archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • TT-ordninga - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  reisa TT ordninga blir administrert av Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune som igjen samarbeidar med kommunane Kommunane står for godkjenning av nye brukarar i samsvar med retningslinjer utarbeidd av fylkeskommunen Dersom du ønskjer å bli vurdert som brukar må du altså ta kontakt med heimkommunen din Møre og Romsdal fylkeskommune har signert kontrakt med Rogaland Taxi AS for levering og drift av elektronisk løysing Spørsmål om saldo mistet kort etc ta kontakt med Rogaland Taxi på telefon nr 51 90 90 01 Retningslinjene for TT ordninga i Møre og Romsdal gjeldande frå 2003 finn du under dokument på høgresida For ytterligere informasjon kontakt Samferdselsavdelinga Meir reisestøtte til TT brukarar Over to tusen TT brukarar får ekstra reisestøtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune Tildelinga kjem etter at Fylkestinget 15 oktober vedtok å løyve 2 mill kroner ekstra til TT ordninga i 2013 Endret 29 10 2013 Les meir Ordinære tt brukarar får redusert sin reisestøtte Reisestøtta til ordinære tt brukarar blir redusert med 2 3 i andre halvdel av 2013 Reduksjon av reisestøtta skuldast ein uventa kraftig auke i reiseaktiviteten blant tt brukarane Endret 27 06 2013 Les meir Nye kort for TT brukarar frå 1 juli Møre og Romsdal fylkeskommune har signert kontrakt med Rogaland Taxi AS for levering og drift av elektronisk løysing for alle TT brukarar i Møre og Romsdal fylke Endret 22 05 2013 Les meir Prosjekt evaluering og endring av TT ordninga i Møre og Romsdal I Møre og Romsdal er vi i gong med eit evaluerings og endringsarbeid på TT området Dagens TT ordning med papirkupongar er lite praktisk både for brukarane drosjenæringa og fylkeskommunen Ei slik manuell ordning gjev få moglegheiter for oversikt og regulering når det gjeld bruk av TT reisestøtta Endret 06 02 2013 Les meir TT forsøk 2012 2014 eit

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/TT-ordninga (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Transportløyve - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Transportløyve Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Drosjeløyve Selskapsvognløyve Transport av funksjonshemma Ruteløyve Tilsette Transportløyve Frå og med 1 januar 2015 er det Statens Vegvesen v Vegdirektoratet som har løyvemyndigheit for gods og turvogn Vi legg ved ein link til Statens Vegvesen sine nettsider om gods og turvognløyve Løyve og løyvemyndigheit ny ordning frå 2015

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Transportloeyve (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Tilsette - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Tilsette Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Tilsette (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Lover og forskrifter - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  m v av 2 juli 1999 nr 64 Lov om medisinsk utstyr av 12 januar 1995 nr 6 Lov om pasientrettigheter av 2 juli 1999 nr 63 Alminnelige og generelle forskrifter og rundskriv Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i Den offentlige tannhelsetjenesten 24 05 1984 nr 1268 Forskrift om tannbehandling for pasienter i institusjoner under lov om sykehus og lov om psykisk helsevern 01 11 1980 nr 9767 Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 11 11 1993 nr 1021 Forskrift om prisopplysning ved tannlegetjenester m m 26 01 1996 nr 122 Forskrift om amalgamholdig avløpsvann og amalgamholdig avfall fra tannklinikker og tannlegekontorer 23 09 1994 nr 902 Økt kvote av desinfeksjonssprit til praktiserende tannleger Rundskriv IK 38 87 17 08 1987 Sikkerhetstillelse tannlegelovens 4 Rundskriv I 1046 82 Nødvendig ansvarsforsikring etter tannlegelovens 4 Rundskriv IK 41 95 25 10 1995 Telefonresepter på smertestillende legemidler Rundskriv IK 19 87 Oppbevaring av legemidler reseptblokker stempler mv Rundskriv IK 24 87 17 07 1987 Rundskriv for tannhelsetjenesten for innsatte i fengsler Rundskriv IK 28 89 09 08 1989 Retningslinjer for tannhelsetjenester til innvandrere og asylsøkere ansvar betalingsordning og tjenestens faglige innhold Rundskriv IK 17 93 16 04 1993 Statlig godkjenningsordning av fylkeskommunenes tannhelseplaner Rundskriv I 19 94 18 05 1994 Retningslinjer for bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet Rundskriv IK 16 96 11 06 1996 Vedrørende taushetsplikt samarbeid mellom helsetjenesten og kommunale barnevernmyndigheter Rundskriv IK 01 96 Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Rundskriv IK 32 96 Tilsyn og klagesaker i tannhelsetjenesten Rundskriv IK 24 92 Forskrift om krav om tillatelse til bruk av lystgassanalgesi ved tannbehandling 04 12 1992 nr 1037 Føring av pasientjournal Forskrift om pasientjournal 21 12 2000 Lov om helsepersonell m v av 2 juli 1999 nr 64 Vedrørende overføring av tannleges journal fra en tannlege til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Lover-og-forskrifter (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Klage - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Klage Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Klage Den offentlege tannhelsetenesta har eigne retningsliner for handsaming av klager som gjeld tilbod og behandling på offentleg tannklinikk Føremålet er å sikre rettstryggleiken til pasienter og tilsette samt å førebygge seinare klager Ei klage skal som hovudregel rettast til den tannklinikken tilsette som det vert klaga på Ei avgjerd her kan ein anke til overtannlegen i distriktet og overtannlegen si avgjerd kan ein anke til fylkestannlegen Fylkestannlegen si avgjerd kan ein anke til fylkesutvalet eller til Fylkeslegen i Møre og Romsdal avhengig av kva klaga gjeld Klage på privatpraktiserande tannlegar vert ikkje behandla av Den offentlege tannhelsetenesta fylkestannlegen Klagen bør i første hand rettast til vedkomande tannlege Om det ikkje vert oppnådd semje kan klagen rettast til klagenemnda i den lokale tannlegeforeninga eller til Fylkeslegen Klagenemnd for Nordmøre og Romsdal tannlegeforening Tannlege Per John Halvorsen Nedre

