archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Omstillingskommunar - Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Samfunnsutvikling Omstillingskommunar Næringsutvikling Samfunnsutvikling Byen som regional motor Tettstadprogrammet Omstillingskommunar Breiband Lokal samfunnsutvikling i kommunane LUK 2010 2014 hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Omstillingskommunar Arbeid med omstilling av næringslivet er aktuelt i kommunar eller regionar med tap av arbeidsplassar og sterk reduksjon i sysselsetjing og folketal Omstillinga skal ha som målsetjing å skape nye arbeidsplassar og auke attraktiviteten til kommunen eller regionen Eit omstillingsprosjekt vil som regel gå over 3 6 år Fylkeskommunen og Innovasjon Norge bidreg inn i prosessen med rådgjeving og økonomisk støtte Stordal kommune starta omstillingsprosjektet Vekst i Stordal i 2014 og det er finansiert av fylkeskommunen ut 2017 Bakgrunnen er utflagging og rasjonalisering av møbelindustrien Hovudstrategien er å stimulere til nyskaping og vekst hos bedrifter i Stordal Tidlegare har det vore jobba med omstilling på Smøla i Vanylven Nesset og Sunndal Les meir om omstillingsarbeid hos Innovasjon Norge www regionalomstilling no Kontaktpersonar Eivind Vartdal Ryste Seksjonsleiar 71 25 80 23 Mob

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/Omstillingskommunar (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Breiband - Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Samfunnsutvikling Breiband Næringsutvikling Samfunnsutvikling Byen som regional motor Tettstadprogrammet Omstillingskommunar Breiband Lokal samfunnsutvikling i kommunane LUK 2010 2014 hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Breiband Nasjonal stønad til breibandutbygging Ordninga med tilskot til breibandsutbygging har som formål at alle husstandar i Noreg får eit grunnleggjande breibandstilbod av god kvalitet Det er også mogleg å få stønad til å auke kapasiteten på breibandet i område der kapasiteten er låg tilbodet er avgrensa og det ikkje er venta meir kommersiell utbygging i dei næraste åra Regjeringa har sett av 110 millionar kroner på Statsbudsjettet 2015 til breibandstilskotsordninga Søknadsfristen er sett til 15 mai Det er berre kommunar som kan søkje om breibandsstønad ikkje private selskap eller privatpersonar Det er derimot ikkje noko i vegen for at fleire offentlege eller private partnarar kan samarbeide med ein kommune om lokale forundersøkingar og prosjektplanlegging som grunnlag for søknaden Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom som forvaltar ordninga på oppdrag frå Samferdselsdepartementet Fylkeskommunane skal vurdere søknader frå eige fylke før

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/Breiband (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK 2010-2014) - Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og unge i Kristiansund Med solid støtte frå fylkeskommunen tek Kristiansund kommune grep for å få utsette barn og unge til å delta i organiserte fritidsaktivitetar Publ 18 06 2015 Les meir Tre millionar til lokal samfunnsutvikling Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommunane til å søke om støtte til utviklingsprosjekt innan tilflytting og integrering folkehelse og kulturarv Publ 04 03 2015 Les meir Vestlandet er den store arbeidsinnvandringsregionen i Noreg Kommunane i Møre og Romsdal som på resten av Vestlandet opplever arbeidsinnvandringa som ein positiv ressurs som gir folkeauke auka produktivitet og konkurransekraft i lokalt næringsliv Men få kommunar arbeider breitt og aktivt med arbeidsinnvandring Endret 06 02 2015 Les meir All støtte til lokalsamfunn i ei pakke Støtte til tursti språkkafé leikeplass benkar i sentrum Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer no til eit seminar for å vise fram alle støtteordningane vi kan tilby kommunane Ønskjer du samtale om ein prosjektidé har vi satt av tid til det Endret 11 02 2015 Les meir Løyver 3 5 mill til samfunnsutvikling i kommunane Regional og næringsutvalet løyver kr 3 5 mill til lokal samfunnsutvikling i kommunane LUK Felles plankontor for Molderegionen kulturarvmidlar til Ørsta og tiltak retta mot fritidsbustadeigarar i Halsa er blant dei prosjekta som får tilskot Endret 05 06 2014 Les meir Meir samfunnsutvikling i Halsa Regional og næringsutvalet løyver kr 965 000 til fase 2 av samfunnsutviklingsprosjektet i Halsa Midlane skal mellom anna gå til utvikling av nettstad og tekstmeldingssystem for eigarar av fritidsbustader Endret 04 06 2014 Les meir Synleggjer lokal kulturarv i Ørsta Regional og næringsutvalet løyver kr 75 000 til utarbeiding av ein kulturminneplan Publ 04 06 2014 Les meir Molderegionen får støtte til felles plankontor Regional og næringsutvalet løyver Romsdal regionråd kr 750 000 til støtte til felles plankontor og felles samfunnsplan for Molderegionen

