archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maritim - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Maritim Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Maritim Den maritime klynga i Møre og Romsdal er globalt leiande innafor bygging av offshorefartøy og fiskebåtar Den maritime klynga i Møre og Romsdal fekk sommaren 2014 status som GCE Global Centre og Expertise Det er sterk samhandling mellom reiarlag verft og leverandørar av varer og tenester Det er auka fokus på miljø frå myndigheitene noko som legg press på næringa for å utvikle meir miljøvennlege fartøy Den maritime næringa i fylket er sterk på å ta i bruk relevant forsking til produksjonsutvikling Møre og Romsdal fylkeskommune vil arbeide for å styrkje rammevilkåra for den maritime næringa I arbeidet med klyngeutvikling er forskingssamarbeid rekruttering internasjonalisering og omdømmebygging fokusområde Kontaktpersonar Bergljot Landstad Regional og næringssjef

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Maritim (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Fiskeri og havbruk - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  den internasjonale havbruksmessa Aqua Nor i Trondheim 18 21 august for å profilere havbruksnæringa i lag med dei andre vestlandsfylka Publ 10 08 2015 Les meir Tilbod om produksjonsvekst med skjerpa miljøkrav for laks aure og regnbogeaure Fiskeridirektoratet lyser ut tilbod om fem prosent produksjonsvekst mot strenge miljøkrav jamfør forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve med laks aure og regnbogeaure i 2015 Publ 30 06 2015 Les meir Eigarskapen til norske fiskeressursar tema på Midt Norsk Fiskerikonferanse Midt Norsk Fiskerikonferanse vert arrangert i Kristiansund 2 og 3 juni 2015 Endret 11 05 2015 Les meir Søk midlar til berekraftstiltak innafor lakseoppdrett og villaks Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut fondsmidlar frå Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Fondet skal nyttast til å finansiere tiltak prosjekt som skal fremje berekraftig lakseoppdrett og fremje villaksinteressene i Møre og Romsdal Søknadsfrist er 1 september 2015 Publ 05 03 2015 Les meir Jaktkvote på kystsel 2015 Kvota for jakt på kystsel for 2015 er fastsett og Møre og Romsdal er tildelt ei kvote på 25 steinkobbe Det er forbode å drive jakt på steinkobbe ved Orskjæra utanfor Averøy Endret 07 01 2015 Les meir Utlysing prosjekt innanfor temaet alternative marine råstoff til fiskefôr VestMarin er det fylkesovergripande marine samarbeid mellom dei fire fylkeskommunane på Vestlandet VestMarin søker no etter gode prosjekt knytt til temaet alternative marine råstoff til fiskefôr Det er sett av ein pott på inntil 900 000 kroner til fleire prosjekt innan dette temaet Endret 26 09 2014 Les meir Sjømaten i sentrum Fiskerimessa Nor Fishing 2014 opna tysdag denne veka Sjømatbaren på Møre og Romsdal sin fellesstand vart eit naturleg samlingspunkt og smaksprøvene på klippfisk og kval gjekk unna Endret 21 08 2014 Les meir Profilerer Møre og Romsdal på fiskerimessa Nor Fishing Ein stor delegasjon frå Møre og Romsdal

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Fiskeri-og-havbruk (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Reiseliv - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Bente Saxon Bente Saxon fra Ålesund er vinnar av Årets Reiselivspris Saxon har bidratt til å skape gode resultat for mange aktørar Ho har synleggjort Møre og Romsdal som reisemål i både inn og utland og ho er nettverksbyggar på tvers av geografi bransjar og segment heiter det i grunngjevinga Publ 09 04 2015 Les meir Vilt vakkert og vått på Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal Møt polfarar Børge Ousland NRK profil Linda Eide og Per Arne Tuftin på Reiselivskonferansen i aktivitets og opplevelsesfyket Møre og Romsdal torsdag 9 og fredag 10 april i Molde Programmet er klart meld deg på i dag Endret 12 02 2015 Les meir Reiselivskonferanse med Wow faktor Møre og Romsdal Reiseliv er i full sving med å planlegge årets Reiselivskonferanse Konferansen blir på Quality Hotel Alexandra i Molde 9 og 10 april Endret 07 01 2015 Les meir Kven bør få Årets Reiselivspris Møre og Romsdal Reiseliv ønskjer forslag på kandidatar til Årets Reiselivspris Formålet med prisen er å synleggjere reiselivsnæringa og kva den betyr for Møre og Romsdal Frist for å sende inn forslag er 17 februar 2015 Endret 26 06 2015 Les meir Disney magi humor og alvor på Reiselivskonferansen I løpet av to dagar fekk dei om lag 150 deltakarar på Reiselivskonferansen 2014 med seg alt frå Disney animasjon til kundeservice kråkebollerogn og strukturdebatt Den beste konferansen vi har hatt seier Arne Aambakk styreleiar i Møre og Romsdal Reiseliv Endret 25 03 2014 Les meir Reiselivsprisen 2014 går til DID Adventure v Didrick Ose Didrick Ose og DID Adventure er vinnar av Reiselivsprisen 2014 Selskapet profilerer Møre og Romsdal som ein unik måte og deltek aktivt i reiselivspolitiske spørsmål og prosessar både lokalt regionalt og internasjonalt heiter det i grunngjevinga Endret 22 03 2014 Les meir Oscarstjerner til Reiselivskonferansen Frozen stakk

