archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Endret 12 06 2014 Les meir Tilsetting av rektor ved Surnadal vidaregåande skole Mons Otnes 46 er tilsett i stilling som rektor ved Surnadal vidaregåande skole under føresetnad av at han kan tiltre seinast 01 09 14 Endret 26 05 2014 Les meir Utviklingsplanar for dei vidaregåande skolane i Eiksundregionen Høyring 1 Høyringa går i hovudsak ut til dei vidaregåande skulane og kommunane i regionen men det er det høve for alle som har interesse i saka til å kome med uttaler Skolane og kommunane kan formidle høyringa til dei som er aktuelle Endret 05 06 2014 Les meir Fylkesmeisterskapet i barne og ungdomsarbeidarfag og helsearbeidarfag Torsdag 10 april blir fylkesmeisterskapet i barne og ungdomsarbeidarfag og helsearbeidarfag arrangert på Kristiansund vidaregåande skole Deltakarene er elevar på Vg2 lærlingar eller nyutdanna fagarbeidarar Endret 10 04 2014 Les meir Søkarstatistikk skoleåret 2014 2015 Søkartala til dei fylkeskommunale vidaregåande skolane er no klare og nedanfor finn du litt informasjon om korleis søkinga for skoleåret 2014 2015 har vore Statistikk ligg til høgre på sida Endret 07 03 2014 Les meir Kraftig auke i søkartalet til TAF nedgang for Musikk dans og drama Årets søkjartal viser svak søking til Vg1 Bygg og anleggsteknikk Vg1 Restaurant og matfag og Vg1 Musikk dans og drama Mest populær er TAF kor det berre er skoleplass til ein av tre søkjarar Endret 06 03 2014 Les meir Møte i Utdanningsutvalet torsdag 6 mars Nye tilbod og ressursar til særskilte tilbod struktur og tilbod for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal og gjennomføring i vidaregåande opplæring er mellom sakene som utvalet skal behandle Endret 04 03 2014 Les meir Møte i utdanningsutvalet torsdag 13 februar Torsdag 13 februar er det møte i utdanningsutvalet Fylkesplan Handlingsprogram Kompetanse 2014 undervisningsevalueringa 2013 2014 og nye tilbod og ressursbruken for mindre grupper og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/%28offset%29/40 (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fram med ein sterk satsing på nye skolebygg Endret 11 11 2013 Les meir Utanfor komfortsonen 21 22 oktober gjekk Impulskonferansen av stabelen denne gongen i Loen Dette er ein konferanse for og av lærarar der temaet er pedagogisk bruk av IKT i vidaregåande opplæring Publ 25 10 2013 Les meir Saman for betre læringsmiljø Kva må til for at ein elev skal trivast og ha gode prestasjonar på skolen Det blir tema i Molde i neste veke Endret 24 10 2013 Les meir Fellesmøte i utdanningsutvalet og yrkesopplæringsnemnda 24 oktober Utdanningsutvalet og yrkesopplæringsnemnda held torsdag 24 oktober fellesmøte på fylkeshuset i Molde Hovudtema for møte er alternative opplæringsarenaer for dei som fell frå i utdanning TAF og læreplassutfordringar og påbyggingsutfordringar vs alternative vg3 Endret 22 10 2013 Les meir Skolebruksplana 2014 17 Høyring Skolebruksplana 2014 17 er sendt ut til høyring til høyringsinstansane der høyringsfristen er sett til 24 oktober Publ 01 10 2013 Les meir Elevrådssamling Elev og lærlingombodet inviterar nok ein gong til samling for elevrådsleiarar og nestleiarar frå alle dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Endret 17 09 2013 Les meir Foreldresamarbeid er viktig også i vidaregåande opplæring Dette var eitt av hovudpoenga til professor Thomas Nordahl som besøkte Romsdal vgs 5 september Endret 09 09 2013 Les meir Dagsamling for førsteårs lærlingar i Møre og Romsdal Det vert arrangert dagsamlingar i Molde Kristiansund og Ålesund for lærlingar som er inne i sitt første opplæringsår i bedrift Desse samlingane vert arrangert i samarbeid mellom elev og lærlingombodet og utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune veke 39 Endret 20 09 2013 Les meir Sverre Hollen tilsett som fylkesutdanningssjef Fylkesutvalet vedtok i dag å tilsette Sverre Hollen fast i stillinga som fylkesutdanningssjef Hollen har vore konstituert fylkesutdanningssjef sidan 01 07 2012 Endret 26 08 2013 Les meir

