archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 15 mill. til kommunale næringsfond 2015 - Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Samfunnsutvikling 15 mill til kommunale næringsfond 2015 Næringsutvikling Samfunnsutvikling Byen som regional motor Tettstadprogrammet Omstillingskommunar Breiband Lokal samfunnsutvikling i kommunane LUK 2010 2014 hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Bergljot Landstad Regional og næringssjef 71 25 81 71 Mob 900 89 213 Send e post 15 mill til kommunale næringsfond 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune har fordelt 15 mill kroner til kommunale næringsfond for 2015 Kommunale næringsfond er viktig for utvikling av dei mindre lokale bedriftene og det gjev kommunane eit verkty for å drive næringsutvikling Tabellen viser kva kommunar som får tildelt næringsfond i 2015 Dei kommunane som har eigne kraftfond til utviklingsformål er ikkje aktuelle for næringsfondtildeling Møre og Romsdal fylkeskommune fordeler næringsfond 2015 slik Kommune Tildeling av næringsfond 2015 1000 kr Kristiansund 800 000 Ulstein 600 000 Hareid 700 000 Ørskog 500 000 Stranda 1 000 000 Stordal 1 100 000 Sykkylven 1 000 000 Giske 500 000 Vestnes 800 000 Sandøy 700 000 Fræna 600 000

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/15-mill.-til-kommunale-naeringsfond-2015 (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Tre millionar til lokal samfunnsutvikling - Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Gunhild Dahle Leiar adm stab rådgivar 71 25 81 73 Mob 476 33 810 Send e post Sigri J Spjelkavik Rådgivar folkehelse 71 25 89 10 Mob 953 38 348 Send e post Kristoffer Dahle Arkeolog rådgivar 71 25 89 03 Mob 992 28 103 Send e post Tre millionar til lokal samfunnsutvikling Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kommunane til å søke om støtte til utviklingsprosjekt innan tilflytting og integrering folkehelse og kulturarv Møre og Romsdal fylkeskommune bidreg til å skape attraktive lokalsamfunn for både tilflyttarar og næringsliv og vi gjer det i samspel med kommunane Vi lyser ut tre millionar kroner til utviklingsprosjekt og inviterer kommunane til å søke innan 4 mai Søk her I år er satsingsområda våre tilflytting og integrering folkehelse som attraktivitet og kulturarv og attraktivitet Vi prioriterer søknader som er innanfor desse felta Les meir om støtteordninga 23 04 kB 20 millionar til lokalsamfunna Det er femte gong fylkeskommunen lyser ut midlar til lokal samfunnsutvikling LUK midlar Sidan 2011 har vi fordelt 20 millionar kroner til større og mindre utviklingsprosjekt i einskilde kommunar og til samarbeid mellom kommunar Målet vårt er å utvikle regionen og gjere den attraktiv både for tilflyttarar og næringsliv For å lukkast i det store er utvikling av lokalsamfunna ein føresetnad seier rådgivar Gunhild Dahle Kommunen drivkraft Eit utviklingsprosjekt får større kraft dersom kommunen også får med seg det frivillige og næringslivet men kommunen må sitte i førarsetet meiner Dahle Kommunen må ta rolla som motor i samarbeid med til dømes lag og foreningar og næringsliv Eit slikt samarbeid gir robuste lokalsamfunn seier Dahle Eit prosjekt får også større styrke dersom det baserer seg på samarbeid internt i kommunen For å skape mest mogleg solide og levedyktige

