archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nygiv.ndla.no - FYR - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning FYR Nygiv ndla no Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Kontaktpersonar Geir Løkhaug Seksjonsleiar 71 25 87 90 Mob 950 35 375 Send e post Nygiv ndla no NyGIV er ein nasjonal dugnad for å auke gjennomføringa i den videragåande opplæringa Satsinga går over tre år og har som mål å etablere eit varig samarbeid mellom stat fylkeskommuner og kommuner for å betre føresetnadane til elevane for å fullføre og bestå vidaregåande opplæring Nygiv ndla no skal vere ei ressursside for elevar og lærarar der det blir delt læringsressursar som har fokus på dei grunnlegjande ferdighetene skriftleg muntleg lesing rekning og bruk av digitale verktøy Ei viktig målsetting for NyGIV prosjektet er endra undervisningspraksis Undervisningsmetodikken blir difor løfta fram i ressursene som blir delt Ein del av NyGIV prosjektet er FYR satsinga det vil seie fokus på fellesfag yrkesretting og relevans FYR ressursene har ein yrkesretta inngang

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/FYR/Nygiv.ndla.no (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Praksisbrev i vidaregåande opplæring - FYR - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning FYR Praksisbrev i vidaregåande opplæring Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Praksisbrev i vidaregåande opplæring Praksisbrevordninga er ei prøveordning som kombinerer arbeidspraksis med teori Ordninga er spesielt tenkt for elevar som er glade i praktisk arbeid men som kanskje ikkje likar dei meir teoretiske faga like godt Ordninga kan være eit delmål på vegen mot fullt fagbrev eller kan gi dokumentert yrkeskompetanse på nivå under fag sveinebrev Elevar som nyttar denne modellen er 4 dagar i bedrift og ein dag på skulen med teori i faga norsk samfunnsfag og matematikk For praksisbrevelevar gjeld same forskrift som for lærekandidatar Det medfører at lærebedrifta og opplæringskontrakten som blir inngått med kandidaten skal godkjennast av fylkeskommunen Kandidaten får etter arbeidsmiljøloven

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/FYR/Praksisbrev-i-vidaregaaande-opplaering (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Tek eit skoleår i Skottland - Internasjonalisering - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Internasjonalisering Tek eit skoleår i Skottland Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Tek eit skoleår i Skottland Mandag 12 august var avreisedag for det 3 kullet med elevar frå Møre og Romsdal til Armadale Academy i Skottland I alt 16 elevar frå Møre og Romsdal får i år eit tilbod om å ta Vg2 studie spesialisering i Skottland Seks elevar reiste frå Molde medan 10 elevar reiste frå Ålesund Dei seks frå Molde sjå bilete er Elise Bromstad Eide Solveig Waagbø Kavli Hanne Æsøy Nes Ingrid Otnes Berly Kristina Unlayao Slettebø og Stine Sletvold Elevar frå heile fylket kan søke om studieplass i Skottland Det er Haram vidaregåande skule som administrerer tilbodet Elevane bur i vertsfamiliar og dette saman med dyktige lærarar i Skottland og ved Haram vidaregåande skule gjer at

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Internasjonalisering/Tek-eit-skoleaar-i-Skottland (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Spesialpedagogisk arbeid i vgo - Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Utdanning Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod Spesialpedagogisk arbeid i vgo Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod Spesialpedagogisk arbeid i vgo Materiale frå informasjonsmøter kurs og anna Opplæring når eleven er i barneverninstitusjon Minoritetsspråklege elevar Opplæring under soning i fengsel Opplæring når eleven er innlagt på sjukehus Malar PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Spesialpedagogisk arbeid i vgo Prosedyreheftet 2015 2016 6 96 MB Her finn du informasjon om spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande skole i Møre og Romsdal Heftet redigerast kvart år og ny utgåve kjem medio februar veileder udir lenke Udir har laget ny veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp tilpasset opplæring og spesialundervisning http www udir no Regelverk tidlig innsats L enker Opplæringslova http www lovdata no all hl 19980717 061 html Opplæringslova kapittel 5 om spesialundervisning http www lovdata no all tl 19980717 061 006 html Utdanningsdirektoratet http www udir no Forskrift til opplæringslova http www lovdata no for sf kd kd 20060623 0724 html Informasjon om videregående opplæring www vilbli no Kontaktpersonar Kari Volden Rådgivar teamleiar spes ped 71 25 87 91 Send e post Anita Sæther Rådgivar 71 25 80 78 Send e post Kari Trøen Aune Rådgivar 71 25 87 88 Send e post Dokument Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning DOC dokument 61 00 kB Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning avslag DOC dokument 50 00 kB Tidsavgrensa enkeltvedtak om rett til spesialundervisning DOCX dokument 31 74 kB IOP skjema A for elevar med IOP i alle fag DOC dokument 247 00 kB IOP skjema B for elevar med IOP i enkelte fag DOC dokument 98 50 kB IOP rettleiing

