archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forvaltningsoppgåver - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  samt å tildele midlar frå viltfondet Møre og Romsdal fylkeskommune er vassregionmyndigheit med ansvar for oppfølging av den norske vassforskrifta Vurdere forretningsplan for næringsdrivande utanfor EØS områdenår desse søkjer opphaldsløyve i Noreg Innkalle til drøftingsmøter etter omstillingsloven ved bedriftsnedlegging Jaktkvote på kystsel 2015 Kvota for jakt på kystsel for 2015 er fastsett og Møre og Romsdal er tildelt ei kvote på 25 steinkobbe Det er forbode å drive jakt på steinkobbe ved Orskjæra utanfor Averøy Endret 07 01 2015 Les meir Konsekvensutgreiing for auka produksjon av laks på Sør Smøla Møre og Romsdal fylkeskommune har som ansvarlig mynde lagt ut forslag til utgreiingsprogram for konsekvensutgreiing i samband med søknader om auka produksjon av laks på lokalitetane Solværet og Fjordprakken i Smøla kommune til offentleg ettersyn Endret 18 09 2014 Les meir Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion er lagt ut til høyring Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2015 2021 er no lagt ut til høyring og offentleg ettersyn Forvaltningsplana skal bidra til å styre og samordne vassforvaltninga og arealbruk på tvers av kommune og fylkesgrenser Høyringsfristen er 31 12 2014 Endret 08 07 2014 Les meir Reinare vatn elver og innsjøar For å betre miljøtilstanden på elver innsjøar kystvatn og grunnvatn i Møre og Romsdal er det no utarbeidd eit høyringsutkast til ein vassforvaltningsplan Hensikta med planen er å få til ei meir heilskapleg økosystembasert og kunnskapsbasert vassforvaltning Endret 08 05 2014 Les meir Alle steinkobbene felt For jegerar med løyve til å drive seljakt i Møre og Romsdal er det no ikkje lenger høve til å felle steinkobbe Den totale kvota for 2014 sesongen er fangsta Jakt på havert held fram Endret 30 01 2014 Les meir Jaktkvote på kystsel 2014 Kvota for jakt på kystsel for 2014 er no fastsett Møre

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forvaltningsoppgaaver (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Økonomisk støtte - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  av by tettstad og lokalsamfunn Søk støtte til forskingsbasert innovasjon Søk støtte til klyngeutvikling Søk støtte til nyetablering Søk støtte til verdiskaping petroleum Søk støtte til reiselivsutvikling Søk støtte til auka verdiskaping frå landbruk fornybar energi og sjømat Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Kompetanse rekruttering og likestilling i landbruket Viltfondet Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Økonomisk støtte Møre og Romsdal fylkeskommune v Regional og næringsavdelinga rår over fleire verkemiddel som kan knyttast til regionale utviklingstiltak og utviklingsprosjekt Handlingsprogram verdiskaping er retningsgjevande for bruken av desse midlane Midlane kan berre nyttast til tilretteleggande utviklingstiltak Bedriftsretta søknader skal rettast til hoppid no gründermidlar eller Innovasjon Norge Les meir om kvart av dei prioriterte områda i menyen til venstre Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere ein idé eller eit prosjekt Vi kan tilby fagleg støtte på innhald organisering og prosess Elektronisk søknad Frå 1 januar 2012 brukar Møre og Romsdal fylkeskommune elektronisk søknadssystem RF 13 50 Systemet er felles for alle fylkeskommunar og kommunar som forvaltar regionale utviklingsmidlar frå Kommunal og regionaldepartementet Alle som søkjer regionale utviklingsmidlar leverer søknaden på www regionalforvaltning no Trinn for trinn forklaring til korleis du sender søknad via RF13 50 er lagt under menyvalget Ofte stilte spørsmål For andre spørsmål om søknad ta kontakt med Mariann Veiset tlf 71 25 81 68 Søknadsfristar og andre krav til søknaden Søknader blir behandla etter kvart som dei kjem inn Søknader komne inn før 15 mai vil bli behandla før fellesferien Søknader komne inn etter 15 oktober kan kome til å bli behandla påfølgande år Søknader som skal behandlast politisk må påreknast noko lengre behandlingstid Utbetaling av tilskot Sluttutbetaling av tilskot skal alltid skje etterskotsvis mot godkjent rapport og revisorgodkjent rekneskap I tillegg skal skjema Sluttrapport til Kommunal og regionadepartementet fyllast ut og sendast inn Ved oppmodning om delutbetaling skal

