archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  10 11 14 å tildele kunstnarstipend for 2014 til fire personar Til saman blir det delt ut 300 000 kroner Endret 11 11 2014 Les meir Møremusikarane i gang med arbeidsplasskonsertar Møre og Romsdal fylkeskommune og Møremusikarane har starta med arbeidsplasskonsertar rundt om i fylket I november er det alle sjukehusa fylket som har bestilt lunsjkonsertar med Asgeir Hoffart Judit Toth Sylthe Per Kåre Fossum og Lone Eines Endret 07 11 2014 Les meir Møte i kultur og folkehelseutvalet 10 november Tildeling av kunstnarstipend 2014 og Fylkeskulturprisen 2014 er to av sakene som skal behandlast i utvalet Økonomiplan 2015 2018 står også på dagsorden i dette møtet i kultur og folkehelseutvalet Endret 07 11 2014 Les meir Utvida påmeldingsfrist til Fylkeskulturkonferansen Fylkeskulturkonferansen går av stabelen onsdag 26 november i Ålesund Til no er det 116 personar som er påmeldt Endret 07 11 2014 Les meir Søkjer kandidatar til Fylkeskulturprisen 2014 Kjenner du ein person eller organisasjon som har gjort ein kulturinnsats utanom det vanlege i Møre og Romsdal Det er framleis mogeleg å sende inn framlegg til kandidatar til Fylkeskulturprisen 2014 Endret 23 10 2014 Les meir Møte i kultur og folkehelseutvalet 22 oktober Regionale utviklingstrekk 2014 Tilskot til kommunar i God Helse partnarskapet som har vakant folkehelsekoordinatorstilling og Frivillighetsprisen 2014 er mellom anna sakene som utvalet skal behandle Publ 20 10 2014 Les meir Lyser ut kr 1 mill til nytt pilotprosjekt Frå gråpapir til galleri Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge lyser ut kr 1 000 000 til prosjekt Frå gråpapir til galleri Vi ønskjer å gi unge kunstnarar høve til å ta i bruk ledige forretningslokale i sentrum av byane Kristiansund Molde og Ålesund til galleri der dei kan vise fram kunst talent produkt Endret 20 10 2014 Les meir Børre Thorsen er Møre og Romsdal

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/%28offset%29/40 (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  i Likestillingsutvalet Endret 01 10 2014 Les meir Nettverkssamling for frisklivssentralane i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune og Møre og Romsdal idrettskrets inviterer til nettverkssamling for frisklivssentralane i Møre og Romsdal den 21 22 oktober 2014 Endret 30 09 2014 Les meir Over 6 4 millionar i tilskot til kulturbygg Kultur og folkehelseutvalet fordelte i møte 4 september i overkant av 6 4 millionar kroner til sju kulturbygg i Møre og Romsdal Endret 16 09 2014 Les meir Spelar utruleg stor rolle Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut kunstnarstipend Når det gjeld å utvikle seg kunstnerisk spelar det ei utruleg stor rolle fordi ein får tid og moglegheit til å realisere idear og prøve ut nye ting fortel jazzpianist Arne Torvik Endret 16 09 2014 Les meir Eit meir aldersvennleg samfunn Fylkeseldrekonferansen 2014 Torsdag 2 oktober 2014 blir årets fylkeseldrekonferanse arrangert i Molde Temaet som blir teke opp er tankar rundt det å få til nettopp eit meir aldersvennleg samfunn og korleis kan vi planlegge for å få til dette seier Johannes J Vaag møteleiar for konferansen og nestleiar i fylkeseldrerådet Møre og Romsdal Endret 11 09 2014 Les meir Kultursekken 2014 2015 er klar Over 100 turnear skal ut til skolar og barnehagar i Møre og Romsdal dette skoleåret Alle elevar frå 1 10 trinn får fire kulturopplevingar medan elevane i vidaregåande skole får tre Velkomen til den kulturelle skolesekken 2014 2015 Endret 09 09 2014 Les meir Bokbåten til Møre og Romsdal i tida 9 september til 2 oktober Bokbåten Epos legg frå kai i Ålesund tysdag 9 9 Første stopp er Stokksund på søre Sunnmøre Vi skal besøke 71 stader med utlån av bøker og framsyningar Nytt stopp er Søvik i Haram kommune Båten er som vanleg fullasta med bøker

