archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyheiter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  07 2015 Les meir Varsel om oppstart av freding av Mølltunet Geiranger Med dette blir det varsla oppstart av freding av Mølltunet gnr 112 i Geiranger Stranda kommune jfr Lov om kulturminne av 9 juni 1978 nr 50 KML 15 og 19 jfr 22 Fredingssak for Mølltunet blei første gong starta opp i 2007 men vert no varsla på nytt grunna lang sakshandsamingstid Endret 14 07 2015 Les meir Ekstraavgangar og endra trasè under Tall Ships Races festivalen Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom kollektivtilbodet FRAM og Nettbuss set no inn fleire bussavgangar under The Tall Ships Races I tillegg er ein av rutetraséane endra Endret 14 07 2015 Les meir Ekstraavgangar på sambandet Solholmen Mordalsvågen Møre og Romsdal fylkeskommune har satt inn ekstraavgangar på sambandet mellom Solholmen og Mordalsvågen denne helga Dette blir gjort på grunn av at reserveferja i sambandet har redusert kapasitet og det er venta ekstra trafikk i samband med Midsundfestivalen Endret 10 07 2015 Les meir Aarebrot Aasrud og Aasheim til Fylkeskulturkonferansen 2015 Ytringsfridom og kulturpolitikk er tema for årets fylkeskulturkonferanse Konferansen finn stad på Plassen Kulturhus i Molde 3 september og er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Bjørnsonfestivalen Endret 10 07 2015 Les meir Nattbuss kvar halvtime under Moldejazz Under Moldejazz har FRAM ved Møre og Romsdal fylkeskommune satt opp avgangar kvar halvtime for nattbussen i Molde Bussen vil ha seks avgangar kvar natt og startar å køyre natt til tysdag 14 juli til og med natt til søndag 19 juli Endret 14 07 2015 Les meir Førsteinntaket for vidaregåande skole er klart Heile 9 499 primærsøkarar til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal har fått tilbod om skoleplass etter førsteinntaket Det er det i hovudsak søkjarar med ungdomsrett som har fått tilbod i denne runda Andreinntaket vert gjennomført i byrjinga av

  Original URL path: http://mrfylke.no/Nyheiter/%28offset%29/10 (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Nyheiter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  er sett til 15 september 2015 Endret 07 07 2015 Les meir Kjartan Fløgstad kjem til JazzGass konferansen Olja bidreg til spreidd busetting og låge sosiale skilnader Men ny rikdom fører også med seg eit sug etter verdiar som ikkje blir notert på oljebørsen Desse tankane kjem frå forfattar Kjartan Fløgstad Tysdag 14 juli kjem han til JazzGass konferansen for å snakke om olje og etikk Publ 30 06 2015 Les meir Tilbod om produksjonsvekst med skjerpa miljøkrav for laks aure og regnbogeaure Fiskeridirektoratet lyser ut tilbod om fem prosent produksjonsvekst mot strenge miljøkrav jamfør forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve med laks aure og regnbogeaure i 2015 Publ 30 06 2015 Les meir Tingvoll vidaregåande skole miljøfyrtårnresertifisert Tingvoll vidaregåande skole er no miljøfyrtårnresertifisert for fjerde gong Skolen er den første i Møre og Romsdal med godkjenning etter den nye hovudkontormodellen Endret 30 06 2015 Les meir Møte i fylkesutvalet måndag 29 juni Møte i fylkesutvalet har no starta opp og møteplan for fylkesutval og fylkesting 2016 utviklingsplan for Molde Idrettspark og framlegg om takstar for bompassering på Tresfjordbrua Tresfjorden og Vågstrandstunnelen er mellom sakene utvalet skal behandle Endret 03 07 2015 Les meir Regional delplan for attraktive byar og tettstader vedtak endeleg plan Regional delplan for attraktive byar og tettstader skal legge til rette for ei framtidsretta utvikling av Møre og Romsdal fylke gjennom å fremme berekraftig by og tettstadsutvikling og styrke samordna bustad areal og transportplanlegging i og mellom kommunane Endret 30 06 2015 Les meir Har du ein god kandidat til Miljøprisen 2015 Miljøprisen skal tildelast for særleg verdfullt arbeid innanfor områda biomangfald berekraftig utvikling klima forureining og alternativ og fornybar energi Endret 26 06 2015 Les meir Ungdomspanelet utfordrar kommunane med film Våren 2015 har ungdomspanelet i Møre og Romsdal fylkeskommune arbeidd med

