archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Omstillingslova - Forvaltningsoppgåver - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Forvaltningsoppgåver Omstillingslova Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Havressursforvaltning Naturforvaltning Akvakulturforvaltning Vassforvaltning Omstillingslova Næringsdrivande utanfor EØS området Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Omstillingslova Formålet med omstillingslova er å etablere eit rammeverk for å unngå at levedyktige bedrifter vert nedlagt Derfor set lova ei plikt for verksemder med meir enn 30 tilsette til å melde i frå til fylkeskommunen når ein

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forvaltningsoppgaaver/Omstillingslova (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Næringsdrivande utanfor EØS-området - Forvaltningsoppgåver - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Forvaltningsoppgåver Næringsdrivande utanfor EØS området Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Havressursforvaltning Naturforvaltning Akvakulturforvaltning Vassforvaltning Omstillingslova Næringsdrivande utanfor EØS området Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Opphaldsløyve for næringsdrivande utanfor EØS området Næringsdrivande frå land utanfor EØS området kan søkje opphaldsløyve i Noreg dersom dei skal drive

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forvaltningsoppgaaver/Naeringsdrivande-utanfor-EOES-omraadet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Jaktkvote på kystsel 2015 - Forvaltningsoppgåver - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  og næringsutvikling Forvaltningsoppgåver Jaktkvote på kystsel 2015 Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Havressursforvaltning Naturforvaltning Akvakulturforvaltning Vassforvaltning Omstillingslova Næringsdrivande utanfor EØS området Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Lisbeth Nervik Fiskerirådgivar 71 25 81 66 Send e post Jaktkvote 2015 status Art Kvote Sist oppdatert Steinkobbe 8 04 8 2015 Havert 0 06 1 2015 Dokument Tildelingsbrev frå Fiskeridirektoratet PDF dokument 407 38 kB Fangstskjema PDF dokument 368 32 kB Jaktkvote på kystsel 2015 Kvota for jakt på kystsel for 2015 er fastsett og Møre og Romsdal er tildelt ei kvote på 25 steinkobbe Det er forbode å drive jakt på steinkobbe ved Orskjæra utanfor Averøy Foto Stein Watten Fiskeridirektoratet fastsett kvote for kystsel etter tilråding frå Havforskingsinstituttet Jaktkvoter For Møre og Romsdal er det for 2015 fastsett følgande kvoter Steinkobbe 25 Det er jaktforbod ved Orskjæra utanfor Averøy Havert 0 Jegerar som har løyve til å drive jakt på kystsel i 2015 kan også drive jakt på grønlandssel langs Norskekysten samt jakt på ringsel i Nordland Troms og Finnmark Jakttider Steinkobbe langs hele kysten 2 januar 30 april og 1 august 30 september Ringsel og grønlandssel langs heile kysten 2 januar 30 september Rapportering

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forvaltningsoppgaaver/Jaktkvote-paa-kystsel-2015 (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Konsekvensutgreiing for auka produksjon av laks på Sør Smøla - Forvaltningsoppgåver - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Forvaltningsoppgåver Konsekvensutgreiing for auka produksjon av laks på Sør Smøla Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Havressursforvaltning Naturforvaltning Akvakulturforvaltning Vassforvaltning Omstillingslova Næringsdrivande utanfor EØS området Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Arve Slettvåg Rådgivar akvakultur 71 25 80 55 Mob 975 39 265 Send e post Dokument Melding KU Sør Smøla Salmar 280814 PDF dokument 2 38 MB Konsekvensutgreiing for auka produksjon av laks på Sør Smøla Møre og Romsdal fylkeskommune har som ansvarlig mynde lagt ut forslag til utgreiingsprogram for konsekvensutgreiing i samband med søknader om auka produksjon av laks på lokalitetane Solværet og Fjordprakken i Smøla kommune til offentleg ettersyn Dokumentet kan lastast ned i menyen til høgre Dokumentet ligg også ute til offentleg innsyn på publikumssenteret på Smøla rådhus og på Smøla kommune sine nettsider Fristen til kome med merknader til forslag om utgreiingsprogram er sett til 01 11

