archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fylkesting 15-17. juni i Molde - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  15 17 juni i Molde Kontaktpersonar Jon Aasen Fylkesordførar 71 25 87 01 Mob 900 80 387 Send e post Ottar Brage Guttelvik Fylkesrådmann 71 25 87 00 Mob 901 08 512 Send e post Fylkesting 15 17 juni i Molde Økonomirapportering per 1 tertial Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2016 2019 framlegg til endring av utvalsstruktur i Møre og Romsdal fylkeskommune frå 2015 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring 2015 2019 og fire regionale delplanar er mellom sakene fylkestinget skal behandle Den tre dagar lange tingsamlinga vert halde på Scandic Seilet i Molde og startar måndag 15 juni kl 13 00 med fylkesordføraren sin årlege tale Vidare vert det gruppemøter i dei ulike partia og kl 16 00 er det lagt opp til ei orientering om Kystskogbruket v Håvard Jostein Kongshaug Etter orienteringa vert det plenumsmøte med behandling av saker etter saklista I tillegg til behandling av saker etter saklista er det på tingets siste dag lagt opp til ei markering av siste ordinære tingsamling for denne valperioden Fylkestinget vert streama på nett og du kan sjå fylkesordføraren sin tale og følgje debatten i fylkestinget på denne lenkja http mrfylke no Politikk Web TV Fullstendig innkalling og saksframlegg finn

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Fylkesting-15-17.-juni-i-Molde (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Møte i samferdselsutvalet 3.juni - Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  samferdselsutvalet 3 juni Kontaktpersonar Oddbjørn Vatne Sp leiar Samferdselsutvalet 97 70 50 55 Send e post Arild Fuglseth Samferdselssjef 71 25 87 46 Mob 915 30 085 Send e post Møte i samferdselsutvalet 3 juni Evaluering av regional planstrategi prioritering av trafikktryggingstiltak for 2016 og vurdering av tiltak i samband med kollektivpunktet på Bruhagen i Averøy kommune er nokre av sakene som utvalet skal behandle Møteinnkalling og saksliste Møtestad Møterom 700 Fylkeshuset i Molde kl 10 30 Saksnr Tittel SA 30 15 Evaluering av gjeldande regional planstrategi og innspel til ny SA 31 15 Forslag til prioritering av TS tiltak 2016 SA 32 15 Gang og sykkelveg Almestad Gurskebotn prøveprosjekt SA 33 15 Tilknytingsveg kollektivpunktet Bruhagen Averøy kommune SA 34 15 Fråvvikssøknad Sande fastlandssamband fv SA 35 15 Rullering av Nasjonal Transportplan 2018 2027 Kystverket kommentarar frå Møre og Romsdal fylkeskommune SA 36 15 Todalsfjordprosjektet vurdering av alternativ SA 37 15 Nettbuss Midt Norge AS fornying av løyve for persontransport med motorvogn i rute Referatsaker Tittel RS 15 15 Budsjettoppfølging RS 16 15 Ferjetakstar Geiranger Hellesylt uttale frå Stranda kommune RS 17 15 Vedr Stranda kommune sin uttale om ferjetakstar i sambandet Geiranger Hellesylt RS 18 15 Fylkeskryssande bussruter Uttale

