archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aarebrot, Aasrud og Aasheim til Fylkeskulturkonferansen 2015 - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskultursjef 71 25 88 54 Mob 971 95 375 Send e post Johild Kosberg Bredin Seksjonsleiar formidling Koordinator Kultursekken 91 14 91 19 Mob 911 49 119 Send e post Aarebrot Aasrud og Aasheim til Fylkeskulturkonferansen 2015 Ytringsfridom og kulturpolitikk er tema for årets fylkeskulturkonferanse Konferansen finn stad på Plassen Kulturhus i Molde 3 september og er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Bjørnsonfestivalen Årets konferanse er eit samarbeid mellom fylkeskommunen og Bjørnsonfestivalen Foto Anders Beer Wils Nasjonalbiblioteket Romsdalsmuseet Første del av konferansen handlar om ytringsfridom medan del to sett fokus på den profesjonelle kunsten og kulturen i den politiske debatten seier fylkeskultursjef Heidi Iren Wedlog Olsen Vi har fått på plass eit veldig spanande program i år som sett to viktige tema på dagsorden Til å halde den raude tråden i programmet kjem forfattar og litteraturkritikar Vidar Kvalshaug fortel Wedlog Olsen Fullstendig program finn du her Ytringsfridom innan visse grenser Av fleire kjende namn på programmet er Frank Aarebrot som er kjend som politisk kommentator og valekspert Aarebrot er professor ved institutt for samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen Aarebrot har vore redaktør og medforfattar i ei rekke bøker Aslak Sira Myre står også på talelista Sira Myhre er direktør for Nasjonalbiblioteket og er opptatt av folkebiblioteka si rolle som uavhengige debattarenaer Han har tidlegare vore dagleg leiar av Litteraturhuset og elles markert seg både som journalist politikar og som ein tydeleg samfunnsdebattant Innleiarane våre vil bli utfordra til å svare på om kor stor grad vi føler at vi har ytringsfridom i kvardagen vår Og om vi har full ytringsfridom utan grenser i det offentlege rommet seier Wedlog Olsen Profesjonell kunst og kultur i den politiske debatten Del to av programmet tar for seg profesjonell kunst og kultur i den politiske debatten Her blir det innlegg

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Aarebrot-Aasrud-og-Aasheim-til-Fylkeskulturkonferansen-2015 (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Varsel om oppstart av freding av Mellemværftet - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter Varsel om oppstart av freding av Mellemværftet Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Christ Allan Sylthe Bygningsantikvar 71 25 88 52 Mob 415 57 888 Send e post Silje Svinsaas Holiløkk Rådgivar 71 25 89 25 Send e post Dokument Informasjonsskriv varsel om oppstart av freding av Mellemværftet DOC dokument 687 50 kB Kartutsnitt Mellemværftet vedlegg til informasjonsskriv DOCX dokument 453 03 kB Varsel om oppstart av freding av Mellemværftet Herved varsles oppstart av freding av eigedomen Mellemværftet Kristiansund kommune jfr Lov om kulturminne av 9 juni 1978 nr 50 KML 15 og 19 jfr 22 Fredingssak for Mellemværftet vart fyrste gong starta opp i 2006 men vert no varsla på nytt grunna lang saksbehandlingstid Forslaget omfattar verkstadbygget kontorbygget bustadhuset med tilhøyrande uthus materialbrygga vinsjhuset og slippane For å bevare verknaden av desse kulturminna i miljøet vert det foreslått at eit område rundt vert freda etter KML 19 Eventuelle merknader til varsel om oppstart skal sendast Møre og Romsdal fylkeskommune v kulturavdelinga Postboks 2500

