archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune tilbyr no gratis vaksenopplæring for dei som kan tenkje seg ei framtid som autorisert tannhelsesekretær Utdanningsløpet er komprimert til 1 5 år og tilpassa vaksne som er i arbeid Endret 03 03 2014 Les meir Tannbehandling med laser Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal har investert i utstyr for laserstøtta tannbehandling på distriktstannklinikken St Carolus i Molde og distriktstannklinikken i Langevåg Fylket er blant dei første i landet som kan tilby denne innovative teknikken i tannbehandlinga Endret 01 12 2014 Les meir Regional delplan tannhelse vedtatt i fylkestinget Med fylkestingsvedtaket 15 oktober har vi fått ein overordna plan for den offentlege tannhelsetenesta i fylket Endret 28 11 2013 Les meir Svært godt arbeidsmiljø i MRFK Møre og Romsdal fylkeskommune har i løpet av høsten 2013 gjennomført en medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM blant alle sine medarbeidere Dette er den andre undersøkelsen av sitt slag i Møre og Romsdal fylkeskommune der første undersøkelse ble gjennomført i 2011 Endret 18 11 2013 Les meir Regional delplan tannhelse fylkestingsbehandling i oktober Høyringsperioden er over og framlegg til Regional delplan tannhelse skal behandlast av fylkesutvalet 1 oktober og fylkestinget 14 15 oktober Publ 26 09 2013 Les meir Forskingsrelaterte aktivitetar i tannhelsetenesta I forslag til Regional delplan tannhelse løftar vi fram kompetanseutvikling som eit sentralt innsatsområde for å sikre kvalitet og pasientsikkerheit Ny teknologi og nye forskingsbaserte behandlingsmetodar inngår som resultatmål i planen for å sikre kontinuerleg kvalitetsforbetring I denne artikkelen går vi nærare inn på dei seinare års forskingsrelaterte aktivitetar i den offentlege tannhelsetenesta Møre og Romsdal Endret 28 08 2013 Les meir Mellombels stenging av distriktstannklinikken i Elnesvågen Fylkestannlegen har tatt avgjerd om at drifta ved den offentlege distriktstannklinikken i Elnesvågen mellombels blir lagt ned Publ 18 06 2013 Les meir Regional delplan tannhelse til høyring og offentleg ettersyn Fylkesutvalet i Møre

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/%28offset%29/10 (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  vaksne betalande pasientar Tannhelsetenesta er organisert i 5 tannhelsedistrikt med ein overtannlege som er fagleg og administrativ leiar i sitt distrikt Tannhelsetenesta har omlag 190 tilsette Kompetansesatsing i tannhelsetenesta Ny kompetanseplan for tannhelsetenesta lanserast i desse dagar og kompetansebudsjettet for dei neste åra er styrka Vi gir eit tenestetilbod som krev høg og spesialisert kompetanse Gjennom den nye kompetanseplanen set vi fokus på kompetansestyring intern kunnskapsoverføring og samhandling betre systematikk og evaluering av kompetansetiltak seier fylkestannlege Anthony N Valen Han trur planen blir eit viktig strategisk verktøy for å utvikle riktig kompetanse i tråd med endra behov og auka krav til kvalitet på tenestene Les meir om Plan for kompetanseutvikling i tannhelsetenesta strategi mål og rammer 2013 2014 i fylkestannlegens rundskriv 16 2012 https mrfylke no Intranett Tenesteomraade Tannhelse Rundskriv 2012 Rundskriv 16 2012 Plan for kompetanseutvikling i tannhelsetenesta Strategi maal og rammer 2013 2014 Endret 11 12 2012 Les meir Heim igjen som tannlege Katrine Finholt i Eide er kjerringa mot straumen som fersk utdanna tannlege frå Universitetet i Bergen vender ho no heim att til Eide og tek til som tannlege ved distriktstannklinikken i kommunen Endret 23 11 2012 Les meir Tennene tilbake i kroppen Helse og omsorgsminister Jonas Gahr Støre ønskjer sterkare satsing på førebyggande tannhelsearbeid Endret 18 03 2013 Les meir Tannhelse til folket Tannpleierne ved distriktstannklinikken St Carolus oppsøkte folk på kjøpesenteret for å informere om tannhelse og tannstell Endret 12 10 2012 Les meir Kantineundersøking i dei vidaregåande skulane Tilgang på vatndispensar sal av brus og elevane sine mulegheiter til å velje sunn mat i kantina er no kartlagt Endret 03 10 2012 Les meir Nettverksproblemer Vi har hatt problemer med to servere som førte til at brukere opplevde problemer med følgende applikasjoner Notes Internet Explorer 9 Mozilla Firefox og Office pakken Problemet er