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Moete-i-samferdselsutvalet-3.juni (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  samfunnsutvikling er blant sakene regional og næringsutvalet skal handsame tysdag 2 juni Endret 01 06 2015 Les meir Møte i fylkesutvalet onsdag 27 mai Dag to av møte i fylkesutvalet er no i gong og økonomirapportering per 1 tertial Investeringsprogram for fylkesvegar 2016 2023 finansiering av mogleg kapasitetsauke på to ferjesamband og to regionale delplanar er mellom sakene utvalet skal behandle Endret 27 05 2015 Les meir Møte i fylkesutvalet 26 og 27 mai Økonomirapportering per 1 tertial Endring av budsjettet for 2015 Investeringsprogram for fylkesvegar 2016 2023 finansiering av mogleg kapasitetsauke på to ferjesamband og tre regionale delplanar er mellom dei 25 sakene utvalet skal behandle Endret 27 05 2015 Les meir Offisielle vallister til fylkestingsval 2015 Fylkesvalstyret godkjende i møte 26 05 2015 følgjande offisielle vallister Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Høyre Kristeleg Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Sunnmørslista Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre Vallistene er lagt ut på www mrfylke no og er slått opp i resepsjonen på Fylkeshuset Eventuell klage med krav om endring av fylkesvalstyrets godkjennelsesvedtak må framsettes skriftleg for Fylkesvalstyret i Møre og Romsdal Fylkeshuset Julsundvegen 9 6412 MOLDE innan 7 dagar etter at kunngjøringa har funne stad Sjå også fullstendige vallister i venstremenyen Endret 26 05 2015 Les meir Møte i fylkesutvalet tysdag 26 mai 2015 Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp og ved møtestart vart det vedteke at i tillegg til behandling av saker etter saklista skal sak U72 15 Regional delplan for klima og energi 2015 2020 behandlast i dag Endret 26 05 2015 Les meir Møte i kontrollutvalet onsdag 27 mai Møtet vert halde på møterom 102 på fylkeshuset i Molde og startar kl 10 30 Revisjonssjef Sigmund Harneshaug vil gi ein

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter2/%28offset%29/10 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Les meir Møte i kontrollutvalet 29 april i Kristiansund Prosjektskisse Kapasitet og tilbodsstruktur innan vgo i Eiksundregionen Rekruttering av kontrollsjef behovs og kompetanseanalyse stillingskrav og Rapport om utført revisjonsarbeid i 2014 er mellom sakene utvalet skal behandle Endret 26 04 2015 Les meir Fylkesting 13 15 april Det tre dagar lange fylkestinget er no i gong og vert halde på Quality Hotel Ulsteinvik Tinget starta med eit kulturelt innslag av Svein Sæter og fortsette med med utdeling av fylkesprisen Årets bedrift 2014 som vart tildelt Ulmatec Pyro AS frå Haram Endret 14 04 2015 Les meir Ungdomspanelet har fordelt 125 000 kr i ungdomsmidlar Den fyrste av to tildelingar av ungdomsmidlar i 2015 fekk 35 søknadar Av desse var det 11 som fekk midlar etter lang diskusjon i ungdomspanelet valte dei tilslutt å tildele midlar til blant anna friluftsarrangement motorcrossframvisning og paintballbane Endret 14 04 2015 Les meir Møte i fylkesutvalet 13 april I samband med fylkestinget i Ulsteinvik er det møte i fylkesutvalet Mogleg kapasitetsauke på sambanda Hareid Sulesund Sølsnes Åfarnes og Eidsdal Linge Uttale om Fornying av ferjeflåta og ny organisering av bompengeverksemda er mellom sakene utvalet skal behandle Endret 13 04 2015 Les meir Ulmatec Pyro AS ein verdig vinnar Ulmatec Pyro AS frå Haram fekk i dag utdelt fylkesprisen Årets bedrift 2014 og leiar i Regional og næringsutvalet Randi Asbjørnsen framheva i sin tale til prisvinnarane at dei er ein verdig vinnar av prisen Endret 13 04 2015 Les meir Ungdomspanelet i Møre og Romsdal nominert til europeisk ungdomspris Ungdomspanelet UP i Møre og Romsdal nådde gjennom nålauget og er nominert til Mest inspirerande ungdomsprosjekt med sitt prosjekt Barn og unges medverknad i samferdselsplanlegging Endret 31 03 2015 Les meir Møte i fylkesutvalet 24 mars Dag to av møtet i fylkesutvalet er no i gang

