archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rådet for likestilling av funksjonshemma - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Medlemer Reglement Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Rådet for likestilling av funksjonshemma Rådet er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale organ fylkesmannen og kommunane i saker som vedkjem menneske med nedsett funksjonsevne Rådet er samansett av tre brukarrepresentantar og fire politikarar frå fylkestinget Rådet har og med ein representant frå kommunane oppnemnt av KS

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Raadet-for-likestilling-av-funksjonshemma (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Ungdomspanelet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommune og partnarskap samt drive lobbyverksemd overfor politiske styresmakter og iverksetje Ungdommens fylkesting sine intensjonar Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet skal ungdom i Møre og Romsdal ha reel medverknad kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement Vidare skal Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet stimulere til politiske engasjement samt få opplæring og erfaring i demokratiske prosessar Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet skal vere eit høyrings og rådgjevande organ for Møre og Romsdal fylkeskommune og alle dei politiske organa Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet kan sjølve ta opp saker dei ønskjer fremma med administrasjonen og eller politiske organ i fylkeskommunen Ungdomspanelet møtast omlag 9 gonger i løpet av året Ungdomspanelet skal og følgje opp konkrete saker og fordele midlar i høve til søknadar Dei skal fronte ungdomspanelet og Ungdommens fyllkesting i media Ein skal koordinere arbeidet mellom ungdomsråda i kommunane og motivere til aktivtitet og vere pådrivar for å etablere ungdomsråd eller i ungdommens kommunestyre i alle kommunar i fylket Ungdomspanelet skal finne nye måtar å mobilisere ungdom til samfunnsengasjement Ungdomspanelet skal bestå av ungdom mellom 15 og 23 år som må ha tilknytning til fylket i den aktuelle valperioden Ungdomspanelet skal vere samansett av ungdom frå dei tre regionane i Møre

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Ungdomspanelet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Vestlandsrådet - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  er eit interfylkeskommunalt samarbeidsråd oppretta med heimel i Kommunelova 27 og er drive av Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylkeskommune Vestlandsrådet består i alt av 20 personar 5 frå kvart fylke Representantane er valde av og blant fylkestinget sine medlemar Leiinga av Vestlandsrådet skal gå på omgang med intervall på eitt år Fylkesordføraren i det fylket som har leiarskapen er leiar for rådet Fylkesrådmannen i det

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Vestlandsraadet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Yrkesopplæringsnemda - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Medlemer Politiske saker før 2011 Yrkesopplæringsnemda Yrkesopplæringsnemnda er eit partsamansett rådgjevande organ for Møre og Romsdal fylke i alle saker som gjeld kvalitet i fag og yrkesopplæringa Nemnda skal dessutan ha eit spesielt fokus på dimensjonering av heile opplæringstilbodet i yrkesfaga karriererettleiing og regional utvikling Møteplan og saksframlegg finn du her http mrfylke no Politikk Moeteplan Oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda er stadfesta i opplæringslova og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Yrkesopplaeringsnemda (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Politiske saker før 2011 - Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kultur og folkehelseutvalet Regional og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Eldrerådet Fagskolestyret Fylkestrafikktryggingsutvalet Kontrollutvalet Likestillingsutvalet Miljøutvalet Plannemnd for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Søk i utvalssaker Fylkestinget Fylkesutvalet Kultur og folkehelseutvalet Regional og næringsutvalet Samferdselsutvalet Utdanningsutvalet Eldrerådet Kontrollutvalet Miljøutvalet Råd for likestilling av funksjonshemma Politiske saker før 2011 Her finner du politiske saker og protokollar frå fylkesting råd og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ/Politiske-saker-foer-2011 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Papirlause møter - Handbok folkevalde - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  innan første halvår 2013 Sakspapira sendast ut ca 7 dager før møtet til fylkestinget ca 10 dager før møtet Informasjon om at sakspapira til eit møte er klart for nedlasting vil komme fram som ei melding på iPaden Alle faste representantar får låne ein iPad som ein brukar til å laste ned og lese møteinnkalling og møteprotokoll Vararepresentantane får låne ein iPad via ein utlånspool Sakspapirene ligger tilgjengelige for publikum

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Handbok-folkevalde/Papirlause-moeter (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Reglement - Handbok folkevalde - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Forfall Spørsmål og interpellasjoner Framlegg Veileder habilitet i kommuner og fylkeskommuner Lover Forskrifter til kommunelova Stortingsrepresentantar frå fylket Reglement Til høgre finn de gjeldande reglement og instruksar for Møre og Romsdal fylkeskommune Reglementsoversikta er i første rekke mynta på medlemer og varamedlemer i fylkestinget fylkesutval kontrollutval og hovudutval samt i dei rådgjevande organa Her finn de og mellom anna etiske retningslinjer og tenestereisereglement for folkevalgte i Møre og Romsdal fylkeskommune Reglement for folkevalde organ Reglement for Møre og Romsdal fylkesting 68 51 kB Reglement for fylkesutvalet 17 43 kB Reglement for organisasjon og saksbehandling i kontrollutvalet kontrollutvalets sitt sekretariat og fylkesrevisjonen 727 50 kB Reglement for kultur og folkehelseutvalet 46 96 kB Reglement for regional og næringsutvalet 47 57 kB Reglement for utdanningsutvalet 36 53 kB Reglement for eldrerådet 10 27 kB Reglement for trafikktryggingsutvalet 14 09 kB Reglement for likestillingsutvalet 23 95 kB Reglement for plannemda for samferdselsutbygging 26 00 kB Reglement samferdselsutvalet 16 42 kB Rådet for likestilling av funksj rev des 09 27 00 kB Andre reglement og forskrifter Reglement for føring av møtebok for folkevalde organ 151 01 kB Reglement for folkevalde sin rett til innsyn 12 30 kB Reglement for godtgjersle for ombod 232 41

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Handbok-folkevalde/Reglement (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Godtgjersle - Handbok folkevalde - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Forfall Spørsmål og interpellasjoner Framlegg Veileder habilitet i kommuner og fylkeskommuner Lover Forskrifter til kommunelova Stortingsrepresentantar frå fylket Godtgjersle Skjema ligg under dokument til høgre Innleveringsfrist den 25 i hver mnd Ved spørsmål om godtgjersle kontakt Henny Haug Kontaktpersonar Henny Haug Rådgivar 71 25 87 10 Send e post Dokument Retningslinjer for tenestereiser PDF dokument 65 11 kB Erklæring om trekk i lønn DOC dokument 57 00 kB Refusjonskrav fra

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Handbok-folkevalde/Godtgjersle (2015-08-14)
  Open archived version from archive