archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod - Fagopplæring - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Fagopplæring Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Kontakt oss Praksiskandidat Prøvenemnder Info for deg som søker læreplass Yrkesopplæringsnemnda Lærling lærekandidat Info for lærebedrifter Skjema og prosedyrer Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Kontaktpersonar Geir Løkhaug Seksjonsleiar 71 25 87 90 Mob 950 35 375 Send e post Dokument 2 inntaket 14 15 inntatte søkjarar fordelt på skole og kurs PDF dokument 401 72 kB 2 inntaket 14 15 inntatte søkjarar fordelt på utdanningsprogram PDF dokument 184 66 kB Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod Etter at 2 inntaket no er køyrt har alle elevar med ungdomsrett som har ønska skoleplass fått tilbod Svarfristen for dei som fekk tilbod ved 2 inntaket er 8 august Inntaks og ventelister er no sendt ut til dei vidaregåande skolane Dersom det skjer endringar i høve inntaket i tida fram mot skolestart blir

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Fagopplaering/Alle-elevar-med-ungdomsrett-har-faatt-tilbod (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • NM i saum og design - Fagopplæring - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Samferdsel Tannhelse Plan og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Fagopplæring NM i saum og design Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Kontakt oss Praksiskandidat Prøvenemnder Info for deg som søker læreplass Yrkesopplæringsnemnda Lærling lærekandidat Info for lærebedrifter Skjema og prosedyrer Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal NM i Saum og Design Søm og Design Norges Kjole og draktsyerforbund skal arrangere Norgesmesterskap i Søm og Design i Trondheim fra 28 til 30 oktober 2014 Norges Kjole og draktsyerforbund skal arrangere Norgesmesterskap i Søm og Design i Trondheim fra 28 til 30 oktober Det er laget en kvalifiseringsoppgave som ligg i linken nedanfor NM søm og design Kvalifiseringsoppgave 2014 129 22

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Fagopplaering/NM-i-saum-og-design (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fagopplæring - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  til yrkesopplæringsnemnda og informere om fag og yrkesopplæring til samarbeidspartar brukarar og innbyggjarar Kontakt oss viss du har spørsmål om fagopplæring i Møre og Romsdal Det blir utdanna for få fagarbeidarar Ein fersk rapport frå Utdanningsdirektoratet viser at det blir utdanna for få fagarbeidarar for kvart ungdomskull i Norge Endret 09 04 2013 Les meir Rapport frå Riksrevisjonen om fagopplæring i bedrift Riksrevisjonen la 19 februar 2013 fram for Stortinget Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift Endret 07 03 2013 Les meir Profilering av fagopplæring varemerket Godkjent lærebedrift Å skaffe fleire læreplassar og å synleggjere fagopplæring som karriereveg er viktige målsettingar for den vidaregåande opplæringa Ei tydelegare profilering av godkjente lærebedrifter er viktig i dette arbeidet og Yrkesopplæringsnemnda i Møre og Romsdal har vedtatt å ta i bruk varemerket Godkjent lærebedrift i vårt fylke frå 2013 Publ 25 02 2013 Les meir Informasjon tips og råd til deg som skal søke læreplass Ønsker du læreplass i Møre og Romsdal Då kan desse nye informasjonshefta gi deg masse nyttige tips Endret 09 04 2013 Les meir Privatisteksamen i den vidaregåande skulen Privatistar lærlingar Teoriprøva for praksiskandidatar og avviksfag Vg3 Oppmelding skjer vår og haust Endret 28 08 2014 Les meir Norgesmeistrar i yrkesfag Nærare 280 ungdommar frå heile Norge konkurrerte mot kvarandre i sine respektive fag under yrkes NM på Lillestrøm 31 oktober 2 november Frå Møre og Romsdal deltok 10 ungdommar og 4 av dei kom heim til fylket med medaljar i edelt metall Endret 16 11 2012 Les meir Praksisbrev i vidaregåande opplæring Praksisbrevordninga er ei prøveordning som kombinerer arbeidspraksis med teori Endret 12 11 2012 Les meir Samfunnskontrakt for fleire læreplassar Kunnskapsdepartementet Fornyings og administrasjonsdepartementet LO NHO KS YS Unio Virke Spekter og Maskinentreprenørenes forbund har skrive under ei samfunnskontrakt for fleire læreplassar Endret 12 11 2012 Les

