archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kan kommunane bidra til at fleire får tilgang til naturopplevingar og moglegheit til fysisk aktivitet i kvardagen Dette potensialet er ikkje godt nok utnytta i Møre og Romsdal seier rådgivar for friluftsliv Petter Jenset i Møre og Romsdal fylkeskommune Endret 12 08 2015 Les meir Nybrottsarbeid for kantinene i dei vidaregåande skolane Torsdag 13 august blir ei heilt ny kantinehandbok for kantinetilsette lansert i Ålesund Bakgrunnen er prosjektet Kantinesatsing for vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylkeskommune som vart starta i 2014 Publ 07 08 2015 Les meir Deltaking i Kultursekken for barnehagane Nye kommunar kan no søkje om å få delta i ordninga Kultursekk i barnehage med verknad frå 1 1 2016 Alle barnehagane i kommunen blir ein del av abonnementet dersom kommunen blir tatt inn i ordninga Endret 07 08 2015 Les meir Varsel om oppstart av freding av Mølltunet Geiranger Med dette blir det varsla oppstart av freding av Mølltunet gnr 112 i Geiranger Stranda kommune jfr Lov om kulturminne av 9 juni 1978 nr 50 KML 15 og 19 jfr 22 Fredingssak for Mølltunet blei første gong starta opp i 2007 men vert no varsla på nytt grunna lang sakshandsamingstid Endret 14 07 2015 Les meir Aarebrot Aasrud og Aasheim til Fylkeskulturkonferansen 2015 Ytringsfridom og kulturpolitikk er tema for årets fylkeskulturkonferanse Konferansen finn stad på Plassen Kulturhus i Molde 3 september og er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Bjørnsonfestivalen Endret 10 07 2015 Les meir Varsel om oppstart av freding av Mellemværftet Herved varsles oppstart av freding av eigedomen Mellemværftet Kristiansund kommune jfr Lov om kulturminne av 9 juni 1978 nr 50 KML 15 og 19 jfr 22 Fredingssak for Mellemværftet vart fyrste gong starta opp i 2006 men vert no varsla på nytt grunna lang saksbehandlingstid Endret 26 06 2015 Les meir

