archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Historie - Om fylkeskommunen - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Olav Bratland H 2007 2011 Jon Aasen Ap 2003 2007 Ole Eimund Øverland Sp 1995 2003 Grethe Westergaard Bjørlo Ap 1991 1995 Lars Ramstad H 1984 1991 Ingvard Sverdrup H 1981 og 1983 Fungerande Kjell Furnes KrF 1975 1983 Fylkesrådmenn i Møre og Romsdal fylkeskommune Ottar Brage Guttelvik 1999 Per Kibsgaard Petersen 1996 1999 Thor Sætherø 1988 1996 Kåre Ellingsgård 1976 1988 Historia i korte trekk Møre og Romsdal har ein over tre hundre år gammal tradisjon som eige amt fylke Frå 1832 vart dette også regionalt folkestyre 1670 Plan for administrativ inndeling nemner for første gong Sunnmøre Romsdal og Nordmøre som eí administrativ eining under namnet Romsdals Ampt 1671 Christian Lindenov blir første amtmann Frå 1704 Møre og Romsdal fast etablert som amt fylke med om lag dei same grensene som i dag Amtsinndelinga blir stabil 1837 Formannskapslovene Folkestyre innført med folkevald representasjon i mellom anna Amtstinget I tiåra som følgde forvalta amtskommunen viktige oppgåver knytt til sjukehus skular og vegar 1899 Landbruksskule på Gjermundnes 1924 Raumabanen opna 1936 Trollstigvegen fullført 1919 Amt og Amtsting endra til fylke og fylkesting Amtsmann vart fylkesmann Romsdals Amt vart Møre fylke 1 935 Møre fylke endra til Møre og Romsdal fylke 1964 Ny lov for fylkeskommunar der heradsstyra og bystyra vel representantar til fylkestinget i høve til innbyggjartalet i kommunane I 1964 får fylkeskommunen ansvaret for Sjukehus og sjukeheimar Institusjonar for psykisk utviklingshemma Ny veglov Vidaregåande skular 1976 Sjølvstendiggjering av fylkeskommunen Direkte val på fylkestingsrepresentantane Eigen administrasjon leia av fylkesrådmann Rett til skattlegging 1977 Nytt fylkesvåpen for Møre og Romsdal tatt i bruk Etter 1976 Fylkeskommunen utviklar seg frå og vere ein tenesteprodusent til å bli samfunnsbyggar Oppgåvefordelinga mellom stat fylke kommunar justert fleire gonger nokre oppgåver overført nye oppgåver tilført 2002 2009 Forsøksordning med einskapsfylkemodellen under namnet Møre og Romsdal fylke

  Original URL path: http://mrfylke.no/Om-fylkeskommunen/Historie (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Brosjyrar og film - Om fylkeskommunen - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Organisasjon Regionale planar høyringar UngWeb Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Møre og Romsdal fylkeskommune Om fylkeskommunen Brosjyrar og film Brosjyrar og film Samfunnsbyggjaren 5 91 MB Building a better society 10 38 MB M R kontrastenes fylke NY 2 41 MB Her kan du sjå ein introduksjonsfilm til organisasjonen vår Fylkeshuset Postboks 2500 6404 Molde Tlf 71 25

  Original URL path: http://mrfylke.no/Om-fylkeskommunen/Brosjyrar-og-film (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kontakt oss - Om fylkeskommunen - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal fylkeskommune Om fylkeskommunen Kontakt oss Kontakt oss På denne sida finn du informasjon om korleis du kan kome i kontakt med oss Kontaktinformasjon for dei ulike tilsette finn du under sidene til kvar avdeling eller med å søke etter tilsette Postadresse Møre og Romsdal fylkeskommune Postboks 2500 6404 Molde Besøksadresse Julsundvegen 9 6412 Molde Telefon Tlf 71 25 80 00 E post post mrfylke no Faktura Møre

