archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Malar - Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod Malar Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod Spesialpedagogisk arbeid i vgo Opplæring når eleven er i barneverninstitusjon Minoritetsspråklege elevar Opplæring under soning i fengsel Opplæring når eleven er innlagt på sjukehus Malar PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Malar Kontaktpersonar Kari Volden Rådgivar teamleiar spes ped 71 25 87 91 Send e post Gerd Anne Bråttvik Rådgivar 71 25 80 59 Mob 970 32 471 Send e post Kari Trøen Aune Rådgivar 71 25 87 88 Send e post Anita Sæther Rådgivar 71 25 80 78 Send e post Dokument IOP skjema B for elev med IOP i enkelte fag DOC dokument 98 00 kB IOP skjema A for elev med IOP i alle fag DOC dokument 247 00 kB Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning DOC dokument 61 00 kB Enkeltvedtak

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Spesialundervisning-og-andre-tilrettelagte-opplaeringstilbod/Malar (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • PPT-kontor - PPT - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  tilrettelagte opplæringstilbod PPT PPT kontor Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Malar Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal PPT kontor for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Her finn du adresse og telefonliste til PPT kontor med ansvar for elevar og lærlingar lærekandidatar i den vidaregåande opplæringa i Møre og Romsdal Hovudregelen er at alle som er teken inn til vidaregåande opplæring skal nytte seg av det kontoret som ligg der den vidaregåande skolen eller bedrifta ligg Dersom nokon er i tvil om kva for kontor som er det rette kan skolen eller bedrifta gje informasjon om dette PPT KONTOR ADRESSER TELEFON PPT for Herøy Herøy helsesenter Eggesbøvn 11 6092 Fosnavåg 70 08 17 40 PPT for Ulstein og Hareid Postboks 200 6067 Ulsteinvik 70 01 75 00 PPT for Volda og Ørsta Postboks 103 6151 Ørsta 70 05 89 80 PPT for Ålesund Postboks 1521 6025 Ålesund 70 16 25 00 Stranda PPT Øyna 13 6200 Stranda 464 11 061 PPT for Haram Haram kommune 6270 Brattvåg 70 20 75 00 PPT for Aukra Midsund og Molde Rådhusplassen 1 6413 Molde 71 11 12 40 PPT

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/PPT/PPT-kontor (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring - PPT - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning PPT Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT PPT kontor Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Malar Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vgo 2015 2016 6 75 MB Å få til god samhandling mellom skole og PPT er nødvendig grunna endringane i forskrift til Opplæringslova kap 6 Arbeidet til skole og PPT grip meir inn i kvarandre enn tidligare Årshjulet for det spesialpedagogiske arbeidet i vgo er i stor endring noko som påverkar arbeidssituasjonen for begge partar Det blir større moglegheiter for PPT til å sjå elevane i samanheng med utdanningsprogrammet programområdet i det sakkunnige arbeidet og skolen kan vere meir aktiv i utforminga og utnytting av dei

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/PPT/Spesialpedagogisk-arbeid-i-vidaregaaande-opplaering (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Malar - PPT - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning PPT Malar Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT PPT kontor Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Malar Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Kontaktpersonar Jorunn Dahle Rådgivar PPT koordinator 71 25 88 69 Mob 926 44 878 Send e post Dokument Mal 4 Sakkunnig vurdering av behov for spesialundervisning DOCX dokument 31 61 kB Mal 5 Sakkunnig vurdering Fortrinnsrett Særskilt utdanningsprogram DOCX dokument 32 36 kB Mal 6A Sakkunnig vurdering utvida rett 4 og 5 år DOCX dokument 32 00 kB Sakkunnig vurdering 6B ved søknad om utvida rett til vgo for elevar i og på teiknspråk eller rett til opplæring i punktskrift DOCX dokument 30 69 kB Sakkunnig vurdering mal 6C Utdanningsprogram over to år DOCX dokument 30 17 kB Sakkunnig vurdering mal 7 særskilt tilrettelagt tilbod i bedrift DOCX dokument 29

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/PPT/Malar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Videreutdanningstilbud - Oppfølgingstenesta - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Oppfølgingstenesta Videreutdanningstilbud Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Utlysning av videreutdanningstilbud for ansatte i Oppfølgingstenesten og fagpersoner med sosialpedagogiske oppgaver Videreutdanningstilbudet Oppfølging av ungdom utenfor skole og arbeid Møre og Romsdal fylkeskommune Utdanningsetaten Utlysing av videreutdanningstilbud for ansatte i Oppfølgingstjenesten og fagpersoner med sosialpedagogiske oppgaver Videreutdanningstilbudet Oppfølging av ungdom utenfor skole og arbeid er ett av tiltakene i Ny Giv Oppfølgingsprosjektet Tilbudene blir gitt ved Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Finnmark Begge tilbudene er landsdekkende og søkerne kan selv prioritere utdanningssted Tilbudene er nett og samlingsbaserte og har oppstart høsten 2013 Fylkeskommunen mottar og behandler søknadene og kan selv bestemme søknadsfristen men frist for fylkeskommunen til å sende en prioritert søkerliste til direktoratet er 1 mai 2013 Vi tar sikte på at fylkeskommunen skal få tilsendt lister over søkere som får tilbud om plass innen 20 mai 2013 Høgskolene må vurdere om

