archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regional og næringsutvalet held seg orientert om kva som rører seg i næringslivet i fylket I samband med politisk møte måndag 4 og tysdag 5 mai besøkte utvalet bedrifter på Sunnmøre Publ 06 05 2015 Les meir Støtte til næringsvekst i Halsa Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 800 000 kroner for iverksetting og gjennomføring av prosjekt for næringsvekst i Halsa kommune Endret 06 05 2015 Les meir Inviterer kommunane til nytt innovasjonsstudium Eit nytt studium i Kristiansund skal få kommunane til å sette brukaren i sentrum og tenke nytt om kommunale tenester Endret 06 05 2015 Les meir 2 9 mill til utvikling av Åndalsnes Møre og Romsdal fylkeskommune løyver inntil 2 910 000 mill kroner til opparbeiding av rådhusplassen og park på kyrkjetomta på Åndalsnes Endret 05 05 2015 Les meir Konferanse om grøn skipsfart Skipsfart og maritim næring er ein del av løysinga på klimautfordringane Du kan høyre meir om dette på konferansen Grønn skipsfart et maritimt kinderegg fredag 29 mai i Ålesund Publ 04 05 2015 Les meir Gode søkartal til det nye ingeniørstudiet i Kristiansund I alt 156 studentar har søkt om plass på det nye ingeniørstudiet i undervassteknologi som skal starte opp i Kristiansund til hausten Møre og Romsdal fylkeskommune har jobba for å få utdanninga på plass Endret 04 05 2015 Les meir Fylkesordføraren etterlyser plan B for kraftforsyning Møre og Romsdal fylkeskommune er svært bekymra for situasjonen rundt kraftforsyninga til fylket dersom sambandet Ørskog Sogndal vert ytterlegare forseinka I eit brev til Statnett ber Fylkesordførar Jon Aasen om at det blir utarbeidd ein plan B for å sikre nok kraft til industriprosjektet Nyhamna Publ 22 04 2015 Les meir Meld deg på ELBUSS konferanse i Geiranger Er elbussen klar for distrikts Noreg Vi inviterer til konferanse i Geiranger 11 12 juni med fokus

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/%28offset%29/30 (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Knudtzon Senenteret AS feirar jubileum etter 10 år med innsats for gründerar og bedrifter på Nordmøre Knudtzon Senteret er ein viktig del av innovasjonssystemet i Møre og Romsdal og er med på å sikre omstilling og nyskaping i næringslivet på Nordmøre Endret 17 04 2015 Les meir Reiseliv Kva er ein god opplevelse Børge Ousland går over Nordpolen Linda Eide inviterer til julekonsert i den vesle taxibua på Voss Kva er gode opplevingar og for kven Dette var den raude tråden i Reiselivskonferansen 2015 Endret 10 04 2015 Les meir Årets Reiselivspris går til Bente Saxon Bente Saxon fra Ålesund er vinnar av Årets Reiselivspris Saxon har bidratt til å skape gode resultat for mange aktørar Ho har synleggjort Møre og Romsdal som reisemål i både inn og utland og ho er nettverksbyggar på tvers av geografi bransjar og segment heiter det i grunngjevinga Publ 09 04 2015 Les meir Søk støtte til prosjekt Uteareal 2015 Fylkeskommunen ønsker å fokusere på kvaliteten på uteareal Gjennom eit prosjekt håpar vi å motivere utbyggarar og kommunar til å satse på uteområda sine Endret 08 04 2015 Les meir Earth Hour Slukk lysa laurdag 28 mars Møre og Romsdal fylkeskommune oppmodar alle til å støtte den globale klimamarkeringa Earth Hour Endret 27 03 2015 Les meir Dialogmøte om framtidas LNG infrastruktur Korleis bør og kan framtidas forsyning av LNG naturgass byggast ut Maritimt Forum Nordvest og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til dialogmøte fredag 17 april i Ålesund Endret 27 03 2015 Les meir Invitasjon til årets Lean seminar Lean Forum Nordvest arrangerer årets lokale Lean seminar 28 april i Ålesund med presentasjon av spanande Leanprosjekt i private bedrifter og offentlig forvaltning Endret 26 03 2015 Les meir Gründercamperar løyste fylkeskommunale oppgåver I veke 13 møtte ungdomsskoleelevar til Gründercamp hos fylkeskommunen Her tok