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Reiseliv (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Forsking og utvikling - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fokusområde maritim og marin næringsklynge Møre og Romsdal høyrer til Regionalt forskningsfond Midt Norge saman med dei to Trøndelagsfylka Fondet lyser årleg ut midlar som går til dei beste forskingsprosjekta i bedrifter offentleg verksemd og FoU institusjonar i regione Fylkeskommunen finansierer fellesressurs for internasjonal forsking Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 3 6 mill kroner til ein fellesressurs som skal bidra til at bedrifter og forskingsmiljø i Møre og Romsdal skal vinne fram med større og meir internasjonale forskingsprosjekt Det er Møreforsking som i desse dagar lyser ut stillinga EU prosjektadministrator Horisont 2020 Endret 01 06 2015 Les meir Forsking viktig for næringslivet i Møre og Romsdal Sidan oppstart har Regionalt forskingsfond delt ut 144 2 millionar til dei midt norske fylka Av desse fekk Møre og Romsdal 41 prosent Endret 02 06 2015 Les meir Lyser ut 5 75 mill kroner til forsking Regionalt Forskningsfond Midt Norge lyser ut 5 75 mill kroner som skal gå til forskingsdriven innovasjon i næringsliv og offentleg sektor Søknadsfrist er 15 april 2015 Endret 10 03 2015 Les meir Midlar til forsking Regionalt forskningsfond Midt Norge RFF Midt lyser ut midlar til forsking Publ 04 07 2014 Les meir Forskingsboost med SkatteFUNN skolen SkatteFUNN skolen er eit nytt kurstilbod for tilsette i næringshagar kunnskapsparkar inkubatorar hoppid no kontora og andre som arbeider tett på innovasjonshungrige bedrifter i sitt nærområde Målet er å gi deltakarane ei praktisk opplæring i SkatteFUNN ordninga slik at dei i neste omgang kan mobilisere bedrifter til å gjere seg nytte av ordninga Endret 03 03 2014 Les meir Alternativ løype til arbeidslivet Prosjektet I UNG er ei alternativ løype ut i arbeidslivet for ungdom som ikkje har fullført vidaregåande skule Forskarar skal no bidra til å finne ut kva tiltak som fungerer på lang sikt Endret 12 02 2014 Les

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Forsking-og-utvikling (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Innovasjon Norge (eigarskap) - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Innovasjon Norge eigarskap Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Innovasjon Norge eigarskap Eigarskapen til Innovasjon Norge er delt mellom fylkeskommunane 49 og staten 51 Innovasjon Norge mottek årelg overføringar frå fylkeskommunen som skal gå til direkte bedriftsstøtte Innovasjon Norge skal fremje bedrifts og samfunnsøkonomisk lønsemd og medverke til innovasjon internasjonalisering og profilering Vidare skal Innovasjon Norge vere ein aktiv partnar for lokale og regionale syresmakter i arbeid med næringsutvikling Innovasjon Norge sine rammer frå Møre og Romsdal fylkeskommune til bedrifts og næringsutvikling omfattar møbelprogrammet etablerarstipend bedriftsutviklingstiltak investeringstilskot og avsetning til tapsfond for risikolån Les meir om Innovasjon Norge lån tilskot og garantiordningar Kontaktpersonar Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Innovasjon-Norge-eigarskap (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • SIVA - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling SIVA Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete SIVA Møre og Romsdal fylkeskommune samarbeider med SIVA som er staten sitt virkemiddel for tilretteleggande eigarskap nyskaping og næringsutvikling Vi er saman med SIVA medfinansiørar av satsinga på kunnskapsparkar industriinkubatorar og næringshagar I tillegg klyngeprogramma NCE og Arena Ein kunnskapspark er knytt til eit universitets eller høgskulemiljø Målet er å utvikle gode forretningsidèar og forskingsbaserte resultat til næringsverksemd Her i fylket har vi to kunnskapsparkar Molde Kunnskapspark og Ålesund Kunnskapspark Les meir om SIVA Fakta om SIVA 95 32 kB Kontaktpersonar Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post Frank Madsøy Ass