  Original URL path: http://mrfylke.no/Nyheiter/%28offset%29/20 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  støtte frå fylkeskommunen tek Kristiansund kommune grep for å få utsette barn og unge til å delta i organiserte fritidsaktivitetar Publ 18 06 2015 Les meir Skottland 2014 2015 Eit fantastisk skuleår i Skottland er over Endret 18 06 2015 Les meir Programmet til sommarens JazzGass konferanse er klart Interessert i olje og gassmarknaden Treng du påfyll om teknologiutviklinga i Norskehavet Då er JazzGass konferansen tysdag 14 juli ein viktig møteplass for deg Publ 18 06 2015 Les meir Fylkesordførar Jon Aasen sin tale til fylkestinget Siste tingsamling i denne valperioden opna i dag Det tre dagar lange fylkestinget vert halde i Molde og først på programmet stod fylkesordførar Jon Aasen sin årlige tale til fylkestinget Utdrag av talen kan du sjå under Endret 16 06 2015 Les meir Møte i fylkesutvalet måndag 15 juni Møte i fylkesutvalet har no starta opp Møreforsking Strategi 2015 K351 Haram vgs spørsmål om utviding til kantine og Ålesundstrukturen marine fag er mellom sakene utvalet skal behandle Endret 15 06 2015 Les meir Testar ut el buss i Molde El bussen er sett inn i ordinær rutetrafikk og køyrer 701 ruta på dagtid måndag tysdag og onsdag denne veka Reisande som nyttar den raude

  Original URL path: http://mrfylke.no/Nyheiter/%28offset%29/30 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  sakene som utvalet skal behandle Endret 02 06 2015 Les meir I underkant av fem millionar til dei tre byane Tilskota skal gå til byutvikling og konkrete tiltak i Molde Kristiansund og Ålesund i Byen som regional motor Endret 02 06 2015 Les meir Møte i Utdanningsutvalet 4 juni Ålesundstrukturen marine fag rapporten Ung i Møre og Romsdal og Ungt Entreprenørskap og Entreprenørskap i utdanning er mellom sakene som utvalet skal behandle Publ 02 06 2015 Les meir Fylkeskommunen finansierer fellesressurs for internasjonal forsking Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 3 6 mill kroner til ein fellesressurs som skal bidra til at bedrifter og forskingsmiljø i Møre og Romsdal skal vinne fram med større og meir internasjonale forskingsprosjekt Det er Møreforsking som i desse dagar lyser ut stillinga EU prosjektadministrator Horisont 2020 Endret 01 06 2015 Les meir Møte i kultur og folkehelseutvalet 3 4 juni Tildeling av spelemidlar til anlegg og fysisk aktivitet forslag til samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Friluftsråda om folkehelsearbeid og Haram tannklinikk er nokre av sakene som utvalet skal behandle Endret 01 06 2015 Les meir Forsking viktig for næringslivet i Møre og Romsdal Sidan oppstart har Regionalt forskingsfond delt ut 144 2 millionar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Nyheiter/%28offset%29/40 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og i kva grad er dei realistiske Publ 29 05 2015 Les meir 67 5 millionar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Kultur og folkehelseutvalet tildeler 67 5 millionar kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i utvalsmøte 3 juni Dette er den høgaste summen utvalet nokon gong har fordelt Endret 29 05 2015 Les meir Tre døgn i friluft Alle ungdommar i Møre og Romsdal blir no invitert til ein felles friluftsleir i juli I tre døgn skal dei bo saman i ein stor felles leir og oppleve eit vidt spekter av friluftsaktivitetar Publ 29 05 2015 Les meir Europapolitisk forum til Møre og Romsdal Europapolitisk forum kjem til Ålesund 1 og 2 juni 2015 Forumet vil mellom anna diskutere korleis regjering fylkeskommunar og kommunar kan samarbeide for å påverke EUs maritime politikk Endret 29 05 2015 Les meir Redusert billettpris for nattbussane i Kristiansund Frei og Molde Frå laurdag 30 mai vil ein billett med nattbussen innanfor Kristiansund Frei og Molde reduserast til 50 kroner Prisane gjeld ved betaling med reisekort bankkort eller kontantar Endret 28 05 2015 Les meir No kan du søke om kunstnarstipend Møre og Romsdal fylkeskommune har oppretta ei ordning med utdeling av kunstnarstipend Ordninga har ei årleg økonomisk ramme på kr 400 000 Alle kunstartar er inkludert i ordninga Endret 27 05 2015 Les meir Offisielle vallister til fylkestingsval 2015 Fylkesvalstyret godkjende i møte 26 05 2015 følgjande offisielle vallister Arbeiderpartiet Demokratene i Norge Fremskrittspartiet Høyre Kristeleg Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Sunnmørslista Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre Vallistene er lagt ut på www mrfylke no og er slått opp i resepsjonen på Fylkeshuset Eventuell klage med krav om endring av fylkesvalstyrets godkjennelsesvedtak må framsettes skriftleg for Fylkesvalstyret