  Original URL path: http://mrfylke.no/Om-fylkeskommunen/Kontakt-oss (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Skoleruta 2014/15 - 2017/18 - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Sum 190 2016 2017 2016 TAL PÅ SKOLEDAGAR MÅNAD August Første skoledag Måndag 22 august 8 September 22 Oktober Haustferie Veke 41 Måndag 10 Fredag 14 oktober 16 November 22 Desember Siste skoledag før jul Onsdag 21 desember 15 2017 MÅNAD Januar Første skoledag Tysdag 3 januar 21 Februar Vinterferie Veke 8 Måndag 20 Fredag 24 februar 15 Mars 23 April Påskeferie Måndag 10 april til og med måndag 17 april Første skoledag er tysdag 18 april 14 Mai Elevfri dag Fredag 26 mai 19 Juni Siste skoledag Torsdag 22 juni 15 Sum 190 2017 2018 2017 Skoledagar Månad August Første skoledag mandag 21 9 September 21 Oktober Haustferie veke 41 måndag 9 fredag 13 oktober 17 November 22 Desember Siste skoledag før jul torsdag 21 desember 15 2018 Januar Første skoledag onsdag 3 januar 21 Februar Vinterferie veke 8 19 23 februar 15 Mars Påskeferie måndag 26 mars måndag 2 april 17 April 20 Mai Elevfrie dagar fredag 18 mai 17 Juni Siste skoledag fredag 22 juni 16 Sum 190 Framlegg til skolerute for grunnopplæringa i Møre og Romsdal skoleåra 2014 15 2017 18 Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for å legge fram forslag til skolerute for grunnopplæringa her i fylket Link til forslag til skole og feriedagar skolerute for elevane i grunnopplæringa skoleåra 2014 2018 finn du på høgre side under Dokument Forslaget er vedteke av Utdanningsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune og gjeld som forskrift for dei vidare gåande skolane Etter opplæringslova 2 2 og 3 2 er det den enkelte skoleeigar som vedtek eigne forskrifter om skole og feriedagar skolerute for elevane Forskrifta må vere tilpassa avviklinga av eksamen og dei nasjonale prøvene Møre og Romsdal fylkeskommune viser til følgjande aktuelle paragrafar i lov og forskrifter som regulerer arbeidet Grunnskolen Opplæringslova 2 2 Omfanget av

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Skoleruta-2014-15-2017-18 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Tilskot - Møre og Romsdal fylkeskommune
  tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi Kulturbyggmidlar 1 mars Regional og næring Søk støtte til Søknadsfrist Søk støtte til utvikling av by tettstad og lokalsamfunn fortløpande Søk støtte til forskingsbasert innovasjon fortløpande Søk støtte til klyngeutvikling fortløpande Søk støtte til nyetablering fortløpande Søk støtte til verdiskaping petroleum fortløpande Søk støtte til reiselivsutvikling fortløpande Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond 1 september 2015 Søk støtte til auka verdiskaping

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tilskot (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Vidaregåande skolar - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Vidaregåande skolar Vidaregåande opplæring er det største einskilde tenesteområdet til Møre og Romsdal fylkeskommune Fylket si samla ramme er på ca 1 300 millionar kroner Sektoren har om lag 2000 tilsette Offentlege vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylke Atlanten vgs Dalaveien 25 6511 Kristiansund Tlf 71 57 18 30 Borgund vgs Yrkesskulev 20 6011 Ålesund Tlf 70 17 00 00 Fagerlia vgs Gangstøvikv 6009 Ålesund Tlf 70 11 22 00 Fagskolen i Ålesund Tlf 70 16 17 00 Fannefjord vgs 6412 Molde Tlf 71 24 90 90 Fræna vgs 6440 Elnesvågen Tlf 71 26 64 00 Gjermundnes vgs 6392 Vikebukt Tlf 71 18 87 50 Haram vgs Skuleråsa 10 6270 Brattvåg Tlf 70 20 96 00 Herøy vgs Lisjebøvn 4 6091 Fosnavåg Tlf 70 08 03 80 avd Vanylven 6140 Syvde Tlf 70 02 08 50 Kristiansund vgs 6514 Kristiansund Tlf 71 57 05 00 Molde vgs Øvre vei 23 6413 Molde Tlf 71 25 07 00 Rauma vgs Pb 173 6300 Åndalsnes Tlf 47 66 22 00 Romsdal vgs Langmyrvn 83 6415 Molde Tlf 71 24 33 00 Spjelkavik vgs 6011 Ålesund Tlf 70 17 82 30 Stranda vgs 6200 Stranda Tlf 70 26 86 80 Sunndal vgs Postboks 83 6601 Sunndalsøra Tlf 902 18 000 Surnadal vgs 6650 Surnadal Tlf 71 65 52 20 Sykkylven vgs Kyrkjev 6 6230 Sykkylven Tlf 70 25 57 00 Tingvoll vgs 6630 Tingvoll Tlf 71 53 29 00 Ulstein vgs Holsekerdalen 180 6065 Ulsteinvik Tlf 71 28 10 00 Volda vgs Vevendelvn 35 6102 Volda Tlf 70 05 93 00 Ørsta vgs 6153 Ørsta Tlf