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Fagopplaering/%28offset%29/10 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fagopplæring - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Fagopplæring Seksjon for fag og yrkesopplæring har som oppgåve å kvalitetssikre opplæring i bedrift fagopplæring i Møre og Romsdal Dette omfattar godkjenning av lærekontraktar og lærebedrifter oppfølging av lærlingar lærekandidatar lærebedrifter og opplæringskontor tilrettelegging for lærlingar og lærekandidatar med spesielle oppfølgingsbehov formidling til læreplass kompetanseheving for instruktørar faglege leiarar og prøvenemnder fag og sveineprøver og utbetaling av tilskott til lærebedrifter Seksjonen skal i tillegg førebu saker til yrkesopplæringsnemnda og informere om fag og yrkesopplæring til samarbeidspartar brukarar og innbyggjarar Kontakt oss viss du har spørsmål om fagopplæring i Møre og Romsdal Rett til påbygging til generell studiekompetanse ETTER fagbrev Til deg som går VG2 yrkesfag og lurer på om du no skal søke på lærlingplass eller søke påbygging til generell studiekompetanse Veit du at du har rett til påbygging til generell studiekompetanse etter at du har tatt fagbrevet Endret 07 03 2013 Les meir Opplæringskontor i Møre og Romsdal Her finn du ei oversikt over opplæringskontora i fylket med kontaktperson telefonnummer adresse og epost For meir informasjon ta kontakt med det aktuelle opplæringskontoret Liste over opplæringskontora finn du her Opplæringskontora per 190214 99 79 kB Endret 20 02 2014 Les meir Godkjenning av lærebedrifter Bedrifter som tek på seg opplæring av ein eller fleire lærlingar eller lærekandidatar må vere godkjende av fylkeskommunen Endret 20 04 2015 Les meir Forrige 1 2 3 Kontaktpersonar Inger Sjømæling Seksjonsleiar 71 25 80 19 Mob 996 22 025 Send e post Ola Ivar Eikebø Rådgivar 71 25 80 89 Mob 95 06 54 86 Send e post Roy Arild Tvedt Rådgivar 71 25 87 95 Mob 473

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Fagopplaering/%28offset%29/20 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ny, Utsett og Særskild Eksamen - Eksamen og Vurdering - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Ny Utsett og Særskild Eksamen Vurdering for læring Standpunktkarakterar Privatisteksamen Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Ny Utsett og Særskild Eksamen Kva er ny utsett og særskild eksamen Kven har rett til det Kva må du gjere for å få gå opp til ny utsett eller særskild eksamen NY Eksamen for elevar i vidaregåande opplæring Forskrift Oppl lov 3 34 Ein elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgjande eksamen Eleven beheld då standpunktkarakteren i faget Dersom eleven ikkje går opp til første etterfølgjande eksamen må han eller ho ta faget som privatist og standpunktvurderinga i faget fell bort SÆRSKILD Eksamen for elevar i vidaregåande opplæring Forskrift Oppl lov 3 33 Ein elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i eit fag har rett til særskild eksamen i faget dersom han eller ho ikkje er trekt ut til eksamen i faget Det gjeld òg for fag der det ikkje blir halde eksamen ordinært Særskild eksamen blir normalt halden samtidig med utsett og ny eksamen UTSETT Eksamen for elevar og privatistar i vidaregåande opplæring Forskrift Oppl lov 3 35 Ein elev eller privatist som har dokumentert fråvær ved ordinær eksamen og særskild eksamen eller ein elev som har dokumentert fråvær ved ny eksamen har rett til å framstille seg til første etterfølgjande eksamen Eleven beheld standpunktkarakteren i faget Dersom eleven ikkje går opp til første etterfølgjande eksamen må han eller ho ta faget som privatist og eventuell standpunktvurdering i faget fell bort Fråvær frå eksamen blir rekna som dokumentert når eleven eller privatisten er hindra frå å

