archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rådgivingsnettverk - Karriererettleiing - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Karrieresenter Karriererettleiing for vaksne Hospitering i vidaregåande skole Karrieredagane 2015 for elevar på 10 trinn Rådgivingsnettverk Ressursar til karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Rådgivingsnettverk Skoleeigar og skoleleiarar har ansvar for at det ved alle skolar er eit system for karriererettleiing Fylkeskommunen er pålagd å bidra til eit tett samarbeid mellom dei vidaregåande skolane og ungdomstrinnet i dette arbeidet I vårt fylke er aktivitetane organisert i fire regionar med ein koordinator i 25 stilling i kvar region Nordmøre Romsdal Nordre Sunnmøre og Søre Sunnmøre Koordinatorane er bindeledd ut til regionane og har konkrete oppgåver mot rådgivarane Samarbeid mellom ungdomskolen og den vidaregåande skolen om utdanningsval og drifting av dei regionale rådgivingsnettverka er ei hovudoppgåve for koordinatorane Dessutan skal ein bidra til andre tiltak som lettar overgangen mellom ungdomsskolen og den vidaregåande skolen mellom anna tilrettelagt yrkes og utdanningsrettleiing for elevar som treng det Både skoleleiinga og rådgivarane deltek i samarbeidet Kontaktpersonar Rådgivar i fylkeskommunen Rose Mari Skarset rose mari skarset mrfylke no Søre Sunnmøre Liv Ose Ulstein vgs liv ose mrfylke no Nordre Sunnmøre Liv Toril Amundsen liv toril amundsen mrfylke no Romsdal Ståle Skårn Romsdal vgs stale skarn mrfylke no Nordmøre Paula Reitan Lie paula reitan lie mrfylke no Aktiviteter i yrkes og utdanningsveiledninga Fylkeskommunen gjennomfører fleire arrangement i løpet av eit år både for elevar lærarar og rådgjevarar Rådgjevarkonferansen Konferansen er eit tilbod til rådgjevarar både i grunnskole og vidaregåande skole Ulike tema innanfor yrkes og utdanningsrettleiing og sosialpedagogikk står på agendaen Nettverksmøter Det blir arrangert fleire nettverksmøter gjennom eit skoleår Desse møta blir halde regionvis eller ein slår saman regionar til felles møte Desse møta er ein viktig arena i kommunikasjonen mellom skoleeigar og rådgjevarar Både sosialpedagogisk rådgjeving og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Karriererettleiing/Raadgivingsnettverk (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Ressursar til karriererettleiing - Karriererettleiing - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Karriererettleiing Ressursar til karriererettleiing Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Karrieresenter Karriererettleiing for vaksne Hospitering i vidaregåande skole Karrieredagane 2015 for elevar på 10