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/%28offset%29/40 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  ut 5 75 mill kroner som skal gå til forskingsdriven innovasjon i næringsliv og offentleg sektor Søknadsfrist er 15 april 2015 Endret 10 03 2015 Les meir hoppid no lanserer gründerfilmen Frå hobby til karriere Rull ut den raude lauparen hoppid no presenterer filmen Frå hobby til karriere om animatøren Martine Grande som tok steget og starta eige produksjonsselskap Sjå filmen og la deg inspirere Endret 09 03 2015 Les meir Søk midlar til berekraftstiltak innafor lakseoppdrett og villaks Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut fondsmidlar frå Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Fondet skal nyttast til å finansiere tiltak prosjekt som skal fremje berekraftig lakseoppdrett og fremje villaksinteressene i Møre og Romsdal Søknadsfrist er 1 september 2015 Publ 05 03 2015 Les meir 15 mill til kommunale næringsfond 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune har fordelt 15 mill kroner til kommunale næringsfond for 2015 Kommunale næringsfond er viktig for utvikling av dei mindre lokale bedriftene og det gjev kommunane eit verkty for å drive næringsutvikling Endret 05 03 2015 Les meir Opnar tre nye sentrumsgalleri for unge kunstnarar I løpet av våren blir det opna tre nye galleri for unge kunstnarar eitt i kvar av dei tre byane Kristiansund Molde og Ålesund Dei første utstillingane vil vere klar før sommaren Endret 05 03 2015 Les meir Midlar til samlokalisering av kreative næringar Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 1 5 millionar kroner til samlokalisering av kreative næringar i Møre og Romsdal Endret 04 03 2015 Les meir Tre millionar til lokal samfunnsutvikling Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommunane til å søke om støtte til utviklingsprosjekt innan tilflytting og integrering folkehelse og kulturarv Publ 04 03 2015 Les meir Den store gründerjakta er i gang Korleis få tak i dei gode gründerane og dei beste forretningsideane i fylket Gründermobilisering er hovudtema på årets nettverksamling

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/%28offset%29/50 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  prosjekt i inn og utland samt vere med på testkøyring av elbussar Endret 19 02 2015 Les meir Populært om tilskotsordningar Det var stappfullt då fylkeskommunen og fylkesmannen informerte kommunar frivillige og utviklingsselskap om kva tenester og støtteordningar dei kan tilby Endret 16 02 2015 Les meir Vilt vakkert og vått på Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal Møt polfarar Børge Ousland NRK profil Linda Eide og Per Arne Tuftin på Reiselivskonferansen i aktivitets og opplevelsesfyket Møre og Romsdal torsdag 9 og fredag 10 april i Molde Programmet er klart meld deg på i dag Endret 12 02 2015 Les meir Fleire innvandrarar med høg utdanning må inn i styreromma Innvandrar med høg utdanning er ein viktig ressurs for næringslivet i Møre og Romsdal Programmet Global Future er ein døropnar og har så langt vore ein suksess Endret 12 02 2015 Les meir Vestlandet er den store arbeidsinnvandringsregionen i Noreg Kommunane i Møre og Romsdal som på resten av Vestlandet opplever arbeidsinnvandringa som ein positiv ressurs som gir folkeauke auka produktivitet og konkurransekraft i lokalt næringsliv Men få kommunar arbeider breitt og aktivt med arbeidsinnvandring Endret 06 02 2015 Les meir All støtte til lokalsamfunn i ei pakke Støtte til tursti språkkafé leikeplass benkar i sentrum Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer no til eit seminar for å vise fram alle støtteordningane vi kan tilby kommunane Ønskjer du samtale om ein prosjektidé har vi satt av tid til det Endret 11 02 2015 Les meir Ønskjer arbeidsplassar til Kristiansund Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik ønskjer at hovudkontoret for Skatteetaten si nye skatteoppkrevjarfunksjon blir lagt til Kristiansund og rår til at det blir sett ned ei arbeidsgruppe saman med Kristiansund kommune for å følgje opp arbeidet Publ 20 01 2015 Les meir Ønskjer fleire unge globale aktørar I ei globalisert verd treng vi globale

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/%28offset%29/60 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping Avdelinga forvaltar omlag 240 mill kroner årleg i regionale utviklingsmidlar Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar Reiselivskonferansen 2010 ei populær konferanse I overkant av 100 deltakarar var samla på Møre og Romsdal Reiseliv sin årlege reiselivskonferanse i Kristiansund 23 og 24 mars Publ 20 04 2010 Les meir Heidra som Årets Bedrift Under opninga av fylkestinget måndag vart Fylkesprisen for Årets Bedrift 2009 overrekt SafeRoad AS i Ørsta ein leverandør av produkt til trafikktrygging Endret 19 04 2010 Les meir Nor Fishing 2010 Fellesstand for Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune vil for sjette gong arrangere fellesstand for kommuner og bedrifter i Møre og Romsdal på fiskerimessa Nor Fishing i Trondeim 17 20 august 2010 Publ 16 04 2010 Les meir Kartlegging og marknadsføring av Møre og Romsdal som aktivitets og opplevingsfylke sommaren 2010 Møre og Romsdal som aktivitets og opplevingsfylke vert tema i neste nummer av fylkesmagasinet SPOR I samband med dette ønskjer vi å kartlegge flest muleg av dei ulike aktivitetar og opplevingar som vert tilbydd av små og store aktørar i Møre og Romsdal Endret 27 04 2011 Les meir Utviklingsbygda pris til det mest aktive bygdesamfunnet i Møre og Romsdal Fylkestinget vil i juni dele ut ein pris til det mest aktive og kreative bygdesamfunnet i fylket Vi vil heidre det frivillige arbeidet som vert lagt ned for å skape næringsutvikling busetnad og trivsel på bygdene våre seier landbruksdirektør Anne Berit Løset og ber om forslag til kandidatar til Utviklingsbygda 2010 Endret 13 04 2010 Les meir Erfaringskonferanse Move to MoRe Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til erfaringskonferansen Med entusiasme skapar vi attraktivitet onsdag 05 og torsdag 06 mai i Geiranger