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/Lokal-samfunnsutvikling-i-kommunane-LUK-2010-2014 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • No skal Kristiansund tellast og kartleggast! - Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Breiband Lokal samfunnsutvikling i kommunane LUK 2010 2014 hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Kjersti Hasselø Rådgivar 71 25 81 78 Mob 911 98 760 Send e post No skal Kristiansund tellast og kartleggast Korleis brukar folk gater og byrom i Kristiansund Det skal ei bylivskartlegging vise Denne gjengen i Kristiansund kommune skal ta i bruk ein ny metode for bylivskartlegging for å utvikle sentrum foto Petter Ingeberg Kristiansund kommune Som eit tiltak i Byen som regional motor har Kristiansund kommune tromma saman eit tellekorps av byplanleggjarar og andre som skal ut i felten for å observere og lære Måndag og tysdag 8 9 juni gjekk dei i gang med ein kombinasjon av kurs telling kartlegging tolking og sentrumsplanlegging Vi skal finne ut kvar folk oppheld og beveger seg og skaffe oss eit grunnlag for å utvikle ein endå flottare by seier Odd Arne Bugge leiar for den lokale arbeidsgruppa for Byen som regional motor i Kristiansund Arkitektstjerne I dette høvet var Ewa Westermark fra Gehl architects frå Malmø leigd inn for å undervise i ein metodikk for registrering av aktivitetar og byliv Korleis kryssar folk gata Kva alder og kjønn er det på folka på torget og kor lenge er dei der Kor mange sitteplassar er tilgjengelege Er butikkfasadane er aktive eller passive Innimellom kursinga drog tellekorpset ut i felten med skjema for å registrere telle og intervjue folk om korleis dei brukar byen sin Lokal arbeidsgruppe Bylivskartlegginga er ein del av Byen som regional motor som er Møre og Romsdal fylkeskommune sitt prosjekt for byutvikling Det strekk seg over fem år og Ålesund Molde og Kristiansund har oppretta si eiga arbeidsgruppe som skal jobbe for byane I første fase av prosjektet har fylkeskommunen inngått avtale med PriceWaterhouseCoopers PwC og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/No-skal-Kristiansund-tellast-og-kartleggast (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • 2,9 mill. til utvikling av Åndalsnes - Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post Arne Dag Gjærde Tettstadkorrdinator 71 25 80 43 Mob 913 35 536 Send e post 2 9 mill til utvikling av Åndalsnes Møre og Romsdal fylkeskommune løyver inntil 2 910 000 mill kroner til opparbeiding av rådhusplassen og park på kyrkjetomta på Åndalsnes I perioden 2010 2013 har Rauma kommune i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomført ein open arkitektkonkurranse om utvikling av sentrum og sjøfronten i Åndalsnes På bildet Tettstadkoordinator Arne Dag Gjærde I vurderinga frå fylkeskommunen står det Kommunen har gjennomført verkstad med innbyggjarar og konsulentar for å få fram gode idear til opparbeiding av Rådhusplassen Samstundes må plassen framom Rådhuset og tilpassast nedre del av torget som vart opparbeida i 2007 08 Plassen skal elles fungere på ein vanleg kvardag men og på ein god måte i samband med festivalane som blir arrangert på Åndalsnes Vi meiner løysinga som er prosjektert gir eit godt svar på det Opparbeiding av parken på den gamle kyrkjetomta etter planen frå prof Sverre Pedersen vil vere eit godt tilskot til