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/Tre-millionar-til-lokal-samfunnsutvikling (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Populært om tilskotsordningar - Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Her fekk deltakarar frå Smøla i nord til Herøy i sør servert ei oversikt over aktuelle tilskotsordningar og treffe rådgivarar frå fylkeskommunen og fylkesmannen Etter eit bakgrunnsteppe om utfordringar og trendar i no og framtid spela støtte og tilskotsordningar for til saman 120 millionar hovudrolla Pengar og inspirasjon Økonomisk støtte var viktig for dei som kom mellom anna for Helge Ramstad og Tore Lindbæk frå Urke frå Hjørundfjorden i Ørsta Kvifor tok de turen hit i dag Vi er interessert i pengar og inspirasjon seier Ramstad leiar i Urke utvikling med glimt i auget Som leiar i Urke utvikling ser han på korleis dei kan koordinere mottak av cruiseturistar i Hjørundfjorden og legge til rette for næringsutvikling i bygda Eit slikt seminar gjer det lettare å finne dei rette folka sa Ramstad For gründer Tore Lindbæk var seminaret svært matnyttig Vi får høyre kva rådgivarane tenker og vi skjønar kven vi kan ta kontakt med sa Lindbæk som sjølv hadde blinka seg ut tre støtteordningar som er aktuelle for prosjektet han har tenkt å få på beina i Urke Helge Ramstad og Tore Lindbæk frå Urke utvikling var interessert i tilskotsordningar Lærte av andre Anne Marte Hammerø frå Nordveggen AS i Rauma sette pris på å få servert alt på eit fat Det er veldig praktisk å få innblikk i mange ordningar på ein gong Ryddig og tydeleg Til vanleg kan dei fylkeskommunale ordningane oppfattast som ein jungel Ikkje minst er det fint å få eksempel på korleis andre har gjort det For sjølv om vi har kome langt i Rauma er vi aldri ferdige sa Hammerø Raumabenken Vi vert aldrig ferdig utlært F v Ane Marte Hammerø Lillian Bjerkeli Grøvdal Kairith Kvarsnes Grethe Rødseth Anne Saltrø Polden i Surnadal delte av si erfaring med lokal samfunnsutvikling over kommunegrensene i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/Populaert-om-tilskotsordningar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • All støtte til lokalsamfunn i ei pakke - Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Gunhild Dahle Leiar adm stab rådgivar 71 25 81 73 Mob 476 33 810 Send e post Dokument Program Lokal samfunnsutvikling i kommunane PDF dokument 1 06 MB All støtte til lokalsamfunn i ei pakke Støtte til tursti språkkafé leikeplass benkar i sentrum Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer no til eit seminar for å vise fram alle støtteordningane vi kan tilby kommunane Ønskjer du samtale om ein prosjektidé har vi satt av tid til det Rådgivarar frå Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr all støtte til lokal samfunnsutvikling i ei pakke på seminar 12 februar 12 februar er det duka for seminar i lokal samfunnsutvikling for leiarar og sakshandsamarar i kommunane utviklingsselskap og frivillige organisasjonar Påmelding her Målet er å vise fram kva Møre og Romsdal fylkeskommunen og fylkesmannen i Møre og Romsdal kan tilby kommunane av økonomiske virkemiddel innanfor lokal samfunnsutvikling Vi har samla alt i ein pakke med oversikt over alle tilskotsordningar og utlysingar relevant statistikk og analyse best practise og tid til å diskutere prosjektidear med rådgivarane i speed dating Vi ønskjer å vise fram alle dei gode støtteordningane våre Ved å samle alle på eit seminar frå alle fagavdelingar i fylkeskommunen i tillegg til fylkesmannen vil vi gjere det enklare for folk ute i kommunane å få overblikk og sjå tenestene i ein samanheng seier rådgivar Gunhild Dahle i fylkeskommunen Det er første gongen fylkeskommunen og fylkesmannen arrangerer eit slikt seminar for å marknadsføre tenestene sine Alt i ei pakke Dahle er særleg oppteken av lokal samfunnsutvikling i lys av den pågåande kommunereforma Med kommunereforma og Byregionprogrammet har regionen si betydning kome meir tydeleg fram Vi ser faren for at det vert fokus på dei store einingane og at ein gløymer litt det som

