archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Søk støtte til verdiskaping petroleum - Økonomisk støtte - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Økonomisk støtte Søk støtte til verdiskaping petroleum Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Søk støtte til utvikling av by tettstad og lokalsamfunn Søk støtte til forskingsbasert innovasjon Søk støtte til klyngeutvikling Søk støtte til nyetablering Søk støtte til verdiskaping petroleum Søk støtte til reiselivsutvikling Søk støtte til auka verdiskaping frå landbruk fornybar energi og sjømat Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Kompetanse rekruttering og likestilling i landbruket Viltfondet Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Søk støtte til verdiskaping petroleum Møre og Romsdal fylkeskommune har midlar til utviklingsprosjekt i Møre og Romsdal Auka verdiskaping frå petroleumsressursane i Norskehavet og Barentshavet er eitt av dei prioriterte områda i fylkesplanen og i handlingsprogram verdiskaping 2015 Offentlege aktørar og private verksemder kan søkje om midlar til konkrete prosjekt som støttar oppunder hovudmålet Møre og Romsdal sin del av verdiskapinga frå petroleumsressursane i Norskehavet og Barentshavet skal aukast fylkesplan 2013 2016 Prosjekt som vil bli prioritert i 2015 Tiltak som sikrar rammetilhøve og ringverknader for petroleumssektoren Tiltak som bidreg til auka bruk av gass til industri og transport Meir informasjon om

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/OEkonomisk-stoette/Soek-stoette-til-verdiskaping-petroleum (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Søk støtte til reiselivsutvikling - Økonomisk støtte - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Økonomisk støtte Søk støtte til reiselivsutvikling Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Søk støtte til utvikling av by tettstad og lokalsamfunn Søk støtte til forskingsbasert innovasjon Søk støtte til klyngeutvikling Søk støtte til nyetablering Søk støtte til verdiskaping petroleum Søk støtte til reiselivsutvikling Søk støtte til auka verdiskaping frå landbruk fornybar energi og sjømat Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Kompetanse rekruttering og likestilling i landbruket Viltfondet Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Søk støtte til reiselivsutvikling Møre og Romsdal fylkeskommune har midlar til utviklingsprosjekt i Møre og Romsdal Reiseliv er eitt av dei prioriterte områda Offentlege aktørar og private verksemder kan søkje om midlar til konkrete prosjekt som støttar oppunder hovudmålet Styrke Møre og Romsdal som aktivitets og opplevingsfylke nr 1 gjennom fokus på fleire heilårs arbeidsplassar og betre infrastruktur for reiselivet fylkesplan 2013 2016 Prosjekt som vil bli prioritert i 2015 Tiltak som støtter oppunder visjonen om Møre og Romsdal som aktivitets og opplevingsfylket Tiltak støtter oppunder klyngesatsinga NCE Tourism Fjord Norway og deltaking i prosessen for omorganisering av reiselivsnæringa Tiltak som fremmer berekraftig reiseliv

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/OEkonomisk-stoette/Soek-stoette-til-reiselivsutvikling (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Søk støtte til auka verdiskaping frå landbruk, fornybar energi og sjømat - Økonomisk støtte - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  landbruk fornybar energi og sjømat Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Søk støtte til utvikling av by tettstad og lokalsamfunn Søk støtte til forskingsbasert innovasjon Søk støtte til klyngeutvikling Søk støtte til nyetablering Søk støtte til verdiskaping petroleum Søk støtte til reiselivsutvikling Søk støtte til auka verdiskaping frå landbruk fornybar energi og sjømat Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Kompetanse rekruttering og likestilling i landbruket Viltfondet Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Søk støtte til auka verdiskaping frå landbruk fornybar energi og sjømat Møre og Romsdal fylkeskommune har midlar til utviklingsprosjekt i Møre og Romsdal Verdiskaping frå landbruk fornybar energi og sjømat er prioriterte område Offentlege aktørar og private verksemder kan søkje om midlar til konkrete prosjekt som støttar oppunder hovudmålet Verdiskaping frå landbruk fornybar energi og sjømat skal aukast fylkesplan 2013 2016 Prosjekt som vil bli prioritert i 2015 Tiltak som bidrar til marin nyskaping Tiltak som bidrar til å auke innslaget og verdiskapinga frå fornybare energikjelder i fylket Tiltak som bidrar til effektiv energibruk samt god infrastruktur for tilførsel av energi Tiltak som bidrar til å auke verdiskapinga i landbruk og bygdenæringar Tiltak som bidrar til kompetanse og teknologi knytt til landbaserte oppdrettsanlegg og lukka analegg