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/%28offset%29/20 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  åringar tilbod om undersøking og tannbehandling til 25 av offentlege takstar Vi gir også tilbod om undersøking og tannbehandling for fengselsinnsette og personar i kommunal og statleg rusomsorg Klinikkane gir også tilbod til vaksne betalande pasientar Tannhelsetenesta er organisert i 5 tannhelsedistrikt med ein overtannlege som er fagleg og administrativ leiar i sitt distrikt Tannhelsetenesta har omlag 190 tilsette HMS årsrapport 2011 for tannhelsetenesta Eit systematisk og førebyggande Helse Miljø Sikkerheits arbeid er viktig for å oppretthalde trivsel og utvikle arbeidsmiljøet til beste for den enkelte og organisasjonen Endret 18 04 2012 Les meir Fylkesutvalet har godkjent planprogrammet for Regional delplan tannhelse Fylkesutvalet vedtok i møte 26 3 2012 sak U 37 12 planprogrammet for Regional delplan tannhelse som har vore ute til høyring i perioden 30 januar til 12 mars Planprogrammet klargjer premissane for planarbeidet og beskriv opplegg for organisering medverknad og framdrift i planarbeidet Endret 02 04 2012 Les meir Planprogrammet for Regional delplan tannhelse sendt på høyring Fylkesutvalet i Møre og Romsdal har i sak U 14 12 lagt planprogrammet for Regional delplan tannhelse ut til høyring og offentleg ettersyn Endret 03 02 2012 Les meir Svært godt arbeidsmiljø i MRFK Resultatet av medarbeidertilfredshets undersøkelsen viste gode resultater selv om det også avdekket utfordringer vi må arbeide videre med Endret 09 11 2011 Les meir Nye medarbeidarar i tannhelsetenesta Rekrutteringssituasjonen er betre enn på lang tid Så langt i år er det tilsett 15 tannlegar 3 tannpleiarar og 4 tannhelsesekretærar Publ 30 10 2011 Les meir Distriktsmøte Søre Sunnmøre Overtannlege Gunnar Eikrem kunne by på interessante tema under distriktsmøtet i Volda 16 september Endret 30 10 2011 Les meir Stimulering til spesialistutdanning og rekruttering av spesialistar Fylkesutvalet har i møte 26 september sak U 124 11 samrøystes slutta seg til fylkesrådmannen sine forslag til tiltak for stimulering

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/%28offset%29/30 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Tannhelse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Klage Tannklinikkane Lover og forskrifter Takstar gjeldande frå 1 januar 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta i fylket vårt Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal har 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket og skal syte for hjelp til heile befolkninga som bur eller mellombels oppheld seg i fylket Vi gir gratis tannhelsetenester til barn og ungdom 0 18 år psykisk utviklingshemma eldre og uføre i institusjon og heimesjukepleie I tillegg får 19 20 åringar tilbod om undersøking og tannbehandling til 25 av offentlege takstar Vi gir også tilbod om undersøking og tannbehandling for fengselsinnsette og personar i kommunal og statleg rusomsorg Klinikkane gir også tilbod til vaksne betalande pasientar Tannhelsetenesta er organisert i 5 tannhelsedistrikt med ein overtannlege som er fagleg og administrativ leiar i sitt distrikt Tannhelsetenesta har omlag 190 tilsette Vegval for tannhelsetenesta i Møre og Romsdal regional delplan Fylkestannlegen startar no arbeidet med ein regional delplan som skal gjere greie for sentrale utviklingstrekk utfordringar og strategiske vegval for den offentlege tannhelsetenesta i fylket Endret 03 01 2012 Les meir Leiarsamling i tannhelsetenesta 28 og 29 april 2011 var alle overtannlegar klinikkleiarar og sektortillitsvalde samla på Rica Seilet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse/%28offset%29/40 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • GisLink kartportal oppgradert til ny versjon - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter GisLink kartportal oppgradert til ny versjon Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Even Tranmæl Rådgivar Mob 476 44 445 Send e post GisLink kartportal oppgradert til ny versjon Fylkesmannen og fylkeskommunane i Møre og Romsdal og Sør Trøndelag har no lansert ein ny versjon av GisLink I tillegg til å fungere på desktop pc kan brukarar opne ein versjon av GisLink på nettbrett og smarttelefon Inngangsporten til GisLink går via ei heimeside www gislink no som gir brukarane høve til å velje GisLink for pc eller GisLink for nettbrett og smarttelefonar Heimesida har og fleire karttenester Til dømes Havsjekk og ROS Mange kjenner truleg GisLink frå før og alle kartlag den leverer I gamal versjon kunne brukarar sjå alle kartlag i ei lang rekke til venstre i menyen Litt ustrukturert og vanskeleg å finne fram i Med denne oppgradereringa meinar vi brukarane får ei betre oversikt med strukturerte kartlag i hovedmapper som vist i figur Vi håper kartløysninga bidrar til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/GisLink-kartportal-oppgradert-til-ny-versjon (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Regional plan for Ottadalsområdet tredje gongs høyring og offentleg ettersyn - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Regional plan for Ottadalsområdet tredje gongs høyring og offentleg ettersyn Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Anders Røynstrand Rådgivar 71 25 82 90 Mob 474 19 997 Send e post Regional plan for Ottadalsområdet tredje gongs høyring og offentleg ettersyn Regional plan for Ottadalsområdet blir nå lagt ut til tredje gongs høyring og offentleg ettersyn Høyringsfrist er sett til 15 oktober 2015 I tråd med plan og bygningslovens 5 2 og 8 3 vert forslag til Regional plan for Ottadalsområdet lagt ut på 3 gongs offentleg ettersyn og høyring Planforslaget er utarbeidd i fellesskap av fylkeskommunane etter bestilling frå Miljøverndepartementet i april 2007 om å utarbeide regionale planar for utvalte nasjonale villreinområder i Noreg Følgjande kommunar har areal innanfor planområdet Rauma Norddal Stranda Stryn Luster Skjåk Lom Vågå Dovre og Lesja Planprogrammet vart vedtatt i dei tre fylkestinga i april 2011 Intensjonane med planen er å foreine mål om lokal omstilling og utvikling med nasjonale mål for ei langsiktig og heilheitleg forvaltning av fjellområda og sikring av villreinen sine leveområder Vi ber om merknader knytta til endringane som er gjort sidan planen var på 2

