archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og bilistar Dersom Møre og Romsdal ikkje skal tape i kampen om arbeidskrafta og dersom næringslivet i fylket skal vere konkurransedyktig også i framtida er det naudsynt med eit effektivt transportsystem Møte i samferdselsutvalet 10 november Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot 50 50 for 2015 i Møre og Romsdal Gjenbruk av fanggjerder på Oppdølstranda og tiltak i sambandet Hareid Sulesund er mellom sakene som skal behandlast av utvalet Endret 07 11 2014 Les meir Informasjonskampanje trafikktrygging Bruker du ulovlege rusmidler eller misbruker legemidler mister du retten til å ta førarkort Endret 04 11 2014 Les meir Høyring om konkurranseutsetting av hurtigbåtsamband Møre og Romsdal fylkeskommune har sendt ut høyring i samband med konkurranseutsetting av hurtigbåtsamband i Møre og Romsdal Endret 08 10 2014 Les meir Trafikktryggingsprisen 2014 tildelt Harald Torseth Fylkestrafikktryggingsutvalet FTU i Møre og Romsdal har i møte den 30 09 14 gjort vedtak om tildeling av Trafikktryggingsprisen 2014 til pensjonert politimann Harald Torseth Endret 02 10 2014 Les meir Ny kampanje for beltebruk i buss Frå 15 september startar Beltehelt kampanjen Gjennom konkurransar oppgåver og leik skal elevar i barneskolen bli oppmuntra til å bruke setebelte i skolebussen Vinnaren får foliert sin eigen buss Endret 17 09 2014 Les meir Ny bussoppstillingsplass på Garnes Måndag 18 august vil den nye bussoppstillingsplassen på Garnes i Ulstein kommune stå klar for bruk og blir då eit knutepunkt for busslinjene mellom Fosnavåg Hareid Årvik og Ørsta Volda Publ 14 08 2014 Les meir Nye bussavgangar på Sula På rute 440 Langevåg Fiskerstrand Sunde Ålesund aukar tilbodet med fire nye avgangar på strekninga frå og med måndag 18 august i år Frå denne datoen får ruta 25 avgangar på kvardagar Publ 12 08 2014 Les meir Høyring anbod på regionale ruteflygingar i Sør Noreg Møre og Romsdal fylkeskommune er høyringsinstans

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/%28offset%29/30 (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  løyvestyresmakta krev framlagt ny politiattest frå løyvehavar Endret 04 07 2014 Les meir Ny nettside med nettbutikk for kollektivreisande Den nye nettsida frammr no blir portalen for alt reisande treng å vite for å reise med kollektivtrafikk i Møre og Romsdal Her finn du ein reiseplanleggar ruteinformasjon om buss hurtigbåt og ferje og her kan reisande bestille og fylle på reisekortet sitt via ein ny nettbutikk Endret 10 06 2014 Les meir Vil få ned talet på ungdomsulykker i trafikken Satsing mot ungdomsulykker i trafikken får nå fullt fokus framover både frå Statens vegvesen Trygg Trafikk politi fylkesmann og fylkeskommunen Endret 23 05 2014 Les meir Start sommaren med elbilopplevingar i Møre og Romsdal Åndalsnes er eit knutepunktet på Nordvestlandet og den perfekte feriestaden for elbilentusiastar Her får ein testa yttergrensene for teknologien og verkeleg nyte det ypperste av vestlandsnaturen Rauma er kommunen for naturglade menneske og det gir ein særskilt spiss på opplevinga å kunne kjøre opp Trollstigen utan å bli forstyrra av motordur Vidare sørover gjennom Norddal og Stranda kan ein oppleve både nasjonalparkar og verdsarvområde utan å legge igjen forureinande spor Endret 22 05 2014 Les meir Kollektivtilbodet får nytt namn FRAM er det nye namnet på kollektivtilbodet i Møre og Romsdal Utviklinga av nytt namn er eit ledd i arbeidet med å samle buss båt og ferjetrafikk under ein merkevare kor målet er å gjere det enklare for folk å reise kollektivt Endret 11 04 2014 Les meir Signerte kontrakt med Nettbuss Nettbuss Midt Norge AS vant kontrakten om å få levere busstenester i Molde og Gjemnes I dag signerte dei kontrakt med Møre og Romsdal fylkeskommune Publ 09 04 2014 Les meir Ber om innspel på Widerøe sine anbodsruter Møre og Romsdal fylkeskommune har sendt høyringsbrev til kommunar næringsforening og lufthamnforum på søre Sunnmøre for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/%28offset%29/40 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  om trygt heim for ein 50 lapp tiltaksplaner for fylkesvegtunnelar Brannsikring m m funksjonsinndeling av fylkesvegnettet i Møre og Romsdal og E39 Møreaksen er mellom sakene som utvalet skal behandle Endret 04 03 2014 Les meir Kollektivreisande har rettigheiter Møre og Romsdal fylkeskommune stiller klare krav til alle operatørar i nettokontraktar om handtering av forseinkingar venting ved korrespondansar og plassgaranti I tilfelle kor mellom anna Timeekspressen er forseinka betalar Møre og Romsdal fylkeskommune ferjeselskapet for å vente på bussen Endret 26 02 2014 Les meir Ny app viser om samband er i rute Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen lanserar ein ny mobilapp som viser ferje og hurtigbåtavgangar i heile fylket Med appen MR ferjerute kan reisande finne sanntidsinformasjon om rutetider og halde seg oppdatert på eventuelle avvik i trafikken Endret 25 02 2014 Les meir Ber om fleire kontrollar mot vogntog Leiar Iver Nordseth i Fylkestrafikktryggingsutvalet i Møre og Romsdal ber om auka kontrollar for å stoppe trafikkfarlege vogntog Endret 07 02 2014 Les meir Møte i samferdselsutvalget Onsdag 15 januar skal samferdselsutvalget behandle saka Ruteendringsprosessen 2014 Endret 13 01 2014 Les meir Kollektivtrafikken i Møre og Romsdal blir samla under ein paraply Møre og Romsdal fylkeskommune gjer no kollektivtilbodet i fylket enklare og meir attraktivt ved å samle buss båt og ferjetrafikk under ein paraply I framtida vil kollektivkundar oppleve ein aktør som koordinerer alle operatørar på land og sjø slik at billettar reiseinformasjon og kundeservice før og etter reise blir meir heilskapleg Endret 06 01 2014 Les meir Reklameinntekter i kollektivtransporten Fylkestinget vedtok i samband med budsjetthandsaminga at det skal etablerast eit prosjekt for å avklare det samla potensialet for reklameinntekter knytt til fylkeskommunen sitt engasjement innan kollektivtransporten Publ 11 12 2013 Les meir Konkurranseutsetting av busstenestar i kommunane Molde og Gjemnes Møre og Romsdal fylkeskommune