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Oppfoelgingstenesta/Videreutdanningstilbud (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Karrieresenter - Karriererettleiing for vaksne - Karriererettleiing - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  10 trinn Rådgivingsnettverk Ressursar til karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Karrieresenter Karriererettleiing for vaksne i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune har starta eit tilbod om gratis karriererettleiing for vaksne i fylket Tilbodet har fått namnet Karriere Møre og Romsdal Med Karriere Møre og Romsdal har fylket fått eit desentralisert tilbod også til vaksne Den formelle oppstarten var i midten av november men allereie før jul rakk mange å få rettleiing Kortreist rettleiing Fylket vårt har ein geografi som gjer det tidkrevjande å reise Vi ynskjer at innbyggarane skal få rettleiing så nær der dei bur som mogleg Vi har derfor eit korps av rettleiarar på seks stader i fylket Kristiansund Surnadal Molde Åndalsnes Ålesund og Volda seier Rose Mari Skarset rådgivar på utdanningsavdelinga Talet på folk som søkjer rettleiing blir spanande å sjå på landsbasis varierer talet frå 100 til over 1600 mellom fylka Statistikken viser at mange unge vaksne tek kontakt Det er ei overvekt av kvinner og dei fleste som vil ha rettleiing er allereie i arbeid Ønske om kursendring Det syner seg at mange ønskjer å ha ei kursendring i løpet av yrkeskarriera si og dei treng ein samtalepartner Vi har også vore i kontakt med fleire som vurderer å flytte til Møre og Romsdal og lurar på kvar arbeidsplassane dei kan tenkje seg er I tillegg kan unge som er ferdige med vidaregåande skole og ikkje veit kva for utdanning dei skal velje vidare kan kome til oss og ta ein samtale om interesser og kompetanse for å ta val fortel Skarset Utdanningsdirektoratet ønskjer at alle fylker i landet skal ha eit tilbod om karriererettleiing for vaksne I dag er yrkes og utdanningsrettleiing ein lovfesta rett for unge i utdanning

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Karriererettleiing/Karrieresenter-Karriererettleiing-for-vaksne (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Hospitering i vidaregåande skole - Karriererettleiing - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Karriererettleiing Hospitering i vidaregåande skole Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Karrieresenter Karriererettleiing for vaksne Hospitering i vidaregåande skole Karrieredagane 2015 for elevar på 10 trinn Rådgivingsnettverk Ressursar til karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Hospitering i vidaregåande skole Elevar frå 10 klasse får i november hospitere på to utdanningsprogram på ein vidaregaånde skole Det er elevane sjølve som vel kva for utdanningsprogram dei ønskjer å få nærare kjennskap til Yrkes og utdanningsrettleiinga skal vere ein prosess for elevane gjennom ungdomsskolen og den videregåande opplæringa Yrkes og utdanningsrettleiinga bygger på 3 element Bevisstgjering og kunnskap om seg sjølv Kunnskap om yrker og utdanningsmuligheiter Utprøving og praksis Fylkeskommunen har i samarbeid med Ungt Entreprenørskap utarbeidd eit arbeidshefte som er ein ressurs for å gjere yrkes og utdanningsrettliinga til ein god prosess for elevane dette heftet er sendt

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Karriererettleiing/Hospitering-i-vidaregaaande-skole (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Karrieredagane 2015 for elevar på 10.trinn - Karriererettleiing - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Rådgivingsnettverk Ressursar til karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Karrieredagane 2015 for elevar på 10 trinn Karrieredagane blir arrangert her i fylket for 9 gong i 2015 Karrieredagane er regionale arenaer for 10 klassingane til å gjere seg kjend med lokalt og regionalt næringsliv Elevane har her ei unik moglegheit til å skaffe seg kunnskap som kan vere med å avgjere kva for utdanning dei skal velje i vidaregåande skole Karrieredagane er mest mogleg lagt opp slik at elevane kan sjå og erfare kva yrker som finns i bedriftane og kva arbeidsoppgåver som skjuler seg bak yrkestitlar Det vert lagt ned ein stor innsats i planlegging og gjennomføring av Karrieredagane I samarbeid med sentrale aktørar frå utdanning arbeidsliv kommunar og organisasjonar inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune alle ungdommar på 10 trinn til å vere med på Karrieredagane 2015 Målsettinga er at Alle avgangselevar skal få eit relevant og levande bilete av utdanningsvegar og arbeids og karrierevegar i Møre og Romsdal Karrieredagane skal gi dei unge ein sjanse til å finne ut meir om korleis utdannings og arbeidslivet i eigen region er bygd opp og organisert Arrangementa skal vere ein motivasjonsfaktor for å få ungdom til å velje utdanningsretning og yrke som finst i eigen region og å få betre kjennskap til utradisjonelle yrkes og karrierevegar på tvers av kjønn og etnisk bakgrunn Tid og stad for dei ulike arrangementa Søre Sunnmøre veke 39 23 24 september Nordre Sunnmøre veke 40 29 30 september Romsdal veke 37 08 10 september Nordmøre veke 38 16 17 september Det er viktig at kvar skole som ønskjer å vere med set av alle begge dagane for arrangementa i sin region Detaljert informasjon om kva dag den enkelte skole klasse skal delta

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Karriererettleiing/Karrieredagane-2015-for-elevar-paa-10.trinn (2015-08-14)
  Open archived version from archive