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forvaltningsoppgaaver/Konsekvensutgreiing-for-auka-produksjon-av-laks-paa-Soer-Smoela (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion er lagt ut til høyring - Forvaltningsoppgåver - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  høyring Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Havressursforvaltning Naturforvaltning Akvakulturforvaltning Vassforvaltning Omstillingslova Næringsdrivande utanfor EØS området Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Håkon Slutaas Rådgivar Mob 975 94 361 Send e post Frank Madsøy Ass Regional og næringssjef 71 25 81 91 Mob 971 71 493 Send e post Dokument Høyringsbrev Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion PDF dokument 2 22 MB Høyringsdokument Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion PDF dokument 5 45 MB Høyringsdokument Tiltaksprogram PDF dokument 6 22 MB Overvakingsprogram for MR vassregion XLSX dokument 339 59 kB Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion er lagt ut til høyring Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2015 2021 er no lagt ut til høyring og offentleg ettersyn Forvaltningsplana skal bidra til å styre og samordne vassforvaltninga og arealbruk på tvers av kommune og fylkesgrenser Høyringsfristen er 31 12 2014 Høyringsdokument Regional plan for vassforvaltning 2015 2021 Fylkesutvalet vedtok i møte 26 mai 2014 å legge Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion med vedlagt tiltaksprogram og overvakingsprogram ut til høyring i perioden 1 7 2014 31 12 2014 Hensikta med forvaltningsplana er å gi ei oversikteleg framstilling av korleis ein ønskjer å forvalte vassmiljøet og vassressursane i vassregionen i eit langsiktig perspektiv Plana fastset miljømål for elver bekkar innsjøar grunnvatn og kystvann frå høgste fjellvatn til ei nautisk mil utanfor grunnlinja Planen er sektorovergripande og skal bidra til å styre og samordne vassforvaltning og arealbruk på tvers av kommune og fylkesgrenser Tiltaksprogram inneheld gjennomførte og planlagde tiltak som skal bidrege til at miljømåla som er satt blir nådd Overvakingsprogram for Møre og Romsdal vassregion gir oversikt over både planlagt overvaking og behov for overvaking Heile dokumentet er opent for innspel og uttale men vassregionmynda

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forvaltningsoppgaaver/Regional-plan-for-vassforvaltning-for-Moere-og-Romsdal-vassregion-er-lagt-ut-til-hoeyring (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Reinare vatn i elver og innsjøar - Forvaltningsoppgåver - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Forvaltningsoppgåver Reinare vatn i elver og innsjøar Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Havressursforvaltning Naturforvaltning Akvakulturforvaltning Vassforvaltning Omstillingslova Næringsdrivande utanfor EØS området Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Håkon Slutaas Rådgivar Mob 975 94 361 Send e post Reinare vatn elver og innsjøar For å betre miljøtilstanden på elver innsjøar kystvatn og grunnvatn i Møre og Romsdal er det no utarbeidd eit høyringsutkast til ein vassforvaltningsplan Hensikta med planen er å få til ei meir heilskapleg økosystembasert og kunnskapsbasert vassforvaltning Illustrasjonsfoto Tormod Meisingset Møre og Romsdal vassregion har utarbeidd eit framlegg til ein regional plan for vassforvaltning Framlegget er utarbeidd med bakgrunn i vassforskrifta og skal gjelde for perioden 2016 2021 Vassforskrifta inneber implementering av EUs vassrammedirektiv og forskrifta legg rammer for korleis ein forvaltar alt vatn elv innsjø kystvatn og grunnvatn Forskrifta stiller krav om ei meir heilskapleg økosystembasert og kunnskapsbasert vassforvaltning Regional og næringsutvalet behandla saka måndag 5 mai 2014 Utvalet tilrådde at utkastet blir lagt ut på høyring i perioden 1 7 2014 31 12 2014 Høyringsutkastet skal vidare opp til behandling på møte i Fylkesutvalet 26 27 mai 2014 Etter

