archive-no.com » NO » M » MRFYLKE.NO

Total: 971

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygningsvern - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  det sjeldne og det representative både i kvardagslege og meir framtredande byggverk Svært mykje verneverdige bebyggelse har ikkje eit formelt vern men i kvar kommune er det gjennomført såkalla SEFRAK registreringar som gir informasjon om enkeltbygningar og bygde anlegg Istandsetting og vedlikehald av slike kulturminne bør skje med kunnskap om og ei medveten haldning til det som gir den enkelte bygning eller bygningsmiljø verdi Kommunane vernar og forvaltar kulturhistorisk verdifull bebyggelse i kommune og reguleringsplanlegginga si Riksantikvaren kan etter ein eigen prosess frede utvalde objekt eller miljø av nasjonal verdi Ved formelt vern vil føresegner gjere nærare greie for korleis istandsetting og eventuelle endringar kan skje På Riksantikvaren sine heimesider finn du fyldigare informasjon om både vern restaurering og utvikling Dei tilsette på kulturvernseksjonen har ansvar for kvar sine kommunar Her er kart over fordelinga av bygningsvern nyare tids kulturminne Klikk for større bilde Nytt verktøy til kontrollregistrering av SEFRAK I løpet av 2013 har fleire kommunar gått i gang med å oppdatere sine SEFRAK register Mange av bygningane som blei registrert på 1970 og 1980 talet er tapt forfalt eller fullstendig ombygd Mange har mista sin verneverdi medan andre har blitt meir verdifulle Endret 03 01 2014 Les meir Freding av Dalen gård i Kristiansund Dalen gård med bygningar hage og tun er ein godt bevart lystgard frå slutten av 1700 talet Garden blei etablert som eit løkkebruk for den skotske kjøpmannen Walter Miln og er eit godt døme på korleis impulsar utanfrå påverka den lokale byggeskikken Tunet er no freda Les meir på Riksantikvaren sine heimesider Endret 02 01 2014 Les meir Severinbrauta i Norddal er freda Severinbrauta i Norddal er freda av Riksantikvaren som eit svært godt bevart døme på ein husmannsplass frå 1870 talet Anlegget er heilskapleg med både bygningar hage og slåtteng Les meir på Riksantikvaren sine sider Publ 20 11 2013 Les meir Nettverkseminar 24 april kontrollregistrering av SEFRAK og verdivurdering av bygningar I samband med kulturminneplanarbeidet i kommunane vil Møre og Romsdal fylkeskommune invitere til eit nytt nettverksseminar den 24 april i Molde kl 10 00 Endret 19 04 2013 Les meir Kulturminnesøk App Ny app fra Riksantikvaren Riksantikvaren har nå lansert en ny app for Android telefoner der en kan få mer informasjon om kulturminner og kulturmiljø i sitt nærmiljø Publ 13 01 2013 Les meir Ta et tak 2014 2015 10 årsjubileum Norsk Kulturarv lanserer for 10 gong aksjonen Ta et tak med stønad på kr 1 200 000fra Stiftelsen UNI Midlane går uavkorta til restaturering og vedlikehald av kulturhistoriske bygningar Endret 07 01 2015 Les meir Nettverksseminar Lokale kulturminne og kulturmiljø I samband med kulturminneplanarbeidet i kommunane vil Møre og Romsdal fylkeskommune invitere til eit nettverksseminar den 24 mai i Molde kl 09 30 Program 3 37 MB Endret 23 05 2012 Les meir Digitalisering av SEFRAK I samarbeid med SEDAK har Møre og Romsdal gjennomført et pilotprosjekt i Hareid kommunemed skanning av alle SEFRAK skjema og negativa I samarbeid med kommunen har ein valt å legge ut bileta i

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Bygningsvern (2015-08-14)
  Open archived version from archive


 • Fartøyvern - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  næringsutvikling Kultur Samferdsel Tannhelse Plan og analyse Fylkestingval 2015 Politikk Fylkestingsval 2015 Fylkesordførar Politiske organ Møteplan Handbok folkevalde Utvalsekretærer Tilsyn og kontroll Web TV Organisasjon Tilsette Arbeidsgivar HR Innkjøp Informasjonsseksjonen Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturvern Fartøyvern Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Arkeologi Bygningsvern Fartøyvern Statstilskot til fartøyverntiltak Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Fartøyvern Sida er under utvikling Fredingsvarsel for M B Tafjord Riksantikvaren har sendt ut varsel om oppstart av freding for M B Tafjord og to andre passasjerskip Dette er ein del av oppfølginga av fartyvernplanen frå 2010 der Riksantikvaren vil frede ulike fartykategoriar etter tur Denne gongen er det passasjerskip Fredinga skal ikkje vere til hinder for vidare drift av fartya Publ 08 09 2013 Les meir Kontaktpersonar Bjørn Ringstad Fylkeskonservator 71 25 88 41 Mob 414 58 971 Send e post Siv Aksdal Rådgivar kulturvern 71 25

