archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fylkestingsval 2015 - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  direkte folkevalde representantar Desse blir valt kvar fjerde år Ønsker du meir informasjon om valordninga kan du sjå på Kommunal og moderniseringsdepartementet sine valsider www valg no Offisielle vallister til fylkestingsval 2015 Fylkesvalstyret godkjende i møte 26 05 2015 følgjande offisielle vallister Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Høyre Kristeleg Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Sunnmørslista Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre Vallistene er lagt ut på www mrfylke no og er slått opp i resepsjonen på Fylkeshuset Eventuell klage med krav om endring av fylkesvalstyrets godkjennelsesvedtak må framsettes skriftleg for Fylkesvalstyret i Møre og Romsdal Fylkeshuset Julsundvegen 9 6412 MOLDE innan 7 dagar etter at kunngjøringa har funne stad Sjå også fullstendige vallister i venstremenyen Endret 26 05 2015 Les meir Forsøk med stemmerett for 16 åringer For å få et bredere erfaringsgrunnlag har Kommunal og moderniseringsdepartementet bestemt å gjøre et nytt forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2015 Endret 21 01 2015 Les meir Valdagen blir 14 september 2015 Valdagen for kommunestyrevalet og fylkestingsvalet 2015 er fastsett til måndag 14 september 2015 Kvart einskilt kommunestyre kan vedta om det i deira kommune skal haldast

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Fylkestingsval-2015 (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Fylkesordførar - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Møre og Romsdal fylkeskommune Politikk Fylkesordførar Fylkesvaraordførar Fylkesordføraren si veke Fylkesordførar Jon Aasen AP er fylkesordførar i Møre og Romsdal 2011 2015 Tlf 71 25 87 01 900 80 387 E post jon aasen mrfylke no Adresse Fylkeshuset Julsundvegen 9 6404 MOLDE Får du ikkje tak i ordføraren kan du kontakte hans sekretær Kari Lilleng på telefon 71 25 87 04

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Fylkesordfoerar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Politiske organ - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  for byggjeprosjekt Plannemnd for samferdselsutbygging Rådet for likestilling av funksjonshemma Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Vestlandsrådet Yrkesopplæringsnemda Politiske saker før 2011 Politiske organ Fylkestinget Fylkestinget er det øvste folkevalte organet i fylkeskommunen Fylkestinget har 47 medlemer og har normalt fire samlingar pr år Det er fylkestinget som set rammene for den fylkeskommunale verksemda Dette skjer gjennom vedtak om fylkesplan økonomiplan årsbudsjett og andre prinsipielle saker for fylkeskommunen Fylkesutval Fylkesutvalet er fylkestinget sitt arbeidsutval Medlemmene blir valt blant fylkestinget sine medlemmer Fylkesutvalet i Møre og Romsdal har 13 representantar og blir leia av fylkesordføraren Hovedutval Møre og Romsdal fylkeskommune har fire hovudutval utdanning samferdsel kultur og folkehelse og regional og næringsutvalet I tillegg finns ei rekkje rådgivande utval Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting miljøutvalet likestillingsutvalet rådet for likestilling av funksjonshemma eldrerådet fylkestrafikktryggingsutvalet yrkesopplæringsnemnda og plannemnda for byggjeprosjekt Fylkeskommunen har også representantar i ei rekkje eksterne styre og råd t d styre og bedriftsforsamling Nordvestlandske AS styre i Fjord1 Buss Møre AS landstinget i KS og Vestlandsrådet Fylkeskommunale representantar er også med ulike statlege utval bankorgan kraftlag verna verksemder kulturinstitusjonar samferdselsselskap høgskolar forskingsinstitusjonar m m Kontaktpersonar Ottar Brage Guttelvik Fylkesrådmann 71 25 87 00 Mob 901 08 512 Send e post Willy Jarle Loftheim Ass fylkesrådmann

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Politiske-organ (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Møteplan - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Søketekst Tenesteområde Politikk Organisasjon Regionale planar høyringar UngWeb Om fylkeskommunen Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Fylkeshuset Postboks 2500 6404 Molde Tlf 71 25 80 00 E post post mrfylke

