archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  vedtak og for fylkeskommunen sitt arbeid Regional planstrategi 2012 2016 status 2013 I sak U 2 14 vart fylkesutvalet orientert om status i den regionale planlegginga Den regionale planlegginga skal ligge til grunn for fylkeskommunal verksemd og vere retningsgivande for kommunal planlegging og statleg verksemd i fylket Endret 28 01 2014 Les meir Gjenreisingsbyen Kristiansund Kristiansund by fekk i 1940 omfattande skader etter fire dagars intens bombing frå tyske jagarfly Som eit resultat av dette er Kristiansund i dag ein av Noregs mest særeigne gjenreisingsbyar Få personar omkom som direkte følgje av bombinga men store delar av byen vart lagt i ruinar Ca 800 av i alt 1300 bygningar vart heilt eller delvis øydelagt Endret 30 01 2014 Les meir Kommunestatistikken 2013 er tilgjengeleg For tredje år på rad har Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidd ein statistikkpakke for kvar kommune i fylket I år har denne statistikkpakka blitt oppdatert med ein rekke nye tema Endret 17 01 2014 Les meir Møte i plannettverka Plan og analyseavdelinga inviterer til samling i plannettverket for Sunnmøre onsdag 29 januar og Romsdal og Nordmøre 30 januar Endret 10 01 2014 Les meir Inspirasjon Møre og Romsdal 2013 Her finn du foredraga frå konferansedagane 20 21 november Endret 16 12 2013 Les meir Regional delplan for villrein Ottadalen 2 gongs ettersyn I medhald av plan og bygningslova 8 3 vert forslag til Regional delplan for villrein Ottadalen lagt ut til andre gongs offentlege ettersyn og høyring Endret 09 12 2013 Les meir Fylkestatistikken 2013 lagt fram Mannsoverskotet aukar men skilnaden i levealder mellom kvinner og menn blir mindre Det er to av funna i Fylkesstatistikk 2013 som i dag vart presentert av Møre og Romsdal fylkeskommune Endret 28 10 2013 Les meir Indikatorverktøy for vurdering av måloppnåing av Fylkesplan 2013 2016 Møreforsking Volda har på

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/%28offset%29/30 (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ole Helge Haugen Publ 15 10 2013 Les meir Regional planstrategi 2012 2016 er godkjent Miljødepartementet har etter delegert mynde godkjent Regional planstrategi 2012 2016 T 7 12 Godkjenninga er gjort kjent for fylkeskommunen i brev datert 13 august 2013 Endret 09 10 2013 Les meir Planprogram Regional delplan for attraktive byar og tettstader Fylkesutvalet har i møte 30 september 2013 sak U 111 13 vedteke planprogram for Regional delplan for attraktive byar og tettstader senterstrukturplan Endret 03 10 2013 Les meir 3 000 fleire sysselsette i Møre og Romsdal dei siste fem åra Sysselsettinga i Møre og Romsdal har auka med over 3 000 personar frå 2008 til 2012 viser tal frå SSB Auken er størst innan helse og sosialtenester og det er i den kommunale sektoren det veks raskast Både i industrisektoren og innan jordbruk og fiske registrer vi ein klar nedgang i talet på sysselsette Endret 05 09 2013 Les meir Nye millionar til sikring av friluftslivområde Miljødirektoratet har for 2013 gitt tilsegn på over 3 6 millionar kroner til sikring av friluftslivområde i Møre og Romsdal Endret 29 08 2013 Les meir Heile Vestlandet taper utan fergefri E39 Kommentar frå fylkesplansjef Ole Helge Haugen Heile Vestlandet taper utan fergefri E39 Professor Jørgen Amdam er i dag ute i NRK med åtvaringa Indre strok på Vestlandet vil bli taparane med eit ferjefritt E39 Det som manglar i Amdam si analyse er kva som skjer dersom vi ikkje gjer E39 fergefritt Endret 23 08 2013 Les meir Interkommunalt nybrottsarbeid for sjøareala i Romsdalsfjorden For første gong blir det utarbeidd ein interkommunal arealplan for sjøområde i Møre og Romsdal Det er kommunane kring Romsdalsfjorden som har teke initiativ til planarbeidet og som no har hatt planprogram på høyring Fylkeskommunen har gitt innspel til planprogrammet Endret 26 06 2013 Les