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/%28offset%29/460 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Startstipend til kreative talent - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter Startstipend til kreative talent Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Carina Stokke Rådgivar 71 25 89 02 Mob 482 62 671 Send e post Angela Hagen Rådgivar 71 25 81 81 Mob 975 49 215 Send e post Startstipend til kreative talent Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil tre startstipend á 100 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn Carina Stokke Dei tre startstipenda skal gå til personar eller ad hoc grupperingar som har idear dei ønskjer å kommersialisere Utlysinga er ein del av Møre og Romsdal fylkeskommune sitt program for kreative næringar Kreative næringar er definert som bransjane trykte medium kulturarv annonse og reklame arkitektur musikk kunstnarleg verksemd film foto spel design tv og radio Hjelp til å komme i gang Stipendet er eit næringsstipend og er retta mot dei som har kreativ fagutdanning og som ønskjer å tene pengar på talentet sitt seier rådgivar og prosjektleiar Carina Stokke Stokke presiserer at søkar må kunne synleggjere forretningspotensialet Kven kan søke Unge vaksne mellom 20 og 39 år folkeregistrert i Møre og Romsdal eller ad hoc grupperingar som ønskjer å kommersialisere ein idé og drive verksemd i fylket Søkar må minimum ha fagutdanning innafor eitt av dei kreative fag seier Stokke Aktuelle kandidatar må også vere budd på å bli kalla inn til å presentere ideen sin seier ho På www mrfylke no kreativenaeringar finn du søknadsskjema med fleire detaljar Fristen for å søke er 20 september 2015 Informasjon på nettverkssamlingane veke 35 Det vil bli informert om stipendet under nettverkssamlingane til Kreativfylket i veke 35 Kreativfylket er eit nettverk for kreative næringar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Startstipend-til-kreative-talent (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nybrottsarbeid for kantinene i dei vidaregåande skolane - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter Nybrottsarbeid for kantinene i dei vidaregåande skolane Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Rose Mari Skarset Rådgivar 71 25 89 35 Mob 915 59 917 Send e post Inger Holmeset Rådgiver 71 18 41 80 Mob 922 94 900 Send e post Ann Helene Skare Rådgivar folkehelsearbeid 71 25 82 75 Mob 958 89 423 Send e post Nybrottsarbeid for kantinene i dei vidaregåande skolane Torsdag 13 august blir ei heilt ny kantinehandbok for kantinetilsette lansert i Ålesund Bakgrunnen er prosjektet Kantinesatsing for vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylkeskommune som vart starta i 2014 Ei spørjeundersøking har vist at det er stor skilnad på kantinene på dei vidaregåande skolane i fylket Undersøkinga viste òg at elevane er opptekne av kosthald og sunn mat Dette ønsker fylkeskommunen å ta på alvor seier fylkesutdanningssjef Sverre Hollen Betre kantinetilbod kan gje sunne matvanar Eit av tiltaka i prosjektet til fylkeskommunen er utarbeiding av ei kantinehandbok Handboka er ei verktøykasse for kantinetilsette og inneheld mellom anna Korleis få eit sunt og fristande kantinetilbod som kan bidra til sunne

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Nybrottsarbeid-for-kantinene-i-dei-vidaregaaande-skolane (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Varsel om oppstart av freding av Mølltunet, Geiranger - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter Varsel om oppstart av freding av Mølltunet Geiranger Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Jens Peter Ringstad Arkitekt 71 25 88 36 Mob 913 28 057 Send e post Varsel om oppstart av freding av Mølltunet Geiranger Med dette blir det varsla oppstart av freding av Mølltunet gnr 112 i Geiranger Stranda kommune jfr Lov om kulturminne av 9 juni 1978 nr 50 KML 15 og 19 jfr 22 Fredingssak for Mølltunet blei første gong starta opp i 2007 men vert no varsla på nytt grunna lang sakshandsamingstid Teiknforklaring Raudt omriss foreslått freda etter KML 15 Lys raud flate foreslått freda etter 19 Forslaget omfattar desse bygningane På bruk nr 1 Utigard stovehus stabbur løe og tørkestove På bruk nr 2 Bøtel Stovehus samanbygd med masstove nystove og løe På bnr 3 Framigard stovehus løe masstove og nystove bud For å ta vare på deler av tilhøyrande kulturlandskap og verknaden av kulturminna i miljøet blir det foreslått at eit område rundt tunet blir freda etter 19 Nærare opplysningar kan ein få ved

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Varsel-om-oppstart-av-freding-av-Moelltunet-Geiranger (2015-08-14)
  Open archived version from archive