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/%28offset%29/50 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  naudsynt med eit effektivt transportsystem Søker om 17 5 millionar kroner i samband med raset i Todalen Raset i Todalen den 31 juli 2013 gjorde store skader på fylkesveg 671 og medførte ekstra utgifter for Møre og Romsdal fylkeskommune til båt og ferjetransport Endret 25 11 2013 Les meir Samferdselsutvalet ønskjer ikkje kutt i ferje og hurtigbåtdrifta Samferdselsutvalet er ikkje innstilt på å kutte i ferje og hurtigbåtdrifta i denne perioden Det er klart etter møtet i Samferdselsutvalet 11 november kor kuttforslag knytt til økonomiplanen for 2014 vart behandla Endret 22 11 2013 Les meir Statssekretær vil møte samferdselsutvalet Statssekretær Jon Georg Dale Frp i samferdselsdepartementet skal ha møte med samferdselspolitikarar og administrasjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune Endret 22 11 2013 Les meir Møte i samferdselsutvalet 11 september Fra segn til Statens vegvesen sitt utkast til Handlingsprogram tilskotsprogram for skredsikring pa fylkesveg og samanhengande utbygging av Røyr Hellesylt er nokre av sakene som Samferdselsutvalet skal handsame på møtet Endret 02 12 2013 Les meir Presentasjonar frå Regionale møte 2013 Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer regionale møte i Kristiansund Molde og Ålesund i 2013 Endret 06 11 2013 Les meir Grusvegpakka er fullført Heile 29 av kommunane i fylket har nytt godt at grusvegpakka som har ein samla kostnad på over 1 mrd kr Med grusvegpakka har Møre og Romsdal fått heva standarden på fylkesvegane Samtidig er vedlikehaldskostnadene på vegnettet redusert Endret 04 11 2013 Les meir Meir reisestøtte til TT brukarar Over to tusen TT brukarar får ekstra reisestøtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune Tildelinga kjem etter at Fylkestinget 15 oktober vedtok å løyve 2 mill kroner ekstra til TT ordninga i 2013 Endret 29 10 2013 Les meir Markering av Sæbø ferjekai 18 oktober vart det nye ferjekaianlegget på Sæbø markert Mange frå lokalbefolkninga møtte fram for å

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/%28offset%29/60 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Samferdsel - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Samferdsel Fylkesveg Planer og strategiar Kollektivtransport Skoleskyss Trygt heim for ein 50 lapp TT ordninga Transportløyve Tilsette Møre og Romsdal har store utfordringar når det gjeld å innordne eit tenleg godt og berekraftig samferdselstilbod For å skape eit attraktivt fylke er det viktig med eit godt transportsystem så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar Dersom Møre og Romsdal ikkje skal tape i kampen om arbeidskrafta og dersom næringslivet i fylket skal vere konkurransedyktig også i framtida er det naudsynt med eit effektivt transportsystem Rokkar ikkje ved tidlegare fylkestingsvedtak Ny utgreiing og nye anslag for Trollheimstunnelen rokkar ikkje ved tidlegare vedtak i fylkestinget eller kommunestyrevedtak i Surnadal og Sunndal Lang tunnel er framleis det mest aktuelle alternativet for denne vegstrekninga meiner fylkesordførar Olav Bratland Endret 28 03 2011 Les meir Trygt heim for ein 50 lapp på Smøla Frå 1 mai i år blir ordninga Trygt heim for ein 50 lapp starta opp på Smøla Ordninga gjer at ungdom kan kome seg heim på ein trygg måte i etterkant av offentlege tilstellingar Turane må bestillast hos drosjene på Smøla tlf 71 54 00 70 innan kl 22 00 på laurdagskvelden turane blir

