Røe Isaksen til Nasjonal opplæringskonferanse i Molde 18 20 august inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune til Nasjonal Opplæringskonferanse ved Scandic Seilet i Molde Nasjonal Opplæringskonferanse er den største og viktigaste konferansen for vidaregåande opplæring i Noreg seier fylkesutdanningssjef Sverre Hollen Endret 11 08 2015 Les meir Spjelkavik vgs representerte Noreg under EM for undomsbedrifter Trashlock UB frå Spjelkavik vidareåande skule representerte Noreg under EM for undomsbedrifter i Berlin Ungdomsbedrifta gjorde ein fantastisk innsats i løpet av den tre dager lange EM konkurransen Dei konkurrerte med 37 andre land Publ 10 08 2015 Les meir Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod Andreinntaket for vidaregåande opplæring er no gjennomført og alle søkjarar med ungdomsrett samt alle med fullføringsrett har fått tilbod om skoleplass Endret 10 08 2015 Les meir Nybrottsarbeid for kantinene i dei vidaregåande skolane Torsdag 13 august blir ei heilt ny kantinehandbok for kantinetilsette lansert i Ålesund Bakgrunnen er prosjektet Kantinesatsing for vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylkeskommune som vart starta i 2014 Publ 07 08 2015 Les meir Førsteinntaket for vidaregåande skole er klart Heile 9 499 primærsøkarar til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal har fått tilbod om skoleplass etter førsteinntaket Det er det i hovudsak søkjarar med ungdomsrett som har fått tilbod i denne runda Andreinntaket vert gjennomført i byrjinga av august Fristen for å takke ja på tilbodet om skoleplass er 15 juli Publ 09 07 2015 Les meir Skottland 2014 2015 Eit fantastisk skuleår i Skottland er over Endret 18 06 2015 Les meir Gründercamperar løyste fylkeskommunale oppgåver I veke 13 møtte ungdomsskoleelevar til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar Startstipend til kreative talent Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil tre startstipend á 100 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn Endret 14 08 2015 Les meir Profilerer havbruksregionen på internasjonal messe Aktørar frå sjømatnæringa i Møre og Romsdal og politikarar reiser til den internasjonale havbruksmessa Aqua Nor i Trondheim 18 21 august for å profilere havbruksnæringa i lag med dei andre vestlandsfylka Publ 10 08 2015 Les meir JazzGass 2015 Teknologiutviklinga må halde fram Ny teknologi er nøkkelen for norsk sokkel Det var bodskapen frå fleire av foredragshaldarane under årets JazzGass konferanse Publ 14 07 2015 Les meir Energi for framtida Fornybarsentra på Smøla og Tingvoll har gjennomført sitt vårlege samarbeid med Oppdal og Tiller VGS Utgangspunktet for begge besøka var at elever og lærarar ønska å bli oppdatert på fornybar energi og berekraftig utvikling i henhald til kompetansemåla Publ 06 07 2015 Les meir Opning av hurtigladestasjon på Moa Ålesund har fått sin første hurtigladestasjon for elbilar Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde sto for den offisielle opninga torsdag 2 juli Endret 03 07 2015 Les meir Kjartan Fløgstad kjem til JazzGass konferansen Olja bidreg til spreidd busetting og låge sosiale skilnader Men ny rikdom fører også med seg eit sug etter verdiar som ikkje blir notert på oljebørsen Desse tankane kjem frå forfattar Kjartan Fløgstad Tysdag 14 juli kjem han til JazzGass konferansen for å snakke om olje og etikk Publ 30 06 2015 Les meir Tilbod om produksjonsvekst med skjerpa miljøkrav for laks aure og regnbogeaure Fiskeridirektoratet lyser ut tilbod om fem prosent produksjonsvekst mot strenge miljøkrav jamfør forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve med laks aure og regnbogeaure i 2015 Publ 30 06 2015 Les meir Tingvoll vidaregåande skole miljøfyrtårnresertifisert Tingvoll vidaregåande skole