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Karriererettleiing/Ressursar-til-karriererettleiing (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Rådgivingsundersøkinga - presentasjon av funna - Karriererettleiing - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Utdanning Karriererettleiing Rådgivingsundersøkinga presentasjon av funna Tilsette utdanningsavdelinga Skoleruta 2014 15 2017 18 Vidaregåande skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Karrieresenter Karriererettleiing for vaksne Hospitering i vidaregåande skole Karrieredagane 2015 for elevar på 10 trinn Rådgivingsnettverk Ressursar til karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Rådgivingsundersøkinga presentasjon av funna Bjørnsonssal i Molde 3 desember 2014 Utdanningsavdelinga arrangerte samling for rådgjevarar i grunnskole og vidaregåande skole for å presentere funna i rådgivingsundersøkinga Andre interesserte var òg invitert Forskar Trond Buland frå NTNU presenterte funna Noko av dagen var sett av til prosessarbeid Kva for tiltak skal vi sette i gang med for å få til ein endå betre yrkes og utdanningsrettleiing i Møre og Romsdal Her er lenka til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Karriererettleiing/Raadgivingsundersoekinga-presentasjon-av-funna (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Tok sølv på Gründercamp - Karriererettleiing - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  24 timer grublet diskutert og jobbet fram sine løsningsforslag på hvordan Rockwool i Levanger kan bli en miljøbedrift I løsningen sin la elevene fra Kristiansund fram et konsept der de ansatte skal være nøkkelen til store energibesparelser for industribedriften Jeg er veldig imponert over nivået Det er tydelig at kunnskapsnivået er høyt hos disse elevene Mange av ideene er realistiske og gjennomførbare Når den gjengen her har fått et par år til på skolebenken får næringslivet mange kloke hoder Det lover godt for framtiden sier avdelingsdirektør for energibruk i Enova Audhild Kvam Ingen enkel oppgave Oppgaven på årets gründercamp var konfidensiell inntil den ble offentliggjort på den offisielle åpningen av gründercampen på tirsdag Etter det har ungdommene hatt et intenst døgn med oppgaveløsning Les også Energisk ungdom inntar Trondheim Arbeidet har gått skikkelig i bølgedaler men det var i den dypeste dalen at vi kom opp med ideen som høstet en andreplass Vi tenkte litt sånn hva er det dummeste vi kan komme opp med Jo en gründercamp for de ansatte Og det viste seg å være en god ide for da får vi jo involvert de ansatte i satsingen på energieffektivisering Det var nok det som overbeviste juryen sier Sindre Holberg talsperson for gruppen Samarbeid mellom skole og næringsliv I år skulle elevene sette seg inn i rollen som energirådgivere og med en jury bestående av energieksperter fra Enova og Siemens måtte de være både grundige og overbevisende i sine presentasjoner Dette er et glimrende eksempel på samarbeid mellom skole og næringsliv Elevene blir motivert av å jobbe med reelle oppdrag hvor de får brukt realfag i praksis Det er en læringsform hvor elevene bruker næringslivet som læringsarena sier Kirsten Aure daglig leder i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal I fjor gikk Atlantens elever helt til topps Aure berømmer

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Karriererettleiing/Tok-soelv-paa-Gruendercamp (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Klart for karrieredagane! - Karriererettleiing - Utdanning - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  skolar Inntak Fagopplæring Eksamen og Vurdering Den digitale skulen Elev og foreldreinformasjon FYR Internasjonalisering Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod PPT Oppfølgingstenesta Karriererettleiing Karrieresenter Karriererettleiing for vaksne Hospitering i vidaregåande skole Karrieredagane 2015 for elevar på 10 trinn Rådgivingsnettverk Ressursar til karriererettleiing Vaksenopplæring Fagskolen i Møre og Romsdal Utdanningsutvalet Elev og lærlingombodet Program for betre gjennomføring Karriere Møre og Romsdal Klart for karrieredagane Alle ungdommar på 10 trinn blir også i år inviterte til å delta på Karrieredagane Dagane er ein stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjonar næringslivet opplæringskontor kommunar og utdanningsavdelinga i fylket Målsettingane med arrangementet Gi deltakarane eit meir levande bilete av utdannings og arbeidstilhøva i Møre og Romsdal vere ein motivasjonsfaktor for å få ungdommane til å velje utdanningsretning og yrke som finst i eigen region Gi elevane meir kjennskap til utradisjonelle yrke på tvers av kjønn og etnisk bakgrunn Ikkje minst Karrieredagane kan gi elevane ein sjanse til å teste og prøve å kjenne på eigen kropp korleis utdannings og arbeidslivet i eigen region er bygd opp og organisert Karrieredagane kan vere ein del av faget Utdanningsval Når skjer det Veke 37 Karrieredagar i Molde for Romsdalsregionen den 13 14 og 15 september Veke 38 Karrieredagar i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Karriererettleiing/Klart-for-karrieredagane (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Profilerer havbruksregionen på internasjonal messe - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Lisbeth Nervik Fiskerirådgivar 71 25 81 66 Send e post Profilerer havbruksregionen på internasjonal messe Aktørar frå sjømatnæringa i Møre og Romsdal og politikarar reiser til den internasjonale havbruksmessa Aqua Nor i Trondheim 18 21 august for å profilere havbruksnæringa i lag med dei andre vestlandsfylka Aqua Nor vert arrangert annakvart år i Trondheim Messa samlar om lag 15 20 000 besøkande frå meir enn 50 nasjonar I alt 400 utstillarar viser fram nyheiter frå mellom anna forsking teknologi fôr fiskehelse kvalitetskontroll utdanning fiskesortering utstyr og lagring Møre og Romsdal Rogaland Hordaland og Sogn og Fjordane samarbeider om ein felles stand for Vestlandet og kan mellom anna by på sjømatbar med smaksprøver frå regionen Patogen er ei av bedriftene som blir å treffe på Aqua Nor Biletet vart teke under Aqua Nor 2013 Foto Lisbeth Nervik Det er i alt fire bedrifter med tilhald i Møre og Romsdal som står på vestlandsstanden og fylket er også godt representert på messa elles Frå Møre og Romsdal fylkeskommune vil fylkesrådmann Ottar Brage