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/%28offset%29/50 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  å etablere ein pilegrimsled langs kysten innan tre år No startar arbeidet med å få på plass en kystled Dette inneber kartfesting og merking av leden grunneigaravtalar og tilrettelegging av egna overnattings og serveringsstadert I sommar blir oppstart av arbeidet markert med mellom anna ein pilegrimsseilas Publ 23 06 2014 Les meir No kan du låne e bøker på biblioteka i fylket Frå og med i dag onsdag 18 juni vil biblioteka i Møre og Romsdal tilby e bøker til lånarane sine Med appen eBokBib kan du få tilgang til ca 420 ulike bøker rett på nettbrettet og smarttelefon Endret 18 06 2014 Les meir Lyser ut startstipend til kreative talent Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil 4 startstipend á 200 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn som ønskjer å satse på eigen næring i Møre og Romsdal Endret 11 06 2014 Les meir Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar Lotteri og stiftelsestilsynet skal fordele 1 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2014 Endret 03 06 2014 Les meir Tilskott på over 60 millionar til idrettsanlegg i fylket Under møtet i Kultur og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal onsdag 4 juni skal det fordelast over 60 millionar spelemidlar til idretts og friluftslivsanlegg i kommunane i fylket Publ 03 06 2014 Les meir Møte i Kultur og folkehelseutvalet 4 juni 3 juni reiser Kultur og folkehelseutvalet til Geiranger for å halde politisk møte Behandling av sakene vil skje onsdag 4 juni Tema for møtet er verdiskaping med utgangspunkt i natur kultur og kreative næringar Publ 02 06 2014 Les meir 3 8 millionar til friluftslivsformål Møre og Romsdal fylkeskommune har i vår fordelt meir enn 3 8 millionar til ulike formål innanfor friluftsliv Dette er midlar som kjem i tillegg til spelemidlar Endret 06

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/%28offset%29/60 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane organisasjonar og institusjonar Kultur og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid rådgjeving forvalting av lovverk om kulturminne kulturtilskot spelemidlane statlege tilskotsordningar initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak forvaltning av folkehelselova drift av folkehelsepartnarskapet God Helse Møremusikarordninga fylkesbiblioteket kulturformidlingstiltak drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv Stor kulturpendling i Møre og Romsdal Svært mange nyttar kultur og fritidstilboda i Møre og Romsdal syner den ferske undersøkinga Kultur og fritidstilbod for alle om kulturpendlarar fritidspendlarar og andre kulturbrukarar i Møre og Romsdal Undersøkinga kartlegg bruken av ulike kultur og fritidstilbod blant vaksne og er utført av forskar Finn Ove Båtevik ved Møreforsking AS på oppdrag frå fylkeskommunen våren 2011 Endret 06 05 2011 Les meir Den Trondhjemske postveg skal bli vandre og sykkelrute Møre og Romsdal Fylkeskommune Statens Vegvesen og dei to interkommunale friluftsråda i fylket arrangerer dagsamling med fokus på den Trondhjemske postveg tirsdag 10 mai på Ørskogfjellet Endret 05 05 2011 Les meir Ga 300 000 kr i kunststipend Fem av 35 kunstnarar fekk stipend då Møre og Romsdal fylkeskommune tildelte Kunstnarstipend for 2010 Publ 09 02 2011 Les meir Frisklivskonferanse 9 11 februar Den nasjonale konferansen om etablering og utvikling av frisklivssentraler skjer i Ålesund Veilederen for etablering av kommunale frisklivssentralar blir lansert Helsedirektoratet Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal står bak invitasjonen Publ 22 12 2010 Les meir Fylkeskulturprisen til Stig Nilsson Fylkeskulturutvalet har i møte den 15 november 2010 vedteke å gi Møre og Romsdal fylkeskommune sin kulturpris for 2010 til Stig Nilsson