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kan gje betre utnytting av friluftslivet Med relativt små grep kan kommunane bidra til at fleire får tilgang til naturopplevingar og moglegheit til fysisk aktivitet i kvardagen Dette potensialet er ikkje godt nok utnytta i Møre og Romsdal seier rådgivar for friluftsliv Petter Jenset i Møre og Romsdal fylkeskommune Endret 12 08 2015 Les meir Nybrottsarbeid for kantinene i dei vidaregåande skolane Torsdag 13 august blir ei heilt ny kantinehandbok for kantinetilsette lansert i Ålesund Bakgrunnen er prosjektet Kantinesatsing for vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylkeskommune som vart starta i 2014 Publ 07 08 2015 Les meir Deltaking i Kultursekken for barnehagane Nye kommunar kan no søkje om å få delta i ordninga Kultursekk i barnehage med verknad frå 1 1 2016 Alle barnehagane i kommunen blir ein del av abonnementet dersom kommunen blir tatt inn i ordninga Endret 07 08 2015 Les meir Varsel om oppstart av freding av Mølltunet Geiranger Med dette blir det varsla oppstart av freding av Mølltunet gnr 112 i Geiranger Stranda kommune jfr Lov om kulturminne av 9 juni 1978 nr 50 KML 15 og 19 jfr 22 Fredingssak for Mølltunet blei første gong starta opp i 2007 men vert no varsla på nytt grunna lang sakshandsamingstid Endret 14 07 2015 Les meir Aarebrot Aasrud og Aasheim til Fylkeskulturkonferansen 2015 Ytringsfridom og kulturpolitikk er tema for årets fylkeskulturkonferanse Konferansen finn stad på Plassen Kulturhus i Molde 3 september og er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Bjørnsonfestivalen Endret 10 07 2015 Les meir Varsel om oppstart av freding av Mellemværftet Herved varsles oppstart av freding av eigedomen Mellemværftet Kristiansund kommune jfr Lov om kulturminne av 9 juni 1978 nr 50 KML 15 og 19 jfr 22 Fredingssak for Mellemværftet vart fyrste gong starta opp i 2006 men vert no varsla på

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  hurtigbåten mellom Molde og Bolsøya Endret 17 07 2015 Les meir Ekstra ferjeavgang under Gurispelet FRAM ved Møre og Romsdal fylkeskommune og Fjord 1 set i forbindelse med Gurispelet inn ein ekstra avgang frå Edøya natt til søndag 19 juli klokka 00 45 på rute 54 Edøya Sandvika Endret 15 07 2015 Les meir Set opp nattbuss til Hjelset Kleive frå natt til fredag FRAM ved Møre og Romsdal fylkeskommune har fått fleire innspel på manglande tilbod om nattbuss på rute 714 til Hjelset Kleive Ødegård under jazzfestivalen Etter ønskje frå publikum set vi no opp ekstra busstilbod dei tre siste nettene i jazzen på denne ruta Som ansvarleg for kollektivtilbodet i fylket er det viktig for oss å tilpasse tilbodet til etterspurnaden seier samferdselssjef Arild Fuglseth Endret 14 07 2015 Les meir Ekstraavgangar og endra trasè under Tall Ships Races festivalen Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom kollektivtilbodet FRAM og Nettbuss set no inn fleire bussavgangar under The Tall Ships Races I tillegg er ein av rutetraséane endra Endret 14 07 2015 Les meir Ekstraavgangar på sambandet Solholmen Mordalsvågen Møre og Romsdal fylkeskommune har satt inn ekstraavgangar på sambandet mellom Solholmen og Mordalsvågen denne helga Dette blir gjort på grunn av at reserveferja i sambandet har redusert kapasitet og det er venta ekstra trafikk i samband med Midsundfestivalen Endret 10 07 2015 Les meir Nattbuss kvar halvtime under Moldejazz Under Moldejazz har FRAM ved Møre og Romsdal fylkeskommune satt opp avgangar kvar halvtime for nattbussen i Molde Bussen vil ha seks avgangar kvar natt og startar å køyre natt til tysdag 14 juli til og med natt til søndag 19 juli Endret 14 07 2015 Les meir Ekstra hurtigbåtavgangar under Moldejazz FRAM ved Møre og Romsdal fylkeskommune sett inn 33 fleire avgangar mellom Molde og Bolsøya i jazzveka Endret 25