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Eksamen-og-Vurdering/Ny-Utsett-og-Saerskild-Eksamen (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Vurdering for læring - Eksamen og Vurdering - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Eksamen og Vurdering Vurdering for læring Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Ny Utsett og Særskild Eksamen Vurdering for læring Brosjyrer fra Udir Standpunktkarakterar Privatisteksamen Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Eksamen-og-Vurdering/Vurdering-for-laering2 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Standpunktkarakterar - Eksamen og Vurdering - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Ny Utsett og Særskild Eksamen Vurdering for læring Standpunktkarakterar Privatisteksamen Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Standpunktkarakterar Sluttvurderinga til elevane i fag er standpunktkarakter Standpunktkarakteren blir gitt ved avslutninga av opplæringa i fag Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven lærlingen og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i fag i læreplanverket Standpunktkarakteren skal baserast på eit breitt vurderingsgrunnlag som samla viser kompetansen eleven har i faget Eleven skal ha høve til å forbetre kompetansen sin i faget inntil standpunktkarakteren er fastsett Eleven skal bli gjort kjent med kva det er lagt vekt på i fastsetjinga av standpunktkarakteren Dersom det ikkje er grunnlag for å setje standpunktkarakter skal rektor fatte enkeltvedtak Då må eleven vere varsla Standpunktkarakter i Orden og Åtferd 3 19 gir føringar for standpunktkarakterar i orden og åtferd Elevane i vidaregåande opplæring skal ha standpunktkarakterar når dei avsluttar opplæringa i skole Karakterane skal setjast etter at opplæringa er avslutta Klage på standpunktkarakterar Standpunktkarakterar er eit enkeltvedtak og kan klagast på etter reglane i kapittel 5 i forskrift til Opplæringslova Elevar lærlingar lærekandidatar privatistar og praksiskandidatar kan klage Føresette til umyndige elevar lærlingar lærekandidatar privatistar og praksiskandidatar har sjølvstendig klagerett Avgjerda i klagesaka er endeleg og kan ikkje klagast på Fristen for å klage på vedtak som gjeld standpunktkarakterar er 10 dagar Klaga skal vere skriftleg og underskrivast klagaren Klaga skal leverast til skolen som sender dokumenta over til klagenemnda med uttale frå faglærar og rektor Klagar skal ha kopi av fråsegna Klageinstansen kan berre vurdere om gjeldande føresegner om karakterfastsetjing er følgde Kontaktpersonar Ann Christin Hoel Lervik Rådgivar 71 25 87 84 Mob

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Eksamen-og-Vurdering/Standpunktkarakterar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Privatisteksamen - Eksamen og Vurdering - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Eksamen og Vurdering Privatisteksamen Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Ny Utsett og Særskild Eksamen Vurdering for læring Standpunktkarakterar Privatisteksamen Informasjon Hjelpemiddel Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Privatisteksamen Kva er ein privatist Kva er ein privatistkandidat Når er eksamen Korleis melde seg opp til eksamen Desse og andre spørsmål får du svar på ved å gå inn på privatistweb no og velge Møre og Romsdal fylkeskommune i rullegardinen Vi gjer merksam på at dei ulike skolane har eksamensansvarlege som kan gi deg råd om fag og fagkodar KONTAKTPERSONAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE For spørsmål om oppmelding til eksamen kontakt eksamensskolen du skal melde deg opp ved Atlanten videregående skole v LENE HOEL Postboks 752 6501 KRISTIANSUND Besøksadr Dalaveien 25 Tel 71 57 18 35 E post atlanten vgs mrfylke no Borgund vidaregåande skole v ELISABET SIMAHAUG HALVORSEN Yrkesskolevegen 20 6011 ÅLESUND Tel 70 17 00 00 E post borgund vgs mrfylke no Fagerlia videregående skole v TRUDE EIKSUND Gangstøvikveien 6009 ÅLESUND Tel 70 11 22 00 E post fagerlia vgs mrfylke no Herøy vidaregåande skule v JARLE DIGERNES 6090 FOSNAVÅG Tel 70 08 03 80 E post heroy vgs mrfylke no Kristiansund videregående skole v JOHAN VULLUM St Hanshaugen 6514 KRISTIANSUND Tel 71 57 05 00 E post kristiansund vgs mrfylke no Molde videregående skole v GRO NYBORG og MONA GUNDERSEN RØVIK Øvre vei 23 6413 MOLDE Tel 71 25 07 00 E post molde vgs mrfylke no Romsdal videregående skole v TERJE GUNDERSEN RØVIK Langmyrveien 83 6415 MOLDE Tel 71

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Eksamen-og-Vurdering/Privatisteksamen (2015-08-14)
  Open archived version from archive