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Varsel-om-oppstart-av-freding-av-Mellemvaerftet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • 1,45 mill. kroner til samlokalisering for kreative næringar - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter 1 45 mill kroner til samlokalisering for kreative næringar Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Carina Stokke Rådgivar 71 25 89 02 Mob 482 62 671 Send e post Angela Hagen Rådgivar 71 25 81 81 Mob 975 49 215 Send e post 1 45 mill kroner til samlokalisering for kreative næringar Aura Næringshage Totjueto Filmproduksjon AS og Øygardshamna AS får midlar til etablering og vidareutvikling av samlokalisering for kreative næringar Foto Scanstock Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å styrke grunnlaget for utvikling av ny verksemd og vidareutvikling av eksisterande verksemder innan kreative næringar Dette er bakgrunnen for at fylkeskommunen i april lyste 1 5 mill kroner til samlokalisering av kreative næringar Det kom inn 15 søknadar og vi har prioritert prosjekt som ikkje berre er reine kontorfellesskap men som også legg vekt på samarbeidsmodellar og forretningsutvikling for næringa seier rådgivar i fylkeskommunen Carina Stokke Prosjekta som har fått støtte er Aura Næringshage Aura Kulturhage 700 000 kroner Aura Kulturhage vart starta opp hausten 2014 Satsinga har så langt vore vellukka og alle åtte kontorplassar er utleigd Aura Kulturhage har fått midlar til å vidareutvikle eit lågterskel tilbod for aktørar innafor kreative næringar I tillegg har dei ambisjonar om internasjonalt samarbeid Kontaktperson Malene Aaram Vike tlf nr 918 93 231 Totjueto Filproduksjon AS Kreative Molde 500 000 kroner Prosjektet har fått midlar til å utvikle og drive samlokalisering av frilans og småbedrifter innafor kreative næringar Kontaktperson Martin Gjellestad tlf nr 991 23 811 Øygardshamna AS Giske ØSS økonomi salg og samlokalisering 250 000 kroner Øygardshamna AS på Giske er den største samlokaliseringa av

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/1-45-mill.-kroner-til-samlokalisering-for-kreative-naeringar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • 67,5 millionar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter 67 5 millionar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Heidi Iren Wedlog Olsen Fylkeskultursjef 71 25 88 31 Mob 482 81 547 Send e post 67 5 millionar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Kultur og folkehelseutvalet tildeler 67 5 millionar kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i utvalsmøte 3 juni Dette er den høgaste summen utvalet nokon gong har fordelt Fylkeskultursjef Heidi Iren W Olsen seier at Møre og Romsdal er blant fylka i landet som har best utteljing i ordninga med spelemidlar Om utvalet følgjer tilrådinga frå fylkesrådmannen vil 60 millionar gå til ordinære anlegg og 7 4 millionar kroner til nærmiljøanlegg Møre og Romsdal er blant fylka i landet som har best utteljing i denne ordninga seier fylkeskultursjef Heidi Iren Wedlog Olsen I år har vi den 5 høgste tilskotsramma i landet Tett samarbeid med frivillige lag og organisasjonar og kommunar er ei viktig årsak til det I alt fekk vi 241 søknader frå 32 av kommunane i fylket Godkjent samla anleggskostnader er på nesten 1 6 milliardar kroner Fylkesrådmannen har positiv tilråding på i alt 94 av søknadane Tilrådinga er basert på politiske vedtak og prioriteringar frå kommunane og Møre og Romsdal idrettskrets Dersom forslaget til tideling blir følgt vil tildelinga dekke 23 prosent av godkjent søknadssum Det viser at behovet for anlegg til idrett og fysisk aktivitet er langt større enn det vi har midlar til seier fylkeskultursjefen Ho fortel vidare at det derfor må prioriterast og i år foreslår vi å auke tildelinga til fleirbrukshallar og kunstgrasbaner Dette av omsyn til barn og unge

