archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Informasjon til leverandørar - Innkjøp - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  skal alle innkjøp som fylket gjer vere basert på konkurranse Leverandørar som ønskjer å delta i konkurransen må gjere dette ved å levere tilbod Tilbodet må vere utforma i samsvar med den oppbygging som følgjer av konkurransegrunnlaget og all dokumentasjon som vert etterspurt må leggast ved Det er viktig at tilbodet er grundig utarbeida og inneheld svar og dokumentasjon på alt som vert etterspurt Tilbod som ikkje er levert i samsvar med krava i konkurransegrunnlaget og etter bestemmingane i anskaffingsregelverket kan medføre avvisning Regleverket inneheld også krav til vedlagt dokumentasjon og diverse formkrav som skal føre til avvisning Grunnen til dette er at tilboda skal kunne samanliknast mot kvarandre slik at val av best tilbod kan gjerast på ein forutsigbar måte og regelverkets krav til likebehandling av leverandørane Det er ulike konkurranseformer for offentlege innkjøp Open anbodskonkurranse Begrensa anbodskonkurranse Kjøp etter forhandlingar Direkte anskaffingar Her finn dykk tre filmklipp knytt til offentlege anskaffingar som er laga av Abelia NHOs foreining for kunnskaps og teknologibedrifter Statsbygg har utarbeidd eKurset Et godt tilbod som du finn her Les meir om leverandørutvikling hos Knutepunkt Møre og Romsdal klikk her Kontaktpersonar Arnt Ove Hol Innkjøpssjef 71 25 89 20 Send e post Torgeir Riksfjord

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Innkjoep/Informasjon-til-leverandoerar (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Rammeavtalar - Innkjøp - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  omfattar fylkeskommunane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms og Finnmark Vare Teneste Leverandør Arbeidstøy Tess AS Bank hovedbankavtale Nordea Breiband BroadNet AS Dental forbruksvare utstyr Plandent AS tidligere NDD Drivstoff Norske Shell Statoil Norge AS Fyringsolje Statoil Norge AS Grafiske tjenester Anunatak AS Kreatoriet AS Eggedosis AS Osberget AS Hotelltenester til Kurs og konferansar arrangert i fylket geografisk område Fleire hotell i fylket Hotelltenester Overnatting Norge Rica Hotels Heile landet IKT Maskinvare og konsulenttenester AdCom Data AS Atea AS EVRY IT Partner Møre AS IKT Programvare Atea AS IKT AV utstyr AdCom Data AS Atea AS Lindbak AS IT Partner Møre AS Kontor datarekvisita Staples Norway AS Kopimaskiner telefaksar multimaskiner Ricoh Norge AS Kredittkort for tenestereiser Diners Club Norge Eurocard Leigebil Europcar Læremiddel trykte til vidaregåande skoler BS Undervisning AS Maskiner forbruksvare til reinhald drift Ødegaard Engros AS Matvarer Nortura SA TP Engros AS BAMA AS H I Giørtz Sønner AS Ole Ringdal AS Tine Meieri BA Møblar Grande Trevare AS Lindbak AS Reisebyråtenester Berg Hansen Nordvest AS Sikkerhetskurs vgs Resq AS Ask Safety AS Tekniske gassar Yara Praxair AS Telefoni Telenor Tenestereiser samt kurs og konferansar Hurtigruten ASA Trykkeritjenester Skipnes Kommunikasjon AS Kontaktpersonar Arnt Ove Hol

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Innkjoep/Rammeavtalar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Publikasjonar og presentasjonar - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Presentasjonar om Møre og Romsdal fylkeskommune halde for Kystverket Endret 23 05 2012 Les meir La fram framlegg til økonomiplan og budsjett Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik la i dag tysdag fram sitt framlegg for økonomiplan 2012 2015 med budsjett for 2012 Endret 08 11 2011 Les meir Fylkesordføraren sin tale Fylkesordførar Olav Bratland har halde sin siste årstale til fylkestinget Les heile talen her Endret 07 06 2011 Les meir Sterkt resultat av Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik la i dag fram rekneskapen og årsrapporten til Møre og Romsdal fylkeskommune for 2010 Rekneskapen viser eit mindreforbruk i drifta på rammeområda på 86 mill kroner 34 mill kroner av dette skuldast forseinkingar på ymse vegføremål I tillegg vart dei frie inntektene 46 7 mill kroner høgare enn budsjettert Endret 30 03 2011 Les meir Nye nettenester i Møre og Romsdal fylkeskommune Her finn du ein presentasjon halde for Vest Agder fylkeskommune 16 desember 2010 Endret 16 12 2010 Les meir Framlegg til økonomiplan 2011 2014 med budsjett for 2011 Her finn du fylkesrådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2011 2014 med budsjett for 2011 som vart lagt fram i samband med pressekonferanse i Molde 5 november