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Profilerer-havbruksregionen-paa-internasjonal-messe (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Tilbod om produksjonsvekst med skjerpa miljøkrav for laks, aure og regnbogeaure - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Næringsutvikling Tilbod om produksjonsvekst med skjerpa miljøkrav for laks aure og regnbogeaure Næringsutvikling Maritim Fiskeri og havbruk Reiseliv Kreative næringar Forsking og utvikling Innovasjon Norge eigarskap SIVA Kommunale næringsfond Statistikk og rapportar Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Rebekka Varne Rådgivar akvakultur 73 59 15 85 Mob 918 59 402 Send e post Tilbod om produksjonsvekst med skjerpa miljøkrav for laks aure og regnbogeaure Fiskeridirektoratet lyser ut tilbod om fem prosent produksjonsvekst mot strenge miljøkrav jamfør forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve med laks aure og regnbogeaure i 2015 Foto Cecilie Flatnes Innehavarar av løyve til matfisk av laks aure og regnbogeaure i sjøvatn må søkje til den fylkeskommunen løyvet høyrer heime Søknaden må vere sendt seinast 1 september 2015 Søknaden vil bli behandla fortløpande etter mottak Sjå heile brevet og vedlegg frå Fiskeridirektoratet Kunngjøring kapasitetsauke fylkom 413 12 kB Ny forskrift

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Tilbod-om-produksjonsvekst-med-skjerpa-miljoekrav-for-laks-aure-og-regnbogeaure (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Fylkeskommunen finansierer fellesressurs for internasjonal forsking - Næringsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Mob 924 42 568 Send e post Fylkeskommunen finansierer fellesressurs for internasjonal forsking Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 3 6 mill kroner til ein fellesressurs som skal bidra til at bedrifter og forskingsmiljø i Møre og Romsdal skal vinne fram med større og meir internasjonale forskingsprosjekt Det er Møreforsking som i desse dagar lyser ut stillinga EU prosjektadministrator Horisont 2020 Regional og næringssjef Bergljot Landstad I næringslivet er innovasjon nøkkelen for omstilling til nye marknader produkt tenester og forretningsmodellar Forsking er avgjerande for innovasjonskraft i å finne nye moglegheiter og skape nye arbeidsplassar For eit internasjonalt næringsliv slik vi har i Møre og Romsdal er det viktig å samarbeide med praksisnære forskingsmiljø som er i internasjonalt sterke faglege nettverk Fylkeskommunen ønskjer å styrke næringslivet si framtidige konkurranseevne ved å utvikle dei forskingsmiljøa som samarbeider med næringslivet til å bli endå meir relevante og meir internasjonale seier regional og næringssjef Bergljot Landstad Horisont 2020 verdas største forskingsprogram Dei utfordringane som mykje av nærings og arbeidslivet i regionen står overfor handlar om dei gobale utfordringane som er adressert i EU sitt store forskingsprogram Horisont 2020 t d marin og maritim forsking bioøkonomi matsikkerhet rein og effektiv energi grøne og integrerte transportløysingar inkluderande og innovative samfunn Horisont 2020 er verdas største forskingsprogram og har ei ramme på 77 mrd euro i perioden 2014 2020 Norge betaler ein høg kontingent inn til programmet og det er eit nasjonalt mål å auke norsk deltaking Universiteta har etablert eigne støttefunksjoner for dette noko høgskolane og dei regionale forskingsinstitutta ikkje har økonomisk rom for Fylkeskommunen har difor løyvd 3 6 mill kroner til ein fellesressurs som skal bidra til å auke deltakinga i Horisont 2020 prosjekt Arbeidet vil omfatte ulike fagområde internasjonalt samarbeid på tvers av regionar og EU land Rådgivaren skal også bidra til å senke

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Naeringsutvikling/Fylkeskommunen-finansierer-fellesressurs-for-internasjonal-forsking (2015-08-14)
  Open archived version from archive