archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fornybar energi - Energiregion Møre - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Energiregion Møre Fornybar energi Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Kraftforsyning Fornybar energi Petroleum JazzGass konferansen Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Fornybar energi Vår oppgåve er å legge til rette og vere pådrivar for å utvikle regionen og skape moglegheiter for verdiskaping innan fornybar energi Fagområde Fornybar energi som vindkraft vannkraft bioenergi havenergi m m Energieffektivisering og utnytting av spillvarme Vidareutvikle regionale kompetansesentra for energi Hovudfokus er leverandørindustri og auka kraftproduksjon Vi skal søkje dei gode prosjekta bidra til utvikling av og tilrettelegging for leverandørindustrien samt auke kraft tilgangen Vi har etablert eit godt samarbeid og nettverk med kommunar fylkeskommunar næringsliv og sentrale mynde for å nå våre målsettingar innan fornybar energi Våre innsatsfaktorar er rolla som samfunnsplanleggar våre økonomiske virkemiddel samt vår arena for politiske innspel Senter for fornybar energi Møre og Romsdal fylkeskommune har oppretta tre nasjonale senter for fornybar energi Sentra driv med formidling og kompetanseutvikling innanfor sitt fagområde Ein stor del av drifta blir til gjennom støtte frå fylkeskommunen Dei tre sentra er Sol og Bioenergi på Tingvoll Havenergi på Runde Vindenergi på Smøla Kontaktpersonar Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre Mob 958 78

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Energiregion-Moere/Fornybar-energi (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Petroleum - Energiregion Møre - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Energiregion Møre Petroleum Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Kraftforsyning Fornybar energi Petroleum JazzGass konferansen Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Petroleum Møre og Romsdal har eit godt utgangspunkt for ein fordelaktig utvikling av petroleums verksemda Det er eit klart mål for fylket å utnytte dei kvalitetane som i dag er til stades i Møre og Romsdal Med to av Norges fem ilandføringsstadar for gass ligg vi godt til rette for ei vidare utvikling Nyhamna er i ferd med å utvikle seg til eit gassknutepunkt for Norskehavet og vidare nordover og Tjeldbergodden med Norges største industrielle bruk av gass gir oss unike muligheiter Vår maritime klynge på Sunnmøre baseverksemda i Kristiansundsregionen driftskontora i Kristiansund og andre petroleumsrelatert verksemder representerer saman med våre ilandføringsanlegg ei næring som sysselsett over 22 000 årsverk Vårt engasjement er konsentrert om vår rolle som samfunnsutviklar og å legge til rette for regional verdiskaping Vi har etablert eit godt samarbeid og nettverk med kommunar fylkeskommunar næringsliv og dei sentrale styresmaktene

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Energiregion-Moere/Petroleum (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • JazzGass-konferansen - Energiregion Møre - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre Kraftforsyning Fornybar energi Petroleum JazzGass konferansen Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete JazzGass konferansen JazzGass er ein årleg konferanse og ein viktig nettverks og møteplass mellom næringsliv og politikarar på alle nivå Brennaktuelle tema dyktige foredragshaldarar og trivelege sosiale rammer kjennetegner JazzGass Konferansen blir lagt tett opp til Moldejazz Gassco er samarbeidspartnar JazzGass 2015 Teknologiutviklinga må halde fram Ny teknologi er nøkkelen for norsk sokkel Det var bodskapen frå fleire av foredragshaldarane under årets JazzGass konferanse Publ 14 07 2015 Les meir Foredrag frå JassGass konferansen Foredraga frå JazzGass konferansen blir lasta opp fortløpande Endret 16 07 2015 Les meir Programmet til sommarens JazzGass konferanse er klart Interessert i olje og gassmarknaden Treng du påfyll om teknologiutviklinga i Norskehavet Då er JazzGass konferansen tysdag 14 juli ein viktig møteplass for deg Publ 18 06 2015 Les meir JazzGass 2015 stoltheit og kunnskap Tysdag 14 juli blir det JazzGass konferanse på Scandic Seilet i Molde Stoltheit og kunnskap er stikkord for konferansen Endret 13 05 2015 Les meir Årets JazzGass er i gang Med 180 deltagarar til stades i salen opna fylkesordførar Jon Aasen årets JazzGass med nokre tankar om regional tilrettelegging og vertskapsrolla vår Endret 18 07 2014 Les meir Programmet for sommarens JazzGass er klart Programmet for JazzGass konferansen 15 juli er klart Her får du høyre om alt frå den regionale vertskapsrolla ressursbildet og gasstrendar til banebrytande teknologi som kan opne nye dører Endret 18 06 2014 Les meir JazzGass konferansen 2014 Nysgjerrig på korleis petroleumsressursane våre blir forvalta Kva er utfordringane i gassmarknaden Under JazzGass konferansen 15 juli kan du få svar både på store og små spørsmål Endret 12 05 2014 Les meir Foredrag og program frå JazzGass 2013 Her kan du laste ned foredraga og programmet frå JazzGass 2013 Oppdaterast fortløpande Endret