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Fartoeyvern (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kyrkjer og kyrkjegardar - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Økonomi Fylkesrevisjonen Regionale planar høyringar Regionale planar høyringar UngWeb Ungweb Ungdomsmidlane Om fylkeskommunen Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkessong for Møre og Romsdal Historie Brosjyrar og film Kontakt oss Fylkestingval 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Tenesteområde Kultur Kulturvern Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturformidling Møremusikarane Kultursekken Den kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Arkeologi Bygningsvern Fartøyvern Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Kyrkjer-og-kyrkjegardar (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Kulturminneplan - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  å styrke den kommunale kompetansen på kulturminnefeltet Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeider for tid ein regional delplan for kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og regional verdi og samarbeider med kommunane i fylket om å utarbeide lokale kulturminneplanar Prosjekta inneber eit nært samarbeid med musea og frivillige organisasjonar om registrering og verdisetting av lokale kulturminne og vil resultere i betre og meir føreseielege oversikter over dei mest verdifulle kulturminna i fylket Regional delplan for kulturminne til høyring og offentleg ettersyn Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok i møte den 27 01 2014 sak U 1 14 med heimel i Plan og bygningslova 5 2 og 8 3 å legge framlegg til Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi til høyring Høyringsfristen er sett til 3 april 2014 Endret 15 05 2014 Les meir Rettleiar for lokale kulturminneplanar Riksantikvaren har utarbeidd ein rettleiar som skal gjere det lettare for kommunane å utarbeide lokale kulturminneplanar Målgruppa er kommunar som skal i gang med eller har begynt dette arbeidet Endret 03 01 2014 Les meir Nettverksseminar 13 februar 2014 analyser av kulturmiljø og kulturlandskap I samband med kulturminneplanarbeidet i kommunane vil Møre og Romsdal fylkeskommune invitere til eit nytt nettverksseminar den 13 februar 2014 i Molde kl 10 00 Endret 06 02 2014 Les meir Nytt verktøy til kontrollregistrering av SEFRAK I løpet av 2013 har fleire kommunar gått i gang med å oppdatere sine SEFRAK register Mange av bygningane som blei registrert på 1970 og 1980 talet er tapt forfalt eller fullstendig ombygd Mange har mista sin verneverdi medan andre har blitt meir verdifulle Endret 03 01 2014 Les meir Nye midlar til lokale kulturminneplanar I samband med prosjektet Kunnskapsløftet for Kulturminneforvaltninga lyser Riksantikvaren ut midlar til utarbeiding av lokale kulturminneplanar Kvar kommune kan søke om inntil kr 100 000 Det