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/%28offset%29/50 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  læreplass Mange elevar har venta i spenning på førsteinntaket til vidaregåande opplæring og denne veka får 10 217 av ungdomsrettssøkjarane tilbod om plass 9 601 er tekne inn i dei vidaregåande skolane medan 609 har fått tilbod om læreplass Endret 30 07 2013 Les meir 1 inntak skoleåret 2013 2014 Av dei 10 217 søkjarane som fekk tilbod om plass i 1 inntak er 9 601 tekne inn til dei vidaregåande skolane i fylket medan 609 har fått tilbod om læreplass Det er nesten berre søkjarar med ungdomsrett i Møre og Romsdal som har fått tilbod i 1 inntaket Fristen for å svare på 1 inntak er 15 juli Endret 09 07 2013 Les meir Elev og lærlingombodets årsrapport for skoleåret 2012 2013 Årsrapporten til elev og lærlingombodet i Møre og Romsdal blei framlagt for fylkestinget 18 juni Endret 01 07 2013 Les meir Møte i utdanningsutvalet 6 juni Det er møte i utdanningsutvalet torsdag 06 juni Møtet vert halde på møterom 700 på fylkeshuset i Molde Publ 05 06 2013 Les meir Vitensenterprosjekt får merksemd i departementet Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort eit forprosjekt om mobilt vitensenter Det har vekt interessa til Kunnskapsdepartementet Endret 17 10 2013 Les meir Forsking skal styrke rådgivingstenesta Møre og Romsdal fylkeskommune skal saman med fylkeskommunane i Sør Trøndelag og Nord Trøndelag gjennomføre ei forskingsbasert evaluering av rådgivingstenesta med spesiell vekt på karriererettleiing Med bakgrunn i forskingsbasert kunnskap skal ein vidareutvikle tenesta og gi elevar i ungdomsskolen og den vidaregåande skolen eit betre rådgivingstilbod Publ 02 05 2013 Les meir Skal undersøke ungdomshelsa Kva samanheng er det mellom idrett og helse hos ungdom og speler det nokon rolle kor ein veks opp Ei ny undersøking av ungdom i Møre og Romsdal skal prøve å finne svar Endret 08 05 2013 Les meir Karrieredagane

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/%28offset%29/60 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram fag og bransjar Ny rektor ved Volda vidaregåande skule Trond Hjelseth 44 er tilsett som rektor ved Volda vidaregåande skule og tek til i stillinga 01 10 10 Publ 02 07 2010 Les meir Simon Bjørkevoll bronsevinnar under i NM finalen for elektrikarar Simon Bjørkevoll vart bronsevinnar under i NM finalen for elektrikarar som i år gjekk av stabelen på Norges varemesse på Lillestrøm i perioden 31 mai 3 juni Endret 07 06 2010 Les meir Margaret Alme ny rektor ved Ulstein vidaregåande skule Margaret Alme 48 er tilsett som rektor ved Ulstein vidaregåande skule Ho tek til i stillinga 01 08 10 Publ 29 04 2010 Les meir Ny rektor ved Romsdal vgs Ivar Rød 45 er tilsett som rektor ved Romsdal videregående skole og tek til i stillinga umiddelbart Å bli rektor på Romsdal videregående skole er ei oppgåve eg er både stolt og audmjuk over seier Rød Publ 29 04 2010 Les meir Forrige 1 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontaktinfo Utd Møre og Romsdal fylkeskommune Utdanningsavdelinga Postboks 2500 6404 Molde Telefon 71 25 87 80 Telefax 71 25 87 99 E post utdanning mrfylke no UNGWeb Snarvegar Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet UNGweb no Videregåande skolar Skoleskyss PPT Dokument Kompetanseutviklingsstrategien 2014 2018 PDF dokument

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/%28offset%29/130 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Startstipend til kreative talent - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  02 Mob 482 62 671 Send e post Angela Hagen Rådgivar 71 25 81 81 Mob 975 49 215 Send e post Startstipend til kreative talent Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil tre startstipend á 100 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn Carina Stokke Dei tre startstipenda skal gå til personar eller ad hoc grupperingar som har idear dei ønskjer å kommersialisere Utlysinga er ein del av Møre og Romsdal fylkeskommune sitt program for kreative næringar Kreative næringar er definert som bransjane trykte medium kulturarv annonse og reklame arkitektur musikk kunstnarleg verksemd film foto spel design tv og radio Hjelp til å komme i gang Stipendet er eit næringsstipend og er retta mot dei som har kreativ fagutdanning og som ønskjer å tene pengar på talentet sitt seier rådgivar og prosjektleiar Carina Stokke Stokke presiserer at søkar må kunne synleggjere forretningspotensialet Kven kan søke Unge vaksne mellom 20 og 39 år folkeregistrert i Møre og Romsdal eller ad hoc grupperingar som ønskjer å kommersialisere ein idé og drive verksemd i fylket Søkar må minimum ha fagutdanning innafor eitt av dei kreative fag seier Stokke Aktuelle kandidatar må også vere budd på å bli kalla inn til å presentere