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forvaltningsoppgaaver/Reinare-vatn-i-elver-og-innsjoear (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Alle steinkobbene felt - Forvaltningsoppgåver - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Forvaltningsoppgåver Havressursforvaltning Naturforvaltning Akvakulturforvaltning Vassforvaltning Omstillingslova Næringsdrivande utanfor EØS området Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Lisbeth Nervik Fiskerirådgivar 71 25 81 66 Send e post Alle steinkobbene felt For jegerar med løyve til å drive seljakt i Møre og Romsdal er det no ikkje lenger høve til å felle steinkobbe Den totale kvota for 2014 sesongen er fangsta Jakt på havert held fram Kystsel Foto Stein Watten Rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune Lisbeth Nervik melder i dag at det ikkje er meir steinkobbe att på kvota for Møre og Romsdal Den totale kvota for Møre og Romsdal var for 2014 på 20 steinkobber og ei felleskvote på 15 havert i lag med Sør Trøndelag Det er Fiskeridirektoratet som fastsett jaktkvote for kystsel etter tilråding frå Havforskingsinstituttet Stort engasjement for seljakt Etter nokre år med manglande kvote på steinkobbe har vi hatt ei lita kvote dei to siste åra Både i fjor og i år har kvoten vorte fangsta i løpet av januar og engasjementet for seljakt er stort i fylket seier fiskerirådgjevar Lisbeth Nervik Jegerane observerer også ein del sel i fylket og kondisjonen er stort sett god Dette betyr at dei har god tilgang på fisk og andre sjødyr og i høve dei lokale fiskeria hadde det derfor vore ynskjeleg med større kvote både på steinkobbe og havert seier Nervik Jakt på havert held fram Nervik minner om at det framleis er mogleg å jakte havert Før jakta startar pliktar jeger å undersøke om det er sel igjen til felling innanfor totalkvoten i gjeldande område Det er ikkje sett avgrensing i kor mange havert kvar enkelt jeger kan felle seier ho Her er oversikt over kvote Felling av sel skal meldast snarast til Møre og Romsdal fylkeskommune innafor kontortid på tlf 71 25 81 66

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forvaltningsoppgaaver/Alle-steinkobbene-felt (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Jaktkvote på kystsel 2014 - Forvaltningsoppgåver - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Forvaltningsoppgåver Jaktkvote på kystsel 2014 Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Havressursforvaltning Naturforvaltning Akvakulturforvaltning Vassforvaltning Omstillingslova Næringsdrivande utanfor EØS området Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Kontaktpersonar Lisbeth Nervik Fiskerirådgivar 71 25 81 66 Send e post Jaktkvote på kystsel 2014 Kvota for jakt på kystsel for 2014 er no fastsett Møre og Romsdal er tildelt ei kvote på 20 steinkobber Det er forbode å drive jakt på steinkobbe ved Orskjæra utanfor Averøy Foto Stein Watten Fiskeridirektoratet fastsett kvote for kystsel etter tilråding frå Havforskingsinstituttet Jaktkvoter For Møre og Romsdal er det for 2014 fastsett følgande kvoter Steinkobbe 20 Det er jaktforbod ved Orskjæra utanfor Averøy Havert 15 totalt for Møre og Romsdal og Sør Trøndelag Jakttider Steinkobbe langs hele kysten 2 januar 30 april og 1 august 30 september Havert nord for Stad 2 januar 15 september Ringsel og grønlandssel langs heile kysten 2 januar 30 september Rapportering Før jakta startar pliktar jeger å undersøke om det er sel igjen til felling innanfor totalkvoten i gjeldande område Jeger er pålagt å melde frå om felling av sel til Møre og Romsdal fylkeskommune snarast

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Forvaltningsoppgaaver/Jaktkvote-paa-kystsel-2014 (2015-08-14)
  Open archived version from archive