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/All-stoette-til-lokalsamfunn-i-ei-pakke (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kommunane tenker nytt om mangfald - Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kommunane tenker nytt om mangfald Næringsutvikling Samfunnsutvikling Byen som regional motor Tettstadprogrammet Omstillingskommunar Breiband Lokal samfunnsutvikling i kommunane LUK 2010 2014 hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kommunane tenker nytt om mangfald Vi ser ser at kommunar som arbeider aktivt med integrering og mangfald er meir nytenkande bevisste og syner positive haldningar til mangfaldet i kommunen sin påpeiker Møreforsking Møre og Romsdal fylkeskommune brukar store resursar for å auke vertskapsattraktiviteten og inviterte til dialogmøtet om temaet 13 november Deltakarar på dialogmøte om integrering og mangfald i Ålesund i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune På dialogmøte i Ålesund 13 November stod temaet inkludering og mangfald erfaringsutveksling og læring på dagsorden Fylkeskommunen støttar 13 kommunar i arbeidet med mangfald og integrering gjennom LUK og Bulyst prosjekt og aktiviteten kring i fylket er stor på feltet Meir nytenkande Finn Ove Båtevik presenterte ei kartlegging gjort av Møreforsking for korleis kommunane arbeidar med arbeidsinnvandring Vi ser at kommunane som får støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune tek ei ekstra aktiv rolle i dette arbeidet Dei er meir bevisste har meir positive haldningar og tek mangfaldperspektiva inn i planane sine forklarte Båtevik Desse kommunane har også eit fokus på at dei må forholde seg til at dei har ei anna og endra samansetning av innbyggjarane sine seier Båtevik Delte erfaringar Prosjektleiar Gunnhild Dahle frå Møre og Romsdal fylkeskommunen meiner dialog og meiningsutveksling er nyttig for dette arbeidet Det er mange dyktige prosjektleiarar i kommunane men vi ser det som viktig og nyttig å skape ein arena der kommunane kan bygge nettverk og utveksle erfaringar seier Dahle Det er interessant å sjå at det i 1 3 av kommunane i fylket er ei bevissthet i kommuneorganisasjonane og at det er gjenspeglar seg i planverk og etter kvart

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/Kommunane-tenker-nytt-om-mangfald (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  medspelar for kommunene Boligseminar i Herøy og Surnadal Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer boligseminar 15 oktober i Herøy og 16 oktober i Surnadal Vi tek opp utfordringane i den lokale boligsituasjonen og ser spesielt på kva kommunane si rolle er Seminaret er eit tilbod til alle kommunane i Møre og Romsdal Endret 07 10 2014 Les meir Studerte Malmö og København Politikarar administratorar og byplanleggjarar frå Molde Kristiansund og Ålesund og Møre og Romsdal fylkeskommune drog nyleg til Malmö og København for å sanke inspirasjon og studere byutvikling og regional planlegging Endret 28 08 2014 Les meir Løyver 3 5 mill til samfunnsutvikling i kommunane Regional og næringsutvalet løyver kr 3 5 mill til lokal samfunnsutvikling i kommunane LUK Felles plankontor for Molderegionen kulturarvmidlar til Ørsta og tiltak retta mot fritidsbustadeigarar i Halsa er blant dei prosjekta som får tilskot Endret 05 06 2014 Les meir Inngår avtale med internasjonale byutviklarar Møre og Romsdal fylkeskommune vil ha meir attraktive og urbane byar No inngår vi avtale med dansk arkitektfirma med erfaring frå byar som New York Mexico og Malmø Endret 20 05 2014 Les meir Bli med på Vestlandsk Vidsyn 2014 Vestlandsk Vidsyn er eit samarbeid mellom Vestlandsfylka og i år er det Rogaland som er vertskap Jan Tore Sanner Frank Aarebrot og Linda Eide er blant innleiarane Endret 12 05 2014 Les meir 3 73 millionar til nytt uteområde i Fosnavåg Regional og næringsutvalet løyver kr 3 735 118 til eit nytt uteområde i Fosnavåg sentrum i Herøy kommune Området skal leggast til rette for leik og opphald for allmenna Endret 08 05 2014 Les meir Fordeling av kommunale næringsfond 2014 Møre og Romsdal fylkeskommune tildeler til saman 15 mill kroner frå dei regionale utviklingsmidlane kap 551 post 60 til kommunale næringsfond Publ 08 05 2014 Les meir Vil