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/SIVA (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kommunale næringsfond - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Kommunale næringsfond Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kommunale næringsfond Midlar til kommunale næringsfond kan kvart år avsetjast frå dei midlane fylket får løyvd til regional utvikling Statsbudsjettet kap 551 60 Samla beløp vert fastett i den årlege prosessen i Handlingsprogram Verdiskaping Kommunale og regionale næringsfond skal nyttast til å styrke nyskaping innovasjon og næringsutvikling i kommunar som ligg innafor det distriktspolitiske verkemiddelområdet Unge kvinner og ulike innvandrargrupper er å sjå som viktige men lite utnytta ressursar når det gjeld entreprenørskap Desse målgruppene skal derfor gjevast særskild prioritet ved tildeling frå fonda Det er dei enkelte kommunane som forvaltar midlane som dei blir løyvd frå fylkeskommunen Fordeling av kommunale og regionale næringsfond 2013 I Handlingsprogram for Verdiskaping i Møre og Romsdal 2013 er det sett av kr 26 520 000 til kommunale og regionale næringsfond Kommunale næringsfond er viktige midlar for at kommunane kan ta ein aktiv rolle i å legge til rette for nyskaping Endret 07 03 2013 Les meir Næringsfond til fleire kommunar Regional og næringsutvalet gjekk denne veka samrøystes inn for at kommunane Giske Ålesund Sula Skodje Ørskog og Molde får tildelt midlar frå kommunalt næringsfond på lik linje med kommunane innanfor det distriktspolitiske virkeområdet Endret 27 04 2012 Les meir 20 32 millionar kroner til kommunale og regionale næringsfond Nærings og miljøutvalet vedtok tysdag denne veka fordeling av 20 32 millionar kroner til kommunale og regionale næringsfond i Møre og Romsdal Årets løyving er i overkant 3 3 millionar kroner meir enn i fjor Møre og Romsdal fylkeskommune fordeler kvart år midlar frå Kommunal og regionaldepartementet til regional utvikling Publ

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Kommunale-naeringsfond (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Statistikk og rapportar - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  oppsummerer utviklingstrekk i norsk økonomi Endret 26 11 2014 Les meir Møre og Romsdal er olje og gassvinnaren Møre og Romsdal er olje og gassvinnaren i Midt Noreg Dette kjem fram i MOLGA analysen 2013 utarbeidd av Impello Management AS Endret 22 11 2013 Les meir Ny temperaturmåling av Møre og Romsdal Det årlege konjunkturbarometeret Temp er klart Vi tek temperaturen på næringslivet i Møre og Romsdal Temp er tett knytt opp mot Mørekonferansen der vi set søkelys på internasjonalisering robotisering og branding Endret 19 11 2013 Les meir Eksport fra norske regioner hvorfor så store forskjeller Menon har på oppdrag frå Kommunal og regionaldepartementet utarbeidd rapporten Eksport fra norske regioner hvorfor så store forskjeller Publ 23 09 2013 Les meir Næringsmiddelindustrien i Møre og Romsdal På oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune har Trøndelag Forskning og Utvikling AS i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk utarbeidd ein statusrapport for næringsmiddelindustrien i Møre og Romsdal Endret 08 05 2013 Les meir Kartlegging av kulturnæringa i Møre og Romsdal Menon Business Economics har på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune v kulturavdelinga utarbeidd ein rapport om kulturnæringane i fylket Her kan du lese eit samandrag Endret 10 01 2013 Les meir Todelt økonomi tema for konjunkturbarometeret TEMP 2012 I den heilt ferske utgåva av konjunkturbarometeret Temp som vart lagt fram under Mørekonferansen i dag ser ein nærare på todelinga i norsk økonomi mellom petroleumsmarknaden og næringslivet elles Endret 20 11 2012 Les meir Havbruksnæringa gir stor verdiskaping og sysselsetting i Møre og Romsdal Havbruksnæringa skapar betydelege verdiar i Møre og Romsdal Næringa gir ringverknader i dei fleste lokalsamfunn i fylket og bidrar til sysselsetting som gir grunnlag for både for privat og offentleg tenesteyting seier regional og næringssjef Bergljot Landstad Endret 28 09 2012 Les meir Nye tal på ringverknader frå

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Statistikk-og-rapportar (2015-08-14)
  Open archived version from archive