archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nybrottsarbeid for kantinene i dei vidaregåande skolane - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  dei vidaregåande skolane Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Kontaktpersonar Rose Mari Skarset Rådgivar 71 25 89 35 Mob 915 59 917 Send e post Inger Holmeset Rådgiver 71 18 41 80 Mob 922 94 900 Send e post Ann Helene Skare Rådgivar folkehelsearbeid 71 25 82 75 Mob 958 89 423 Send e post Nybrottsarbeid for kantinene i dei vidaregåande skolane Torsdag 13 august blir ei heilt ny kantinehandbok for kantinetilsette lansert i Ålesund Bakgrunnen er prosjektet Kantinesatsing for vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylkeskommune som vart starta i 2014 Ei spørjeundersøking har vist at det er stor skilnad på kantinene på dei vidaregåande skolane i fylket Undersøkinga viste òg at elevane er opptekne av kosthald og sunn mat Dette ønsker fylkeskommunen å ta på alvor seier fylkesutdanningssjef Sverre Hollen Betre kantinetilbod kan gje sunne matvanar Eit av tiltaka i prosjektet til fylkeskommunen er utarbeiding av ei kantinehandbok Handboka er ei verktøykasse for kantinetilsette og inneheld

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Nybrottsarbeid-for-kantinene-i-dei-vidaregaaande-skolane (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Førsteinntaket for vidaregåande skole er klart - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal Kontaktpersonar Sverre Hollen Fylkesutdanningssjef 71 25 80 57 Mob 950 65 574 Send e post Geir Løkhaug Seksjonsleiar 71 25 87 90 Mob 950 35 375 Send e post Dokument Inntatte søkjarar 15 16 med u rett fordelt pa utdanningsprogram PDF dokument 181 54 kB Inntatte søkjarar 1 inntaket fordelt pa region PDF dokument 175 52 kB Søkjarar til fagopplæring med u rett 15 16 PDF dokument 223 96 kB Førsteinntaket for vidaregåande skole er klart Heile 9 499 primærsøkarar til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal har fått tilbod om skoleplass etter førsteinntaket Det er det i hovudsak søkjarar med ungdomsrett som har fått tilbod i denne runda Andreinntaket vert gjennomført i byrjinga av august Fristen for å takke ja på tilbodet om skoleplass er 15 juli Læreplassutfordring i industrifaga Teknikk og industriell produksjon TIP er det yrkesførebuande programområdet i Møre og Romsdal med flest søkarar men er også blitt det lærefaget der det er vanskelegast å få lærekontrakt Fylkesutdanningssjef Sverre Hollen seier at dette heng saman med utviklinga i verftsnæringa i fylket Vi er i full gang med å finne løysingar for dei ungdommane som står i fare for å ikkje ha ein læreplass å gå til seier han For mange vil dette vere ei kombinert løysing med teori i skole og praksis i bedrift Framleis for mange utan læreplass Av søkjarar til læreplass med ungdomsrett har 564 fått tilbod ved førsteinntaket 376 av søkjarane står framleis utan tilbod om lære eller skoleplass I følgje fylkesutdanningssjef Sverre Hollen er dette ein liten nedgang frå i fjor Formidlinga for alle søkjarar utan tilbod om læreplass vil halde fram gjennom heile sommaren og ut over hausten seier han For dei som ikkje får læreplass vil det bli aktuelt med tilbod om eit ekstra år med skole Håp for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Foersteinntaket-for-vidaregaaande-skole-er-klart (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Skottland 2014/2015 - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning NYHEITER framside utdanning Skottland 2014 2015 Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Skottland 2014 2015 Eit fantastisk skuleår i Skottland er over Dette skuleåret har 26 elevar frå Møre og Romsdal vore på utveksling i Skottland som ein del av det studiespesialiserande utdanningsprogrammet på Haram Vidaregåande Skule I løpet av dette året har vi opplevd mykje nytt og spennande vorte kjent med mange nye menneske reist til fleire interessante stadar og fått utfordra oss sjølve både fagleg språkleg og sosialt Mellom anna har vi vore på skuleturar til York Inverness og Arran som både har vore sosiale og kjekke men også kulturelle og lærerike Vi har budd hos vertsfamiliar og på den måten kome tett innpå den skotske kulturen og fått venar for livet og eit internasjonalt nettverk Vi har delteke på mange kjekke aktivitetar i regi av skulen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Skottland-2014-2015 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Gründercamperar løyste fylkeskommunale oppgåver - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  oppgåver om klimaspørsmål utdanningstilbod samferdsel og informasjon på strak arm Måndag 23 mars møtte elevar frå Bergmo Skjevika Bekkevoll ungdomsskule på fylkeshuset for å løyse oppdrag i oppgåve frå regional og næring samferdsel og utdanningsavdelinga på Møre og Romsdal fylkeskommune Klimautfordringar Elida Torvik Maria Folke Olsen Beyer Marte Hopen Hoel Anders Heiene og Janis Lapickis Canderes frå Bergmo ungdomsskole fekk i oppgåve å finne ut på korleis ungdomar kan bidra til å løyse klimautfordringar og jobba jamt og trutt fram til generalprøve på torsdagen I starten var det vanskeleg å jobbe fordi oppgåva var så vid og grenselaus Men så fekk vi ein god idé så løyste det seg seier Maria Folke Olsen Beyer Dei skulle finne ut korleis ungdomar kan bidra til å løyse klimautfordringar gjennom handlingar og miljøbevissthet Vi ser for oss ein temadag med fokus på miljø Først ein informasjonsdel med filmvisning så ein del der ungdomar plukkar søppel Gruppa har laga små filmsnuttar der ungdomar fortel korleis dei kan bidra til å betre miljøet Dei har også filma og intervjua MFK spillarar Vi trur ungdom vert meir merksame på bodskapen når det er kjente personar som pratar Derfor har vi valt fotballspelarar frå MFK forklarar elevane Buss og ferje Samferdselsavdelinga har også hatt to grupper med ungdommar som arbeider med Gründercamp Elevar frå Bergmo ungdomsskole har vore tilknytta Forvaltning og utviklingsseksjonen og har fått i oppgåve å designe eit leskur som mellom anna er universelt utforma Den andre gruppa frå Skjevik barne og ungdomsskole har vore på Marknadsseksjonen og har arbeidd med dei mobile løysingane Oppgåva går ut på gjere ei gjennomgang av dei to appane MR Ferjeapp og FRAM Billett appen samt reiseplanleggjaren på mobil Og ikkje minst komme med forslag til korleis vi kan få fleire unge til å bruke desse aktivt Kreativ treningsleir