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter2/%28offset%29/20 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  på Tingvoll Bioforsk Økologisk på Tingvoll må halde fram som eiga eining for forsking på økologisk landbruk i Norge Endret 18 03 2015 Les meir God økonomistyring men store utfordringar Årsrekneskapen og årsrapporten for Møre og Romsdal fylkeskommune som vart lagt fram i dag og viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 32 3 mill kroner Resultatet viser god økonomistyring men vi har også store utfordringar som følgje av høgt investeringsnivå auka lånegjeld og reduserte skatteinntekter seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Endret 16 03 2015 Les meir Møte i kontrollutvalet 18 mars Rekruttering av ny kontrollsjef Årsrekneskap 2014 for Møre og Romsdal fylkeskommune kontrollutvalets fråsegn og godkjenning av selskapsavtale og eigarskapsavtale for Møre og Romsdal Revisjon IKS er mellom sakene utvalet skal behandle Endret 16 03 2015 Les meir Uttale om flytting av sokkelpolitifunksjonen fra Politimesteren i Nordmøre og Romsdal Følgende uttale fra fylkesordfører Jon Aasen har i dag blitt sendt til justis og beredskapsdepartementet og olje og energidepartementet Endret 13 03 2015 Les meir Rår til at regionkontoret blir i fylket I samband med at Fiskeridirektoratet er under evaluering sendte fylkesutvalet før helga ein uttale der dei rår direktoratet til å legge vekt både på det unike fagmiljøet i fylket og regional fordeling av statlege arbeidsplassar om talet på regionkontor skal reduserast Publ 03 03 2015 Les meir Møte i Utdanningsutvalet 5 mars Informasjon om Program for betre gjennomføring status i I UNG og handlingsprogram Kompetanse 2015 er mellom sakene som utvalet skal behandle Endret 03 03 2015 Les meir Møte i kultur og folkehelseutvalet 4 mars Vidare drift av bokbåten EPOS spelemidlar til anlegg for idrett og friluftsliv og søknad om tilskot til Sunnmøre museum er nokre av sakene som utvalet skal behandle Publ 02 03 2015 Les meir Møte i Samferdselsutvalet 4 mars Statleg finansiering av betre kollektivtilbod innspel

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter2/%28offset%29/30 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Les meir Møte i fylkesutvalet måndag 23 februar Handlingsprogram 2015 innan satsingsområda kultur verdiskaping og samferdsel prosjektplan for skole og tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring og felles cruisestrategi for Vestlandsrådet er mellom sakene som skal til behandling Endret 20 02 2015 Les meir Ungdommar imponerte på Stortinget Medverking i samferdselsprosjekt politisk skulefråvær og vanskeleg politisk grammatikk var mellom sakene ungdomane tok med seg då dei møtte deler av Møre og Trønderbenken på Stortinget Endret 11 02 2015 Les meir Klima og energiplan klar for høyring Regional delplan for klima og miljø 2015 2020 skal snart ut til offentleg ettersyn 21 januar får Miljøutvalet saka på sitt bord Endret 10 02 2015 Les meir Ungdomspanelet besøkte Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Tysdag 3 februar reiste ungdomspanelet i Møre og Romsdal til Oslo for å besøke kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Ungdommane var invitert av statsråden for å diskutere kommunereforma Endret 04 02 2015 Les meir Møte i Utdanningsutvalet 5 februar Handlingsprogram Kompetanse 2015 prosjektplan Skole og tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal og orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2015 2016 er mellom sakene som utvalet skal behandle Endret 03 02 2015 Les meir Møte i kultur og folkehelseutvalet 4 februar Kulturtilskot 2015 folkemusikk og folkedansarven i Møre og Romsdal og handlingsprogram kultur 2015 er mellom anna sakene som utvalet skal behandle Endret 02 02 2015 Les meir Møte i Regional og næringsutvalet 3 februar Tysdag 3 februar er det møte i Regional og næringsutvalet Handlingsprogram Verdiskaping står øvst på saklista Publ 30 01 2015 Les meir Møte i Samferdselsutvalet 3 februar Bruk av servicebygg og eigarskap til areal på ferjekaier status og framdrift i arbeidet med bypakker i Møre og Romsdal per januar 2015 og handlingsprogram samferdsel 2015 er mellom sakene som utvalet skal

