archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Små grep kan gje betre utnytting av friluftslivet - Nyheter - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  friluftslivet Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Kontaktpersonar Petter Jenset Rådgivar friluftsliv 71 25 89 01 Mob 922 34 244 Send e post Dokument Program Friluftsliv ein lokal utviklingsmotor PDF dokument 5 94 MB Små grep kan gje betre utnytting av friluftslivet Med relativt små grep kan kommunane bidra til at fleire får tilgang til naturopplevingar og moglegheit til fysisk aktivitet i kvardagen Dette potensialet er ikkje godt nok utnytta i Møre og Romsdal seier rådgivar for friluftsliv Petter Jenset i Møre og Romsdal fylkeskommune Foto Mattias Fredriksson fjordnorway com Saman med fleire organisasjonar arrangerer Møre og Romsdal fylkeskommune ein konferanse på Åndalsnes 22 24 september Målet er å styrke arbeidet med tilrettelegging for friluftsliv i kommunane i Møre og Romsdal Konferansen handlar om kva verdi friluftslivet kan ha for ein kommune og kva kommunane kan gjere for å få til ei betre utvikling på dette området Naturopplevingar og fysisk aktivitet verkar direkte inn på trivselen og helsa til innbyggjarane i kommunane I tillegg har også friluftslivet eit stort potensiale når det gjeld rekruttering næringsutvikling og aktiv transport Skal vi i større grad

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheter/Smaa-grep-kan-gje-betre-utnytting-av-friluftslivet (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • - Inspirerande fagdag! - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning NYHEITER framside utdanning Inspirerande fagdag Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Inspirerande fagdag Fagdagen som fylkesutdanningssjefen arrangerte 12 august engasjerte Joanna Måen Ørsta vgs og Unni Eide Rauma vgs deltok på kurset som NDLA hadde om pedagogisk bruk av IKT Her har deltakarane fått prøve ut i praksis å lage bildeforteljingar tips om gode nettressursar ein kan bruke i undervisninga med mykje meir Eg er genuint interessert i digital kompetanse i skulen seier Joanna Eg trur dette er framtida digitale læremiddel blir det meir og meir av Dette er det berre å hoppe i Undervisninga blir meir interessant variert og tilpassa Dette fenger elevane seier Unni Når

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Inspirerande-fagdag (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Rekordmange lærarar deltek på fagdag - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning NYHEITER framside utdanning Rekordmange lærarar deltek på fagdag Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Rekordmange lærarar deltek på fagdag Heile 1233 av det pedagogiske personalet i fylket er no påmeldt fagdagen som fylkesutdanningssjefen arrangerer i samarbeid med fagnettverka Fleire av kursa er fullbooka Det er i hovudsak dei faglege nettverka som har innhaldet i kursa og dei spenner vidt for å gi personalet relevant kompetanse for vidaregåande opplæring Alle skal ha eit tilbod denne dagen og fylkesutdanningssjefen arrangerer to kurs som femner om allmenne tema om vurdering og pedagogisk bruk av IKT for dei som ikkje har eit naturleg tilhøyrande fagnettverk Dette er den største fagdagen vi har arrangert i fylket til no seier rådgivar Harald Tomren på Utdanningsavdelinga Det er meldt svært få forfall og permisjonar i år og vi trur vi har treft bra med innhaldet denne dagen seier han Dei faglege nettverka skal arbeide

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Rekordmange-laerarar-deltek-paa-fagdag (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Giske og Røe Isaksen til Nasjonal opplæringskonferanse i Molde - NYHEITER framside utdanning - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Utdanning NYHEITER framside utdanning Giske og Røe Isaksen til Nasjonal opplæringskonferanse i Molde Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Kontaktpersonar Rune Solenes Opstad Ass fylkesutdanningssjef 71 25 87 85 Mob 951 77 723 Send e post Dokument Program Nasjonal opplæringskonferanse PDF dokument 861 50 kB Giske og Røe Isaksen til Nasjonal opplæringskonferanse i Molde 18 20 august inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune til Nasjonal Opplæringskonferanse ved Scandic Seilet i Molde Nasjonal Opplæringskonferanse er den største og viktigaste konferansen for vidaregåande opplæring i Noreg seier fylkesutdanningssjef Sverre Hollen Dr Avis Glaze frå Canada er hovudinnleiar på Nasjonal opplæringskonferanse i Molde På programmet har vi topp politikarar innan utdanning med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen leiar i Kyrkje utdannings og forskingskomiteen Trond Giske og medlemmane i stortingskomiteen Partane i næringslivet stiller for å fortelje korleis dei vil bidra til å oppfylle måla i samfunnskontrakten fortel Hollen Modell for likskap og inkluderande skolar Hovudinnleiar på konferansen er canadiske Avis Glaze Glaze var ein av dei som stod bak dei store og vellukka endringane i Ontario sin utdanningspolitikk der dei utvikla ein modell for likskap og inkluderande skolar I tillegg til det faglege innhaldet vil deltakarane få møte kjente personar frå Møre og Romsdal Mellom andre skal Jo Nesbø vere med og underhalde Kven deltek Målgruppa for konferansen er stortingspolitikarar fylkespolitikarar medlemmer av yrkesopplæringsnemndene representantar frå arbeidstakar og arbeidsgivarsida elev og lærlingomboda i den enkelte fylkeskommune representantar frå Elevorganisasjonen dei administrative leiingane i fylkeskommunane og andre bidragsytarar i vidaregåande opplæring Nasjonal Opplæringskonferanse er ein viktig arena for å ta opp dei store utfordringane