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Inspirerande fagdag Fagdagen som fylkesutdanningssjefen arrangerte 12 august engasjerte Endret 12 08 2015 Les meir Rekordmange lærarar deltek på fagdag Heile 1233 av det pedagogiske personalet i fylket er no påmeldt fagdagen som fylkesutdanningssjefen arrangerer i samarbeid med fagnettverka Endret 12 08 2015 Les meir Giske og Røe Isaksen til Nasjonal opplæringskonferanse i Molde 18 20 august inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune til Nasjonal Opplæringskonferanse ved Scandic Seilet i Molde Nasjonal Opplæringskonferanse er den største og viktigaste konferansen for vidaregåande opplæring i Noreg seier fylkesutdanningssjef Sverre Hollen Endret 11 08 2015 Les meir Spjelkavik vgs representerte Noreg under EM for undomsbedrifter Trashlock UB frå Spjelkavik vidareåande skule representerte Noreg under EM for undomsbedrifter i Berlin Ungdomsbedrifta gjorde ein fantastisk innsats i løpet av den tre dager lange EM konkurransen Dei konkurrerte med 37 andre land Publ 10 08 2015 Les meir Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod Andreinntaket for vidaregåande opplæring er no gjennomført og alle søkjarar med ungdomsrett samt alle med fullføringsrett har fått tilbod om skoleplass Endret 10 08 2015 Les meir Nybrottsarbeid for kantinene i dei vidaregåande skolane Torsdag 13 august blir ei heilt ny kantinehandbok for kantinetilsette lansert i Ålesund Bakgrunnen er prosjektet Kantinesatsing for vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylkeskommune som vart starta i 2014 Publ 07 08 2015 Les meir Førsteinntaket for vidaregåande skole er klart Heile 9 499 primærsøkarar til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal har fått tilbod om skoleplass etter førsteinntaket Det er det i hovudsak søkjarar med ungdomsrett som har fått tilbod i denne runda Andreinntaket vert gjennomført i byrjinga av august Fristen for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kalender Utd.avdelinga - Kalender - Møre og Romsdal fylkeskommune
  for realfagsnettverket 12 aug Program for dagen Fagdag Realfagsnettverket 467 95 kB Søknadsfrist Fredag 19 juni 12 aug Fagdag Nettverk for elektrofag 12 aug Program for dagen FAGDAG NETTVERK ELEKTROFAG 138 32 kB Søknadsfrist 19 juni 2015 12 aug Fagdag Nettverk for media og kommunikasjon 12 aug Program for dagen Fagdag Medier og kommunikasjon 24 83 kB Søknadsfrist 1 august 2015 Show All Events 12 aug Fagdag Nettverk rettslære 12 aug Program for dagen Kursdag i rettslære onsdag 12 39 34 kB Påmeldingfrist 19 juni 2015 12 aug Fagdag nettverk for helse og oppvekstfag 12 aug Program for dagen Program for fagdag HO 12 august 2015 194 20 kB 12 aug Fagdag Nettverk for Idrettsfag 12 aug Program for dagen Program fagdag 12 08 2015 IDRETTSFAG 202 07 kB Søknadsfrist 19 juni 2015 12 aug Fagdag Nettverk for design og handverk 12 aug Program for dagen Fagdag design og håndverk 12082015 543 08 kB Søknadsfrist 19 juni 2015 12 aug Fagdag Kurs i Elevmedverknad og eigenvurdering 12 aug Kurset er berekna for lærarar i fag utdanningsprogram som ikkje er knytta direkte opp mot andre fagnettverk i fylket Program for dagen Fagdag Elevmedverknad og eigenvurdering 355 70 kB Søknadsfrist 19 juni 2015 12 aug Fagdag Restaurant og matfaget 12 aug Link til invitasjonen Fagdag 2015 Restaurant og matfag 69 13 kB 12 aug Fagdag Nettverk for køyretyfaga 12 aug Program for dagen Fagdag Nettverk for køyretyfaga 191 18 kB Søknadsfrist 19 juni 2015 12 aug Fagdag nettverka for markedsføring entreprenørskap og leiing 12 aug Program for dagen Fullstendig program for nettverksdag 12 august 416 09 kB OBS I programmet er det og nevnt service og samferdsel opplegget for dette er skilt ut og har eiga påmelding Søknadsfrist 19 juni 2015 12 aug Fagdag nettverk i framandspråk 12 aug Program for dagen Fagdag fremmedspråk 2015 165 43 kB Søknadsfrist 4 august 2015 Dette kurset er fulltegna Det er mogleg å melde seg på eit av disse kursa https mrfylke no Kalender event 792548 https mrfylke no Kalender event 791302 12 aug Fagdag for nettverket i MDD Dans 12 aug Program for dagen Fagdag for nettverket i MDD Dans 188 04 kB Påmeldingsfrist 19 juni 2015 12 aug Fagdag Pedagogisk bruk av IKT 12 aug Kurset er berekna for lærarar i fag utdanningsprogram som ikkje er knytta direkte opp mot andre fagnettverk i fylket Jone Nyborg fra NDLA tilbyr eit kurs i pedagogisk bruk av IKT som er fagUspesifikt Han vil vise frem og gje opplæring i bruk av ulike digitale verktøy til dømes Kahoot Padlet og samskriving Ta med PC nettbrett eller smartmobil Velkomen til å lære meir om digital undervisning og læring 12 aug Fagdag Nettverk for TIP 12 aug Program for dagen Fagdag Nettverk for TIP 13 87 kB Søknadsfrist 19 juni 2015 12 aug Fagdag Nettverk for service og samferdsel 12 aug Program for dagen Fullstendig program for service og samferdsel 414 68 kB Søknadsfrist 19 juni 2015 12 aug Fagdag Nettverk for MDD Drama 12 aug Program for

  Original URL path: http://mrfylke.no/Kalender/Kalender-Utd.avdelinga (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kalender RN-avdelinga - Kalender - Møre og Romsdal fylkeskommune
  28 29 30 31 I dag August 2015 20 aug Seminar om sykkelturisme 20 aug Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen inviterer kollegaer kommuner reiselivsnæringa med flere til Seminar om sykkelturisme torsdag 20 august 2015 på St Carolus i Molde Vi vil informere om det pågående arbeidet med å få oppfylt ønsket om å skilte nasjonale sykkelruter i Møre og Romsdal samt kunnskapspåfyll og inspirasjon Det legges opp til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Kalender/Kalender-RN-avdelinga (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kalender politiske møter 2015 - Kalender - Møre og Romsdal fylkeskommune
  møter 2015 August 2015 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 I dag August 2015 26 aug Møte i kontrollutvalet 26 august 26 aug Sakspapira blir lagt ut omlag ei veke før møtet 31 aug Møte i fylkesutvalet 31