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Kulturminneplan (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Plan- og byggjesak - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kommunar museer eller andre kompetansemiljø Søknad må innehalde informasjon om organiseringa av arbeidet namn på deltakarar budsjett og finansiering og sendast Møre og Romsdal fylkeskommune innan 7 februar Endret 03 01 2014 Les meir Samarbeidsmøte med kommunane om kulturminneplanarbeidet Møre og Romsdal fylkeskommune legg no i vinter opp til fem samarbeidsmøte med kommunane om lokalt og regionalt kulturminneplanarbeid Jens Peter Ringstad vil orientere om arbeidet med regional delplan leggje fram forslag til kart over kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og regional verdi i dei ulike kommunane og be om innspel Kristoffer Dahle vil presentere arbeidet som fylkeskommunen gjer for å tilretteleggje for kommunane sine lokale kulturminneplanar Vi håpar også at møta vil vere eit godt utgangspunkt for samarbeid på tvers av kommunane Klikk Les meir for å sjå den førebelse møteplanen Kommunane vil også få tilsendt skriftleg invitasjon og det er mogleg det vil komme justeringar Endret 23 01 2013 Les meir Fagdag om temadata 5 mars Kartverket ønsker å stimulere til auka bruk av temadata i kommunane m a gjennom å spreie kunnskap om korleis tilgjengelege kartdata kan brukast i kommunal forvaltning Dette omfattar også kulturminnedata som vil bli eit av to hovudtema på fagdagen Vi oppfordrar kommunane til å møte på fagdagen og det vil være særleg aktuelt å hekte på dei som jobbar med kart areal plan og byggesak I tillegg til å presentere tilgjengelege karttema vil det orienterast om kulturminneplanarbeidet og nye metodar for å påvise arkeologiske kulturminne LIDAR Det andre hovudtemaet er risiko og sikkerheit ROS Publ 16 01 2013 Les meir Planprogram for Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi Fylkesutvalet vedtok i møte 26 november 2012 sak U 168 12 planprogram for Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi Planprogrammet har vore til høyring med frist 01 oktober 2012 for innspel Endret 23 01 2014 Les meir Nye midlar til utarbeiding av lokale kulturminneplaner i 2013 Riksantikvaren har no opna for at fleire kommunar kan søke om midlar til kulturminneregistrering og utarbeiding av lokale kulturminneplanar Nytt for året er at søknaden skal gå gjennom oss i fylkeskommunen Fristen er satt til 15 februar 2013 men for at vi skal kunne utarbeide søknaden ber vi om at interesserte kommunar tek kontaktinnan 1 februar 2013 Publ 13 01 2013 Les meir Utviklingsnett Kulturminner og kulturmiljøer som verdi og ressurs i bytransformasjon Nytt Utviklingsnett vil bli arrangert i Drammen 22 januar 2013 Tema for samlingen er Kulturminner og kulturmiljøer som verdi og ressurs i bytransformasjon Publ 18 12 2012 Les meir Kunnskapsløftet fekk 6 millionar i statsbudsjettet for 2013 Riksantikvaren fekk gjennom statsbudsjettet for 2013 6 millionar til prosjektet Kunnskapsløftet Dermed fortsetter Riksantikvarens innsats for blant annet bedre kulturminnedatabaser for hele forvaltningen og stedsanalyser og planarbeid i kommunene Les meir på Riksantikvarens sider Publ 08 10 2012 Les meir Nettverkseminar Verdivurdering 24 mai 2012 Nettverksseminaret om lokale kulturminne og kulturmiljø blei fullteikna Det samla ein stor del av kommunane i fylket samt andre konsulenter frivillige og andre med interesse for lokalt kulturminnevern

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Plan-og-byggjesak (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Museum - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  kulturelle spaserstokken Kulturrabatt UKM Kulturvern Arkeologi Bygningsvern Fartøyvern Kyrkjer og kyrkjegardar Kulturlandskap Kulturminneplan Plan og byggjesak Museum Formidling Skjøtsel og tilrettelegging Tilskot Verdiskaping Folkehelse fysisk aktivitet Spelemidlar Friluftsliv Frivillig arbeid Fylkesbiblioteket Kreative næringar Kulturbyggmidlar Kunstnarstipend Kulturtilskot Pressebilete Museum Her finn du ei kommunevis oversikt over museum i fylket Dei tre regionmusea har eigne nettsider med meir informasjon om dei enkelte musea Klikk på utheva skrift for å komme til nettsidene MUSEUM PÅ NORDMØRE AVERØY Averøy skolemuseum Bådalen AVERØY Gamle Kvernes Bygdemuseum HALSA Geitbåtmuseet i Halsa KRISTIANSUND Nordmøre Museum KRISTIANSUND Klippfiskmuseet Milnbrygga Nordmøre Museum KRISTIANSUND Mellemværftet Nordmøre Museum RINDAL Rindal Bygdemuseum SMØLA Smøla Museum SUNNDAL Alfheim fjellhytte i Grødalen Leikvin kulturminnepark SUNNDAL Sunndal museumslag Leikvin SURNADAL Surnadal Bygdemuseum SURNADAL Svinviks Arboret Vitenskapsmuseet NTNU SURNADAL Trollheimen Naturhistoriske Samlingar TINGVOLL Straumsnes Bygdemuseum TINGVOLL Tingvoll Museum TUSTNA Kråksundet Sjøbruksmuseum MUSEUM I ROMSDAL MOLDE Romsdalsmuseet MOLDE Fiskerimuseet på Hjertøya kfr Romsdalsmuseet MOLDE Sekken Museum MOLDE Sjukehusmuseet i Molde NESSET Nesset prestegard kfr Romsdsmuseet RAUMA Bø Museet Måndalen sjå Romsdalsmuseet RAUMA Konfeksjonsmuseet i Isfjorden kfr Romsdalsmuseet RAUMA Ner Hole Museum RAUMA Norsk Tindemuseum RAUMA Rødven Museum VESTNES Landbruksmuseet på Gjermundnes VESTNES Tresfjord Museum MUSEUM PÅ SUNNMØRE GISKE Godøytunmuseet HAREID Ishavsmuseet Aarvak HERØY Herøy Bygdesamling HERØY Herøy