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  vaksne betalande pasientar Tannhelsetenesta er organisert i 5 tannhelsedistrikt med ein overtannlege som er fagleg og administrativ leiar i sitt distrikt Tannhelsetenesta har omlag 190 tilsette Med kursen mot Afrika Tannlege Kristine M Block ved distriktstannklinikken Surnadal har fått permisjon for å delta på eit internasjonalt tannhelseprosjekt i Dar es Salaam og Morogoro provinsen i Tanzania Her er det 1 tannlege per 120 000 innbyggarar og tannhelsa blant barn er svært dårleg Prosjektet ho deltek i no i august skal fokusere på barneskolar både gjennom undervising utdeling av utstyr og behandling av omtrent 1000 barn Kristine sitt første reisebrev kan du lese her Endret 07 08 2015 Les meir Nytt introduksjonsprogram i tannhelsetenesta Nye medarbeidarar har mange forventningar til sine nye arbeidsoppgåver og til sin nye arbeidsplass Det første møtet med arbeidslivet og eller ny jobb er for dei fleste ein stor overgang og introduksjonsfasen er viktig for å få rask fagleg og sosial integrering Det nye introduksjonsprogrammet skal vere eit viktig bidrag til trivsel tryggheit produktivitet og høg behandlingskvalitet i tannhelsetenesta Endret 26 07 2015 Les meir Nyutdanna tannhelsesekretærar Heile 22 elevar har det siste året følgt utdanningsløpet som fører fram til autorisasjon som tannhelsesekretær 21 23 mai var alle elevane samla på kompetanseklinikken St Carolus i Molde for siste finpuss før eksamen Endret 21 07 2015 Les meir Ledige tannpleiarstillingar Vi har ledig faste tannpleiarstillingar i Ålesund Volda og Vestnes og eit vikariat i Fiskåbygd Søknadsfrist 28 juni 2015 Publ 16 06 2015 Les meir Mål og tiltaksplan for IA arbeidet i tannhelsetenesta IA arbeidet har som overordna mål å betre arbeidsmiljøet styrke jobbnærværet førebygge og redusere sjukefråvær og hindre utstøyting og fråfall frå arbeidslivet Tannhelsetenesta har eigen mål og tiltaksplan for IA arbeidet Endret 21 05 2015 Les meir Årsrapport 2014 for den offentlege tannhelsetenesta Årsrapporten presenterer

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommunane i Møre og Romsdal og Sør Trøndelag har no lansert ein ny versjon av GisLink I tillegg til å fungere på desktop pc kan brukarar opne ein versjon av GisLink på nettbrett og smarttelefon Endret 13 08 2015 Les meir Regional plan for Ottadalsområdet tredje gongs høyring og offentleg ettersyn Regional plan for Ottadalsområdet blir nå lagt ut til tredje gongs høyring og offentleg ettersyn Høyringsfrist er sett til 15 oktober 2015 Endret 07 07 2015 Les meir Regional plan for Dovrefjellområdet andre gongs høyring og offentleg ettersyn Regional plan for Dovrefjellsområdet blir nå lagt ut til 2 gongs høyring og offentleg ettersyn Høringsfrist er sett til 15 september 2015 Endret 07 07 2015 Les meir Regional delplan for attraktive byar og tettstader vedtak endeleg plan Regional delplan for attraktive byar og tettstader skal legge til rette for ei framtidsretta utvikling av Møre og Romsdal fylke gjennom å fremme berekraftig by og tettstadsutvikling og styrke samordna bustad areal og transportplanlegging i og mellom kommunane Endret 30 06 2015 Les meir Kommunekartlegging Betre oppvekst Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har saman invitert kommunane i fylket til å delta på ei kommunekartlegging retta mot barn og unge mellom 0 20 år Begge har eit ansvar for å arbeide for gode oppvekstkår for barn og unge i fylket Endret 25 06 2015 Les meir Ung undersøkinga Møre og Romsdal 2015 På oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune har Møreforsking gjennomført spørjeundersøkinga Ung i Møre og Romsdal blant elevar ved dei vidaregåande skulane i fylket Endret 11 05 2015 Les meir Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Utviklingstrekk i Møre og Romsdal er laga for å ha oppdatert tilrettelagt og lett tilgjengeleg informasjon om utviklingstrekk på utvalde samfunnsområde i Møre og Romsdal Endret 10 04 2015 Les meir Mange

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse (2015-08-14)
  Open archived version from archive