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/2-9-mill.-til-utvikling-av-AAndalsnes (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ørsta med i internasjonal arkitektkonkurranse - Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Samfunnsutvikling Ørsta med i internasjonal arkitektkonkurranse Næringsutvikling Samfunnsutvikling Byen som regional motor Tettstadprogrammet Omstillingskommunar Breiband Lokal samfunnsutvikling i kommunane LUK 2010 2014 hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Ørsta med i internasjonal arkitektkonkurranse Ørsta er ein av fem kommunar i Noreg som er plukka ut til å delta i Europan 13 ein av verdas største arkitektkonkurransar Heile 16 arkitektfirma skal levere forslag til utvikling av Ørsta sentrum Torsdag 23 april møtast arkitektane på tomtebefaring Foto Europan no Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider for å fremje internasjonalt samarbeid I fjor haust vart Ørsta kommune spurt om dei kunne tenke seg å vere med i verdas største arkitektkonkurranse Europan 13 Europan er ein stor europeisk arkitektur og byutviklingskonkurranse for arkitektar landskapsarkitektar og planleggarar under 40 år Målet med konkurransen er innovasjon innan arkitekturfaget og å gje unge arkitektar oppdrag Ørsta er ei av fem kommunar i Noreg som vart plukka ut til å delta og heile 13 arkitektfirma

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/OErsta-med-i-internasjonal-arkitektkonkurranse (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Søk støtte til prosjekt «Uteareal 2015» - Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Omstillingskommunar Breiband Lokal samfunnsutvikling i kommunane LUK 2010 2014 hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Søk støtte til prosjekt Uteareal 2015 Fylkeskommunen ønsker å fokusere på kvaliteten på uteareal Gjennom eit prosjekt håpar vi å motivere utbyggarar og kommunar til å satse på uteområda sine Målet er at det vert utvikla Kreative uteområde som skaper aktivitet Gode sosiale møteplassar for naboskap og lokalmiljø Område med ein meirverdi gjennom estetiske kvalitetar som alle kan ha glede av Stadig fleire ønskjer å bu sentrumsnært og mange stader kjem det opp større leilighetsbygg I takt med fortettinga vert uteområda mindre og færre og dette aukar behovet for nok uteareal med gode kvalitetar for aktivitet og sosiale møter Plan og bygningslova stiller minimumskrav til storleik og utforming av uteareal i samband med nybygg av bustader For å styrke barn og ungdom sine interesser er det utarbeida rikspolitiske retningslinjer Likevel ser vi at dette ofte er nedprioriterte område både innanfor bustadprosjekt og i det offentlege rom Både private aktørar og kommunar kan søke Det kan vere nye prosjekt eller oppgradering av eksisterande Prosjektet må ligge innafor det som er regulert som sentrum i kommunen Arealet må vere

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/Soek-stoette-til-prosjekt-Uteareal-2015 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Sunnmørskommunar skal studere innovasjon og nytenking - Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Breiband Lokal samfunnsutvikling i kommunane LUK 2010 2014 hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Gunhild Dahle Leiar adm stab rådgivar 71 25 81 73 Mob 476 33 810 Send e post Sunnmørskommunar skal studere innovasjon og nytenking I haust set politisk og administrativ leiing i Sunnmørskommunane seg på skulebenken for å lære innovasjon og nytenking i offentleg sektor Møre og Romsdal fylkeskommune har løyvd to millionar kroner til studiet Prosjektleiar for InnoKom Sunnmøre Anne Mette Liavaag er glad for fylkeskommunal støtte til innovasjonsstudiet Det er Sunnmøre regionråd som tilbyr studiet InnoKom Sunnmøre til dei 19 medlemskommunane sine med solid økonomisk støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune Kvifor skal kommunane studere innovasjon og nytenking Vi er i gang med ein kommunereform der vi må ha som ambisjon å bygge nye og betre kommunar ikkje bare slå saman No får vi høve til å skape kommunar som er i stand til å løyse framtidas utfordringar på ein god måte For å lukkast med dette er kunnskap om innovasjon og nytenking sentralt seier Anne Mette Liavaag prosjektleiar i Sunnmøre regionråd Vi er glade for at fylkeskommunen er positiv til prosjektet og vel å støtte oss med to millionar kroner seier Liavaag Lokalt tilsnitt Kurset skal gå over to semester og kan gje 30 studiepoeng i ein mastergrad Høgskulen i Lillehammer er fagleg ansvarleg men kjem til å samarbeide med Høgskulen i Volda og Høgskolen i Ålesund om studiet Personar frå lokalt næringsliv og innovasjonsmiljø vert invitert som forelesarar Det er lagt opp til 30 45 studieplassar Målet med prosjektet er å bidra til å skape ein innovasjonskultur i kommunane på Sunnmøre Studiet bidreg også til å byggje relasjonar og samarbeid på tvers av fagområde og kommunegrenser Eit anna mål er å bruke erfaringar frå

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/Sunnmoerskommunar-skal-studere-innovasjon-og-nytenking (2015-08-14)
  Open archived version from archive