archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vurdering for læring - Eksamen og Vurdering - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Eksamen og Vurdering Vurdering for læring Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Ny Utsett og Særskild Eksamen Vurdering for læring Standpunktkarakterar Privatisteksamen Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Eksamen-og-Vurdering/Vurdering-for-laering (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Orientering om klagerett - Eksamen og Vurdering - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Eksamen og Vurdering Orientering om klagerett Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Ny Utsett og Særskild Eksamen Vurdering for læring Standpunktkarakterar Privatisteksamen Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Eksamen-og-Vurdering/Orientering-om-klagerett (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Læremiddel - Den digitale skulen - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  skulen Læremiddel Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Læremiddel NDLA IKT reglementet i Møre og Romsdal fylkeskommune sine vidaregåande skolar Fronter Skolearena PC ordninga Netctrl Strategi Impulskonferansen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Læremiddel Elevar ved dei vidaregåande skolane har rett på trykte og digitale læremiddel PC ordning Skoleeigar har ansvaret for å halde elevar i vidaregåande opplæring med nødvendige trykte og digitale læremiddel Elevane ved skolane eigd av Møre og Romsdal fylkeskommune kan få PC gjennom ei eiga avtale som fylkeskommunen har inngått med leverandør eller dei kan kjøpe eigen PC Ved kjøp av eigen PC får eleven utbetalt eit PC stipend Digitale læremiddel Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått sentrale avtalar på fleire digitale læremiddel Desse får elevane tilgang til gjennom Ungweb Møre og Romsdal fylkeskommune er saman med andre fylkeskommunar med på det nasjonale prosjektet nasjonal digital læringsarena NDLA for å utvikle og tilgjengeleggjere fleire digitale læremiddel i bruk i vidaregåande opplæring Trykte læremiddel Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått sentral

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Den-digitale-skulen/Laeremiddel (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • IKT-reglementet i Møre og Romsdal fylkeskommune sine vidaregåande skolar - Den digitale skulen - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  for å avgrense bruken av opne dataressursar ved å stenge for tilgang i elevnettet Dette kan vere spelesider sider med pornografisk innhald sider med rasistisk innhald nedlasting av musikk og video og sider med underhaldning Ved avgrensing av nettbruken skal dette gjerast i samråd med den enkelte skole og elevrådet 3 2 Bruken av dei dataressursane som vert gjort tilgjengeleg for eleven av MRfylke skal vere i samsvar med dei lisens og abonnementsvilkåra som gjeld for MRfylke Merknad Det er ulovleg for eleven å kopiere eller bruke programvare eller andre ressursar som er stilt til rådvelde av MRfylke utan å ha forsikra seg om at dette er i samsvar med lisens eller abonnementsvilkåra MRfylke må sørgje for å gi informasjon om dei vilkåra som gjeld for bruken av dei digitale ressursane som vert stilt til rådvelde Bilde eller video av ein eller fleire personar kan bare leggjast ut dersom det er innhenta skriftlig samtykke frå den dei personane det gjeld eller i dei tilfella som er nemnt i åndsverkloven 45c Eleven er personleg ansvarleg for dei krav av rettsleg og økonomisk art som rettshavarar måtte fremje ved bruk eller distribusjon av materiale utan løyve medrekna nedlasting og bruk av piratkopiert programvare Brukaren er sjølv ansvarleg for lagring og tryggleikskopiering av eigne datafilar 3 3 Eleven har plikt til å sørgje for at eige datautstyr som blir brukt i fylkesnettet til ein kvar tid har installert oppdatert og aktivert antivirusprogramvare Merknad Skolen har plikt til å informere om tilgjengeleg programvare 3 4 Eleven har ikkje lov til å opne eller prøve å opne brukarkontoar som eleven ikkje er tildelt gjere tiltak for å overvake fylkesnettet for å fange opp digital informasjon utføre aktivitetar som strid mot norske lovar og forskrifter framsette truslar ærekrenkingar eller utøve mobbing samt formidle pornografisk eller rasistisk materiale utføre aktivitetar som grip inn i drifta av fylkesnettet Merknad Innbrot eller forsøk på innbrot ved aktivt å gjere tiltak for å omgå eller fjerne tryggleikssperrar på brukarkontoar datamaskiner eller komponentar i fylkesnettet er ulovleg Likeeins er det ulovleg å bruke eigen andre sin datamaskin eller andre sine elektroniske innretningar for å endre datatrafikken i fylkesnettet 3 5 Eleven skal melde frå om mistanke om brot på reglement uautorisert bruk av fylkesnettet eller andre tilhøve som er ulovleg eller vil påverke drifta av fylkesnettet på ein slik måte at det vert til ulempe for andre brukarar Kapittel 4 Overvaking 4 1 MRfylke kan gjere tiltak for å få innsyn av aktivitet i elevnettet ved at brukaren sin maskinidentitet vert loggført Merknad For å sikre stabil drift av nettet og det ikkje vert brukt til formål det ikkje er berekna for jf 3 1 vil ein loggføre datamaskinene sin aktivitet på Internett I tillegg vert trafikken loggført for å sørgje for at fylkesnettet og dei digitale ressursane i systema vert brukt i samsvar med dette reglementet Overvaking er og eit tiltak for å sikre mot uautorisert inntrenging i fylkesnettet og dei digitale ressursane Dette er nødvendige tiltak for å sikre