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Energiregion-Moere/JazzGass-konferansen (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • JazzGass 2015: Teknologiutviklinga må halde fram - Nyheiter - Energiregion Møre - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  958 78 883 Send e post Lina Jonasson Rådgivar Mob 934 57 221 Send e post JazzGass 2015 Teknologiutviklinga må halde fram Ny teknologi er nøkkelen for norsk sokkel Det var bodskapen frå fleire av foredragshaldarane under årets JazzGass konferanse Oljedirektør Bente Nyland Oljedirektoratet Foto Angela Hagen Det blir teikna ulike bilde av korleis framtida for olje og gassnæringa vil sjå ut Men ein bodskap er alle likevel samde om Teknologi er nøkkelen for norsk sokkel Kortsiktige sparetiltak må ikkje gå på bekostning av teknologiutvikling Mange attståande funn av olje og gass kombinert med høgt kostnadsnivå og låge oljeprisar krev nytenkning sa oljedirektør Bente Nyland Sikker energileveranse til Europa Ordstyrarane for dagen var regional og næringssjef i Møre og Romsdal Bergljot Landstad og direktør i Gassco Thor Otto Lohne Dei opna med å vise til at petroleum framleis er den store næringsdrivaren i regionen vår og vil vere det i mange år framover Norsk gass utgjer 25 prosent av forbruket i EU Fylkesordførar Jon Aasen opna JazzGass 2015 Fylkesordførar Jon Aasen følgde opp med å legge vekt på kor viktig det er med trygg energiforsyning til Nyhamna Norsk gass har lågare utslepp av co2 og dette er noko den europeiske marknaden etterspør Nyhamna skal ha fornybar energi Viss Nyhamna skal vere porten til Europa så må det vere nok straum der sa Aasen Petroleumsverksemd i 50 år Både forfattar Kjartan Fløgstad og professor i petroleumsøkonomi Klaus Mohn snakka om utviklinga av det norske samfunnet dei siste 50 åra Fløgstad med eit forfattarblikk på menneskja og korleis oljerikdomen har påverka oss på godt og vondt Mohn hadde på seg samfunnsøkonomiske brille og tok opp problemstillingar som han meiner har fått for lite merksemd slik som vekst og fallhøgde og sprikande interesser mellom næring og nasjon Kunnskapssamfunn infrastruktur og marknad Etter lunsj

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Energiregion-Moere/Nyheiter/JazzGass-2015-Teknologiutviklinga-maa-halde-fram (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • BEAST-treff på Runde - Nyheiter - Energiregion Møre - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Energiregion Møre Nyheiter BEAST treff på Runde Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Kraftforsyning Fornybar energi Petroleum JazzGass konferansen Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Lina Jonasson Rådgivar Mob 934 57 221 Send e post BEAST treff på Runde Deltakarar frå fjern og nær i Europa deltok på BEAST workshop med fokus på energisparing nullutslepp og lundefuglar Deltakarane frå Noreg Sverige England Belgia Kypros Lativa og Kroatia deltok i BEAST workshop på eksotiske Runde Den 16 18 juni var det duka for i prosjektmøte i BEAST eit EU prosjekt for gjennomføring av energi og klimaplanar på Runde og Runde miljøsenter Deltakarane frå Noreg Sverige England Belgia Kypros Lativa og Kroatia deltok i workshop om energisparing og nullutsleppskøyretøy Deltakarane blei delt inn i grupper som kvar skulle representere eit negativt eller positivt syn på energisparing og nullutsleppkøyretøy Resultatet av workshopen blei presentert som rollespel i ein debatt for og mot dei ulike synspunkta Energisparingsprosjekt Ei rekke aktørar presenterte sine energisparingstiltak på prosjektmøtet Dagleg leiar Nils Roar Hareide på Rundemiljøsenter informerte om senteret og stod for omsyning Han var også sentral i planlegginga og tilrettelegging av møtet Jarl Martin Møller frå Herøy kommune presenterte utviklingsprosjektet deira i sentrum av Fosnavåg Leif Rune Vinje frå Tafjord Kraft fortalde om energinettverka som er støtta av fylkeskommunen Rådgivarane Lina Jonasson og Stephen Oommen frå Møre og Romsdal fylkeskommune la fram sine prosjekt miljøfyrtårn Elbusskonferansen i Geiranger og ladestrategien for elbil Ein båttur tok deltakarane til Ulsteinvik og Rolls Royce der Gunnar Johnsen sjef for elektriske system og utvikling informerte om energisparingsprosjektet i verksemda Testa el bilar Tilbake i Runde fekk deltakarane teste tre ulike el bilar E UP E golf og ein Tesla med Insane knapp som Møller bil Ålesund og Tesla hadde lånt