  Original URL path: http://mrfylke.no/Kalender/Kalender-politiske-moeter-2015 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kva gjer kontrollutvalet? - Kontrollutvalet - Tilsyn og kontroll - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og ev andre oppdragsansvarlege revisorar Kontrollutvalet skal føre tilsyn med fylkesrevisjonen og at fylkeskommunens rekneskap blir revidert på ein trygg måte Kontrollutvalet skal gjennom planar foreslå kva for område innan forvaltninga som skal vere gjenstand for forvaltningsrevisjon kommunelova 77 nr 4 og om det bør gjennomførast selskapskontroll i heileigde selskap koml 80 Vidare skal kontrollutvalet føre tilsyn med at fylkeskommunens interesser i selskap IKS og AS blir tilfresstillande ivareteke koml 77 nr 5 Jamvel om kontrollutvalet er eit sjølvstendig tilsynsorgan og etter eige vedtak kan sette i verk kontrolltiltak vil utvalet i stor grad måtte basere sitt tilsyn på rapportar og munnleg informasjon frå fylkesrevisjonen Utanom å skaffe seg informasjon på denne måten kan kontrollutvalet kalle inn og rette spørsmål til fylkesrådmannen eventuelt at avdelings og etatsjefar o a møter i staden for å gjere nærare greie for ulike saksområde Kontrollutvalet kan og invitere andre utanom fylkeskommunen til å legge fram synspunkt på den fylkeskommunale verksemda Kontrollutvalet har høve til foreta synfaringar og å besøke skolar og andre av fylkets etatar og verksemder for å få orienteringar Kontrollutvalet har vide fullmakter til å undersøke alle tilhøve som vedkjem fylkeskommunens verksemd Kontrollutvalet har rett til å få opplysningar av kva slag det skal vere og få tilgang til saksdokument og arkiv uavhengig av teieplikt Medlemene har sjølv teieplikt om opplysningar som dei på denne måten blir gjort kjende med Kontrollutvalet er eit internt organ i fylkeskommunen og behandlar normalt ikkje saker frå private partar eller klager på enkeltvedtak i fylkeskommunen Utvalet kan heller ikkje overprøve om politiske vedtak i fylkeskommunen er formålstenlege Tips utanfrå sjå lenke om kritikkerdige tilhøve i fylkeskommunen kan kontrollutvalet motta Fylkestinget fastset for kvar valperiode ein plan for verksemda i kontrollutvalet som nærare gjer greie for kva føresetnader og overordna strategiar som kontrollutvalet vil følgje i tilsyns

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Tilsyn-og-kontroll/Kontrollutvalet/Kva-gjer-kontrollutvalet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Sekretariat for kontrollutvalet - Kontrollutvalet - Tilsyn og kontroll - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  skal ha eit eige sekretariat som skal sjå til at sakene som blir behandla i kontrollutvalet er forsvarleg utgreidde og at vedtaka i kontrollutvalet blir sette i verk Sjå nærare om regelverket for sekretariatet i reglementet til høgre Sekretariatet skal ha den løpande kontakta med fylkesrevisjonen og vere det daglege kontaktpunktet for fylkeskommunens øvrige administrative og politiske organ i høve til kontrollutvalet Sekretariatet til kontrollutvalet blir leia av kontrollsjef Hans

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Tilsyn-og-kontroll/Kontrollutvalet/Sekretariat-for-kontrollutvalet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Medlemer i kontrollutvalet - Kontrollutvalet - Tilsyn og kontroll - Politikk - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Sekretariat for kontrollutvalet Medlemer i kontrollutvalet Møte konferansar Saker Fylkesrevisjonen Tips til kontrollutvalet Medlemer i kontrollutvalet Kontrollutvalet har 5 medlemer og det er oppnemnt 11 varamedlemer Leiaren er medlem av fylkestinget I perioden 2011 2015 har kontrollutvalet denne samansettinga Knut Anders Oskarson H leiar tlf 991 67 660 Ann Kristin Sørvik SP nestleiar tlf 951 81 111 Trond Hansen Riise V medlem tlf 918 o5 036 Per Helge Nordstrand SML

  Original URL path: http://mrfylke.no/Politikk/Tilsyn-og-kontroll/Kontrollutvalet/Medlemer-i-kontrollutvalet (2015-08-14)
  Open archived version from archive