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Publikasjonar-og-presentasjonar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kommunikasjonsstrategi - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  førande for eit godt og einskapleg kommunikasjonsarbeid og skal gje rammer og føringar for korleis vi skal vere synleg i det offentlege rom Tydeleg rammeverk Strategien inngår som ein del av fylkeskommunen sin arbeidsgivar og organisasjonspolitikk Strategien er delt i to delar ein strategisk del som gir føringar for kva retning vi skal utvikle oss i og ein operativ del som gir oss verkty for å nå kommunikasjonsmåla Gjeld alle tilsette Strategien gjeld for alle tilsette På enkelte punkt vil det likevel vere skilnad for kva som gjeld for sentraladministrasjonen og kva som gjeld for skolane Brei prosess I samband med revisjon av kommunikasjonsstrategien i 2014 har strategien vore til drøfting i fylkesrådmannens toppleiargruppe rektorkollegiet og i HSAMU hovudsamarbeidsutvalet I tillegg har strategien vore presentert og diskutert på infoforum og i OD møte Den har vore lagt ut på høyring blant dei tilsette på intranett og det har vore gjennomført workshop med ei arbeidsgruppe som har drøfta ulike problemstillingar knytt til bruk av samhandlingsverkty og sosiale media Strategien vart vedteken av fylkesrådmannen etter drøfting i HSAMU hovudsamarbeidsutvalet den 24 02 15 Kontaktpersonar Inger Johanne Moene Informasjonssjef 71 25 86 14 Mob 472 84 003 Send e post Kommunikasjonsmål Måla i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Kommunikasjonsstrategi (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Pressemeldingar - Informasjonsseksjonen - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  august inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune til Nasjonal Opplæringskonferanse ved Scandic Seilet i Molde Nasjonal Opplæringskonferanse er den største og viktigaste konferansen for vidaregåande opplæring i Noreg seier fylkesutdanningssjef Sverre Hollen Endret 11 08 2015 Les meir Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod Andreinntaket for vidaregåande opplæring er no gjennomført og alle søkjarar med ungdomsrett samt alle med fullføringsrett har fått tilbod om skoleplass Endret 10 08 2015 Les meir Nybrottsarbeid for kantinene i dei vidaregåande skolane Torsdag 13 august blir ei heilt ny kantinehandbok for kantinetilsette lansert i Ålesund Bakgrunnen er prosjektet Kantinesatsing for vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylkeskommune som vart starta i 2014 Publ 07 08 2015 Les meir Ekstra ferjeavgang under Gurispelet FRAM ved Møre og Romsdal fylkeskommune og Fjord 1 set i forbindelse med Gurispelet inn ein ekstra avgang frå Edøya natt til søndag 19 juli klokka 00 45 på rute 54 Edøya Sandvika Endret 15 07 2015 Les meir Set opp nattbuss til Hjelset Kleive frå natt til fredag FRAM ved Møre og Romsdal fylkeskommune har fått fleire innspel på manglande tilbod om nattbuss på rute 714 til Hjelset Kleive Ødegård under jazzfestivalen Etter ønskje frå publikum set vi no opp ekstra busstilbod dei tre siste nettene i jazzen på denne ruta Som ansvarleg for kollektivtilbodet i fylket er det viktig for oss å tilpasse tilbodet til etterspurnaden seier samferdselssjef Arild Fuglseth Endret 14 07 2015 Les meir Ekstraavgangar og endra trasè under Tall Ships Races festivalen Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom kollektivtilbodet FRAM og Nettbuss set no inn fleire bussavgangar under The Tall Ships Races I tillegg er ein av rutetraséane endra Endret 14 07 2015 Les meir Aarebrot Aasrud og Aasheim til Fylkeskulturkonferansen 2015 Ytringsfridom og kulturpolitikk er tema for årets fylkeskulturkonferanse Konferansen finn stad på Plassen Kulturhus i Molde

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/Informasjonsseksjonen/Pressemeldingar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Økonomiplan og budsjett - Økonomi - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2018 7 90 MB Kontaktpersonar Ottar Brage Guttelvik Fylkesrådmann 71 25 87 00 Mob 901 08 512 Send e post Gro Danielsen Kosberg Spesialrådgivar 71 25 86 57 Mob 905 82 043 Send e post Gunn Randi Seime Økonomisjef 71 25 86 00 Mob 408 69 713 Send e post Dokument Økonomiplan 2015 2018 PDF dokument 6 13 MB Vedteke økonomiplan 2014 2017 PDF dokument 12 03 MB ENDELIG ØKONOMIPLAN

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/OEkonomi/OEkonomiplan-og-budsjett (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Rekneskap - Økonomi - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  for Møre og Romsdal fylkeskommune Relaterte dokument Årsrekneskap 2014 2 47 MB Kontaktpersonar Rolf Dagfinn Arnesen Fylkeskasserar 71 25 86 58 Mob 913 04 628 Send e post Dokument Årsrekneskap 2013 PDF dokument 4 46 MB Årsrekneskap 2012 PDF dokument 2 80 MB Årsrekneskap 2011 PDF dokument 1 06 MB Årsrekneskap 2010 PDF dokument 6 74 MB Årsrekneskap 2009 PDF dokument 11 10 MB Årsregneskap 2008 PDF dokument 1 54

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/OEkonomi/Rekneskap (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fakturaadresse - Økonomi - Organisasjon - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Organisasjon Økonomi Fakturaadresse Økonomiplan og budsjett Rekneskap Årsrapportar Fakturaadresse Fakturaadresse Faktura til Møre og Romsdal fylkeskommune skal frå 01 01 2015 sendast i elektronisk handelsformat EHF sjå vedlegg EHF faktura 362 61 kB Sende faktura via post Møre og Romsdal fylkeskommune Fakturamottak Postboks 2501 6404 Molde okonomi mrfylke no Kontaktpersonar Siv Talstad Hansen Rådgiver 71 25 87 87 Send e post Snarvegar Informasjon

  Original URL path: http://mrfylke.no/Organisasjon/OEkonomi/Fakturaadresse (2015-08-14)
  Open archived version from archive