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/%28offset%29/170 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Regional delplan tannhelse - Regionale delplanar - Regional planlegging - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Regional planlegging Regionale delplanar Regional delplan tannhelse Regional planlegging Regional planstrategi Fylkesplan Planprogram Regionale delplanar Fagmeldingar Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse er ei av dei prioriterte planoppgåvene i Regional planstrategi 2012 2016 Regional delplan for tannhelse vart vedteken av fylkestinget i sak T 59 13 Regional delplan tannhelse vedtatt i fylkestinget Med fylkestingsvedtaket 15 oktober har vi fått ein overordna plan for den offentlege tannhelsetenesta i fylket Endret 28 11 2013 Les meir Planprogram for Regional delplan tannhelse Fylkesutvalet vedtok i møte 26 3 2012 sak U 37 12 planprogrammet for Regional delplan tannhelse som har vore ute til høyring i perioden 30 januar til 12 mars Endret 19 04 2012 Les meir Kontaktpersonar Anthony Normann Valen Fylkestannlege 71 25 87 69 Send e post Morten Larsen Administrasjonsleiar 71 25 87 74 Send e post Satsingsområde Prioriteringar Kvalitet og pasientsikkerheit i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regionale-delplanar/Regional-delplan-tannhelse (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • - Med kursen mot Afrika - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  er svært dårleg Prosjektet ho deltek i no i august skal fokusere på barneskolar både gjennom undervising utdeling av utstyr og behandling av omtrent 1000 barn Kristine sitt første reisebrev kan du lese her Kristine M Block er tannlege ved DTK Surnadal Foto Driva Med kursen mot Afrika Om sider er dagen her Dagen før dagen Kofferten er pakket med anti myggmiddel og malariatabletter munnbind hansker og vernebriller Kjæresten har med nøysommelig grundighet fått plass til 568 tannkremtuber i min og hans bagasje og sannsynligheten for at vi begge må lukte mint resten av turen er overhengende Målet er Dar es Salaam og Tanzania og det som skal være et 2 ukers frivillig tannhelseprosjekt 1 000 barn skal undervises screenes og behandles av et team bestående av europeiske og tanzanianske tannleger og tannlegestudenter Det skal pusses borres og trekkes Vi skal forstå og vi skal misforstå Med et tilsvarende prosjekt i bagasjen fra tidligere er jeg fullt klar over at tannlegeri IKKE er tannlegeri Der nordmenn krangler over hvilken plast som er best i rotfyllinger kan du i India finne en som har brukt spiker Der jeg på klinikken kan bruke opp mot en halv time på en liten bedøvelse kan rumenern bruke så kort tid som mulig Målet helliger middelet eller noe sånt Samtidig har jeg aldri sett noen trekke tenner så lett som inderen eller borre i mørke så bra som rumeneren Samarbeid på tvers av landegrenser er alltid spennende og for all del alltid lærerikt Det er ingen tvil om at det er kontraster som vil møte meg Fra vår lille toppmoderne klinikk i trygge lille Surndal til portabelt og utgått tannlegeutstyr i 30 varmegrader En befolkning der 3 er HIV positive Der det finnes 1 tannlege per 120 000 innbyggere Der det finnes dyr som spiser

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Med-kursen-mot-Afrika (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nytt introduksjonsprogram i tannhelsetenesta - Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Tannhelse Nytt introduksjonsprogram i tannhelsetenesta Regional delplan for tannhelse Ledige stillingar Folkehelse og samhandling Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Kontaktpersonar Morten Larsen Administrasjonsleiar 71 25 87 74 Send e post Dokument Introduksjonsprogram for tannhelsetenesta 2015 2016 PDF dokument 762 98 kB Nytt introduksjonsprogram i tannhelsetenesta Nye medarbeidarar har mange forventningar til sine nye arbeidsoppgåver og til sin nye arbeidsplass Det første møtet med arbeidslivet og eller ny jobb er for dei fleste ein stor overgang og introduksjonsfasen er viktig for å få rask fagleg og sosial integrering Det nye introduksjonsprogrammet skal vere eit viktig bidrag til trivsel tryggheit produktivitet og høg behandlingskvalitet i tannhelsetenesta Introduksjonsprogrammet er primært eit leiarverktøy som tar for seg ulike fasar i introduksjonsprosessen frå før oppstart og i løpet av det første året i jobben Oppfølging i prøvetida på 6 månader er integrert i programmet Meir informasjon sjekkliste og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/Nytt-introduksjonsprogram-i-tannhelsetenesta (2015-08-14)
  Open archived version from archive