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Spesialundervisning-og-andre-tilrettelagte-opplaeringstilbod/Spesialpedagogisk-arbeid-i-vgo (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Opplæring når eleven er i barneverninstitusjon - Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod Opplæring når eleven er i barneverninstitusjon Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod Spesialpedagogisk arbeid i vgo Opplæring når eleven er i barneverninstitusjon Minoritetsspråklege elevar Opplæring under soning i fengsel Opplæring når eleven er innlagt på sjukehus Malar PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Opplæring i barneverninstitusjon Det er fylkeskommunen som har plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring for elevar som bur i barneverninstitusjonar som er godkjent etter barnevernlova 5 1 og 5 8 jf Opplæringslova 13 2 Når det blir gjort vedtak om plassering i barneverninstitusjon etter barnevernlova er det den fylkeskommunen der institusjonen ligg som har ansvaret for å oppfylle denne retten Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått avtalar om kjøp av grunnskoleopplæring i dei kommunane der det er godkjente barneverninstitusjonar Elevar som er i grunnskolealder og plasserte etter barnevernslova i ein barneverninstitusjon i Møre og Romsdal fylke har rett til å gå på institusjonen sin nærskole Nærskoleprinsippet er styrande for grunnskolebarn i våre kommunar Det same prinsippet er óg gjeldande for elevar som er busette i barneverninstitusjonar Elevar busett i barneverninstitusjonar i vårt fylke kan søkje vidaregåande opplæring til ordinære fristar på lik linje med elevar heimehørande i Møre og Romsdal sjølv om eleven er heimehørande i eit anna fylke For å kunne behandle søkjarar i Møre og Romsdal må det sendast inn nødvendig dokumentasjon til Utdanningsavdelinga om at elevar er busette i ein barneverninstitusjon Elevar som flyttar til frå barneverninstitusjon i løpet av skoleåret og difor