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Regional-plan-for-Ottadalsomraadet-tredje-gongs-hoeyring-og-offentleg-ettersyn (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Regional plan for Dovrefjellområdet - andre gongs høyring og offentleg ettersyn - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Tenesteområde Plan og analyse Nyheiter Regional plan for Dovrefjellområdet andre gongs høyring og offentleg ettersyn Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Johnny Loen Plansamordnar 71 25 82 88 Mob 416 31 775 Send e post Regional plan for Dovrefjellområdet andre gongs høyring og offentleg ettersyn Regional plan for Dovrefjellsområdet blir nå lagt ut til 2 gongs høyring og offentleg ettersyn Høringsfrist er sett til 15 september 2015 I tråd med plan og bygningslova 5 2 og 8 3 blir forslag til Regional plan for Doverfjellområdet no lagt ut til offentleg ettersyn med bakgrunn i vedtak i fylkesutvalet i Møre og Romsdal Sør Trøndelag og Oppland fylkeskommune og i fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune Lenke til Plandokument plankart planomtale og handlingsprogram mm Høringsuttalar sendast innan 15 september 2015 til Oppland fylkeskommune Regionalenheten Postboks 988 2626 LILLEHAMMER E post postmottak OppIand org Frå 1 gongs høyring er det gjort nokon endringar og i denne høyringa ber vi om merknader knytt til desse endringane Fjellgardane i Sunndal kommune tas ut av NVO nasjonalt villreinområde og legges inn i sonen med BO bygdenært område Hytteområdet i Grødalen tas ut av NVO og legges som ny BS buffersone Dalsida i Lesja og Nesset utanfor verneområde etter NML må bli tatt ut av NVO og innlemma i en buffersone som en forlengelse av buffersone BS1 Grensen for NVO ned mot Lågen Rauma og Lesjadalføret må legges til vernegrensa for Dalsida LVO og ikkje strekkes lengre ned men leggast inn som bygdenært område BO Buffersone 14 Dindal er utvid med ca 1300 m innover dalen for å få heile sæterstulen i same sone Planforslaget er utarbeidd i fellesskap av fylkeskommunane etter bestilling frå Miljøverndepartementet i april 2007 om å utarbeide regionale planar for utvalde nasjonale villreinområde i Norge

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Regional-plan-for-Dovrefjellomraadet-andre-gongs-hoeyring-og-offentleg-ettersyn (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Regional delplan for attraktive byar og tettstader – vedtak endeleg plan - Nyheiter - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  tettstader vedtak endeleg plan Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Johnny Loen Plansamordnar 71 25 82 88 Mob 416 31 775 Send e post Dokument Regional delplan for attraktive byar og tettstader PDF dokument 5 03 MB Regional delplan for attraktive byar og tettstader vedtak endeleg plan Regional delplan for attraktive byar og tettstader skal legge til rette for ei framtidsretta utvikling av Møre og Romsdal fylke gjennom å fremme berekraftig by og tettstadsutvikling og styrke samordna bustad areal og transportplanlegging i og mellom kommunane Fylkestinget vedtok Regional delplan for attraktive byar og tettstader 15 juni 2015 sak T 32 15 Planen skal legge til rette for utvikling av ein robust senterstruktur uavhengig av framtidig kommunestruktur Gjennom å gi retningslinjer for lokalisering av handel og tenester i Møre og Romsdal skal planen bidra til å styrke eksisterande by og tettstadsenter fremme effektiv arealbruk og legge til rette for miljø og helsefremmande transportval Byane si utvikling er ein nøkkelfaktor for den samla regionale utviklinga i fylket Fylkeskommunen vil legge til rette for at Ålesund Molde og Kristiansund kan utviklast som regionale motorar med urbane kvalitetar og levande bysenter Retningslinene i planen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Nyheiter/Regional-delplan-for-attraktive-byar-og-tettstader-vedtak-endeleg-plan (2015-08-14)
  Open archived version from archive