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Museum (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Formidling - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  på Minnefinnekurs i Ørsta Siste veka i april var representantar frå Fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal på vitjing hjå 8 klasse ved Ørsta Ungdomsskule for å undervise i innlegging av kulturminne i Kulturminneatlas Elevane hadde førebudd seg godt gjennom prosjektarbeid i gruppe med forskjellige kulturminne frå lokalmiljøet Resultatet vart ei rekke nye spanande artiklar om kulturminne i Ørsta Endret 08 05 2012 Les meir Film frå Minnefinnekurs i Hareid Kulturavdelinga arrangerte i november Minnefinnekurs for elever ved Hareid ungdomsskule Trykk her for å sjå ein film frå prosjektveka Endret 23 04 2012 Les meir Ut i sekken 2012 2013 Påmelding Det er no klart for at grunnskulane kan søkje om Ut i sekken for neste skuleår Søknadsfrist var 4 mai Ut i sekken er eit Kulturlaugstilbod som byr på undervisningsopplegg for elevar i grunnskolen best tilpassa for 4 10 trinn Endret 07 05 2012 Les meir Film på museum kulturhus og bibliotek KJØL konferansen Det er ei glede å ønskje velkomen til KJØL konferansen i Bergen 08 09 mars Endret 17 02 2012 Les meir Musea tek eit digitalt sprang 20 januar i år åpna direktør Anne Aasheim i Kulturrådet ei ny utgåve av digitaltmuseum no Dette gjer at norske museer for alvor tek steget inn i den digitale framtida sa Aasheim under lanseringsarrangementet på Sverresborg museum i Trondheim Les meir på Kulturnett Publ 07 02 2012 Les meir Kurs i Kulturminneatlas for bibliotekansatte i fylket I samarbeid med fylkesbiblioteket har kulturvernseksjonen holdt kurs i Kulturminneatlas for dei tilsette ved biblioteka i fylket Kulturkonsulentane i kommunane var også inviterte til å delta Målet er at desse i større grad skal kunne rettleie lokale registratorar og historielag rundt om i fylket i å leggje inn kulturminne og kulturmiljø som dei meiner er viktige å dokumentere og ta vare på Neste kurs

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Formidling (2015-08-14)
  Open archived version from archive

 • Skjøtsel og tilrettelegging - Kulturvern - Kultur - Tenesteområde - Møre og Romsdal fylkeskommune
  tilrettelegging Kulturminne og kulturmiljø kan vere ei kjelde til opplevingar bruk og verdiskaping På denne sida kan du finne meir informasjon om arbeidet med skjøtsel og tilrettelegging i fylket I tabellen under kan du finne informasjon om kva slags kulturminnelokalitetar som alt er skilta Oversikt over tilrettelagte kulturminne 11 85 kB Rydd et kulturminne Rydd et kulturminne retter seg mot barn og ungdom under 18 år Disse aksjonene kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet Barn og ungdom over hele landet inviteres gjennom dette arbeidet til innsats for bevaring av ulike kulturminner Les meir på Norsk Kulturarv sine heimesider Publ 28 05 2012 Les meir Nesten en halv million til skilting og skjøtsel av arkeologiske kulturminner i 2012 I samband med Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner BARK har Riksantikvaren gitt Møre og Romsdal fylkeskommune tilsagn på 470000 kr Midlene vil bli fordelt etter søknad og prioritering og i samråd med kommunane i fylket Publ 13 04 2012 Les meir Vestnorsk fjordlandskap i New York Times I samarbeid med UNESCO har verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap fått oppslag i serien Tides of Time i globalutgaven av New York Times Artikkelen omhandlar deira satsing på Grøn Fjord 2020 der målet er å kunne oppretthalde ein berekraftig balanse mellom turisme og natur og kulturmiljø Det er også lansert ein film i denne samanhengen Endret 21 01 2012 Les meir Nytt informasjonskilt ved hellemålingane på Honnhammar I finversdagane i november kom også 4 nye informasjonsskilt opp ved hellemålingane på Honnhammar i Tingvoll Dette er del av ei større satsing på den største hellemålingslokaliteten i Nord Europa Dei fleste hellemålingar i Norge er i holer her finn vi dei i friluft Dei ligg bratt til og sikringa av sti og skilting av stien til lokaliteten er ikkje avslutta før til våren så med dette vintersveret

  Original URL path: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturvern/Skjoetsel-og-tilrettelegging (2015-08-14)
  Open archived version from archive