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/OEkonomisk-stoette (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ofte stilte spørsmål - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Ofte stilte spørsmål Korleis finn eg fram til saksbehandlar Organisasjonskart RN 457 38 kB Kven kan søkje regionale utviklingsmidlar Svar Det er først og fremst kommunar som kan søkje midlar direkte frå fylkeskommunen Privatpersonar og enkeltbedrifter kan normalt ikkje søkje Desse kan ta kontak med sitt lokale hoppid no kontor gründersatsinga eller Innovasjon Norge Kva prosjekt kan eg søkje støtte til Svar Du kan søkje støtte til utviklingsprosjekt som svarar til dei aktuelle satsingsområda i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping Vi har fokus på samfunnsutvikling i kommunane Innanfor spesielt viktige områder vil det i tillegg bli lyst ut midlar Dette blir gjort kjent gjennom brev til kommunane og gjennom media sjå også menypunkt Økonomisk støtte Kva kan kan eg få hjelp til når eg skal søkje støtte Svar Du kan få rettleiing av ein saksbehandlar med kompetanse innan prosessarbeid Han ho kan rettleia om alle aktuelle regionale støtteordningar Du kan og be om møte med saksbehandlar for å diskutere ein prosjektide Fylkeskommunen kan bistå med prosesskompetanse Ta gjerne kontakt med oss ring vårt sentralbord 71 25 81 80 Når kan eg forvente svar på søknaden min Svar Etter at vi har fått søknaden din

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Ofte-stilte-spoersmaal (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Miljø - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  endringane og gjer vårt beste for å redusere omfanget av dei Derfor har Noreg som mål å bli karbonnøytralt innan 2030 For å nå dette målet må alle bidra til eit endra forbruksmønster Opning av hurtigladestasjon på Moa Ålesund har fått sin første hurtigladestasjon for elbilar Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde sto for den offisielle opninga torsdag 2 juli Endret 03 07 2015 Les meir Har du ein god kandidat til Miljøprisen 2015 Miljøprisen skal tildelast for særleg verdfullt arbeid innanfor områda biomangfald berekraftig utvikling klima forureining og alternativ og fornybar energi Endret 26 06 2015 Les meir Vedtak om Regional delplan for klima og energi Reduserte klimautslepp auke i fornybar energi konkrete miljøtiltak i kommunane er blant hovudmåla Endret 25 06 2015 Les meir Regional delplan for klima og energi vedtak Forslag til regional delplan vart etter vedtak i fylkesutvalet 26 januar 2015 sak U 5 15 lagt ut til offentleg ettersyn med høyringsfrist 10 april 2015 Det kom inn i alt 8 merknader Endret 20 05 2015 Les meir Earth Hour Slukk lysa laurdag 28 mars Møre og Romsdal fylkeskommune oppmodar alle til å støtte den globale klimamarkeringa Earth Hour Endret 27 03 2015 Les meir Elbuss konferanse i Geiranger Elbuss er framtidas kollektivtransport Gå ikkje glipp av Erfaringskonferansen i Geiranger i juni der du kan du få med deg siste nytt innan teknologi erfaring frå elbuss prosjekt i inn og utland samt vere med på testkøyring av elbussar Endret 19 02 2015 Les meir Resertifisering av Søre Sunnmøre Tannhelsedistrikt Miljøfyrtårn Tannhelsedistriktet vart sertifisert som miljøfyrtårnbedrift for 3 gong på sertifiseringsmøte den 5 februar i år for 3 nye år Publ 17 02 2015 Les meir Regional delplan for klima og energi er lagt ut på høyring Fylkesutvalet i Møre og Romsdal gjorde 26 01 2015 følgjande vedtak I