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/OEkonomisk-stoette/Soek-stoette-til-auka-verdiskaping-fraa-landbruk-fornybar-energi-og-sjoemat (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond - Økonomisk støtte - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Søk støtte til klyngeutvikling Søk støtte til nyetablering Søk støtte til verdiskaping petroleum Søk støtte til reiselivsutvikling Søk støtte til auka verdiskaping frå landbruk fornybar energi og sjømat Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Kompetanse rekruttering og likestilling i landbruket Viltfondet Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond I samband med tildeling av konsesjonar for laks og aure i 2009 fekk fylkeskommunane 21 mill kroner i frie midlar Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok og opprette eit Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond med desse midlane Fondet er tenkt brukt til FoU basert nyskaping i havbruksnæringa med fokus på Regjeringas fem berekraftselement areal utslepp forureining fôrressursar sjukdom parasittar og rømming genetisk påverknad Revidering av kystsoneplanar Støtte til tiltak som er viktige for vill fiske interessene og på den måten å betre sameksistensen mellom havbruk og villfisk Brukarar søkjarar kan være Kommunar i Møre og Romsdal Bedrifter som har næringsverksemd i Møre og Romsdal Næringsorganisasjonar for havbruks og villfiskinteresser FoU institusjonar Tiltak prosjekt som vert støtta skal være forankra i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune oppretta Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond fordi ein ønskjer å legge til rette for å vidareutvikle havbruksnæringa og støtte opp om villfisk interessene i fylket I høve EØS regelverket vel fylkeskommunen ikkje å gje støtte til prosjekt som vert vurdert som direkte bedriftsstøtte Midlar frå fondet vert lyst ut 1 mars med søknadsfrist 1 september kvart år Utlysing Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune lyser med dette ut fondsmidlar frå Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Søknadsfristen er 1 september 2015 Fondet skal nyttast til å finansiere tiltak prosjekt som skal fremje ei berekraftig lakseoppdrettsverksemd og fremje villaksinteressene i Møre og Romsdal Endret 26 02 2015 Les meir Utlysing 2014 Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut fondsmidlar frå Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/OEkonomisk-stoette/Marint-miljoesikrings-og-verdiskapingsfond (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Viltfondet - Økonomisk støtte - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Økonomisk støtte Viltfondet Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Søk støtte til utvikling av by tettstad og lokalsamfunn Søk støtte til forskingsbasert innovasjon Søk støtte til klyngeutvikling Søk støtte til nyetablering Søk støtte til verdiskaping petroleum Søk støtte til reiselivsutvikling Søk støtte til auka verdiskaping frå landbruk fornybar energi og sjømat Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Kompetanse rekruttering og likestilling i landbruket Viltfondet Ofte stilte spørsmål Miljø Pressebilete Viltfondet Fylkeskommunen får ansvaret for å forvalte delar av følgjande tilskuddspostar Tilskot til viltformål hjortevilttiltak denne skal dekke tiltak til forvaltning av haustbart ikkje trua hjortevilt dvs elg hjort og rådyr Dette gjeld særleg tiltaksretta undersøkingar metodeutvikling tilskot til praktiske tiltak medverking til å løyse oppgåver og stimulerings og informasjonstiltak i regi av organisasjonar m m Tilskot til viltformål lokale vilttiltak o a denne skal dekke lokale tiltak i høve jakt jaktbare artar av typen jaktkurs viltfôring og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/OEkonomisk-stoette/Viltfondet (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Regional energi- og klimaplan - Miljø - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Miljø Regional energi og klimaplan Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Vassforvaltning Miljøprisen Miljøutvalet Regional energi og klimaplan Ditt ansvar Miljøsertifisering Pressebilete Regional energi og klimaplan Regional energi og