  Original URL path: http://mrfylke.no/Nyheiter/%28offset%29/50 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  av budsjettet for 2015 Investeringsprogram for fylkesvegar 2016 2023 finansiering av mogleg kapasitetsauke på to ferjesamband og tre regionale delplanar er mellom dei 25 sakene utvalet skal behandle Endret 27 05 2015 Les meir JazzGass 2015 stoltheit og kunnskap Tysdag 14 juli blir det JazzGass konferanse på Scandic Seilet i Molde Stoltheit og kunnskap er stikkord for konferansen Endret 13 05 2015 Les meir 5000 nye statlege arbeidsplassar i Møre og Romsdal Høgre har vedtatt at dei vil flytte statlige arbeidsplassar ut til alle landsdelar Kva argument finst for at nokre skal lokaliserast til Møre og Romsdal Endret 11 05 2015 Les meir Glad for at regjeringa har høyrt på fylkeskommunen I dag foreslo regjeringa å styrke skattekontoret i Kristiansund med 34 arbeidsplassar Dette gleder fylkesordførar Jon Aasen Eg er glad over at vi er blitt høyrde i vår argumentasjon om å legge statlege arbeidsplassar til Kristiansund seier fylkesordføraren Endret 11 05 2015 Les meir Ein dag med arkitekturen i fokus Som ein del av arbeidet med tettstadutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune blir det arrangert eit arkitekturseminar 12 mai Endret 11 05 2015 Les meir Dagens ungdom veit meir om jobb og utdanning Kjennskapen til høgare utdanningstilbod og arbeidsmarknad

  Original URL path: http://mrfylke.no/Nyheiter/%28offset%29/60 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  tre gründerne representere Norge under EM i Bulgaria Endret 14 04 2010 Les meir OECD til Vestlandet 22 og 23 april skal fagfolk ekspertar og politikarar på Vestlandet møte utsende frå OECD i samband med at det skal gjennomførast ein analyse av Vestlandet og Kyst Noreg sitt tilhøve til Island Færøyane og Grønland Publ 13 04 2010 Les meir Utviklingsbygda pris til det mest aktive bygdesamfunnet i Møre og Romsdal Fylkestinget vil i juni dele ut ein pris til det mest aktive og kreative bygdesamfunnet i fylket Vi vil heidre det frivillige arbeidet som vert lagt ned for å skape næringsutvikling busetnad og trivsel på bygdene våre seier landbruksdirektør Anne Berit Løset og ber om forslag til kandidatar til Utviklingsbygda 2010 Endret 13 04 2010 Les meir Erfaringskonferanse Move to MoRe Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til erfaringskonferansen Med entusiasme skapar vi attraktivitet onsdag 05 og torsdag 06 mai i Geiranger Publ 12 04 2010 Les meir Vestlandsrådet glad for at Giske følgjer lovnad om å hjelpe veftsnæringa Olav Bratland leiar i Vestlandsrådet og fylkesordførar i Møre og Romsdal seier han er glad for at næringsminister Giske varslar at han i løpet av våren vil love tiltak for å hjelpe

  Original URL path: http://mrfylke.no/Nyheiter/%28offset%29/1310 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kreative næringar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  regional utvikling Startstipend til kreative talent Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil tre startstipend á 100 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn Endret 14 08 2015 Les meir Startstipend kreative talent søknadsskjema Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil 3 startstipend á 100 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn som ønskjer å starte eigen næring i Møre og Romsdal Søknadsfrist 20 september 2015 Endret 14 08 2015 Les meir 1 45 mill kroner til samlokalisering for kreative næringar Aura Næringshage Totjueto Filmproduksjon AS og Øygardshamna AS får midlar til etablering og vidareutvikling av samlokalisering for kreative næringar Publ 01 06 2015 Les meir Vil du tene pengar på kreativiteten Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut 1 mill kroner i etablerartilskot øyremerka kreative næringar Nystarta bedrifter innafor kreativ næring kan søke støtte Endret 24 03 2015 Les meir Søk midlar til samlokalisering av kreative næringar Vi inviterer store og små prosjekt til å søkje støtte til etablering og vidareutvikling av samlokalisering for kreative næringar i Møre og Romsdal Samla ramme er 1 5 mill kroner Søknadsfrist 20 april 2015 Publ 17 03 2015 Les meir Lyser ut 1 5 mill kroner til samlokalisering av kreative næringar Vi inviterer store og små prosjekt til å søkje støtte til etablering og vidareutvikling av samlokalisering for kreative næringar i Møre og Romsdal Samla ramme er 1 5 mill kroner Søknadsfrist 20 april 2015 Endret 17 03 2015 Les meir Opnar tre nye sentrumsgalleri for unge kunstnarar I løpet av våren blir det opna tre nye galleri for unge kunstnarar eitt i kvar av dei tre byane Kristiansund Molde og Ålesund Dei første utstillingane vil vere klar før sommaren Endret 05 03 2015 Les meir Midlar til samlokalisering av kreative næringar Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 1 5 millionar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Kreative-naeringar (2015-08-14)
  Open archived version from archive