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Miljoe2 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Pressebilete - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Pressebilete Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Pressebilete (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kulturformidling - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  tilskotsordningar ovarfor frivillig organisasjonsliv og regionale kulturinstitusjonar Drift og utvikling av Kulturrabatt for ungdom Overordna ansvar for Ungdommens Kulturmønstring UKM Klikk på lenkene for meir informasjon om dei enkelte tiltaka eller velg i venstremenyen Fylkeskulturkonferansen 2014 Samhandling mellom offentleg og frivillig sektor er hovudtema på dagskonferansen den 26 11 14 i Ålesund Endret 20 11 2014 Les meir Kulturlaug 2014 2015 Kulturlaugsmenyen for skoleåret 2014 2015 er klar Tilbodet for året er ein god miks av kulturuttrykk og blir levert både gjennom Kultursekken og Kulturskulane Bestillingsfristen er utgått Endret 21 04 2015 Les meir Filmar frå Kulturtorget Kulturavdelinga arrangerte Kulturtorg 29 31 januar Her får du eit tilbakeblikk gjennom lyd og bilde Publ 14 03 2014 Les meir Kulturtorget 2014 Velkommen til Kulturtorget 2014 Kva skal fylle Kultursekken i skoleåret 2014 2015 Frå 29 31 januar presenterer Kultursekken aktuelle produksjonar for neste skoleår Endret 28 01 2014 Les meir Kulturlauget 2013 2013 ekstra bestillingsrunde Vi har opning for ein ekstra runde med bestilling av verkstader produsert og levert av kulturskolar rundt om i fylket Påmeldingsfristen er fredag 26 april Påmeldinga er bindande Endret 15 04 2013 Les meir Kulturlaug 2013 2014 Kulturlaugsmenyen for skoleåret 2013 2014 er klar Tilbodet for neste år er ein god miks av kulturuttrykk og blir levert både gjennom Kultursekken og Kulturskulane Søknadsfrist var 22 mars 2013 Endret 24 05 2013 Les meir Kultursekk barnehage Registrering Alle barnehagar som deltar i pilotprosjektet Kultursekk barnehage skal fylle ut registreringsskjemaet nedanfor Publ 14 02 2013 Les meir Timbuktu animasjonsverkstad Kon Tiki Geitekillingen som kunne telle til ti og hiphopdans smakebitar frå Kultursekken 2012 2013 No startar den heilårlege kulturfestivalen på skolane og barnehagar i Møre og Romsdal Alle skoleelevane i fylket frå 1 trinn til videregåande skole får kvart år møte eit mangfald av kulturuttrykk på skolane på

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturformidling (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Møremusikarane - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Møremusikarane Møremusikarordninga er ei profesjonell musikarordning som skal sikre gode musikktenester til kulturlivet i Møre og Romsdal Ordninga omfattar mellom anna Møre og Romsdal fylkeskommune sine fast tilsette musikarar og verksemda deira I tillegg kan fylket på frilansbasis engasjere andre profesjonelle musikarar til oppdrag for kulturlivet i fylket Kva kan Møremusikarordninga nyttast til Instruksjonsoppdrag alle typer konsertar akkompagnering arrangering og komponering assistansespill i amatørensembler medverknad i profesjonelle ensembler kulturelle innslag ved til dømes kurs konferansar og møter solistoppdrag kursverksemd med meir Kven kan søkje om Møremusikartenester Konsertarrangører av alle typer konsertar Lag og organisasjonar Det frivillige musikklivet som til dømes kor korps band og orkester Det lokale næringslivet Festivalarrangørar m f Søknadsskjema og meir informasjon finn de på Møremusikarane sine eigne nettsider OBS Nye satsar frå 01 august 2015 http www moremusikarane no Moeremusikarane Heim Arbeidsplasskonsertar Møremusikarane har starta opp eit nytt tilbod til befolkninga i Møre og Romsdal Arbeidsplassar over heile fylket kan bestille konsert i arbeidstida for dei tilsette og både offentlege og private arbeidsplassar kan kjøpe konsertane Endret 12 12 2013 Les meir Møremusikarar med ny CD Tirsdag 25 juni slepp Møremusikargruppa Fjord og Fjell frå Sunndal sin nye CD

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Moeremusikarane (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kultursekken - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kultursekken Kultursekken leverar kulturopplevingar og workshops for barn og unge i barnehagane grunnskolen og den videregåande skulen i Møre og Romsdal Kultursekken blir realisert gjennom tiltaka Kulturnista og Kulturlauget samt gjennom kommunane sine lokale Kultursekkprosjekt Kultursekken er Møre og Romsdal fylke sitt svar på Den kulturelle skolesekken DKS eit nasjonalt tiltak for å satse på kultur i barnehage grunnskolen og den videregåande skulen DKS er finansiert av spelemidlar som vert fordelt til fylkeskommunane i landet I wish her well Panta Rei danseteater Kultursekken inneheld Møter med profesjonelle kunstutøvarar innan ulike kunstsjangrar Eigenaktivitet med og opplæring av elevar innan ulike kunstsjangrar Arenaer for unge utøvarar Møter med kulturarven Arbeidet med dette innhaldet skjer gjennom Kulturnista og Kulturlauget som blir administrert av fylkes kommunen I tillegg mottek kommunane spelemidlar til lokale Kultursekktiltak Kulturnista Kulturnista er ei abonnementsordning for kommunane i fylket som skal sikre alle skolane profesjonelle kulturtilbod innan eit breitt spekter av kulturuttrykk Alle kommunane og skolane i Møre og Romsdal er med i ordninga Kommunane betaler ein eigendel på 70 pr elev pr skoleår Vi har også starta

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kultursekken (2015-08-14)
  Open archived version from archive