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/%28offset%29/40 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  arbeid Høyring av kommunedelplan E39 Vestnes Molde Vestnes Midsund Aukra og Molde kommunar har no ute forslag til kommunedelplan for E39 Vestnes Molde med arm til Gossen Møreaksen på offentleg høyring Høyringsfristen er 1 mai 2013 og fylkeskommunen arbeider no med fråsegn i saka Endret 17 04 2013 Les meir Anbefalar statleg sikring av ti friluftslivområde Fylkesutvalet tilrår ti søknader om statleg sikring av friluftslivområde i Møre og Romsdal Søknadene vil sikre nye område for friluftsliv og rekreasjon i kommunane Kristiansund Molde Stranda og Vestnes Endret 08 04 2013 Les meir Presentasjonar frå reguleringskurs Om lag 90 deltakarar var påmeldt til dagskurset Bedre reguleringsplaner som vart arrangert i Skodje 20 og Tingvoll 21 mars Endret 03 04 2013 Les meir Stadig fleire i Møre og Romsdal Møre og Romsdal har lagt bak seg endå eit år med solid befolkningsauke 2007 markerte året kor veksten starta og den har berre auka sidan I 2012 hadde vi ein folketilvekst på 2 776 personar eller 1 1 prosent Endret 07 03 2013 Les meir Invitasjon til reguleringskurs I samarbeid med Kommunenes Sentralforbund KS tilbyr Møre og Romsdal fylkeskommune eindags kurs i reguleringsplanlegging Endret 14 03 2013 Les meir Fylkesplan 2013 2016 Fylkesplan 2013 2016 regional plan for Møre og Romsdal vart vedteken av fylkestinget 11 desember 2012 T 74 12 Fylkesplan 2013 2016 er den overordna regionale planen i Møre og Romsdal Dei regionale delplanane skal vere forankra i fylkesplanen Endret 06 02 2013 Les meir Folketalsauke pressar bustadbehovet Møre og Romsdal fylke passerer 260 000 innbyggarar i løpet av våren 2013 og veksten vil halde fram Utviklinga legg endå meir press på bustadbehovet i fylket seier fylkesplansjef Ole Helge Haugen Endret 04 02 2013 Les meir Ny utgåve av Kommunestatistikk på nett Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidde i 2011 for første gong

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/%28offset%29/50 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  sitt arbeid Presentasjonar frå klimaplankonferansen Fylkeskommunen arrangerte i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal regional konferanse om klima og energiplanlegging i Molde 14 15 november Det er no lagt ut presentasjonar frå konferansen Endret 28 11 2012 Les meir Offentleg ettersyn av Regional delplan for villrein Ottadalen I medhald av plan og bygningslova 8 3 vert forslag til Regional delplan for villrein Ottadalen lagt ut til offentleg ettersyn og høyring Endret 22 11 2012 Les meir Framlegg til Fylkesplan 2013 2016 Fylkesplan 2013 2016 regional plan for Møre og Romsdal er ein av dei prioriterte planane i Regional planstrategi 2012 2016 T 7 12 Endret 20 11 2012 Les meir DIG elektronisk oversending av plandokument DIG er eit prosjekt for elektronisk oversending av elektroniske plandokument og digitale plandata frå kommune til regionale instansar Prosjektet er tilgjengelig for kommunar private konsulentar og regionale instansar Endret 23 01 2013 Les meir Lanserer fylkesstatistikk på verdas statistikkdag Laurdag 20 oktober er verdas statistikkdag og den rykande ferske Fylkesstatistikken for Møre og Romsdal vert lansert Vi meiner det er ein passande dag å presentere årets utgåve av Fylkesstatistikk som er den sjuande i rekka seier fylkesplanssjef Ole Helge Haugen Endret 19 10 2012 Les meir Ny kartportal Møre og Romsdal fylkeskommune lanserer ny kartportal GisLink med raskare kart og fleire funksjonar Endret 16 11 2012 Les meir 2 millionar til sikring av område for friluftsliv Direktoratet for naturforvaltning DN har for 2012 gitt tilsegn på nær 2 millionar kroner til statleg sikring og tilrettelegging av friluftslivsområde i Møre og Romsdal Endret 06 09 2012 Les meir Dine meiningar viktige for utviklinga av fylket Dine meiningar om korleis fylket bør utviklast vil vere viktige innspel til den nye fylkesplanen for Møre og Romsdal seier assisterande fylkesplansjef Heidi Iren Wedlog Olsen Ho oppmodar alle som