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Moeteplan (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Handbok folkevalde - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  underskrifter har du som innbygger i en kommune eller et fylke rett til å sette en sak på den politiske dagsorden Du har imidlertid ikke krav på noe bestemt utfall av saken Endret 26 07 2013 Les meir Nettstad for deg som er folkevald Som folkevalt har du eit ansvar og eit høve for å påverke korleis fylkeskommunen skal sjå ut i framtida Som representant for innbyggjarane deltek du i beslutningar om korleis fylkeskommunen skal sjå ut om 5 år 50 år og kva for eit omfang og kvalitet som tenestene skal ha i fylkeskommunen din Les meir her http www ks no folkevalgt Endret 05 10 2011 Les meir Møtet er satt Håndbok for møteskikk møteledelse og voteringsteknikk Å være møtedeltaker forplikter I alle sammenhenger der mennesker er sammen er enhver av oss med på å skape miljøet klimaet i den forsamlingen vi deltar i enten den er liten eller stor Den enkelte deltakers væremåte med kroppsspråk og med talespråk påvirker stemningen Håndbok Møtet er satt Endret 14 10 2011 Les meir Veileder fra KS om økonomiske vilkår og plikter for folkevalgte Hele håndboka Økonomiske vilkår for folkevalgte Informasjonen er ordna etter de ulike lovparagrafene i Kommuneloven 40 43

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Handbok-folkevalde (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Utvalsekretærer - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Robert Løvik Fylkesutvalet Tlf 71 25 87 27 Vestlandsrådet robert lovik mfylke no Kultur og folkehelseutvalet Gunn Elin Nygård Regional og næringsutvalet Tlf 71 25 88 48 Kontrollutvalet gunn elin nygard mrfylke no Miljølutvalet Utdanningsutvalet Ann Torill Vaksvik Fagskolestyret Tlf 71 25 88 56 Yrkesopplæringsnemnda ann torill vaksvik mrfylke no Plannemnd for byggeprosjekt Ungdomspanelet Ungdommens fylkesting Samferdselsutvalet Kari Rundmo Plannemnd for samferdselsutbygging Tlf 71 25 87 05 Fylkestrafikktryggingsutvalet kari rundmo

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Utvalsekretaerer (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Tilsyn og kontroll - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  med verksemda i fylkeskommunen til det folkevalde nivået Til å hjelpe fylkestinget med denne oppgåva skal det veljast eit kontrollutval Dette er i samsvar med den norske demokratiske forfatningstradisjonen der folket sjølv gjennom sine tillitsvalde representantar skal ha innsyn i og kontrollere alt som føregår i forvaltninga Les meir om kontrollutvalet i menyen til venstre Fylkeskommunen skal ha ei forsvarleg revisjonsordning koml 78 som skal utføre rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon Møre og Romsdal fylkeskommune har valt å ha revisjonen i eigenregi Fylkesrevisjonen Les meir om fylkesrevisjonen i menyen til venstre I tillegg skal Fylkesmannen etter kommunelova kap 10A føre tilsyn med fylkeskommunens verksemd og har rett til innsyn i alle saksdokument og saksbehandlinga i alle administrative og folkevalde organ Fylkesmannen kan etter slike tilsyn gi pålegg om å rette opp lovstridige tilhøve Under bestemte tilhøve skal departementet godkjenne vedtak om låneopptak og avtalar som medfører kostnader ut over dei neste 4 åra koml 60 Tre eller fleire representantar i fylkestinget kan etter visse reglar anke eit vedtak i fylkeskommunen inn for departementet for kontroll av om vedtaket er lovleg koml 59 Administrasjonssjefen fylkesrådmannen skal etablere eit betryggande system for intern kontroll sjå til at verksemda blir driven i samsvar med lover forskrifter og overordna retningslinjer t d vedtak i fylkestinget og at saksbehandlinga er forsvarleg og at vedtak blir sett i verk koml 23 nr 2 I tillegg stiller ulike særlover krav om systematiske opplegg for oppfølging og kvalitetssikring t d opplæringslova og ei rad særlege statlege tilsynsorgan foretar periodiske tilsynsbesøk i fylkeskommunen Arbeidstilsynet Mattilsynet Datatilsynet m fl Ulike typar avgjerder i fylkeskommunen kan bringast inn for ymse ombodsmenn ordningar for vurdering t d sivilombodsmannen likestillings og diskrimineringsombodet forbrukarombodet o a Enkeltvedtak i fylkeskommunale administrative og folkevalde organ kan påklagast til ei eiga klagenemnd etter reglane i forvaltningslova 28 2 ledd

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Tilsyn-og-kontroll (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Web-TV - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Søketekst Tenesteområde Politikk Organisasjon Regionale planar høyringar UngWeb Om fylkeskommunen Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Fylkeshuset Postboks 2500 6404 Molde Tlf 71 25 80 00 E post post mrfylke

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Web-TV (2015-08-14)
  Open archived version from archive