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/%28offset%29/170 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Jazzstemning på hurtigbåten - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Jazzstemning på hurtigbåten Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Jazzstemning på hurtigbåten Måndag og torsdag denne veka stod FRAM kollektivtilbodet til Møre og Romsdal fylkeskommune for underhaldning med lyden frå ekte jazzinstrument til dei reisande om bord på hurtigbåten mellom Molde og Bolsøya På grunn av restaureringa av Fannefjordtunellen har det gjennom heile jazzen vore satt inn hurtigbåt på denne strekninga slik at alle skal få kome seg trygt og enkelt til folkefesten sjølv om tunellen er stengt Reisande som drog over fjorden med hurtigbåten mellom klokka 17 50 og 19 35 på måndag og torsdag fekk oppleve ekte live jazzstemning om bord på båten På måndag var det jazzbandet Bechpackers som stod for underhaldinga Dei underhaldt dei reisande med både song trombone tromme og gitar Torsdag var det gruppa Kristian B Jacobsen Trio sin tur til å spele dei stilte med saksofon tromme og kontrabass til overrasking for dei

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Jazzstemning-paa-hurtigbaaten (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ekstra ferjeavgang under Gurispelet - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Ekstra ferjeavgang under Gurispelet Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Magne Hanestadhaugen Rådgiver 71 25 86 65 Mob 930 86 739 Send e post Ekstra ferjeavgang under Gurispelet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Ekstra-ferjeavgang-under-Gurispelet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Set opp nattbuss til Hjelset/Kleive frå natt til fredag - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Set opp nattbuss til Hjelset Kleive frå natt til fredag Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Arild Fuglseth Samferdselssjef 71 25 87 46 Mob 915 30 085 Send e post Kristine Vikhagen Rådgivar 71 25 87 40 Mob 917 45 487 Send e post Set opp nattbuss til Hjelset Kleive frå natt til fredag FRAM ved Møre og Romsdal fylkeskommune har fått fleire innspel på manglande tilbod om nattbuss på rute 714 til Hjelset Kleive Ødegård under jazzfestivalen Etter ønskje frå publikum set vi no opp ekstra busstilbod dei tre siste nettene i jazzen på denne ruta Som ansvarleg for kollektivtilbodet i fylket er det viktig for oss å tilpasse tilbodet til etterspurnaden seier samferdselssjef Arild Fuglseth Med bakgrunn i dette set FRAM no opp eit kollektivtilbod natt til fredag laurdag og søndag etter følgjande rutetabell Molde trafikkterminal 00 35 02 05 03 35 Røbekk 00 45 02 15 03 45 Lønseth 00 50 02 20 03 50 Hjelset 00 55 02 25 03 55 Skjevikåsen 01 00 02 30 04 00 Kleive Ødegård 01 05 02 35 04 05 Pris per passasjer

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Set-opp-nattbuss-til-Hjelset-Kleive-fraa-natt-til-fredag (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ekstraavgangar og endra trasè under Tall Ships Races-festivalen - Nyheiter - Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Nyheiter Ekstraavgangar og endra trasè under Tall Ships Races festivalen Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Kontaktpersonar Svein Ivar Aarskog Rådgiver 71 25 86 82 Mob 992 48 572 Send e post Ekstraavgangar og endra trasè under Tall Ships Races festivalen Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom kollektivtilbodet FRAM og Nettbuss set no inn fleire bussavgangar under The Tall Ships Races I tillegg er ein av rutetraséane endra Det er bussrute 618 frå Apotekertorget Sævollen over Hessaskaret som no har fått fleire avgangar Bussane køyrer onsdag 15 juli t om laurdag 18 juli natt til søndag og har avgang klokka 2330 0020 0110 og 0200 For rute 628 ekspressbussen på strekninga Ålesund til Magerholm vil bussen starte på Blixvallen i staden for Rutebilstasjonen Avgangstidane er uendra Meir informasjon om kollektivtilbodet rundt festivalen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Ekstraavgangar-og-endra-trase-under-Tall-Ships-Races-festivalen (2015-08-14)
  Open archived version from archive