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/67-5-millionar-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Tre døgn i friluft - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Nyheter Tre døgn i friluft Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Petter Jenset Rådgivar friluftsliv 71 25 89 01 Mob 922 34 244 Send e post Tre døgn i friluft Alle ungdommar i Møre og Romsdal blir no invitert til ein felles friluftsleir i juli I tre døgn skal dei bo saman i ein stor felles leir og oppleve eit vidt spekter av friluftsaktivitetar Foto Siv Lisbeth Krogseth Det er dei frivillige friluftslivsorganisasjonane organisert under Forum for natur og friluftsliv FNF i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune som står bak Arrangementet finn stad på Setnesmoen på Åndalsnes 9 12 juli Campen er ein del av programmet til Norsk Fjellfestival og vil vere eit nytt tilbod til ungdom under festivalen Turistforeningen 4H Speideren Jeger og fiskerforeningen Naturvernforbundet og andre aktørar stiller opp med sine lokallag og presenterer aktivitetar og opplevingar for ein kvar smak Fredagskvelden blir det konsert på campen I samband med friluftslivets år 2015 ønsker vi å gjere eit forsøk med ein slik camp her i fylket seier FNF koordinator Ingbjørn Bredeli Kanskje kan dette bli starten på eit årleg arrangement som samlar friluftslivsorganisasjonene og ungdom i Møre og Romsdal seier Bredeli Målet er at campen blir ei fantastisk feiring av friluftslivet og det å være aktiv ute Det er første gongen dei frivillige friluftslivsorganisasjonane samarbeider om eit felles prosjekt på denne måten og håpet er at vi saman skal kunne skape ein arena kor ungdom kan trivast og få ei positiv oppleving rundt eit aktivt friluftsliv fortel Bredeli Det er allereie opna for påmelding hos Norsk Fjellfestival med frist 10 juni Her kan kven som helst mellom 13 og 17

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Tre-doegn-i-friluft (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  opplæring Publ 20 05 2015 Les meir Seanse kunstprogram 2015 Seanse lyser ut 3 stipend til utvikling og gjennomføring av langsiktige kunstprogram i ein utdannings eller anna samfunnsinstitusjon for eksempel ein barnehage skole sjukehus fengsel aldersheim Publ 06 05 2015 Les meir God folkehelse i Møre og Romsdal For første gong har Møre og Romsdal fylkeskommune laga ei omfattande oversikt over folkehelsa Oversikta vil vere eit viktig fundament for å følgje med på utviklinga og for å sette inn tiltak Rapporten vil og vere viktig for å kunne jobbe langsiktig med å betre helsetilstanden og auke trivselen i befolkninga Endret 21 04 2015 Les meir Kulturlaug 2015 2016 Profesjonelle kunstnarar og kunstpedagogar er på nytt klare til å lære elevar i Møre og Romsdal å utfolde seg innan kulturfaga Endret 21 04 2015 Les meir 30 år med Ungdommens kulturmønstring i Møre og Romsdal 17 19 april skal 370 ungdommar frå heile fylket delta på UKM si fylkesmønstring i Herøy kommune I år er det 30 år sidan den første fylkesmønstringa vart arrangert i Molde Gjennom årlege lokale regionale og nasjonale mønstringar har unge kulturtalent frå fylket fått ein profesjonell arena for sine eigne uttrykk Publ 15 04 2015 Les meir Kunstnarstipend 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune v kulturavdelinga lyser no ut kunstnarstipend for 2015 Søknadsfristen er 01 06 15 Publ 14 04 2015 Les meir Stor interesse for barn og unge si psykiske helse 15 og 16 april skal 300 personar frå heile fylket lære om korleis vi kan gje barn og unge god psykisk helse Det har aldri vore arrangert ein så stor samarbeidskonferanse i vårt fylke med dette temaet tidlegare seier Svein Neerland frå Møre og Romsdal fylkeskommune Endret 13 04 2015 Les meir 4 2 millionar til friluftslivsformål Møre og Romsdal fylkeskommune har i vår fordelt