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter2/%28offset%29/40 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Les meir Ønskjer arbeidsplassar til Kristiansund Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik ønskjer at hovudkontoret for Skatteetaten si nye skatteoppkrevjarfunksjon blir lagt til Kristiansund og rår til at det blir sett ned ei arbeidsgruppe saman med Kristiansund kommune for å følgje opp arbeidet Publ 20 01 2015 Les meir Vedteke Økonomiplan 2015 2018 tilgjengeleg Fylkestinget vedtok økonomiplan 2015 2018 på tingsamlinga 09 desember Fylkesrådmannen sitt framlegg til Økonomiplan 2015 2018 vart vedteke med tillegg Desse er no teke inn i økonomiplanen Endret 08 01 2015 Les meir Krav om nullutsleppsfarty og universell utforming i ferjeanboda Fylkestinget vedtok i dag ein interpellasjon med krav om nullutsleppsfarty og universell utforming i ferjeanboda Forslaget var fremma av Ingrid Opdal SV fremma på vegner av seg sjølv og Iver Nordseth V Publ 10 12 2014 Les meir Kraftforsyningssituasjonen i Møre og Romsdal behov for ny linje mellom Sogndal og Ørskog Fylkestinget vedtok i dag ein uttale med forventning om at regjeringa snarast tek grep med å ferdigstille kraftlinja mellom Ørskog og Sogndal Publ 10 12 2014 Les meir Fylkesting 8 10 desember Det tre dagar lange møte i fylkestinget har no starta opp Mellom sakene til behandling er både økonomiplan 2015 2018 med budsjett for 2015 Kvalitetsmeldinga 2014 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal og Framtidig regionreform Møre og Romsdal som eige fylke Endret 10 12 2014 Les meir Møre og Romsdal som eigen region I samband med at Kommunal og moderniseringsdepartementet har bestilt ein rapport der det blir gitt ei samanstilling av tidlegare vurderingar av ulike regionmodellar vedtok fylkestinget i dag at Møre og Romsdal framleis bør vere eit eige fylke Publ 10 12 2014 Les meir Miljøprosjekt og rusførebygging orienteringar under Fylkestinget Onsdag starta Fylkestinget med to orienteringar Først var det ei orientering om det internasjonale arbeidet i fylkeskommuen ved internasjonal koordinator

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter2/%28offset%29/50 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  ungdomspanelet valte vi til slutt å tildele midlar til mellom anna paintballutstyr gjennomføring av LAN aktivitetspark og rusforedrag seier leiar i ungdomspanelet Marcus Svenning Publ 09 12 2014 Les meir Går inn for auka kapasitet på Hareid Sulesund Eit samrøystes fylkesting gjekk i dag inn for å styrkje kapasiteten i sambandet Hareid Sulesund Bakgrunnen for vedtaket er å løyse problema med attståande kjøretøy samt problem knytt til trafikkavviklinga på Hareid ferjekai Endret 09 12 2014 Les meir Vedtok forprosjektet nye Romsdal vgs Eit samrøystes fylkesting vedtok i dag forprosjektet K104 Romsdal vgs forprosjekt Det planlagte bygget har høg grad av innovasjon og skal byggjast i massivtre med low tech ventilasjon og er kostnadsrekna til 493 1 millionar kroner Endret 09 12 2014 Les meir Ny storhall i Spjelkavika Fylkestinget vedtok i dag å etablere eit aksjeselskap saman med Spjelkavik IL med sikte på å bygge ny storhall i Spjelkavika Endret 09 12 2014 Les meir Prisutdelingar under opninga av Fylkestinget Årets siste Fylkesting opna med utdeling av to prisar Miljøprisen og Fylkeskulturprisen 2014 Fylkesordførar Jon Aasen delte ut prisane saman med leiarane for miljøutvalet og kultur og folkehelseutvalet Endret 08 12 2014 Les meir Møte i fylkesutvalet måndag 08 desember Møte i fylkesutvalet har no starta opp og tilleggskjøp i sambandet Hareid Sulesund og kostnadsreduserande tiltak i samband med utbygging K104 Romsdal vgs er mellom sakene utvalet skal behandle Endret 08 12 2014 Les meir Fylkesting 8 10 desember i Molde Økonomiplan 2015 2018 med budsjett for 2015 Kvalitetsmeldinga 2014 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal og Framtidig regionreform Møre og Romsdal som eige fylke er mellom sakene tinget skal behandle I tillegg blir det utdeling av fylkeskulturprisen og miljøprisen Publ 05 12 2014 Les meir Møte i Regional og næringsutvalet 2 desember Årets siste møte i Regional og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter2/%28offset%29/60 (2015-08-14)
  Open archived version from archive