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Miljoe2/Regional-energi-og-klimaplan (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Ditt ansvar! - Miljø - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Regional og næringsutvikling Miljø Ditt ansvar Næringsutvikling Samfunnsutvikling hoppid no Internasjonalt arbeid Energiregion Møre Forvaltningsoppgåver Økonomisk støtte Ofte stilte spørsmål Miljø Vassforvaltning Miljøprisen Miljøutvalet Regional energi og klimaplan Ditt ansvar Miljøsertifisering Pressebilete Ditt ansvar Ditt ansvar Kontor Sløkk alle lys når du går for dagen eller skal i eit møte Sorter avfall papir bioavfall og restavfall http mrfylke no Intranett Stoettefunksjonar Fellestenesta Reinhald Bruk telefonmøte skype videokonferansar for å redusere reiser God reiseplanlegging ved bruk av reisebyrået og Møre og Romsdal fylkeskommune sine avtalar og avtalepartnarar Bruk kollektivtransport eller minst miljøbelastande transportmiddel Tenestereise på strekninga Volda Ålesund Molde Kristiansund skal som hovudregel skje med TIMEEkspressen Minimaliser papirforbruk Skrive ut på begge sider av papiret Bruk ting om igjen slik som permar og kontormøbel Dokumenter e post vedlegg osv skal handterast mest muleg elektronisk Heime Kildesorter Sløkk lysa når du går ut av rommet heimafrå Ta ladaren ut av kontakta når

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Miljoe2/Ditt-ansvar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Miljøsertifisering - Miljø - Regional- og næringsutvikling - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Mange verksemder opplev derfor også at ei miljøsertifisering fører til reduserte kostnader til mellom anna oppvarming avfallshandtering og transport Redusert sjukefråver er ein annan fordel som ein ofte får med på kjøpet Gjennom miljøsertifisering blir miljøfokus ein integrert del av drifta Dette er både eit verktøy for dei tilsette og eit synleg bevis for brukarane kundane på at verksemda tek miljø på alvor Fleire og fleire bedrifter merker at miljøsatsing gir eit stadig viktigare konkurransefortrinn samtidig som det medfører reduserte kostnader Miljøsertifisering omfattar miljøleiing og miljømerking Skilnaden på miljøleiing og miljømerking Miljøleiing er eit verktøy for verksemder som ønskjer å systematisere sitt miljøarbeid sette seg mål og dokumentere at ein har nådd desse Sertifiseringa kan nyttast til å kommunisere eit forpliktande miljøengasjement til kundar og brukarar Miljøfyrtårn er for private og offentlege verksemder særleg små og mellomstore bedrifter Kontakt info www miljofyrtarn no Tlf 38 00 80 60 EMAS Eco Management and Audit Scheme er ei frivillig ordning for miljøregistrering av verksemder innan EU Gjennom EØS avtalen kan også norske bedrifter delta i ordninga Ei EMAS godkjenning betyr at bedrifta både overhalder og går lenger i sitt miljøarbeid enn det som er lovfesta miljøkrav Kontakt info http www brreg no registrene emas emas html NS EN ISO 14 001 1996 Er ein global standard Standarden krev ikkje at bedrifta har gjennomført store miljøtiltak før sertifisering Minimumskravet er at ein oppfyller krav i lover forskrifter og eventuelle utslippsløyver Utover dette utviklar kvar bedrift seg fra det nivået de er på ved sertifisering http www iso14000 iso14001 environmental management com iso14001 htm Miljømerking er verktøy for verksemder som ønskjer å kommunisere eit produkts eller ei verksemd sine miljøeigenskapar og miljøprestasjon til kundar og brukarar Dei mest kjende ordningane for miljømerking Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket Kontakt info www svanemerket no Tlf

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Miljoe2/Miljoesertifisering (2015-08-14)
  Open archived version from archive