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Gruendercamperar-loeyste-fylkeskommunale-oppgaaver (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Klar for yrkes-VM i Brasil - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning NYHEITER framside utdanning Klar for yrkes VM i Brasil Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Klar for yrkes VM i Brasil Anine Pascal Sørensen frå Møre og Romsdal skal delta i VM for yrkesfag Yrkeslandslaget 2015 består av 19 ungdommar som skal konkurrere mot land fra heile verda under Yrkes VM i august Då dreg gjengen til Brasil for å vise kva dei er gode for Drømmen og målet er å kome heim med medalje rundt halsen Store delar av landet er representert på Yrkeslandslaget Sørensen skal delta i konkurransen for søm Ho er tidlegare elev ved Romsdal og Borgund vidaregåande skular og er no lærling ved Made by Mom i heimbyen Molde

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Klar-for-yrkes-VM-i-Brasil (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  som stakk av med samanlagtseieren før Kristelig Gymnasium Oslo og Lørenskog videregående skole Publ 11 03 2015 Les meir I UNG tilbod om alternativt opplæringsløp i Møre og Romsdal Ungdommar i alternative opplæringsløp er like forskjellig som ungdommar i den ordinære opplæringa vår Det krev ei tilrettelegging på lik linje med det ordinære utdanningssystemet vårt seier Berit Brudeseth i Møre og Romsdal fylkeskommune Endret 09 03 2015 Les meir Søkarstatistikk skoleåret 2015 2016 Søkartala til dei fylkeskommunale vidaregåande skolane er no klare og nedanfor finn du litt informasjon om korleis søkinga for skoleåret 2015 2016 har vore Statistikk ligg til høgre på sida Endret 11 03 2015 Les meir Auke i søkartalet til Helse og oppvekstfag nedgang for Design og handverk Årets søkartal viser at 3686 ungdommar søker om skoleplass i Vg1 til skoleåret 2015 2016 Dette er ei svak auke frå i fjor Endret 06 03 2015 Les meir Har du kandidat til Gullepleprisen 2015 NPeD sin gulleplepris er oppretta for å belønne pedagogar som har utnytta IKT i læring på ein god måte Endret 12 02 2015 Les meir Elevar med god innsats under NM for frisørar Helga 31 januar til 1 februar vart det arrangert NM i frisering i Oslo Spektrum 12 deltakarar frå Møre og Romsdal var med Publ 09 02 2015 Les meir Nordic Teachers Space Camp 2015 Er du realfagslærar i vidaregåande skule og er interessert i romfart kan du no søkje om å få delta på Nordic Teachers Space Camp på Andøya Publ 29 01 2015 Les meir Bli med på European Space Camp Dersom du er realfagsinteressert og har lyst å lære meir om romfart kan du søkje om å delta på European Space Camp i år Publ 27 01 2015 Les meir Søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2015 16 Søking til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/%28offset%29/10 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  07 01 2015 Les meir Nytt gratis tilbod Karriererettleiing for vaksne Møre og Romsdal fylkeskommune har starta eit tilbod om gratis karriererettleiing for vaksne i fylket Tilbodet har fått namnet Karriere Møre og Romsdal Endret 07 01 2015 Les meir Ny læringsressurs om Noreg og EU Dei siste åra har ein blitt merksame på at unge har for dårleg kunnskap når det gjeld EU og ikkje minst Noreg sitt tilhøve til EU NDLA har saman med Senter