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Startstipend-til-kreative-talent (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Profilerer havbruksregionen på internasjonal messe - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  havbruksregionen på internasjonal messe Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Lisbeth Nervik Fiskerirådgivar 71 25 81 66 Send e post Profilerer havbruksregionen på internasjonal messe Aktørar frå sjømatnæringa i Møre og Romsdal og politikarar reiser til den internasjonale havbruksmessa Aqua Nor i Trondheim 18 21 august for å profilere havbruksnæringa i lag med dei andre vestlandsfylka Aqua Nor vert arrangert annakvart år i Trondheim Messa samlar om lag 15 20 000 besøkande frå meir enn 50 nasjonar I alt 400 utstillarar viser fram nyheiter frå mellom anna forsking teknologi fôr fiskehelse kvalitetskontroll utdanning fiskesortering utstyr og lagring Møre og Romsdal Rogaland Hordaland og Sogn og Fjordane samarbeider om ein felles stand for Vestlandet og kan mellom anna by på sjømatbar med smaksprøver frå regionen Patogen er ei av bedriftene som blir å treffe på Aqua Nor Biletet vart teke under Aqua Nor 2013 Foto Lisbeth Nervik Det er i alt fire bedrifter med tilhald i Møre og Romsdal som står på vestlandsstanden og fylket er også godt representert på messa elles Frå Møre og Romsdal fylkeskommune vil fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik samt Geir A Stenseth og Line Karlsvik frå

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Profilerer-havbruksregionen-paa-internasjonal-messe (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • JazzGass 2015: Teknologiutviklinga må halde fram - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  e post Lina Jonasson Rådgivar Mob 934 57 221 Send e post JazzGass 2015 Teknologiutviklinga må halde fram Ny teknologi er nøkkelen for norsk sokkel Det var bodskapen frå fleire av foredragshaldarane under årets JazzGass konferanse Oljedirektør Bente Nyland Oljedirektoratet Foto Angela Hagen Det blir teikna ulike bilde av korleis framtida for olje og gassnæringa vil sjå ut Men ein bodskap er alle likevel samde om Teknologi er nøkkelen for norsk sokkel Kortsiktige sparetiltak må ikkje gå på bekostning av teknologiutvikling Mange attståande funn av olje og gass kombinert med høgt kostnadsnivå og låge oljeprisar krev nytenkning sa oljedirektør Bente Nyland Sikker energileveranse til Europa Ordstyrarane for dagen var regional og næringssjef i Møre og Romsdal Bergljot Landstad og direktør i Gassco Thor Otto Lohne Dei opna med å vise til at petroleum framleis er den store næringsdrivaren i regionen vår og vil vere det i mange år framover Norsk gass utgjer 25 prosent av forbruket i EU Fylkesordførar Jon Aasen opna JazzGass 2015 Fylkesordførar Jon Aasen følgde opp med å legge vekt på kor viktig det er med trygg energiforsyning til Nyhamna Norsk gass har lågare utslepp av co2 og dette er noko den europeiske marknaden etterspør Nyhamna skal ha fornybar energi Viss Nyhamna skal vere porten til Europa så må det vere nok straum der sa Aasen Petroleumsverksemd i 50 år Både forfattar Kjartan Fløgstad og professor i petroleumsøkonomi Klaus Mohn snakka om utviklinga av det norske samfunnet dei siste 50 åra Fløgstad med eit forfattarblikk på menneskja og korleis oljerikdomen har påverka oss på godt og vondt Mohn hadde på seg samfunnsøkonomiske brille og tok opp problemstillingar som han meiner har fått for lite merksemd slik som vekst og fallhøgde og sprikande interesser mellom næring og nasjon Kunnskapssamfunn infrastruktur og marknad Etter lunsj blir det tid for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/JazzGass-2015-Teknologiutviklinga-maa-halde-fram (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Energi for framtida - Nyheiter - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  gjennomført sitt vårlege samarbeid med Oppdal og Tiller VGS Utgangspunktet for begge besøka var at elever og lærarar ønska å bli oppdatert på fornybar energi og berekraftig utvikling i henhald til kompetansemåla Foto Heidi Lura På Tingvoll sol og bioenergisenter fikk gruppene teste teoriar i praksis gjennom demonstrasjons pilot og fullskala anlegg for både biogass og solvarme og demonstrasjons anlegg for solstraum I Smøla Vindpark får elevene sjå i praksis kor effektivt vindenergi kan nyttast til kraftproduksjon og læringseffekten av å flytte klasserommet midt i ein vindpark er udiskutabel Alle inntrykka skaper grobotn for både spørsmål og svar Kva kan brytast ned til biogass Når vil det lønne seg å sette opp solcelleanlegg Etter besøket på Smøla ble elevene intervjua av ein journalist frå Tidens Krav Vi har lært utroleg mykje sa trønderjentene Ida Hårstad og Hannah Vatnan At møllene var så store trudde dei ikkje Og at dei store turbinane er så stille syntes dei også var merkeleg Vi må utnytte ressursane vi har og selge til utlandet Fornybar energi kan ta over når olja tek slutt sa Nikolas Kristiansen Harald Taagvold Lektor ved Oppdal VGS har gjennomført dette opplegget i fleire år no og synes det er viktig

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Nyheiter/Energi-for-framtida (2015-08-14)
  Open archived version from archive