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Energiregion-Moere/Nyheiter/BEAST-treff-paa-Runde (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Programmet til sommarens JazzGass-konferanse er klart - Nyheiter - Energiregion Møre - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Energiregion Møre Nyheiter Programmet til sommarens JazzGass konferanse er klart Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Kraftforsyning Fornybar energi Petroleum JazzGass konferansen Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre Mob 958 78 883 Send e post Lina Jonasson Rådgivar Mob 934 57 221 Send e post Programmet til sommarens JazzGass konferanse er klart Interessert i olje og gassmarknaden Treng du påfyll om teknologiutviklinga i Norskehavet Då er JazzGass konferansen tysdag 14 juli ein viktig møteplass for deg Vi har gleda av å presentere programmet til årets JazzGass konferanse Les programmet og meld deg på her Blant anna finn vi oljedirektør Bente Nyland professor ved Universitetet i Stavanger Klaus Mohn og adm dir i Shell Tor Arnesen på lista over innleiarar I tillegg kjem forfattar og fabulerande realist Kjartan Fløgstad for å snakke om korleis oljerikdommen har påverka oss Du finn også programmet i pdf format Program JazzGass 2015 Digital 78 18 kB Stoltheit og kunnskap er

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Energiregion-Moere/Nyheiter/Programmet-til-sommarens-JazzGass-konferanse-er-klart (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Første elbuss-konferanse i gang - Nyheiter - Energiregion Møre - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  næringsutvikling Energiregion Møre Nyheiter Første elbuss konferanse i gang Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Kraftforsyning Fornybar energi Petroleum JazzGass konferansen Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Første elbuss konferanse i gang Den 11 juni opnar erfaringskonferansen Elbuss på veg oppover i Geiranger Er elbussen klar for distrikts Noreg Ein gjeng skuleelevar var dei aller første som fekk køyre elbussane i Geiranger Den 11 og 12 juni arrangerer Møre og Romsdal fylkeskommune og Grøn Fjord 2020 erfaringskonferanse om bruk av elektrisk buss i Geiranger I dette høvet er det duka for ein historisk milepæl testkøyring av elektriske bussar opp bakkane i Geiranger Konferansedeltakarane får køyre opp Dalsnibba 1500 meter over havet i bussar som er lada med straum ikkje fylt med diesel Testing av elbuss På konferansen står erfaringsdeling og teknologi nytt i fokus Erfaringar frå elbuss prosjekt i inn og utland Siste innan lading og infrastruktur Siste innan batteriteknologi Fylkesordførar Jon Aasen og prosjektleiar Lina Jonasson i Møre og Romsdal fylkeskommune skal også prøvekøyre elbuss NRK deltok på turen Føredragshaldarane kjem frå inn og utland Wirelessly charged electric buses in Milton Keynes Jamie Talbot Arup Erfaringar med lading av elbussar Lars Johan Andresen Siemens Batteriteknologi

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Energiregion-Moere/Nyheiter/Foerste-elbuss-konferanse-i-gang (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kor mange 9. klassingar går det i ein vindmøllevengje? - Nyheiter - Energiregion Møre - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Energiregion Møre Nyheiter Kor mange 9 klassingar går det i ein vindmøllevengje Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Kraftforsyning Fornybar energi Petroleum JazzGass konferansen Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kor mange 9 klassingar går det i ein vindmøllevengje Den siste klassen var i førre veke gjennom elsikkerhetsundervisning i Smøla Vindpark I alt har 19 klasser og nesten 500 elever vore med på det årlege opplegget som Nasjonalt Vindenergisenter gjennomfører på oppdrag frå NEAS Krevjande og givande på same tid seier Thomas Bjørdal leiar i vindenergisenteret Men krevjande på ein verkeleg positiv måte presiserer han Ungdommen kan vere intenst på og har eit engasjement som ligg godt over vaksen norm seier Bjørdal Tema kring førebygging av ulykker og brann knytta til feil bruk av elektriske installasjonar og apparat engasjerer stort og når vi i del to av kurset kjem inn på klimautfordringar og fornybar energi har vi hatt gode diskusjonar og refleksjonar Opplegget er tilpassa kompetansemåla for 7 10 trinn og opplevast som svært relevant Vi vil frå hausten av tilby egne lærarkurs

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Energiregion-Moere/Nyheiter/Kor-mange-9.-klassingar-gaar-det-i-ein-vindmoellevengje (2015-08-14)
  Open archived version from archive