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/%28offset%29/10 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  konklusjonen i ein rapport som evaluerer det 4 årige prosjektet Sunndal 2013 samhandling for arbeidsplasser Endret 24 02 2014 Les meir Støttar endringsforslag i konsesjonslova Med seks mot fire stemmer i Regional og næringsutvalet gir Møre og Romsdal fylkeskommune Landbruks og matdepartementet støtte i sitt forslag om å oppheve reglane for priskontroll i konsesjonslova Men fylkeskommunen ber departementet om heilskapleg konsekvensutgreiing før ytterlegare endringar i odels jord og konsesjonslov blir gjennomført Endret 29 01 2014 Les meir Omstilling og nyskaping i Stordal kommune Tysdag 3 desember løyvde Regional og næringsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune Stordal kommune inntil kr 4 mill kroner frå dei regionale utviklingsmidlane til eit 4 årig prosjekt for omstilling og nyskaping i næringslivet i Stordal Målet er å skape 75 nye arbeidsplassar i løpet av prosjektperioden Publ 03 12 2013 Les meir Arkitektkonkurranse i Vestnes sentrum Regional og næringsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune løyvde tysdag 3 desember inntil kr 500 000 frå dei regionale utviklingsmidlane til Vestnes kommune for gjennomføring av ein plan og designkonkurranse om utvikling av kommunesenteret i Vestnes Endret 03 12 2013 Les meir Hagen som møteplass Regional og næringsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune løyvde tysdag 3 desember kr 700 000 frå dei regionale utviklingsmidlane til Vestnes kommune til opparbeiding av park ved Frivilligsentralen på Vestnes Eit godt sentrumstiltak her kan born og vaksne boltre seg både sommar og vinter seier leiar i Regional og næringsutvalet Randi Asbjørnsen Endret 03 12 2013 Les meir Midlar til ny fleirbrukskai i Sykkylven Regional og næringsutvalet løyver inntil kr 3 130 000 til ny fleirbrukskai som skal ligge på Aursneset i Sykkylven Kaia i sentrum skal rivast noko som vil frigjere attraktivt strandareal Endret 12 11 2013 Les meir Kommunane tek grep om samfunnsutviklinga LUK satsinga i Møre og Romsdal Lokal Samfunnsutvikling i kommunane

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/%28offset%29/20 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Samfunnsutvikling - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  ein medspelar for kommunene Får brynt oss Kurset i utviklingsarbeid og prosessleiing er no i gong Opne og lukka prosessar gruppearbeid og reelle case er stikkorda frå første samling Vi får brynt oss seier deltakarane Endret 26 08 2013 Les meir Vidsynt program for vestlendingar Programmet til konferansen Vestlandsk Vidsyn er klart Trendar innan bygdeutvikling innvandring som ressurs og kommunikasjon som verkty er nokre stikkord frå programmet Velkomne til Ålesund 24 25 september Endret 09 07 2013 Les meir Fem bulystprosjekt til Møre og Romsdal Heile fem bulystprosjekt i Møre og Romsdal får midlar frå Kommunal og regionaldepartementet Ei gladmelding no rett før ferien seier rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune Eivind Vartdal Ryste Publ 28 06 2013 Les meir Løyver 3 8 mill til samfunnsutvikling Regional og næringsutvalet har i dag løyvd 3 8 millionar fordelt på sju prosjekt til lokal samfunnsutvikling i kommunane LUK Kompetanse og rekrutteringstiltak samt gode løysingar for integrering er ein raud tråd Publ 04 06 2013 Les meir Tilskot til utviklingsarbeid i landbruket Fylkeskommunen vil styrke arbeid knytt til rekruttering likestilling og kompetanseheving i landbruket i fylket 1 5 mill kroner skal fordelast på gode prosjekt Endret 24 05 2013 Les meir Vidsynte vestlendingar samlast i Ålesund Vestlandsk Vidsyn er ein årleg møteplass for alle som brenn for lokal samfunnsutvikling Etter inspirerande dagar på Voss og på Nordfjordeid tidlegare år er det ei glede å ønske velkomen til Ålesund og Rica Parken Hotel tysdag 24 onsdag 25 september 2013 Publ 06 05 2013 Les meir Går inn for Bulyst midlar til Sykkylven Haram og Tingvoll Regional og næringsutvalet går inn for at tre prosjekt frå Møre og Romsdal skal få støtte frå Kommunal og regionaldepartementet si Bulyst satsing for 2013 Endret 17 04 2013 Les meir Midlar til oppstart av Kristiansund International School Regional

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Samfunnsutvikling/%28offset%29/30 (2015-08-14)
  Open archived version from archive