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/%28offset%29/60 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  det arrangert fellesmøte for folkehelseutvalet likestillingutvalet rådet for likestilling av funksjonshemma og eldrerådet der temaet for dagen var universell utforming Endret 17 11 2011 Les meir Ny portal for kartdata geoNorge versjon 3 er lansert geoNorge er ein nasjonal nettstad for kartdata og annan geografisk stadfesta informasjon i Noreg Søk etter få informasjon om og tilgang til det som er tilgjengeleg av slik informasjon Endret 09 02 2011 Les meir Rekord år for eksportbedriftene Eksportbedriftene i Møre og Romsdal auka inntektene med 6 6 milliardar kroner i 2010 24 prosent samanlikna med året før Med dette kom verdien på eksporten frå Møre og Romsdal opp i 33 5 milliardar kroner og ny rekord Eksporten frå fastlands Noreg enda på 333 7 milliardar kroner i 2010 Dette er ein auke på 28 7 milliardar kroner 9 4 Endret 28 01 2011 Les meir Stor interesse for konferansen universell utforming i sentrum Tysdag 30 november inviterte Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal til konferanse om universell utforming på Rica Seilet Hotel i Molde Det var stor interesse for konferansen med vel 110 deltakarar Endret 17 11 2011 Les meir Konjunkturbarometeret TEMP framleis høgt aktivitetsnivå Trass dystre spådomar om industridød og regionale kriser dei siste tiåra syner årets konjunkturbarometer TEMP at vi framleis har høgt aktivitetsnivå i Møre og Romsdal Det årlige barometeret tar føre seg trendar innan sentrale næringar og samfunnsutvikling i Møre og Romsdal Endret 30 11 2010 Les meir Konferanse om universell utforming Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til konferanse om universell utforming på Rica Seilet Hotel i Molde tysdag 30 november Endret 02 11 2010 Les meir Fylkesstatistikk 2010 Målet med statistikken er å gje eit innblikk i så store delar av samfunnet Møre og Romsdal som mogleg og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/%28offset%29/110 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Information in english - Notiser høgre side - Plan og analyse - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Plan og analyse Notiser høgre side Information in english Regional planlegging Regionalt planforum Kommunal planlegging Friluftslivområde Kart og fagdata Statistikk og analyser Publikasjonar Presentasjonar Kontaktpersonar Ole Helge Haugen Fylkesplansjef 71 25 82 80 Mob 996 28 055 Send e post Information in english The main objective of the Department for Planning and Analysis is to be an active facilitator in the development of the region Møre and Romsdal Møre and Romsdal County Council is the regional planning authority under the Planning and Building Act The Department for Planning and Analysis is responsible for and lead the work on planning strategies regional master plans and regional planning provisions The Department also works to strengthen the comprehensive community planning in Møre and Romsdal Important tasks include strengthening cooperation in the planning process and taking a lead role in planning processes within our own organisation and in the municipalities The Department also produce and disseminate

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Notiser-hoegre-side/Information-in-english (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Offisielle vallister til fylkestingsval 2015 - Fylkestingsval 2015 - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Høyre Fremskrittspartiet Demokratene i Norge Arbeiderpartiet Offisielle vallister til fylkestingsval 2015 Fylkesvalstyret godkjende i møte 26 05 2015 følgjande offisielle vallister Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Høyre Kristeleg Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Sunnmørslista Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre Vallistene er lagt ut på www mrfylke no og er slått opp i resepsjonen på Fylkeshuset Eventuell klage

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Fylkestingsval-2015/Offisielle-vallister-til-fylkestingsval-2015 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Forsøk med stemmerett for 16-åringer - Fylkestingsval 2015 - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  De Grønne Kristeleg Folkeparti Høyre Fremskrittspartiet Demokratene i Norge Arbeiderpartiet Forsøk med stemmerett for 16 åringer For å få et bredere erfaringsgrunnlag har Kommunal og moderniseringsdepartementet bestemt å gjøre et nytt forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2015 Bilde er hentet fra regjeringen no 20 kommuner får delta i forsøket i 2015 Dette er Austevoll Eid Gausdal Hamar Horten Hå Klæbu Kautokeino Kristiansund Lillesand Luster Mandal Marker

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Fylkestingsval-2015/Forsoek-med-stemmerett-for-16-aaringer (2015-08-14)
  Open archived version from archive