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Klage (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Tannklinikkane - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Tannklinikkane Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Nordmøre tannhelsedistrikt Molde tannhelsedistrikt Nordre Sunnmøre og søre Romsdal tannhelsedistrikt Ålesund tannhelsedistrikt Søre Sunnmøre tannhelsedistrikt Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Tannklinikkane Nordmøre tannhelsedistrikt

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Tannklinikkane (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Folkehelse og samhandling - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  til god folkehelse ved å arbeide for at befolkninga har kunnskap ferdigheiter og haldningar som set dei i stand til å oppretthalde ei god tannhelse heile livet Hovudstrategien for folkehelsearbeidet er å legge til rette for sunne val bygge alliansar utvikle og ta i bruk ny kunnskap og prioritere helsefremjande og førebyggande arbeid framfor behandling Tannhelsetenesta i Møre og Romsdal har forpliktande samarbeid med helsestasjonstenesta og helse og omsorgstenesta i kommunane og har mellom anna samarbeid med barnehagar skuler asylmottak institusjonar barneverntenesta kommunal rusomsorg og folkehelsekoordinatorane i kommunane Kantineundersøking i dei vidaregåande skulane Tilgang på vatndispensar sal av brus og elevane sine mulegheiter til å velje sunn mat i kantina er no kartlagt Endret 03 10 2012 Les meir Flott markering av Verdas vatndag på Smøla Tannhelsesekretær Vigdis Spersøy ved klinikken på Smøla har sendt oss denne rapporten frå markeringa av Verdas Vatndag 22 mars Publ 27 03 2012 Les meir Verdas vatndag 22 mars 2012 22 mars kvart år blir markert som den internasjonale dagen for vatn World Water Day i regi av FN Det overorda målet for dagen er å vise at vatnressursar er viktig for økonomisk vekst og sosialt velvære Vatn og matsikkerheit er tema for årets vatndag Endret 22 03 2012 Les meir Kantineundersøking ved dei vidaregåande skolane Ei undersøking om tilgang til sunn mat og drikke ved dei vidaregåande skulane er no sendt ut til rektorar kantinebestyrarar og elevar ved dei vidaregåande skulane i fylket Publ 02 03 2012 Les meir Kosthald tannhelse og fysisk aktivitet Sunne kosthaldsvanar fysisk aktivitet og god tannhygiene i tidlege barneår er ikkje berre naudsynt for å ha overskot til lek og læring men er vel så viktig for å førebygge helseproblem seinare i livet Endret 11 03 2013 Les meir Nybrottsarbeid for kantinene i dei vidaregåande skolane Torsdag 13

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Folkehelse-og-samhandling (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Takstar (gjeldande frå 1. januar 2015) - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  gjeldande frå 1 januar 2015 Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Betalingssatsane i Den offentlege tannhelsetenesta er fastsett slik at enkelte behandlingsformer har ein fast stykkpris stykkprisdebitering medan andre behandlingsformer skal betalast etter medgått tid tidsdebitering Ved tidsdebitering skal det betalast for den tid behandlinga tar den tida som går med til journalføring Tidsforbruk inntil 10 minutt blir debitert med 10 minutt og vidare blir det debitert pr påbegynte 5 minutt For ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret gis det 75 rabatt på taksten og eller eigenandelen Behandling utført av tannlege Behandling utført av tannpleiar Låg sats Høg sats Fast timesats Timehonorar kr 1730 pr time kr 1900 pr time kr 1100 pr time Aktuelle behandlings former Undersøking førebyggjande behandling og tannkjøtts behandling utan kirurgiske inngrep Kirurgiske inngrep rotfyllingar midlertidige fyllingar og permanente fyllingstypar som det ikkje er fastsett stykkpris for Opplæring til eigenomsorg tannrens puss og polering av fyllingar m v For dei mest vanlege behandlingsformene utført av tannlege gjeld følgjande prisar Behandling utført av tannlege Timepris Stykkpris Konsultasjon undersøking 1730 570 Fylling 1 flate 1900 600 Fylling 2 flater 1900 1100 Fylling 3 flater 1900 1380 Fylling 4 flater eller meir 1900 Røntgenundersøking 2 bilder BW 200 Bedøving 160 Førebyggjande behandling fluorterapi tannrens m v 1730 Heilkrone utan stift i porselen gull PG krone inkl tanntekniske utgifter 1900 5400 Heilprotese i ein kjeve inkl tanntekniske utgifter 1900 10350 Valplast inkl tanntekniske utgifter 1900 5200 Ukomplisert ekstraksjon av 1 tann eller tannrot 1900 620 Anna kirurgisk og oralkirurgisk behandling 1900 Ved større kirurgiske inngrep kan utgifter til eingangsutstyr og sterilt spesialutstyr leggast til oppgitte prisar Tid som går tapt fordi pasient ikkje møter til timen avbestiller

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Takstar-gjeldande-fraa-1.-januar-2015 (2015-08-14)
  Open archived version from archive