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Den-digitale-skulen/IKT-reglementet-i-Moere-og-Romsdal-fylkeskommune-sine-vidaregaaande-skolar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fronter - Den digitale skulen - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Den digitale skulen Fronter Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Læremiddel IKT reglementet i Møre og Romsdal fylkeskommune sine vidaregåande skolar Fronter Skolearena PC ordninga Netctrl Strategi Impulskonferansen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Fronter Dei offentlege skulane brukar læringsplattforma Fronter som pedagogisk verktøy Vi brukar Fronter til innleveringar prøver informasjon meldingar nyheiter deling av linkar og ressursar med meir mellom lærarar og elevar I tillegg blir Fronter brukt som samarbeidsarena for faglege nettverk leiarar og svært mange andre tema i skulen internt på skulen eller på kryss og tvers av skulane Pålogging finn du her http www fronter com mrvgs Alle tilsette og elevar brukar FEIDE til innlogging Kontaktpersonar Jan Ove Myhre Rådgivar Pedagogisk utvikling og kvalitet 71 25

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Den-digitale-skulen/Fronter (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Skolearena - Den digitale skulen - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Den digitale skulen Skolearena Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Læremiddel IKT reglementet i Møre og Romsdal fylkeskommune sine vidaregåande skolar Fronter Skolearena PC ordninga Netctrl Strategi Impulskonferansen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Skolearena Skolearena Hypernet er programmet som skulane brukar for fråvær og vurdering Alle lærarar og elevar har pålogging til Skolearena Hypernet I tillegg så har foreldra eiga innlogging Lærarane fører fråvær kontinuerleg og elevane kan og melda sitt eige fråvær Foreldra kan logge på og sjå eller melde fråvær I tillegg legg lærarane inn vurderingar i fag med og utan karakter Dette kan også elevar og foreldre halde seg oppdaterte på kontinuerleg Innlogging for lærarar og elevar http mrfk hypernet com Lærarar kan også føre fråvær på mobil http mrfk hypernet com mobil Innlogging for føresette http www skolearena

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Den-digitale-skulen/Skolearena (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • PC-ordninga - Den digitale skulen - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Den digitale skulen PC ordninga Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Læremiddel IKT reglementet i Møre og Romsdal fylkeskommune sine vidaregåande skolar Fronter Skolearena PC ordninga Netctrl Strategi Impulskonferansen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal PC ordninga Skoleeigar har ansvaret for å halde elevar i vidaregåande opplæring med nødvendige trykte og digitale læremiddel Elevane som skal starte på vg1 ved skolane eigd av Møre og Romsdal fylkeskommune har to val 1 eleven kan få PC gjennom ei eiga avtale som fylkeskommunen har inngått med leverandør eller 2 eleven kan kjøpe eiga maskin Ved kjøp av eigen PC får eleven utbetalt eit PC stipend Du finn meir informasjon om

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Den-digitale-skulen/PC-ordninga (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Netctrl - Den digitale skulen - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Den digitale skulen Netctrl Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Læremiddel IKT reglementet i Møre og Romsdal fylkeskommune sine vidaregåande skolar Fronter Skolearena PC ordninga Netctrl Strategi Impulskonferansen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Netctrl Eit verktøy som gjev læraren meir kontroll over bruken til elevane av internett i undervisninga Dette systemet har to funksjonar 1 Stenging av internett under eksamen 2 Pedagogisk verktøy i klasserommet Meir informasjon her http mrfylke no content view full 679361 Skulens tilsette finn netctrl når dei loggar på intranett Kontaktpersonar Jan Ove Myhre Rådgivar Pedagogisk utvikling og kvalitet 71 25 80 79 Mob 990 48 692 Send e post Anders Aarø Rådgivar

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Den-digitale-skulen/Netctrl (2015-08-14)
  Open archived version from archive