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/NYHEITER-framside-utdanning/Giske-og-Roee-Isaksen-til-Nasjonal-opplaeringskonferanse-i-Molde (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Profilerer havbruksregionen på internasjonal messe - Fiskeri og havbruk - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Lisbeth Nervik Fiskerirådgivar 71 25 81 66 Send e post Profilerer havbruksregionen på internasjonal messe Aktørar frå sjømatnæringa i Møre og Romsdal og politikarar reiser til den internasjonale havbruksmessa Aqua Nor i Trondheim 18 21 august for å profilere havbruksnæringa i lag med dei andre vestlandsfylka Aqua Nor vert arrangert annakvart år i Trondheim Messa samlar om lag 15 20 000 besøkande frå meir enn 50 nasjonar I alt 400 utstillarar viser fram nyheiter frå mellom anna forsking teknologi fôr fiskehelse kvalitetskontroll utdanning fiskesortering utstyr og lagring Møre og Romsdal Rogaland Hordaland og Sogn og Fjordane samarbeider om ein felles stand for Vestlandet og kan mellom anna by på sjømatbar med smaksprøver frå regionen Patogen er ei av bedriftene som blir å treffe på Aqua Nor Biletet vart teke under Aqua Nor 2013 Foto Lisbeth Nervik Det er i alt fire bedrifter med tilhald i Møre og Romsdal som står på vestlandsstanden og fylket er også godt representert på messa elles Frå Møre og Romsdal fylkeskommune vil fylkesrådmann

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Fiskeri-og-havbruk/Profilerer-havbruksregionen-paa-internasjonal-messe (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nyheiter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  engasjerte Endret 12 08 2015 Les meir Rekordmange lærarar deltek på fagdag Heile 1233 av det pedagogiske personalet i fylket er no påmeldt fagdagen som fylkesutdanningssjefen arrangerer i samarbeid med fagnettverka Endret 12 08 2015 Les meir Giske og Røe Isaksen til Nasjonal opplæringskonferanse i Molde 18 20 august inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune til Nasjonal Opplæringskonferanse ved Scandic Seilet i Molde Nasjonal Opplæringskonferanse er den største og viktigaste konferansen for vidaregåande opplæring i Noreg seier fylkesutdanningssjef Sverre Hollen Endret 11 08 2015 Les meir Profilerer havbruksregionen på internasjonal messe Aktørar frå sjømatnæringa i Møre og Romsdal og politikarar reiser til den internasjonale havbruksmessa Aqua Nor i Trondheim 18 21 august for å profilere havbruksnæringa i lag med dei andre vestlandsfylka Publ 10 08 2015 Les meir Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod Andreinntaket for vidaregåande opplæring er no gjennomført og alle søkjarar med ungdomsrett samt alle med fullføringsrett har fått tilbod om skoleplass Endret 10 08 2015 Les meir Nybrottsarbeid for kantinene i dei vidaregåande skolane Torsdag 13 august blir ei heilt ny kantinehandbok for kantinetilsette lansert i Ålesund Bakgrunnen er prosjektet Kantinesatsing for vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylkeskommune som vart starta i 2014 Publ 07

  Original URL path: http://mrfylke.no/content/view/full/699 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Nasjonal opplæringskonferanse 2015 - Kalender Utd.avdelinga - Kalender - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Søketekst Tenesteområde Politikk Organisasjon Regionale planar høyringar UngWeb Om fylkeskommunen Kalender Dokumentsenteret Møre og Romsdal fylkeskommune Kalender Kalender Utd avdelinga Nasjonal opplæringskonferanse 2015 Tirsdag 18 august Torsdag 20 august Scandic Seilet Hotel Molde Nasjonal opplæringskonferanse 2015 Informasjon og påmelding her http www opplæringskonferansen no Last ned kalenderfil Last ned ICS fil for å legge hendelsen i kalenderen din Fylkeshuset Postboks 2500 6404 Molde Tlf 71 25 80 00 E post

  Original URL path: http://mrfylke.no/Kalender/Kalender-Utd.avdelinga/Nasjonal-opplaeringskonferanse-2015 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Seminar om sykkelturisme - Kalender RN-avdelinga - Kalender - Møre og Romsdal fylkeskommune
  20 august 2015 på St Carolus i Molde Vi vil informere om det pågående arbeidet med å få oppfylt ønsket om å skilte nasjonale sykkelruter i Møre og Romsdal samt kunnskapspåfyll og inspirasjon Det legges opp til innspill og spørsmål fra dere Det serveres lunsj Påmelding til bente overbo vegevesen no innen 1 juli Se hele programmet Program Seminar sykkelturisme 136 53 kB Velkommen Med hilsen Bente Kjøll Øverbø Statens

  Original URL path: http://mrfylke.no/Kalender/Kalender-RN-avdelinga/Seminar-om-sykkelturisme (2015-08-14)
  Open archived version from archive