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/%28offset%29/10 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  april 2015 i Molde Endret 05 03 2015 Les meir Ny modell for vidare drift av bokbåten Epos Bokbåten Epos vil fortsette tilbodet sitt i Møre og Romsdal I desember gjorde fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtak om å avvikle drifta av bokbåten i sitt fylke frå hausten 2015 Endret 05 03 2015 Les meir Midlar til samlokalisering av kreative næringar Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 1 5 millionar kroner til samlokalisering av kreative næringar i Møre og Romsdal Endret 04 03 2015 Les meir Ti skolar får besøk av gruppa Razika I løpet av mars og april skal Razika på turne for Kultursekken i Møre og Romsdal I veke 12 og 17 er det fleire av dei vidaregåande skolane i fylket som får besøk av den populære gruppa seier rådgivar ved Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune Maria Haukås Romuld Endret 03 03 2015 Les meir Regional delplan for kulturminner til høyring og offentleg ettersyn Møre og Romsdal fylkeskommune har i tråd med vedteken planstrategi laga eit forslag til regional delplan for kulturminne Fylkesutvalet vedtok den 23 februar i sak U 14 15 å legge planforslaget ut til andre gongs høyring og offentleg ettersyn Frist for høyringa er sett til 15 april 2015 Endret 02 03 2015 Les meir Folkebiblioteka er framleis den mest brukte kulturinstitusjonen i Møre og Romsdal I løpet av 2014 var kvar innbyggar innom eit av folkebiblioteka våre i snitt meir enn tre gonger Biblioteka i Tingvoll Fræna og Ulstein har registret ein auke i utlån på meir enn 10 seier fylkesbiblioteksjef Ellen Kristin Molvær Endret 09 02 2015 Les meir Skal styrke folkemusikk og folkedansarven i fylket Kultur og folkehelseutvalet vedtok i 4 februar å løyve tre millionar kroner til eit prosjekt som har som mål å styrke folkemusikk og folkedansarven i Møre og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/%28offset%29/20 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv Kulturtorget 2015 Kultursekken sin viktigaste møte og visningsarena Kulturtorget blir arrangert 29 30 januar 2015 i Molde Det blir som alltid to innhaldsrike dagar med kulturopplevingar innan musikk scenekunst litteratur kulturarv film og visuell kunst Programmet ligg no klart Endret 23 01 2015 Les meir 220 000 ville på morotur Møre og Romsdal fylkeskommune sin turdatabase morotur no hadde i fjor 220 000 besøk Dette er svært gode tall og viser at folk i Møre og Romsdal er glad i friluftsliv og bruker tenesta vi tilbyr seier rådgivar i friluftsliv Petter Jenset Endret 21 01 2015 Les meir Valkyrien Allstars på turne i Møre og Romsdal Valkyrien Allstars er denne veka på turne i Møre og Romsdal og held konsert på fleire vidaregåande skolar Endret 13 01 2015 Les meir Bokbåten Epos klar for nye besøk i Møre og Romsdal Frå 14 januar til 2 februar skal Epos besøke 70 ulike stader i Møre og Romsdal Bokbåten er fullasta med bøker lydbøker og boksekkar Publ 12 01 2015 Les meir Kulturtorget påmeldingsfristen er i dag Fredag 9 januar er frist for påmelding til Kulturtorget 2015 Klikk her for å komme til påmeldingsskjema og meir informasjon Endret 09 01 2015 Les meir Delte ut startstipend til kreative talent Ingeborg Refsnes Yvonne Cathrine Senn og Solveig Oterhals Landsvik fekk i dag tildelt startstipend på 200 000 kroner kvar frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge Stipendet gjekk til unge talent innan kreative næringar som har potensiale for profesjonalisering og kommersialisering og som er heilt i startgropa Endret 08 12 2014 Les meir Korleis kan kommune og frivillig sektor samarbeide betre Dette var hovudtema på Fylkeskulturkonferansen 2014 Over 160 personar både frå det offentlege og frivillige deltok Endret 04 12 2014 Les meir Nordmørsk førjulsstemning med Møremusikarane

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/%28offset%29/30 (2015-08-14)
  Open archived version from archive