for internasjonalisering av utdanning SIU fått i oppdrag å utarbeide ein læringsressurs for å heve kunnskapsnivået mellom skoleungdom Endret 07 01 2015 Les meir Tal på enkeltvedtak mobbing i skulen 9a I den seinare tida har det vore fleire saker om mobbing i skulen og mangel på talet på enkeltvedtak i samband med dette Endret 17 11 2014 Les meir Møre og Romsdal tok medaljar i Yrkes NM Lærlingar frå Møre og Romsdal tok fleire medaljar under Yrkes NM i Trondheim Endret 18 11 2014 Les meir Møte i utdanningsutvalet 10 november Kvalitetsmeldinga 2014 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Skolebruksplan 2015 2018 og Utviklingsplanar for dei vidaregåande skolane i Eiksundregionen er nokre av sakene utvalet skal behandle Publ 07 11 2014 Les meir Pris til NDLA Den fylkeskommunale satsinga på Nasjonal digital læringsarena har fått ein internasjonal pris NDLA er tildelt prisen Boldic Award 2014 Sjølve prisoverrekkinga skjedde på konferansen Lärande i förändring i Stockholm 23 oktober Hendinga blir også markert på Fleksibel Utdanning Norge sin konferanse i Oslo i november Endret 31 10 2014 Les meir Abigail 22 frå Ålesund blir toppleiar for ein dag Onsdag 15 oktober skal Abigail Dungca frå Ålesund overta sjefsstolen i Handel og Kontor Saman med leiar Trine Lise Sundnes deltek ho på Leder for en dag Publ 13 10 2014 Les meir Stine Kipperberg

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/%28offset%29/20 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal har vorte studert av ei gruppe forskarar Dei har intervjua elevar foreldre lærarar og leiing ved seks skolar i kvart fylke tre ungdomsskolar og tre vidaregåande skolar Endret 09 09 2014 Les meir Ny moglegheit søkjarar utan læreplass Utdanningsavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer deg som er søkjar i år og har ungdomsrett til å delta på læreplasskurs Kurset blir arrangert fire stader slik at du kan melde deg på der passar best Vi har totalt 60 plassar så her er det førstemann til mølla Publ 01 09 2014 Les meir Utviklingsplanar for dei vidaregåande skolane i Eiksundregionen Høyring 2 Høyringa går i hovudsak ut til dei vidaregåande skulane og kommunane i regionen men sidan høyringa er lagt ut offentleg er det høve for alle som har interesse i saka til å kome med uttaler Alle som sendte uttalar til Høyring 1 vert gjort merksame på at høyringa er i gang Skolane og kommunane kan formidle høyringa til andre som er aktuelle Endret 03 11 2014 Les meir Viktig å møte opp til skolestart sjølv om det er streik Alle elevar som har fått tilbod om skoleplass skal møte til skolestart som planlagt måndag 18 august Dette gjeld også for elevar ved dei to vidaregåande skolane Molde vgs og Romsdal vgs der 113 lærarar per i dag er tekne ut i streik seier utdanningssjef Sverre Hollen Han veit så langt ikkje om fleire skolar vil bli omfatta om streiken held fram Endret 15 08 2014 Les meir Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod Etter at 2 inntaket no er køyrt har alle elevar med ungdomsrett som har ønska skoleplass fått tilbod Svarfristen for dei som fekk tilbod ved 2 inntaket er 8 august Endret 07 08 2014 Les meir Første inntaket for vidaregåande skole er klart

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/%28offset%29/30 (2015-08-14)
  Open archived version from archive