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Vidaregaaande-skolar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  engasjerte Endret 12 08 2015 Les meir Rekordmange lærarar deltek på fagdag Heile 1233 av det pedagogiske personalet i fylket er no påmeldt fagdagen som fylkesutdanningssjefen arrangerer i samarbeid med fagnettverka Endret 12 08 2015 Les meir Giske og Røe Isaksen til Nasjonal opplæringskonferanse i Molde 18 20 august inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune til Nasjonal Opplæringskonferanse ved Scandic Seilet i Molde Nasjonal Opplæringskonferanse er den største og viktigaste konferansen for vidaregåande opplæring i Noreg seier fylkesutdanningssjef Sverre Hollen Endret 11 08 2015 Les meir Profilerer havbruksregionen på internasjonal messe Aktørar frå sjømatnæringa i Møre og Romsdal og politikarar reiser til den internasjonale havbruksmessa Aqua Nor i Trondheim 18 21 august for å profilere havbruksnæringa i lag med dei andre vestlandsfylka Publ 10 08 2015 Les meir Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod Andreinntaket for vidaregåande opplæring er no gjennomført og alle søkjarar med ungdomsrett samt alle med fullføringsrett har fått tilbod om skoleplass Endret 10 08 2015 Les meir Nybrottsarbeid for kantinene i dei vidaregåande skolane Torsdag 13 august blir ei heilt ny kantinehandbok for kantinetilsette lansert i Ålesund Bakgrunnen er prosjektet Kantinesatsing for vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylkeskommune som vart starta i 2014 Publ 07

  Original URL path: http://mrfylke.no/Nyheiter (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Startstipend til kreative talent - Kreative næringar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Kreative næringar Startstipend til kreative talent Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Carina Stokke Rådgivar 71 25 89 02 Mob 482 62 671 Send e post Angela Hagen Rådgivar 71 25 81 81 Mob 975 49 215 Send e post Startstipend til kreative talent Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil tre startstipend á 100 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn Carina Stokke Dei tre startstipenda skal gå til personar eller ad hoc grupperingar som har idear dei ønskjer å kommersialisere Utlysinga er ein del av Møre og Romsdal fylkeskommune sitt program for kreative næringar Kreative næringar er definert som bransjane trykte medium kulturarv annonse og reklame arkitektur musikk kunstnarleg verksemd film foto spel design tv og radio Hjelp til å komme i gang Stipendet er eit næringsstipend og er retta mot dei som har kreativ fagutdanning og som ønskjer å tene pengar på talentet sitt seier rådgivar og prosjektleiar Carina Stokke Stokke presiserer at søkar må kunne synleggjere forretningspotensialet Kven kan søke Unge vaksne mellom 20 og 39 år folkeregistrert i Møre og Romsdal eller ad hoc grupperingar som ønskjer å kommersialisere ein idé og drive verksemd i fylket Søkar må minimum ha fagutdanning innafor eitt av dei kreative fag seier Stokke Aktuelle kandidatar må også vere budd på å bli kalla inn til å presentere ideen sin seier ho På www mrfylke no kreativenaeringar finn du søknadsskjema med fleire detaljar Fristen for å søke er 20 september 2015 Informasjon på nettverkssamlingane veke 35 Det vil bli informert om stipendet under nettverkssamlingane til Kreativfylket i veke

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Kreative-naeringar/Startstipend-til-kreative-talent (2015-08-14)
  Open archived version from archive