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Spesialundervisning-og-andre-tilrettelagte-opplaeringstilbod/Opplaering-naar-eleven-er-i-barneverninstitusjon (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Minoritetsspråklege elevar - Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  sende ut til elevar føresette for å informere om at det vert sett i gang kartlegging Jfr forvaltningslova 16 Skolane skal kartlegge norskkunnskapane til dei minoritetsspråklege elevane som høyrer til i målgruppa for 3 12 i opplæringslova så snart som råd etter skolestart Ut frå kartleggingsresultatet skal skolen utarbeide enkeltvedtak og sende til eleven Føresette til elevar under 18 år og utdanningsavdelinga skal ha kopi med ein gang enkeltvedtaket er utarbeidd Dersom kartlegging undervegs i skoleåret viser at eleven må ha fleire færre timar med særskilt språkopplæring skal skolen utarbeide nytt enkeltvedtak Det same gjeld dersom kartleggingsresultatet viser at eleven ikkje har behov for særskilt språkopplæring lenger Elevar som ikkje vil nytte seg av retten sjølv om testresultatet viser eit behov må skriftleg seie frå seg retten Elevar som har eller har hatt enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring kan etter opplæringslova 3 1 femte ledd søkje om utvida tid i vgo I tillegg til enkeltvedtak om særskilt språkopplæring skal det liggje føre ein uttale frå skulen om eleven sitt behov for utvida tid Nyttige lenker Kartleggingsverkty Læreplan i grunnleggande norsk Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon TILBOD FOR MINORITETSSPRÅKLEGE Alle minoritetsspråklege søkarar skal fylle ut eit vedleggsskjema for minoritetsspråklege Skjemaet skal sendast i 2 eksemplar til Møre og Romsdal fylkeskommune Det er viktig for rask saksbehandling at kopi av vitnemål stadfesting og all dokumentasjon vert lagt ved søknaden Vitnemål frå utlandet skal vere oversett til norsk eller engelsk av ein godkjend omsettar Dersom du nettopp har kome til Noreg eller kan så lite norsk at du ikkje får utbytte av undervisninga har du rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslova 3 12 Skolen der du kjem inn vil kartlegge norskkunnskapane dine og du får eit enkeltvedtak om du har behov for særskilt språkopplæring eller ikkje Du har klagerett på enkeltvedtaket Dersom du har eller har hatt særskilt språkopplæring og av den grunn ikkje har nådd alle fagmåla i det utdanningsprogrammet du går på kan du søkje om utvida rett til vidaregåande opplæring jf opplæringslova 3 1 femte ledd Du skal bruke eige skjema til dette Skjemaet skal sendast inn saman med Vedleggsskjema for minoritetsspråklige søkere og søknadsfristen er 1 februar Møre og Romsdal fylkeskommune har ei ordning som gir minoritetsspråklege elevar som har full kompetanse som mål for den vidaregåande opplæringa rett til å søkje om å få ta eit utdanningsprogram programområde over 2 år For dei elevane som har store utfordringar i høve norsk språk er dette ei god løysing Søknadsfrist er 1 desember Dersom du ikkje har norsk personnummer og av den grunn ikkje har fått tilsendt MinID får du ikkje lagt inn søknaden på Internett Du må da ta kontakt med utdanningsavdelinga for å få tilsendt søknadsskjema i papirutgåve inntak mrfylke no Søknadsfristen for minoritetsspråklege som er nyleg komne til Noreg eller som har enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring er 1 februar Alle andre minoritetsspråklege skal søkje innan 1 mars Men dersom du søkjer om inntak med behov for spesialundervisning er søknadsfristen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Spesialundervisning-og-andre-tilrettelagte-opplaeringstilbod/Minoritetsspraaklege-elevar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Opplæring under soning i fengsel - Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod Spesialpedagogisk arbeid i vgo Opplæring når eleven er i barneverninstitusjon Minoritetsspråklege elevar Opplæring under soning i fengsel Opplæring når eleven er innlagt på sjukehus Malar PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Opplæring under soning i fengsel Romsdal videregående skole står for fengselsundervisninga i Hustad fengsel og Fagerlia videregående skole har ansvar for undervisninga i Ålesund fengsel Retten til opplæring og utdanning er den same for innsette i fengsel som for andre borgarar i Noreg Fylkeskommunane er fagleg og administrativt ansvarlege for utdanninga i fengsla og det er lokale vidaregåande skolar som har det praktiske ansvaret for opplæringa Les meir på http www kriminalomsorgen no Det er to fengsel i Møre og Romsdal eitt på Hustad og eitt i Ålesund Romsdal videregående skole står for undervisninga i Hustad fengsel og Fagerlia videregående skole har ansvar for undervisninga i Ålesund fengsel Kva for opplæringstilbod som blir gitt i det einskilde fengsel vil variere frå år til år då tilboda er tilrettelagt for den fangebefolkninga som til ein kvar tid oppheld seg i fengsla Overordna målsetting i tillegg til sjølve opplæringa å gje rettleiing om dei retta og moglegheiter den einskilde innsett har til opplæring å gje den innsette eit betre grunnlag for å kunne halde fram med vidare skolegang etter soning å gje den innsatte ein moglegheit til å fullføre og eller forbetre fag under soning å gje realkompetansevurdering som kan kvalifisere til fagbrev eller vidare arbeid Romsdal videregående skole avdeling Hustad fengsel har som mål å gje vidaregåande opplæring i dei fleste faga innan fellesfag studieførebuande utdanningsprogram til dømes engelsk norsk matematikk naturfag samfunnsfag

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Spesialundervisning-og-andre-tilrettelagte-opplaeringstilbod/Opplaering-under-soning-i-fengsel (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Opplæring når eleven er innlagt på sjukehus - Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod Opplæring når eleven er innlagt på sjukehus Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod Spesialpedagogisk arbeid i vgo Opplæring når eleven er i barneverninstitusjon Minoritetsspråklege elevar Opplæring under soning i fengsel Opplæring når eleven er innlagt på sjukehus Malar PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Opplæring når eleven er innlagt på sjukehus Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring der barn og unge er pasientar ved sjukehus Avtalen om opplæring gjeld i tillegg til barn i grunnskolealder også barn som er under opplæringspliktig alder og som har eit særskilt behov for spesialpedagogisk hjelp og dermed har rett til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Spesialundervisning-og-andre-tilrettelagte-opplaeringstilbod/Opplaering-naar-eleven-er-innlagt-paa-sjukehus (2015-08-14)
  Open archived version from archive